< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Óriási atomkatasztrófa fenyeget Fukusimában((((Huge nuclear catastrophe in Fukushima

| Mobile | RSS

Óriási atomkatasztrófa fenyeget Fukusimában((((Huge nuclear catastrophe in Fukushima

Óriási atomkatasztrófa fenyeget Fukusimában

Japán korábbi svájci nagykövete szerint Tokiónak vissza kellene vonnia olimpiai jelentkezését, ugyanis a japán kormány megbízhatatlan adatokat közöl a leolvadt fukusimai atomerőművel kapcsolatos kockázatokról. A japán főváros Budapest-Bécs távolságra van Fukusmától.

Sokkal, de sokkal jobban szennyezik a környezetet a 2011. márciusi japán földrengésben és cunamiban balesetet szenvedett fukusimai atomerőmű romjai, mint ami a létesítmény tulajdonosa, a Tepco áramszolgáltató és a tokiói kormány jelentéseiből kiderül – állítja Mycle Schneider független tanácsadó, aki korábban a német és a francia kormánynak is dolgozott. A hivatalos közlemények szerint 300 tonna radioaktív anyagokkal szennyezett víz került a talajba az egyik olyan tartályból, amelybe a leolvadt reaktorok hűtővizét, illetve az erőmű pincéjében felhalmozódó, beszennyeződő talajvizet szivattyúzzák ki.
Energiagazdaság

A szakértő szerint az igazság ezzel szemben az, hogy a létesítményből mindenütt szökik az életveszélyes víz: a tartályokon számos lyuk lehet, de kijut a víz a pincéből és az épületek repedésein át is. Ráadásul a bevallott óránként 100 millisievertnél nagyobb a radioaktív sugárzás – ez százszorosa annak, amennyi a japán szabványok szerint egy embert egy évben érheti.

Csak gyűlik a szennyvíz

A Tepco 1000 tartályt állított fel a különleges szennyvíz tárolására, amelyek ugyan több százezer tonna vizet képesek befogadni, ám naponta négyszáz tonnával (tíz nap alatt egy olimpiai úszómedencével) gyarapodik a tartalmuk. Emiatt kapacitásuk 85 százalékát már felhasználták. Schneider szerint a felhalmozott radioaktív szennyvíz mennyisége “abszolút gigantikus”. A tartályok fala a korrózió miatt egyszerűen szétnyílhat, nem beszélve egy esetleges újabb földrengés okozta tragédiáról.

A csernobili katasztrófa bizonyos értelemen egy hétig volt igazán veszélyes, míg Fukusimában képtelenség megfogni az összes szennyezett vizet. A káros anyag befolyik az óceánba, ahol a radioaktív anyagok egy része bekerül a táplálékláncba.

Segítség!

Schneider véleményét erősítette meg Tanaka Shunchi, a japán atomenergia-ügynökség vezetőjének bejelentése, amely szerint nem zárható ki, hogy újabb és újabb lyukak keletkeznek a víztartályokon. Murata Mitsuhei, Japán korábbi svájci nagykövete az ENSZ főtitkárának írt levelében, az javasolta, hogy a kockázat miatt vonják vissza a japán főváros olimpiai jelentkezését. Fukusima mindössze 250 kilométere van Tokiótól.

Murata szerint nem lehet megbízni a radioaktív sugárzásról szóló hivatalos adatokban. A japán kultúra része, hogy nehezen kérnek segítséget, ami nagy baj, mert óriási szükségük lenne rá – fejtegette a BBC-nek Mycle Schneider.

forrás:napi gazdaság.hu

Huge nuclear catastrophe in Fukushima

Former Swiss ambassador in Tokyo that Japan should withdraw Olympics us back, as the Japanese government gives unreliable data from the risks of meltdown at Fukushima nuclear power plant. The Japanese capital is Budapest-Vienna from Fukusmától.

Much, much better pollute the environment for 2011. Japan’s March earthquake and tsunami at Fukushima nuclear power plant accident in ruins, as is evident from the facility owner, the power company Tepco and Tokyo government reports – Mycle Schneider says independent consultant who previously worked for the German and the French government. According to the official releases 300 tons of radioactively contaminated water into the soil is one of the container into which the melted reactor cooling water, and the plant’s basement accumulate, become contaminated ground water is pumped out.
Energy Economy

The expert said the truth, however, to escape from the facility throughout the life-threatening water to the tanks can have many holes, but get out of the water from the basement of the building and also through the cracks. In addition, the declared 100 per hour millisievertnél more radiation – it is one hundred times as is, according to Japanese standards, a man gets in a year.

only collects the waste water

In 1000 Tepco set a special container for the storage of waste, which are hundreds of thousands of tons of water to accommodate, but four hundred tonnes (ten days an Olympic swimming pool), the content is growing daily. Because 85 percent of capacity has been used. Schneider, the amount of accumulated radioactive waste “is absolutely gigantic.” The vessel wall may be able to simply fold due to corrosion, not to mention caused a renewed earthquake tragedy.

The Chernobyl disaster was my understanding some really dangerous for a week, while Fukushima impossible to catch all polluted water. The pollutant flows into the ocean, where some of the radioactive material enters the food chain.

Help

Schneider’s opinion was confirmed by Shunchi Tanaka, head of the Japan Atomic Energy Agency’s announcement that it can not rule out that more and more holes in the water tanks. Mitsuhei Murata, Japan’s former Swiss ambassador wrote a letter to the UN Secretary-General, the recommended due to the risk involved to the Japanese capital’s Olympic application. Fukushima is just 250 kilometers from Tokyo.

Murata is not to be trusted official data on the radioactive radiation. Part of the Japanese culture, it is difficult to ask for help, which is too bad because it would be a huge need – explained to the BBC Mycle Schneider.

Source: Daily gazdaság.hu

Leave a Reply 1079 megnézve, 1 alkalommal mai nap |