< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Dunaferr: a kormány nem kínál pénzt, adósságot vállalna át((((( DUNAFERR: the government is offering money, debt, would take over

| Mobile | RSS

Dunaferr: a kormány nem kínál pénzt, adósságot vállalna át((((( DUNAFERR: the government is offering money, debt, would take over

Dunaferr: a kormány nem kínál pénzt, adósságot vállalna át

A Dunaferr mintegy 150 milliárd forintos tartozásának jelentős részét vállalná át a magyar állam – értesült az MTI Hírcentrum.
Lejátszás

Az M1 Híradó csütörtök esti műsorában elhangzott: a kormány nem pénzt kínál a vasműért a tulajdonosoknak, hanem a tartozások jelentős részének átvállalását ajánlja.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerdán levélben kezdeményezett tárgyalásokat a Dunaferr Zrt. tulajdonosaival a cég megvásárlásáról, miután a kormány a hétfői székesfehérvári kihelyezett ülésén arról döntött, vételi ajánlatot tesz a dunaújvárosi vasműre.

Ahogy beszámoltunk róla, a tárcavezető a kormány nevében Evgeny Tankhilevich vezérigazgató részére küldött levelében azt írta: “Magyarország Kormánya felhatalmazott arra, hogy a kormány részéről az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. megvásárlására irányuló tárgyalásokat a cég vezetésével haladéktalanul megkezdjem.” A levélben a nemzetgazdasági miniszter arra kéri a vállalat vezetőjét, hogy a tulajdonosokat tájékoztassa a magyar kormány vásárlási szándékáról.

A kormány hétfői döntése értelmében a nemzetgazdasági miniszter olyan megbeszéléseket kezdeményezhet, amelyek vételi ajánlaton keresztül az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. állami tulajdonba kerüléséhez vezethetnek. Ehhez a Dunaferr tulajdonosainak döntése után az előkészítő tárgyalások megindítására van szükség – írta az NGM.

A tárca közleménye emlékeztet: a Dunai Vasművet a magyar állam az akkori kormány döntése alapján 2004-ben privatizálta. A 444 millió forintos vételár mellett a vevők jelentős feltőkésítésre és beruházásra tettek ígéretet. A Dunaferrnél ezt követően 2007-ben és 2010-ben is tulajdonosváltásra került sor. Az NGM bízik a tárgyalások mielőbbi megkezdésében – olvasható a közleményben.

A tárcavezető a Facebook-oldalán szerdán közzétett bejegyzésében azt írta: “nem államosítunk, (…) most piaci alapon teszünk vételi ajánlatot, amit ha elfogadnak a tulajdonosok, akkor megállapodunk, a cég állami tulajdonba kerül, ha nem, megy tovább az élet. Dunaújváros ez utóbbi esetben is számíthat ránk!”

A cég augusztus 12-én jelentette be, hogy a korábbi tulajdonosi terveknek megfelelően rövidesen létszámleépítést kezd az ISD Dunaferr Zrt.-nél, a dolgozói létszámot 1500-zal csökkenti.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter még hétfőn jelentette be, hogy a kormány még a héten ajánlatot tesz a Dunaferr megvásárlására. A miniszter közölte: délelőtt tájékozódott, egyeztetett a Dunaferr vezetőségével, és ez alapján döntött már hétfőn a kormány.

Varga Mihály hangsúlyozta, hogy elhibázottnak tartják a Dunaferr 2004-es privatizációját. Hozzátette: az ár kérdése és a körülmények tisztázása nagyon fontos a kormány számára. Úgy fogalmazott: “ha van egy pozitív hozzáállás a mostani tulajdonosok részéről, akkor akár már az őszre, szeptember végére, október közepére meg lehet állapodni a legfontosabb kérdésekben”.

A nemzetgazdasági miniszter szólt arról is, hogy ha nem fogadja el a tulajdonos az ajánlatot, akkor a kormány feladata segítséget nyújtani minden olyan embernek, akit elbocsátanak. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat például ügyfélszolgálatot nyit a cégnél.

Mezőközy András, a társaság szóvivője szerdán azt közölte, hogy az ISD Dunaferr Zrt. menedzsmentjét meglepte a magyar kormány hétfői délutáni vételi ajánlata, amelyet Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter jelentett be. Hozzátette: a cégvezetés és a miniszter közötti, hétfő délelőtti tárgyaláson nem volt téma az állam vásárlási szándéka. Jelezte: a kormány vételi ajánlatáról a tulajdonos fog dönteni.

“A lehető legrövidebb időn belül” válaszol a Dunaferr

Az ISD Dunaferr Zrt. cégvezetője megkapta a nemzetgazdasági miniszter hivatalos megkeresését, amelyben tárgyalásokat kezdeményez a magyar kormány és a cég tulajdonosai között a társaság megvásárlásáról – tájékoztatta a Dunaferr szóvivője szerdán az MTI-t. Mezőközy András elmondta, hogy a levelet azonnal továbbítják a tulajdonosoknak, és “a lehető legrövidebb időn belül” válaszolni fognak rá.

Az egyeztetések megkezdésének lehetséges időpontjáról a szóvivő nem tudott tájékoztatást adni, de megjegyezte, hogy mindenképpen tárgyalóasztalhoz ülnek Varga Mihállyal.

forrás:atv.hu

DUNAFERR: the government is offering money, debt, would take over

Undertake a significant portion of the DUNAFERR HUF 150 billion owed by the Hungarian government – aware of the MTI Hírcentrum.
Play

The M1 repertoire News Thursday night said that the government does not make money with the vasműért the owners, but the assumption of a significant portion of debt recommended.

Mihály Varga Minister for Economic Affairs on Wednesday initiated talks with the letter Dunaferr owners of the company’s acquisition, the Monday after the government placed Székesfehérvár meeting has decided to offer to Dunaújvárosi iron plant.

As we reported, the ministry’s leadership on behalf of the government sent a letter to CEO Evgeny Tankhilevich wrote: “The Government of Hungary authorized to negotiate on behalf of the government for the purchase of Dunaferr Ironworks Ltd. led the company immediately sets.” A letter to the Minister of National Economy asks the head of the company to inform the owners of the Hungarian government’s purchase intention.

Under Monday’s decision by the government to the Minister of National Economy of meetings that may be initiated by a purchase offer that Dunaferr Ironworks Ltd. aversion may lead to state ownership. There DUNAFERR after the owners decided to initiate the preparatory negotiations are needed – by the MNE.

The Ministry of Communication points out that the Danube Iron Work under the Hungarian government of the then government’s decision in 2004 privatized. In addition to the purchase price of HUF 444 million recapitalization and investment customers have made significant promise. The Dunaferr in 2007 and in 2010 change of ownership took place thereafter. The NGM trust as soon as possible opening of negotiations – the release read.

The Ministry is leading the Facebook page published on Wednesday in entry he wrote, “not nationalize, (…) Now we bid on a market basis, which if passed by the shareholders, will agree that the company is publicly owned, if not, go on with your life . Dunaújváros the latter case, you can count on us! ”

The company on 12 August announced that according to the previous owner planned layoffs begin shortly Dunaferr Zrt, the number of employees 1,500 decrease.

Mihaly Varga, Minister of National Economy has announced on Monday that the government has to offer to purchase the DUNAFERR week. The Minister said: in the morning informed, consulted the DUNAFERR senior management, and have decided on this basis, the government on Monday.

Mihály Varga stressed that held the mistaken DUNAFERR 2004 privatization. He added that the price issue and clarify the conditions are very important for the government. He said: “If you have a positive attitude by the current owners, you might have to fall by the end of September, mid-October can be reached on key issues.”

The Minister of National Economy said also that if the owner does not accept the offer, the government’s responsibility to provide assistance to any person who is laid off. For example, the National Employment Service to open a customer service company.

Andrew Mezőközy, a company spokesman said on Wednesday that the ISD Dunaferr management, the Hungarian government struck a bid Monday afternoon, Mihaly Varga announced by Minister of National Economy. He added that Monday morning’s hearing between the management and the Secretary of State was not subject to the publication. He indicated that the government will bid on the owner’s decision.

Responding to DUNAFERR “as soon as possible”

ISD Dunaferr Managing Director received an official request to the Secretary of the national economy, which in negotiations with the Hungarian government and the company’s purchase of the company’s owners – DUNAFERR spokesman informed the MTI on Wednesday. Andrew Mezőközy said that the letter was forwarded to the owners immediately and they will respond “as soon as possible” on it.

Possible date for the commencement of negotiations, the spokesman was unable to provide information, but noted that in any case the negotiating table are Michael Varga.

Source: atv.hu

Leave a Reply 256 megnézve, 1 alkalommal mai nap |