< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Saller az ügyészségnek(((( Saller of prosecution

| Mobile | RSS

Saller az ügyészségnek(((( Saller of prosecution

Saller az ügyészségnek

Akár ingyen is odaadta volna az állami területeket a sukorói kaszinóváros befektetőinek Gyurcsány Ferenc, hogy egymilliárd dolláros, több ezer munkahelyet jelentő beruházást hozzanak Magyarországra. Mindezt a Sukoró-ügyben tett tanúvallomásában mondta a volt kormányfő, aki bírálta a vádhatóságot, amiért “tisztességesen és szakszerűen eljáró embereket vádolt meg”. Tanúskodott Veres János volt pénzügyminiszter is, aki szerint nem történt szabályszegés, és kár sem érte az államot.

Kiosztotta az ügyészt és a vádhatóságot Gyurcsány Ferenc, aki tegnap a Sukoró-ügyben állt a szolnoki bíróság elé. Noha a volt kormányfőt korábban meggyanúsították hivatali visszaéléssel, nem vádlottja a büntetőpernek, csak tanúként tett vallomást. Az eddig meghallgatott 37 tanúval szemben neki nem adtak lehetőséget arra, hogy kötetlenül összefoglalja mondanivalóját, rögtön kérdésekre kellett válaszolnia. Amikor pedig a vád képviselője, Kovatsits Gábor ügyész már az első kérdésnél “Gyurcsány úrnak” szólította, azzal vágott vissza: “Ha azt akarja, hogy Kovatsits úrnak szólítsam, akkor hívjon nyugodtan Gyurcsány úrnak. De ha ügyészként kérdez, akkor szólítson miniszterelnök úrnak, mert nem Gyurcsány Ferencként, hanem miniszterelnökként vagyok itt.”

Nem csak Gyurcsány, de a bírói tanácsot vezető Sólyomváriné Csendes Mária is többször rendre utasította az ügyészt, mondván: olyanokat kérdezzen, amire a tanú még nem válaszolt, és az ügyész több kérdésére is ő válaszolt Gyurcsány helyett, mondván: a tanú ezt már elmondta. A bíró Gyurcsányt is többször figyelmeztette: ne személyeskedjen. Például, mikor a vád képviselője megkérdezte, alkalmas emberek készítették-e elő a sukorói befektetőkkel tartott parlamenti találkozót, majd azt követően az ügyletet, mire Gyurcsány kifejtette: “kormányomat alkalmas emberekből állítottam össze (…) örülnék, ha az ügyészség is ilyen emberekből állna”. A volt kormányfő hozzátette: az alkalmasság nem csak szakmai, hanem morális kérdés is, márpedig szerinte a vádlottakkal szemben az ügyészség morálisan is alkalmatlan. “Ön igaztalanul vádolja ezeket az embereket” – fűzte hozzá.

Több kérdést kapott Gyurcsány a végül meghiúsult sukorói beruházáshoz kapcsolódó telekcseréről is, melynek során az egyik befektető, Joav Blum pilisi és albertirsai telkeit cserélte el – több százmilliós ráfizetés mellett – az állam sukorói terülteire. A per előzménye – és a vádlottakkal szembeni hűtlen kezelés kísérleti minősítésének indoka – a telekcserével kapcsolatos, tavaly lezárt polgári per. Előbb az első-, majd másodfokú bíróság, novemberben pedig – felülvizsgálati eljárásban – a Kúria is megállapította, hogy semmis a telekcsere, amelytől időközben amúgy el is állt Blum. A telekcseréről Gyurcsány azt mondta: ingyen is oda kellett volna adni a telket a beruházáshoz. “Könnyen lehet, hogy törvényt is módosítottunk volna (…) drámája ez Magyarországnak, hogy egy ilyen beruházás kapcsán néhány százmillió forinton utólag vita folyik.”

Kifejtette: az a jó üzlet, ha a befektető és az állam is jól jár, az állam képviselőinek pedig az a dolga, hogy megvizsgálják, szolgálja-e a befektetői szándék a közjót is. Szerinte az ügyészség megalapozatlan eljárása miatt az országot nagyon komoly veszteség érte munkahelyekben, adóbevételekben, turizmusban. “Remélem, hogy akik a beruházás meghiúsításában közreműködtek, egyszer egy másik törvényszék előtt fognak állni” – jegyezte meg.

A szintén tanúskodó Veres Jánost a tervezett kaszinóhoz kapcsolódó koncessziós szerződésről kérdezték. A volt pénzügyminiszter kiemelte: személyesen nem tárgyalt a befektetőkkel, és nem készítettek hatástanulmányt a projektről. “Erre nem is volt szükség, hiszen egy évi fix 900 millió forintos koncessziós bevételt garantáló beruházás hasznosságának megállapításához nem kell magas iskolai végzettség”. A másodrendű vádlott Császy Zsoltnak, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. volt értékesítési igazgatójának ügyvédje, Gatter László – a Fővárosi Bíróság 2010-ben az Alkotmánybíróság hatáskörének megnyirbálása miatt lemondott elnöke – arra kérte az ügyészt és a bíróságot: az elhangzottak alapján fontolják meg a vádak elejtését. A bírói tanács vezetője azonban közölte, erre a törvényszéknek nincs jogi felhatalmazása. A perben – amely október 11-én folytatódik – vádlott még Tátrai Miklós, az MNV volt vezérigazgatója, Markó Andrea volt pénzügyminisztériumi szakállamtitkár, valamint az értékbecslő és egy ügyvéd is.

Gyávaság és inkompetencia

“A politikai gyávaság és inkompetencia megítélése nem ezen eljárás tárgya” – válaszolta Gyucsány az egyik vádlott, Császy Zsolt kérdésére, hogy vajon a nyomozás elrendelése után, 2009-ben a kormány miért nem állt ki a projekt mellett. Ez politikailag valóban veszélyes lehetett akkoriban, hiszen a Fidesz már javában “lőtte” a beruházást. A későbbi elszámoltató, Budai Gyula 2009 augusztusában már arról beszélt, hogy a kaszinóprojekt “a kormány által támogatott nagy lopás”. A kampány finisében, 2010 márciusában aztán az ügyészség tanúként hallgatta meg az ügyben Bajnai Gordon akkori kormányfőt, egy hónappal később pedig Gyurcsányt.

Kapott Polt is

A tárgyalóteremben tegnap az ügyésznek illetve a vádhatóságnak ment neki Gyurcsány, de korábban kiosztotta a Fidesz-KDNP politikusait és Polt Péter legfőbb ügyészt is a Sukoró-ügy miatt. Először 2011. szeptember 14-én, a mentelmi joga felfüggesztésére szavazók kaptak tőle, mikor a voksolás előtt azt mondta: 50 éve nem volt koncepciós per Magyarországon. “Van-e bűnöm? A törvény és a jog előtt nincs” – jelentette ki a volt kormányfő, aki szerint Orbán Viktor nem tudja megbocsátani, hogy 2002-ben és 2006-ben is nyerni tudtak ellene. Azt mondta, “alávaló hatalom” uralja az országot, az Orbán “lojális kiszolgálójaként működő Polt Péter főügyész” pedig a vádlottak padjára kívánja ültetni. Később, októberi gyanúsítotti kihallgatásán az őt vádoló ügyészeknek azt üzente: “azt hiszik, engem vádolnak, de én vádolom őket azzal, hogy elárulják Magyarország demokratikus alapjait, mert koncepciós perben vesznek részt”. Hozzátette: Polt Péter biztos lehet benne hogy “eljön az a pillanat, amikor már nem fogják tudni megvédeni a mögötte állók attól, hogy szembenézzen a joggal”. Gyurcsány 2012 júliusában – miután mégsem emeltek vádat ellene – azt üzente a főügyésznek: “Polt Péter tartozik egy lemondással. Utána meg egy bocsánatkéréssel.”

Öt év krónikája

2008. május 26. A befektetők tájékoztatták a kormányt a 400 milliárdos sukorói beruházásról
2008. július 30. Az MNV Zrt. szerződést kötött a telekcseréről Joav Blummal
2009. február 10. A kaszinóüzemeltetésre kiírt pályázat nyertese a KC Bidding Kft. lett
2009. április Az ügyészség hűtlen kezelés miatt nyomozást indított
2009. június 5. Bajnai ­Gordon vizsgálatot kért a telekcsere miatt
2009. szeptember 2. Az ÁSZ szerint a földcsere szabálytalan volt
2009. november 20. Az MNV Zrt. azt kérte a bíróságtól, érvénytelenítse a csereszerződést
2011. szeptember 12. Az Országgyűlés felfügesztette Gyurcsány Ferenc mentelmi jogát
2011. október 3. Az ügyészség hivatali visszaéléssel gyanúsította meg a volt kormányfőt
2012. június 13. A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen is semmisnek mondta ki a telekcserét
2012. november 13. A Kúria szerint is semmis a telekcsere-szerződés
2013. január 7. Szolnokon megkezdődött a Sukoró-büntetőper – Gyurcsány nem lett vádlott

Lengyel Tibor / Népszava

Saller of prosecution

Either free also would have given the public areas of the city Sukoro casino investors Ferenc Gyurcsány to one billion dollars, significant investments bring thousands of jobs to Hungary. All this testimony in the case Sukoro said the former head of government, he criticized the prosecution for being “fairly and professionally acting people accused.” Finance Minister Janos Veres had testified also that he was no violation, and the damage did not reach the state.

Distributed to the public prosecutor and the prosecutor Ferenc Gyurcsány, who was standing in front of Szolnok Sukoro court case yesterday. While the prime minister was previously accused of abuse of office, not to criminal defendant, but testified as a witness. In contrast to the 37 witnesses interviewed did not give him the opportunity to freely summarizes say, I immediately had to answer questions. And when the prosecution representative Gabor Kovatsits prosecutor on the first question, “Gyurcsany Mr ‘called, retorted:” If he wants to Mr Kovatsits call you, you call me Gyurcsany Mr. But if a prosecutor asks, you can call me Mr. Prime Minister, because. Ferenc Gyurcsány’s not, but as prime minister I am. ”

Not only Gyurcsany, but Silent Mary judicial council leader Sólyomváriné has repeatedly rebuked the prosecutor, saying that to ask what the witness has not responded, and the prosecutor several questions he answered for Gyurcsany, saying the witness has already said. The judge Gyurcsány has repeatedly warned not to személyeskedjen. For example, when the prosecution asked for by humans to a parliamentary meeting in Sukoro investors held, and thereafter the transaction, what Gyurcsany said: “my government for people put together (…) I would be happy if the prosecution is that people would. ” The former prime minister added that the capacity is not only professional but also a moral issue, In his view against the accused by the prosecution is morally unfit. “You falsely accuse these people” – he added.

A number of issues related to the end of the Gyurcsany was thwarted Sukoro exchange of investment property is one in which the investor Joav Blum albertirsai telkeit dolomite and replaced it – along with several hundred million break-even – the state Sukoro terülteire. The case history – and the reason for malpractice against the defendants pilot certification – for the land exchange, closed last year lawsuit. First, the first-and second-level courts, and in November – the review process – the Curia also noted that nothing in the land swap, during which time they stopped anyway Blum. The land exchange Gyurcsany said, had been given a free plot of land with an investment there. “It is possible that the law could be modified (…), this drama of Hungary to respect such an investment a few hundred million forints subsequent debates.”

He explained: a good deal if the investor and the state wins, the representatives of the state’s job to examine whether the investment will serve the common good as well. According to him, the prosecution process is unfounded because the country is very heavy losses in jobs, tax revenue, tourism. “I hope to have assisted in thwarting investment, one will stand before another tribunal,” – he said.

Also testifying Red John concession contract relating to the proposed casino asked. The former finance minister emphasized not personally dealt with investors, and lack of impact studies on the project. “This was not necessary, as it guarantees a fixed annual concession revenue of HUF 900 million investment does not have to determine the usefulness of high school education.” The co-accused Császy Zsolt, Hungarian State Holding Company (MNV) Ltd. was sales director lawyer László Gatter – 2010, resigned for the Constitutional Court’s jurisdiction over cuts President of the Municipal Court – has asked the public prosecutor and the court: consider what has been said under the accusations of killing. However, the head of the judicial council said this court has no legal authority. The lawsuit – which continues on October 11 – have accused Nicholas Tatra, MNV was CEO Andrea Marko was Treasury Secretary, as well as the appraiser and an attorney as well.

Cowardice and incompetence

“The case is not the subject of political cowardice and incompetence of this judgment” – replied Gyucsány one of the accused, Psalm Császy question as to whether, after an investigation in 2009, the government why they were not in favor of the project. It was indeed politically dangerous at that time, since the Fidesz in full swing “shot” of the investment. Later Accountability, Gyula Budai August 2009, has said that the casino project “funded by the government is stealing.” The campaign finisében, in March 2010, then the prosecution witness in the case was heard by the then Prime Minister Gordon Bajnai, a month later, Gyurcsány.

Europol also received

In the courtroom yesterday by the prosecutor or the public prosecutor went to her Gyurcsány, but had assigned the Fidesz-Christian Democratic politicians and the Chief Prosecutor Peter Polt is due to Sukoro case. First 2011th On 14 September, the waiver of immunity voters were given him, when he said of vote before the 50 years was a show trial in Hungary. “Is there no sin before the law and the law?” – Said the former prime minister, Viktor Orban, who says you can not forgive to win in 2002 and 2006 he also knew about it. He said, “despicable power” to dominate the country, the Orbán “loyal working server for Attorney General Peter Polt” is to be planted in the dock. Later, in October, the interrogation of suspects prosecutors accusing him saying: “I think they accuse me, but I blame them by betraying the democratic foundations of Hungary, they participate in a show trial.” He added: Péter Polt can be sure that “the moment will come when they will not be able to defend the underlying whether to face the law.” Gyurcsany in July 2012 – after not having been charged against him – he sent word to the chief prosecutor: “Peter Polt has a Cancellation After an apology.”.

Five years Chronicle

Of 2008. May 26 Investors have informed the government of 400 billion investment Sukoro
Of 2008. July 30 MNV has signed a contract with the land exchange Joav Blummal
2009th February 10 The casino is scheduled for operation successful tenderer was the KC Bidding Ltd.
2009th April because the prosecution was investigating misappropriation
2009th June 5 Gordon Bajnai for investigation because of the land exchange
2009th September 2 The State Audit Office, the land exchange was irregular
2009th November 20 MNV has asked the court to invalidate the exchange contract
2011th September 12 The National felfügesztette Ferenc Gyurcsány’s immunity
2011th October 3 The prosecutor’s office suspected abuse by former Prime Minister
2012th June 13 The Metropolitan Court is legally null and void said the land exchange
2012th November 13 Void the land exchange agreement, according to The Mansion
2013th January 7 Szolnok started Sukoro-criminal proceedings – has not been accused Gyurcsány

Tibor Lengyel / The People’s Voice

Leave a Reply 330 megnézve, 1 alkalommal mai nap |