< Böngészés > Főoldal / Riport / Blog article: …az országnak Orbán Viktor kell, hogy Magyarország talpon maradjon!))))) … the country needs to Viktor Orban , Hungary to stay on his feet !

| Mobile | RSS

…az országnak Orbán Viktor kell, hogy Magyarország talpon maradjon!))))) … the country needs to Viktor Orban , Hungary to stay on his feet !

2013. augusztus 29. | 90 hozzászólás | Riport

Bodó Imre Szeged Járási Hivatal 006…az országnak Orbán Viktor kell, hogy Magyarország talpon maradjon!

Bodó Imre a Szegedi Járás Hivatal vezetőjével, országgyűlési képviselővel beszélgettem a hivatalában. A választásokról, a Fidesz esélyeiről, az utca emberének a véleményeiről kérdeztem a képviselő Urat!

Azt lehet hallani, ha Orbán nyer 2014-ben –megfojtja a baloldali médiákat, újságírókat- s ezzel felhatalmazást kap végkép?

-A 2014-es választás végkifejlet. Az ellenfelet nem szabad lebecsülni. Az eredmény megismerése az utolsó másodpercekben dől el. Ez egy kihívás; – nem hátra dőlve várom(juk) az eredményeket. Ez a kormány tett annyit az ország gazdasági-politikai felemelkedéséért, hogy bizalmat szavazzanak a polgárok a következő négy évre. Ezért a kampány már elindult mind a két oldalon, ami külön ciklust jelent a politikai családoknak. (ez a szóhasználat a pártokra értendő szerkesztő) A választások s annak eredményeiről előre nem szabad véleményeket mondani, mert érheti meglepetés mind a két oldalt. A jobboldal politikája a 2/3 dal úgy gondolom lerakta a névjegyét, azaz az alapokat a társadalom s az életszínvonal felemelkedése érdekében. Természetesen ezeken a törvényeken lehet finomítani. A világ összefüggően változásban van, ergo: – a gazdaság egyfolytában átrendeződik! Az Európa i Unió a nemzet államok szövetsége, ami azt is jelenti, hogy a gazdasági feladatokat próbálja megoldani. Magyarország pénzügyi-gazdasági ereje nagyobb, mint korábban volt! Ezt a strukturális irányt folytatni kell. Személyesen gazdasági-politikai irányban gondolkodom. Soha nem állítottam; – nem tévedtem, de ha mégis azt nem szándékosan tettem! Mind Járási hivatal vezetőjeként, mind országgyűlési képviselőként a jó szándék s a tenni akarás vezényelt. Szót emeltem 2010- ben Kóka János, akkori gazdasági miniszter expozéjához, amikor tájékoztatta a parlamentet, eladta a MÁV Cargót az Osztrákoknak!

A három év sorozatos törvénymódosításaival valójában megkötötték a következő kormányok mozgásterét?

-Nem értek egyet ezzel a megállapítással! Az intézkedések meghozatala egy jól felépített változásnak a prioritását jelentette. A fejlődés vasútjára tettük az ország gazdaságát s meghatároztuk annak irányát. Parlamentáris rendszerben a döntéseket lehet változtatni, javaslatokat tenni! Ezek a törvények – pénzügyi- nem jelentenek bebetonozást. Ezek demokratikus- politikai döntések voltak. Bölcsek a választók. El tudják dönteni milyen politikai családnak (pártoknak) adnak bizalmat. Mesterházi – Gyurcsány teljesen másképp látja a politikai-gazdasági problémákat. A magyar társadalomban igen is fontos az emberek-választók véleménye. Én demokrácia párti vagyok! Minden ember-választó fontos… nemcsak a Fidesznek.

Van esélye az ellenzéknek a 2014-es választásokon?

-Esélye csak annak van, aki elindul s leteszi a névjegyét. Ne nyerjen az ellenzék! Független értékrendben gondolkodom, tehát belső tartalma van a polgároknak, akik felelős döntéseket hoznak.

Orbán vagy Magyarország marad talpon?

-Egyértelmű! Orbán Viktor marad talpon!

A Die Zeitung írása szerint Orbánt semmilyen törvény nem köti, ezért Ő a centrális erőtér centruma. Magyarországon diktatúra s egyszemélyes hatalom van. Ezeket a véleményeket lehet hallani-olvasni az utca emberétől a nemzeti sajtóból? Mi erről a véleménye?

-A média termékek véleményét vissza kell utasítanom! Az állítások a tények ismerete nélkül keletkeznek! A piac szereplői gazdasági-vállalkozói rétegek érdekeit szolgálják ki! A Die Zeitung liberális lap, baloldali érzelmekkel.
Én konzervatív, keresztény ember vagyok! A pénzügyi- humán-források rendkívül erősek. Enélkül képtelen a hazánk gazdasága, minőségi fejlődésre. Külföldi érdekek előtérbe helyezése kárt okoznak a politikai családoknak!

A választást könnyen befolyásolja az a négy millió ember, aki bizonytalan s fél a nyílt véleménynyilvánítástól, ám, ha egyedül marad a szavazófülkében, ott minden megváltozik?

-Talán igaza van. Azonban reméljük, hogy a bátorság, a józanész, országunk gazdasági-politikai érdeke „férfiassá” teszi a polgárokat. Ott abban a miliőben minden megváltozhat. Bízunk az emberek döntésében, a magyarok mindig tudták mikor mit kell s hogyan kell tenniük. Hazánk jövőjéről van szó! A bizonytalan voksolók arányát én kevesebbre tenném.

Ha a Fidesz elbukja a választásokat egyszerűen feláll s békésen távozik?

A Fidesz tudomásul veszi a vereségét!

A kormány nem teljesíti a Tavares jelentés ajánlását- ez derül ki Martonyi János nyilatkozatából, amit Lampert Mónikának küldött.

-Egyetértek Martonyi miniszter Úrral! Velünk szemben megalázónak tartom, amit vissza kell utasítanom!

Az Európai Unió azt javasolta, folytassanak le egy rövid-és hosszú távú választási megfigyelést Magyarországon. Miután a jogszabály nem tartalmaz érdemi garanciákat a visszaélések és csalások kizárása, a jövő évi választás tisztasága már nem először megkérdőjeleződött!

-Jöjjenek és ellenőrizzék a választásokat!

Igaz-e, hogy bizalomvesztés miatt nem számítanak a továbbiakban Paczolay Péter munkájára?

-Nem ismerem ennek az ügynek a hátterét!

Köszönöm a beszélgetést.

2013.augusztus 29 -oil-

… the country needs to Viktor Orban , Hungary to stay on his feet !

Imre Bodo the District Registrar of Szeged , talked to the office of Member of Parliament . The elections , Fidesz’s chances as the man on the street to ask the opinion of the representatives of the Lord !

I can hear when Orban won in 2014 , strangling the left media , journalists , and thus utterly empowered ?

– The 2014 election outcome . The enemies should not be underestimated . Getting to know the outcome will be decided in the final seconds . It’s a challenge – you have sit back and wait ( Juk ) results. This government has made much of the country’s economic and political Rise to trust the citizens to vote for the next four years. Therefore, the campaign has already begun on both sides , which is a separate cycle of political families. (This terminology refers to the parties Editor) The election and its results are not yet available opinions to say, because both sides by surprise . The right-wing policies of two thirds of the song I think has laid its mark , that is the foundation of social order and the rise of living standards . Of course, these laws can be refined . The world is changing coherently , ergo – the economy is rearranged in a row ! The Union of European federation of nation-states , which means that trying to solve the economic tasks . Hungary ‘s financial and economic power was greater than before ! This should be a structural direction to pursue. I personally think the economic and political direction. I never said , – not wrong, but if they did not do it intentionally ! All of the District Registrar as well as a member of parliament with good intentions and the will to act conducted. I spoke in 2010 – was Janos Koka, then minister of economic opening speech , when he informed the parliament , he sold the MÁV Cargo, the Austrians !

three years, a series of amendments to the Act in fact entered into the next government ‘s room for maneuver ?

– I do not agree with this statement ! To taking action to change the priority of a well-structured reported . The development of railway in the country’s economy and to determine its direction. Parliamentary system can change the decisions made ​​suggestions! These laws – are not financial in concrete . These were the democratic – political decisions. Philosopher of the electorate. You can decide what political family ( parties ) they trust. Mesterházi – Gyurcsány completely different perspective of the political and economic problems. The Hungarian society is very important to people , voters opinions . I am pro- democracy ! Every person selection is important … not just the Fidesz .

There are chances for the opposition in the 2014 elections?

Chances are , it ‘s just who starts and puts the card. Do not gain the opposition ! Value independent thinking okay , so the internal content of the citizens who make responsible decisions .

Orban and Hungary remain standing ?

– Clear ! Viktor Orban stay on his feet !

Write Die Zeitung Orban is not bound by any law , so he center of the central field . Hungary ‘s one-man dictatorship is power . These comments can be read or hear people on the street from the national press, ? What is your opinion ?

Review – media products have to decline ! The statements generated without knowing the facts ! Of the market are the economic and business interest groups serve ! Die Zeitung liberal tab on the left -hand emotions .
I’m a conservative Christian ! The financial and human resources are very strong . Without it, the inability of our country ‘s economy and quality improvement. Foreign interests to the fore the political harm families !

The selection is easily affected by the four million people who are insecure and afraid of the open expression of opinion, but if left alone in the voting booth, it all changed ?

– Maybe you’re right . However, we hope that the courage and common sense , our country’s economic and political interests ” masculine ” makes the citizens. There any change in the milieu . We are the people ‘s decision on the Hungarians always seemed to know when and how you need to do. The future of our country is all about! The proportion of those who voted unsure what I’d less.

If the team loses the elections, Fidesz simply up and leave peacefully ?

The Fidesz took note of defeat !

The government does not comply with this recommendation , the report reveals Tavares Martonyi statement of what Lampert Monika sent .

I agree Martonyi , Minister Lord ! I consider demeaning to us , we have to decline !

The European Union has proposed carry out a short -and long- term election observation in Hungary . Once the legislation does not contain substantive guarantees the exclusion of abuse and fraud in next year’s election is not the first questionable purity ,

Come on in and check – election !

Is it true that it is not considered further due to loss of confidence in the work of Peter Paczolay ?

– I do not know the background of this case !

Thank you for the interview.

2013.augusztus 29 oil- < / strong >

Leave a Reply 4590 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: