< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Ózd is lemondott a romákról(((( Ózd also resigned from Roma

| Mobile | RSS

Ózd is lemondott a romákról(((( Ózd also resigned from Roma

2013. szeptember 23. | hozzászólás | Életképek/bulvár

Ózd is lemondott a romákról

A társadalmi feszültségek kiéleződésének akarják elejét venni – ezzel indokolta Ózd fideszes polgármestere, hogy engedve a Jobbiknak, lefújta a városba tervezett roma kulturális központ létrehozását. Miközben korábban épp azzal érvelt a központ mellett, hogy az enyhíteni tudná azokat. A város így Székesfehérvár, Miskolc és Sárospatak után már a negyedik, amelyik a Jobbik politikai zsarolására megfúrta az amúgy is uniós forrásból finanszírozott programot.

Engedett a Jobbiknak a fideszes városvezetés Ózdon, és májusi testületi döntése visszavonásával, mégsem hagyja roma kulturális központ létrehozását a településen. Ez pénteken a képviselő-testület rendkívüli zárt ülésén dőlt el.

A Jobbik ugyanis aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy népszavazást írhasson ki a Nemzetiségi és Roma Kulturális és Módszertani Központ lefújásáról, és miután összegyűlt a hétezer aláírás, így a referendum kötelezően kiírható lett volna.Fürjes Pál polgármester viszont pénteken amellett döntött, hogy nem akar balhét.

Mint a hvg.hu beszámolt róla, “a kiéleződött politikai ellentétek és az ellenzék szempontjából nézve eredményes” aláírásgyűjtés után visszavonják a május 8-ai határozatot. Egyúttal a felelősséget azokra hárította, akik a tiltakozást kezdeményezték.

Noha Fürjes most azzal indokolt, hogy az elutasítással elejét akarják venni a társadalmi feszültségek kiéleződésének, a májusi pozitív döntést még éppen azzal üdvözölte, hogy ezzel szerinte csökkenteni lehetne a meglévő társadalmi feszültségeket. Nem beszélve – mondta akkor a Magyar Narancsnak – a roma lakosság jelenlétéről, és miközben a korábbi helyszíneken “hisztériakeltés folyt”, Ózdnak szüksége van a projektre az arculatváltás miatt.

Ózd ugyanis már a negyedik a sorban, amelyik visszamondja az amúgy 1,7 milliárd forintos, uniós pénzből finanszírozható beruházást, amihez önrészt sem kell biztosítani – és a negyedik, amelyik a Jobbik nyomásának engedett.

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operációs Programja által támogatott projekt egy 2011-es kormányhatározat után indult el, és először Székesfehérvár lett volna a befutó. Az önkormányzat gazdasági bizottsága meg is szavazta a központ befogadását, helyszínként a bőrgyár területét kijelölve.

De akkor a Jobbik tüntetést szervezett, majd a fideszes Cser-Palkovics András vezette önkormányzat úgy határozott, nem adják át a területet. Ugyancsak támogatóan állt a projekthez először Miskolc is, de ott szintén aláírásgyűjtésbe kezdett a szélsőjobboldali párt: igen hamar 25 ezren gyűltek össze a roma központ ellen. Sárospatak volt a következő lehetséges helyszín, ám végül nem került az ügy a képviselő-testület elé, mivel a város nem látta biztosítottnak a működés finanszírozását.

Ezután jutott el Ózdra a központ terve, ám a jelek szerint Borsod megyében a Jobbik akarata érvényesül. Már május 8-án, a határozat elfogadása után bejelentette Márton Ferenc és Kisgergely András – igaz, ma már független, de korábban jobbikos – képviselők, hogy aláírásgyűjtésbe kezdenek, a projektet egyszerűen “cigánysátornak” nevezve. Márton azt is mondta, nem akarja “cigányfővárossá” tenni a települést.

Lapunk felkereste első körben Ózd alpolgármesterét, aki elhárította a nyilatkozatot, mondván, csak Fürjes jogosult nyilatkozni; a polgármester azonban éppen Balog Zoltán emberi erőforrás miniszterhez ment tárgyalni, rövid beszélgetésünket pedig azzal ütötte el, hogy később keressük. Amikor viszont már nem értük el. Felkerestük a beruházást korábban szintén elutasító városokat, egyedül Székesfehérvár ígérte, hogy részletesen válaszol majd.

szerző:B. L. N. / Népszava

Ózd also resigned from Roma

The escalation of social tensions want to take the front – to justify Ózd Fidesz mayor to letting go of Jobbik , called off the planned establishment of a cultural center in the city of Rome . As previously argued just next to the center that could relieve them. The city is so Székesfehérvár , Miskolc and Muddy Creek after the fourth , which is already drilled a program funded from EU funds Jobbik political blackmail .

Jobbik Fidesz let the crowd of city driving corporate decisions , and withdrawal in May , did not allow the creation of Roma cultural center in the town. This Friday, the assembly decided in an extraordinary meeting closed .

Jobbik because signatures began to have a referendum to post the Minority and Roma Culture and Centre for blow-off of , and having accumulated seven thousand signatures so that a referendum is mandatory written in Paul volna.Fürjes mayor turn on Friday has decided he does not want trouble.

Like hvg.hu reported that, ” the intensified political conflict and the opposition ‘s point of view effectively ” cancel the decision of 8 May , after collecting signatures . It is also the responsibility of those saved who initiated the protest.

Although now Fürjes the ground that they wish to prevent the rejection of an escalation of social tensions , a positive decision in May with more being pleased that he thinks it could cut the existing social tensions. Not to mention – said the Hungarian Orange – the Roma presence , and while the former locations ” hysteria was ” Ózdnak need for the project because of the image change .

Ózd is already the fourth in a row, that is to say the otherwise HUF 1.7 billion in EU funds finance the investment, which must be no excesses – and the fourth , which gave in to the pressure of Jobbik .

Supported by the New Széchenyi Plan for Social Infrastructure Operational Programme project was launched after a 2011 government decision , and would have been the first time the formation of Székesfehérvár . Economic committee of the council also voted at the center of the reception, location designated as an area of ​​the tannery .

But Jobbik organized a demonstration and a Fidesz government led by Andrew Replace – Palkovics decided not to hand over the area. It also was supportive of the project for the first time in Miskolc , but it also started to collect signatures in the far-right party : 25 thousand people gathered at a very early stage of the Roma center . Muddy Creek was the next possible location, but in the end was not the case in front of the assembly , as the city was seen as the financing of the operation.

Then come to the center Ozd plan , but it seems to Borsod County Jobbik will prevail . Already on May 8 , after the decision announced Andrew Francis Martin and Gregory Small – though now independent , but previously Jobbik – MPs collect signatures to begin the project simply ” cigánysátornak ” named. Martin also said he did not want to “Gypsy Capital ” to the city.

Our menu went to the first round Ózd deputy mayor , who declined a statement saying only Fürjes entitled to comment , but just went to negotiate with the mayor Zoltán Balog human resources minister , our brief conversation was struck by a to find later. When it is no longer achieved . Investment had also visited the city in a negative , lonely Székesfehérvár promised that they will respond in detail .

Author : B. L. N. / The People’s Voice

Leave a Reply 266 megnézve, 1 alkalommal mai nap |