< Böngészés > Főoldal / Irodalom, Közélet / Blog article: Meglepődtek…. harciasan védelmeztem a falubelieket((((( They were surprised …. fiercely defended the villagers

| Mobile | RSS

Meglepődtek…. harciasan védelmeztem a falubelieket((((( They were surprised …. fiercely defended the villagers

2013. október 5. | hozzászólás | Irodalom, Közélet


Az ünnepi megemlékezés sajtótájékoztatóján a kollégáknak tátva maradt a szája… nem értettem a megdöbbent arcokat! Néma csend, még a fonnyadt légy is vigyázva vágta magát… körül néztem, majd önmagamat kezdtem vizsgálni. Az öltözetem rendben, vér-vizelet rendben, a cipőm csillogott.

A hozzászólásom velős- erős, s utat talál (t) a válaszadóhoz. Az őszinteségem, nem meglepő a kollégáim, s a közszereplők táborában. A szókimondásaim,véleményeim ilyen esetekben mindig kemények… többször rákérdezek, ha észlelem a félrebeszélés technikai akadályait. Ebben a helyzetben nincs kegyelem!

Gigantikus dialektikát követtem, ezután Baks falut hoztam fel példának. A teremben csend lett. Nem vettem észre a méla lesben állók kaján vigyorát. Később a barátom meglökött
– Laci, Laci…
– Igen.
– Hallottad magadat? Csodálkozva tekintettem a hang irányába.
– Nem! – válaszoltam meglepődve. Valami baj van… lemaradtam valamiről?
– Igen. – érkezett a gyors válasz.A „védőbeszéd” Baksról a Te szádból, – tartott egy kis szünetet – hihetetlen volt.
Nem értettem! Talán nem figyeltem a hangom terjedési irányára, s ezért nem hallottam a dörgedelmes „védelmi” beszédemet. Ezen meglepődtem.
– Miről beszéltem, mi hozott ki a sodromból?
– Úgy védted Baksot, mint egy anyatigris.
– Tényleg?
– Ez még nekem is furcsa. – a politikusok is kissé meglepődtek, ám ez a zavar hamar eloszlott, mivel keményem ostoroztad a magánhangzók, mássalhangzók vezénylését. Elképesztő voltál. Megváltozott valami, amiről nem tudunk?
– Nem értem. Belülről kezdek lebontani egy hitet, egy várormot. Többen pofáznak, uszítanak, hazudoznak, illetve félremagyarázzák a nyitott kérdések árvízözönét! A pecsenyéjüket sütögetik, ám nyilatkozni, na azt már nem! – a sötétség, a mélység a Brútuszi penge áramlata az, ami, aki…

Szeretik, ha mások kaparják ki a gesztenyét, ez jellembeli hiányosság! Az egyedi harcművészetet nem ismerik. Képtelenek a sötétben bujkáló proletárok mögött segget nyalni? A választások ezen a szinten komolytalanok.

Falun nem írnék ki választást! Nincs értelme! A kocsmában, a boltban, az utcán jajonganak az emberek, s véleményt mondanak a sörös korsó s a fröccsös pohár mámorában… azonban nyíltan? huhuuuuuuuu!

A kormányunk számtalan milliárdot spórolhatna, ha ezt a véleményt elfogadná.

Ki ismeri Csák Máté földesurat? Na, ez az… Ő is azt gondolta: – állam az államban! Ergo: – Baksot e – gondolat szelleme járja át! – látom, érzem e penészes múltat s annak vérzivatarát!

A változás e- szegmensben még nem érett! Egy falusi polgármester mi mindet megengedhet magának… a korsó nem utólag, inkább a jelenben fog darabokra törni…

Az önkény, a despotizmus, mint mindig felakad egy egyszerű fogason! A történelem ismétli önmagát.

A Búzaniáda kiszárad, mint tarló a sivatagban!
Félelemben, kényszerben az ember nem szeret, nem akar élni! Az ember akaratos, dühös, áruló, hazug, szerelmes, obszcén, erotikusan orális…

2013. október 05
-oil-

The commemoration press conference to colleagues gaped … I did not understand the shocked faces ! Silence , even a wilted came to be too careful … I looked around , and began to examine myself . The garment okay, okay urine , blood , shoe shining .

A comment on my pithy , powerful , and finds its way to (t) in response to tax. Honesty, it is not surprising to my colleagues , and the public figures camp. The outspokenness , in my opinion you can always hard … repeatedly ask you perceive technical barriers to wandering . In this situation, no mercy !

Gigantic dialectic followed , and then I brought up the example Baks village . The room went quiet . I did not realize the pensive ambush sly grin . Later, my friend pushed
– Laci , Laci …
– Yes.
– Did you hear yourself ? Amazement I looked toward the sound .
– No! – I answered , surprised. Something is wrong … Am I missing something ?
– Yes. – Came in fast válasz.A ” apologia ” Baksról your mouth – took a break – it was incredible .
I do not understand ! Maybe I was not listening to the sound propagation direction , and therefore did not hear the thunderous “defense ” speech. In surprised.
– What are you talking about, what brings you out of my temper ?
– They were protecting Baksan like a tigress .
– Really?
– It is also strange to me. – Politicians are a bit surprised , but this confusion quickly dissipated as Hard whipped the vowels , consonants roster . It’s amazing you were. Changed something I can do?
– I do not get it. I’m starting to break down from the inside of a faith , a várormot . Many of bluster , inciting , telling lies or misrepresents the open flood flood of questions ! The pecsenyéjüket barbecue area , but to declare , well it is not ! – The darkness , the depth of the flow of the blade Brutus , is that …

Love it when people scrape off the chestnuts , this defect of character ! The individual does not know martial arts . Incapable of hiding behind the dark ass licking proletariat ? The elections frivolous at this level.

Falun is not a choice I would write ! It makes no sense ! In the pub , the shop down the street jajonganak people ‘s opinions on the beer pint glass and the joy of fröccsös … but frankly ? huhuuuuuuuu !

The government has countless billions spórolhatna you to accept this view.

Who knows only Matthew landlord ? Well, this is it … He thought: – State of the State ! Ergo – Baksan this – the spirit of ideas running through ! – I see , I feel that the past and moldy vérzivatarát !

The change in this segment is not yet mature ! A village mayor we all indulge yourself … the pitcher is not in arrears, will tend to break apart in the present …

The tyranny of despotism , as always Félakt a simple hook ! History repeats itself .

The Búzaniáda dry as stubble in the desert!
Fear , forced the people do not like , do not want to live! Man stubborn , angry, treacherous , lying, love , obscene, erotic oral …

2013th October 05
-oyl

Leave a Reply 1760 megnézve, 2 alkalommal mai nap |