< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Búza Zsolt megint félrevezette a hivatalokat vagy ismét hazudott…//// Wheat Psalm again misled or lied to the agency again ..

| Mobile | RSS

Búza Zsolt megint félrevezette a hivatalokat vagy ismét hazudott…//// Wheat Psalm again misled or lied to the agency again ..

2014. január 6. | hozzászólás | Közélet

Búza Zsolt megint félrevezette a hivatalokat vagy ismét hazudott…

Már megszoktam a hazugságait! Nem tudok hinni neki. Nem tud élni hazugságok nélkül. Lételemévé vált. Ez már súlyos betegség…orvosi segítségre lenne-lesz szüksége.
A beképzeltsége, önteltsége, hatalomvágya, pénzéhsége az eget veri. Isten sem engedi be, pedig nyalakszik a papság felé, Szent Péter sem nyitja meg a kaput előtte.

Általa, valamint a fegyverhordozójával közösen rendezett farsangi-bál, falunapok, decemberi karácsonyi ünnepek rendezvény sorozata szánalmas fitogtatás volt a részükről. A téli tüzelő árát elvitte Dobos Péter…aki tartozik az rendezvények áfás számlájával… madarat tolláról, embert a barátjáról… hihihihi. Senki nem hisz nekik! Az áfás számlák lassan- magasan repülnek, mint a darvak…

2013 decemberi ünnepségen azt hazudta nekünk; – meg van az ANTSZ engedélyük! – ezt erősítette meg a Settementház vezetőnője és a seggnyalók is. Ez már tömeghisztéria a hazudás istennőjéért!- s annak oltárán!Nehogy áldozatot mutasson be Búza Zsolt!! Az ÁNTSZ-re hivatkozott Lantos László polgárőr is mikor nem engedte végezni az újságírói munkámat /?/

Apropó:- Tóth Vilmos polgárőrvezető még a mai napig nem küldte el a meghallgatási jegyzőkönyvet! – ezzel jogszabályt sértett! Erről tájékoztattam Batiz Istvánt a Csongrád megyei polgárőrvezetőt, s munkatársait is, aki(ik) azonnal intézkedettek!

Szerkesztőségünk kikérte visszamenőleg 2009-2013 közötti időszakra Dr. Kovács Ferenc ANTSZ főorvos Úrtól a rendezvények megtartásával kapcsolatos engedélyeket! Főorvos Úr tájékoztatta határidőn belül /Búzától ez nem várható el, mivel…azt gondolja törvényen felüli…/ és nem diszkriminálta a www.fecsego.eu hírportált, hogy semmiféle engedélyt nem kért a Baksi önkormányzat a megjelölt időpontokban és időpontokra!!!!

Búza úr!

Látja, a hazug embert hamarabb utolérik mint a sánta kutyát. Most mit fog hazudni, nagyon várjuk…Önnél… ez… már… a betegség jele! – a diagnózis lassan összeáll…

Annyira kapaszkodik a hatalomhoz, – dőzsölődik felfelé, ám a belsőszag kiérzik- hogy annak megtartásáért mindenre képes!
Félünk!- a választás elvesztése után, mi következik be az öntemaga egészségügyi állapotában…

Többször rápirított szerkesztőségünk a körmére, s mi történt? – újból hazugságokat talált ki. Ne feledje, – a közérdekű adatokra válaszolnia kell! Kénytelen lesz!

Egy nóta jutott az eszembe:

“Hazugság gyere haza, honnan jössz, nem érdekel, csak gyere el, csak ennyi kell”

A képviselő-testületi mondókája – “kivétel csak a gyevi bíró”

Ja, a testületi-tagok sem tartják be a törvényeket! A közérdekű adatok kiadására, megismerésére a mai napig vár szerkesztőségünk! Az idő nekünk dolgozik!

Tudják, úgy fog összeesni a testületük, mint az a bizonyos löszfal…aminek nem volt, nem lesz alapja! A Spártai faló dilemmája… mindenkiben az ellenséget keresi! Néróról már nem is beszélve!

Mért nem mondanak le és engedjék Baksot a megújulás útjára és felé, de Önök nélkül!! A világosság, a sátán birodalmában sosem létezett. – folyamatosan becsapta az embereket.

A község nem tud maguk miatt fejlődni!

Ceterum censea: Búzának és a képviselőknek menniük kell, ja a jegyző asszonnyal együtt.

2014. január 06
oil

Wheat Psalm again misled or lied to the agency again ..

Wheat Psalm again misled or lied to the agency again …

I’m used to the lies ! I can not believe it. Can not live without lies. Become Lételemévé . This has a serious illness … medical assistance would be needed .
The conceit , arrogance , lust for power , the hunger for money skyrocketing. God did not let me in, and nyalakszik to the priesthood , St. Peter did not open the door in front of him .

Through him , and with the sidekick , jointly organized carnival ball , village days , Christmas holidays in December event series was a show pathetic on their part. The winter fuel prices took drummer Peter … who belongs to a VAT invoice events … birds of a feather flock boyfriend … hihihihi . No one believes them ! The VAT invoice slow – flying high as the cranes …

December 2013 ceremony, he lied to us , – is the ANTSZ license! – This is confirmed by the Settementház housekeeper and the kiss-ass too. This has been the mass hysteria hazudás istennőjéért – ! Its altar and sacrifice to Do Wheat Ps ! László Lantos, also referred to this vigilante . / ? /

By the way: – William Toth militia leader has still not sent the interview records ! – To act offended ! Stephen Batiz has informed the Csongrad county militia leaders and associates , who ) ik ) were immediately take action !

Our editor has requested retroactive period 2009-2013 Ferenc Kovács ANTSZ Lord chief medical license in relation to the holding of events ! Lord Chief doctor informed within the time limit / wheat is not expected , because … I think above the law … and not discriminated against www.fecsego.eu news portal , that no permit is not required to Baksi government at the indicated times and dates ! !

Mr. Wheat !

You see , the liar is caught sooner than a lame dog . What am I going to lie, we are looking forward … you get … it … on … a sign of illness ! – The diagnosis slow to team up …

I was so clinging to power – dőzsölődik up , but the smell inside kiérzik – to retain the way to go!
We are afraid – after losing the election , what’s next on the health status of öntemaga …

Several times we rápirított the shoulders of the editor , and what happened? – Found out again lies. Remember – must respond to public data ! He’ll have to !

A song came to mind :

” Lie come home , where you come from , do not care , just come out , that’s all it ‘

The representative body rhymes – ” the only exception Gyevi judge”

Yeah, the board members did not adhere to the laws! The issue of public access to information , waiting to get to know our editorial today ! Time is on our side !

They know it will collapse in bodies such as the loess … some of which were not , there will be no basis ! The Spartan -eater ‘s dilemma … everyone looking for the enemy! Néróról not to mention !

Why do not you give up and let Baks path and towards the revival , but without you ! The light that never existed in the realm of Satan . – Continually deceived the people.

The village because you can not evolve!

Ceterum censeo wheat and representatives must go , yeah woman with the clerk .

2014th January 06
oil

Leave a Reply 492 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: