< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Szörnyű dolgokról számolt be az ellenzéki aktivista///// Terrible things reported opposition activists

| Mobile | RSS

Szörnyű dolgokról számolt be az ellenzéki aktivista///// Terrible things reported opposition activists

Szörnyű dolgokról számolt be az ellenzéki aktivista

Előkerült az ukrán ellenzék egy hete nyomtalanul eltűnt egyik vezetője, Dmitrij Bulatov, akit elmondása szerint elrablói súlyosan bántalmazták, megkínozták, egyik fülét pedig levágták. Közben John Kerry amerikai külügyminiszter kapcsolatban lépett az ukrán ellenzék vezetőivel.

A Dmitrij Bulatovról szóló hírek az ukrán elektronikus médiában jelentek meg péntekre virradóra. A tévék és hírportálok fényképeket és videofelvételt is közzétettek a fiatal férfiről, akinek arca csupa vér, mély vágások vannak a fején és a kezén, hiányzik az egyik füle, testén súlyos bántalmazás nyomai láthatók. Bulatov elmondta, hogy egy héttel ezelőtt rabolták el a főváros Troescsina negyedében. Mindvégig egy vaksötét helyiségben tartották fogva, napfényt nem látott, az első napokban enni sem kapott, kínozták, megpróbálták megvakítani.

„Megfeszítettek, átlyukasztották a fülemet, vagdosták az arcomat. A testemen ép hely nem maradt. Mindig bekötötték a szememet, ezért nem láttam, hogy kik kínoztak engem, de az emberrablók orosz akcentussal beszéltek” – mondta Bulatov, a Avtomajdan nevű ellenzéki csoport egyik vezetője. Az emberrablók szöggel átlyukasztották a tenyerét és levágták az egyik fülét. Az ellenzéki aktivista közölte, hogy egy hét kínzás után kivitték egy erdőbe, ahol kidobták egy gépkocsiból. A férfi csütörtök este elbotorkált a legközelebbi faluhoz, a Kijev mellett Visenkibe, ahol egy helybéli beengedte házába, megetette. Bulatov telefonon értesítette társait.
Kilcsko is meglátogatta

A férfit egy közeli magánkórházba szállították, agyrázkódást állapítottak meg nála, de nincs életveszélyben.
Az éjszaka folyamán barátai, politikusok és újságírók keresték fel a kórházban, meglátogatta Vitalij Klicsko, az Ütés (Udar) ellenzéki párt vezetője is.

Dmitrij Bulatov azt ígérte, hogy a későbbiekben részletesebben tájékoztatja a nyilvánosságot a vele történtekről.
Az Avtomajdan a kijevi kormányellenes tüntetések egyik meghatározó civil csoportja, amely autós tüntetőkből szerveződött, és főként Kijeven kívül, elsősorban Viktor Janukovics mezsihirjai rezidenciája elé szervez megmozdulásokat. A konvojban közlekedést tiltó jogszabályt a kormányoldal nyilvánvalóan ellenük hozta.
Kerry telefonált

Telefonon beszélt az ukrán ellenzék vezetőivel John Kerry amerikai külügyminiszter, aki támogatásáról biztosította Ukrajna európai integrációját és a válság békés rendezésére szólított fel – jelentette péntekre virradóra az ukrán média. A híradások szerint Jen Psaki amerikai külügyi szóvivő arról adott tájékoztatást, hogy Kerry konferenciahívással lépett kapcsolatba az ellenzék hat vezetőjével, köztük Arszenyij Jacenyukkal, a Haza (Batykivscsina), Vitalij Klicskóval, az Ütés (UDAR) és Oleh Tyanibokkal, a Szabadság (Szvoboda) párt vezetőjével.

„A külügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok támogatja Ukrajna európai integrációját, és arra szólított fel, hogy békés eszközökkel oltalmazzák a demokráciát” – mondta a szóvivő. Hozzátette, Kerry üdvözölte azt, hogy haladás történt a válságrendezésben, így említést tett a január 16-i demokráciaellenes törvények érvénytelenítéséről.
Nyomásgyakorlás

Psaki újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy Viktor Janukovics államfő betegszabadságán is aláírhatja a szóban forgó törvények érvénytelenítéséről szóló jogszabályt, mi több, ezt azonnal is megtehetné (az elnöki hivatal tájékoztatása szerint Janukovics betegszabadságon van, mert súlyos légúti megbetegedésben szenved és magas láza van).

Jen Psaki szerint a John Kerry az ukrán ellenzéki vezetőkkel beszélgetve aggodalmát fejezte ki a tüntetések során történt jogsértések, illetve az emberek eltűnéséről és meggyilkolásáról érkező hírek miatt. Hangsúlyozta, Washington nyomást gyakorol az ukrán kormányra, hogy alakítson tényfeltáró bizottságot e bűncselekmények felderítése és a vétkesek felelősségre vonása érdekében.

forrás:mno.hu

Terrible things reported opposition activists

They found the Ukrainian opposition disappeared a week ago one of the leaders Dmitry Bulatov , who said that his abductors severely beaten , tortured , and one of his ears cut off . Meanwhile, U.S. Secretary of State John Kerry has contacted the leaders of the Ukrainian opposition.

News about the Dmitry Bulatovról the Ukrainian electronic media appeared on Friday at dawn . TV and news websites including photographs and video recordings published on the young man with whose face was covered in blood , deep cuts on his head and hands are missing in one ear, body and traces of serious abuse . Bulatov said that a week ago was kidnapped in the capital Troescsina district. All the time he was detained in a pitch-dark room , sun hath not seen, nor got to eat the first few days , tortured , tried to blind .

” Crucified my ears pierced , slashed my face. The place is not left my body intact . Always blindfolded my eyes , so I could not see who they tortured me, but the kidnappers Russian accents “- said Bulatov , a leader of the opposition group called Avtomajdan . The kidnappers nails pierced his hands and cut off one of his ears . Opposition activists said that after a week of torture have been exported to a forest where he was thrown out of a vehicle. The man Thursday evening elbotorkált the nearest village, next to Visenkibe Kiev , where a local man let his house, fed him . Bulatov phone advised his companions .
Kilcsko visited

The man was transported to a nearby private hospital , he was diagnosed with a concussion , but not life-threatening .
During the night, friends , politicians and journalists visited the hospital , visited Vitali Klitschko , the Shock ( Udar ) opposition party leader as well.

Dmitry Bulatov has promised that in the future more detailed inform the public about what happened to him .
The civil Avtomajdan one of the group of anti-government protests in Kiev , which was organized car demonstrators , and mainly outside Kiev, primarily organized demonstrations in front of Viktor Yanukovych mezsihirjai residence. The convoy transport legislation prohibiting the government side was clearly against them.
Kerry called

The telephone talking to the leaders of the Ukrainian opposition, U.S. Secretary of State John Kerry , who provided support for the European integration of Ukraine and called for a peaceful settlement of the crisis – said dawn on Friday in the Ukrainian media . The news according to Jen Psaki American foreign affairs spokesman on to state that Kerry conference call came into contact with the opposition between the head , including Arseny Jacenyukkal the home ( Batykivscsina ) , Vitaly Klicskóval , the Shock ( Udar ) and Oleh Tyanibokkal of Freedom ( Svoboda ) party manager.

” The foreign minister said that the United States supports the European integration of Ukraine and called for peaceful means to safeguard democracy ” – said the spokesman . He added that Kerry welcomed the fact that progress has been made in the settlement in crisis , so mentioned the cancellation of an anti-democratic law of 16 January .
Press for

Psaki journalistic response to a question said that Viktor Yanukovych state betegszabadságán can become law on cancellation of laws in question , what’s more , you could do immediately ( to inform the office of President under Yanukovych is on sick leave because of severe respiratory illness associated and high fever ) .

Jen Psaki John Kerry , according to the Ukrainian opposition leaders expressed concern at the news talking violations occurred during the demonstrations , and the disappearance and murder of people arriving . He stressed Washington put pressure on the Ukrainian government to establish a fact-finding committee for investigation and prosecution of these crimes are guilty .
Source: mno.hu

Leave a Reply 2425 megnézve, 1 alkalommal mai nap |