< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: “A” dr. Regényi….avagy happy birthday/////”A” dr. Regényi …. or happy birthday

| Mobile | RSS

“A” dr. Regényi….avagy happy birthday/////”A” dr. Regényi …. or happy birthday

dr.Regényi Jakab 003dr.Regényi Jakab 002dr.Regényi Jakab 001“A” dr. Regényi….avagy happy birthday

Az “A” jelzőt megérdemli. Szerénysége, tudása ezt lehetővé teszi, s megengedi a pozitív A betűt.Ez az elismerés többet jelent a Főorvos Úrnak, mint az állami… hisz az Ő munkáját a betegek ismerik el.Az “A” jelzőt is Ők adják, színészeknek, kutatóknak, orvosoknak…

Dr. Regényi főorvos Úr a kezelő orvosom! Az élet Szegeden a II. kórházban hozott össze minket. Először édesanyámat kezelte s mentette meg az életét! Meg akartam hálálni, ám… Ő… elutasított azzal; – ez a dolgom, majd a kezét nyújtotta. A nejemmel egymásra néztünk… igaz, nem először találkozom ilyen nagyszerű ember -orvossal az életben.

Mint látjuk, Isten útjai kifürkészhetetlenek. Ugyanabba a kórházba kerültem, ahol édesanyám… Kezelő orvosom lett! Megszerettem, elismertem – nálam ez fontos.

Naponta többször meglátogatott a betegágyamnál a főorvos Úr, és az egészségügyi állapotomról érdeklődött, mondhatnám azt is baráti alapon. Később, a kórház alagsorában működő ambulancián hozott össze minket a sors ismét. Azóta követem a kezelő orvosomat! – azonban nemcsak én, hanem számtalan betege keresi fel naponta! Szeretjük, elismerjük, bízunk benne!

Garán született. Az általános iskola elvégzését követően Baján a III. Béla gimnáziumban érettségizett. Sokáig nem tudta mi legyen. Vonzotta a matematika, történelem, magyar- jeles volt ezekből a tantárgyakból- a tanárai megpróbálták ‘irányítani” a pedagógia területére. Harmadikos korában az orvosi pálya iránti igénye jelentkezett…ám kemény szerelme volt, az ég szerelmese, imádott volna repülni, vadászpilóta lenni…Erősödött az emberek szeretete, gyógyítása, az életekért való küzdelem, mivel gyermekkorában sok beteg embert látott maga körül.

Egyből felvették a SZOTE -re. 1962-68 -ig koptatta az egyetemi padot. Előbb patológiát, majd belgyógyászati, s végül diabetikus szakvizsgát tett. Szegedi Patológián eltöltött 1970-75 közötti évek után, 1976-1985 között a Szegedi II. Belklinikán dolgozott, majd váltott, s 1985-2007 Szeged II. Kórház Belgyógyászati osztályának főorvosa lett.- innen ment nyugdíjba!

Neje gimnáziumban német tagozatos tanárnőként dolgozott. Lánya óvónő, fia közgazdász!

Elismeréseiről szinte szégyenlősen beszél. Pedig erre…s ezzel a díjakkal szakmai elismerésekkel dicsekedni lehetne.

– Minisztériumi szakmai dicséret oklevél
– Ifj Walter Károly alapítvány díját vehette át.

Kérdeztem, a többi elismeréssel mi van? – egyszerű mosollyal ; – nem voltam jókor jó helyen. Lehettem volna igazgató főorvos is! Támogattak, de én a szakmai- gyakorlati munkát helyeztem előtérbe! Egyetemen is tanítottam! Nagyon kiváló-felemelő érzés, mivel a kis létszámból nyolcan lettek belgyógyászok a csoportomból! Tudja szerkesztő Úr, nem szerettem előadó lenni, a gyakorlatot mindig előtérbe helyeztem, az élet erről szól…

Nem hagyhatom ki;
– Főorvos Úr, sok boldogságot, erőt , egészséget kívánok Önnek a 70. dik születésnapján.
– Na, arra várjunk még, mivel augusztusban leszek, ha megérem….
– Rendben! – akkor itt folytatjuk tovább…
2014.február 11
-lio-

“A” dr. Regényi …. or happy birthday

The adjective “A” deserves . His modesty , his knowledge makes it possible, and allows the positive recognition of betűt.Ez the Lord Chief doctor means more than the public … He believes in the work of the patients know el.Az “A” token they give , actors , researchers, doctors …

Dr. Lord Regényi chief medical doctor. Life in Szeged II . brought us together in a hospital . First, my mother treated and saved my life! Megakartam be thankful for , but … He … rejected by , – offered this job , then his hand. My wife looked at each other … it is not the first time I see such a great man , a doctor in real life.

And as we see God works in mysterious ways . Were in the same hospital where my mom … became a doctor. Loved , acknowledged – for me this is important.

Several times a day visiting the chief medical officer of health in addition to the Lord and asking about my condition , I would say it is a friendly basis. Later, in the basement of the clinic brought us together again by fate . The doctor has to follow my ! – But I just can not … we love our patients and we recognize we trust !

Garai was born. Following the completion of a primary school in Baja III . Bela grammar school . For a long time we could not be as attracted to mathematics , history, was a Hungarian – eminent of these subjects , the teachers tried to ‘ control ‘ the field of education . Was a junior in high school , when the demand for medical course applied … but it was tough love heaven … for lovers , would have loved to fly … to be a fighter pilot … but has become stronger people ‘s love , healing , életékért to fight since childhood I have seen a lot of sick people.

Immediately admitted from the floor . Worn away until the 1962-68 academic bench . Sooner pathology and internal medicine , and finally made diabetic exams. Between the years between 1976-1985 after spending the 1970-75 Szeged pathology II . Department of Internal Medicine has worked to everyone’s satisfaction , and then switched to Szeged II 1985-2007 . Department of Internal Medicine, Hospital became chief physician – . Retired here !

German -time high school teacher wife as he retired kindergarten teacher ‘s daughter , son in economics.

In recognition of almost sheepish about. And this … and this could be professional awards honors to brag about .
– Ministry of praise professional degree
– Charles Walter Jr. Award recipient of the Foundation .
I asked , what about the rest of appreciation ? – Simple smile , – I was not the right time at the right place … I could also have been the chief medical director . Supported … but I am a professional and practical work has been used ! I taught at university ! It feels excellent , as were eight of the small number of physicians in my group ! Editor Lord knows , I did not like to be a performer , the practice has been used always , life is about …
– I can not miss , – General Medical Lord , happiness , strength, health , I wish you the 70th th birthday.
– So , I wait because I will be in August if it’s worth ….
– All right! – We will go in more …
2014.február 11

Leave a Reply 4416 megnézve, 5 alkalommal mai nap |