< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Csődöt mondott a föld alatti tárolás? Vége a világnak: a föld mélye sem jelent védelmet az atomfegyverek ellen/////Bankrupt said underground storage ? End of the world : in the depths of the earth does not protect against nuclear weapons

| Mobile | RSS

Csődöt mondott a föld alatti tárolás? Vége a világnak: a föld mélye sem jelent védelmet az atomfegyverek ellen/////Bankrupt said underground storage ? End of the world : in the depths of the earth does not protect against nuclear weapons

Csődöt mondott a föld alatti tárolás?
Vége a világnak: a föld mélye sem jelent védelmet az atomfegyverek ellen

Talán már unokáink sem fogják látni – hosszú távon kellene garantálni a radiológiai biztonságot, mégis úgy tűnik, hogy a jövő nemzedékeivel szemben érzett felelősségünk megbukott.

Egy, nyolcszáz méter mélyen lévő, hadiipari kutatások és atomfegyverek gyártásakor keletkezett nukleáris hulladékokat tároló létesítmény (Waste Isolation Pilot Plant, WIPP) mondott csődöt a hétvégén: az atomtemető levegőjében mérték a kelleténél nagyobb radioaktivitást. Noha volt már arra példa, hogy az érzékelők „ok nélkül” beriasztottak, ám a földben természetesen jelen lévő radioaktív radon szintje nem ingadozhatott olyan mértékben, hogy ilyen magas sugárzási adat verje ki a biztosítékot.

Egy biztos, a sugárzó részecskék koncentrációja meghaladja a veszélyes határértéket. Mint ismeretes, az alfa- és béta-részecskék belélegezve veszélyt jelentenek az emberre, de szerencsére a jelentések szerint a hulladéktároló 139, felszínen dolgozó alkalmazottja közül senki se volt kitéve sugárzásnak. A szakemberek vasárnap folyamán több ponton vettek mintát az atomtemető környékéről is, hogy megállapítsák: a szennyezett levegő kijutott-e – annak ellenére, hogy a riasztást követően a szellőző rendszer automatikusan szűrő üzemmódba kapcsolt. Az elsődleges adatok szerint az eredmény negatív, azaz a radiológiai biztonság egyelőre még fennáll.

Hogy mi okozza a szivárgást és pontosan hol, arra még nem jöttek rá a szakemberek. A közvéleményt azzal próbálják nyugtatgatni, hogy az eszközök rendkívül érzékenyek (persze azt nem tudják, hogy pontosan mennyire), tehát az is lehet, hogy nincs is olyan túl nagy baj. Pedig van. Mindez ugyanis azt jelenti, hogy a mélygeológiai tárolás nem megoldás az emberiség problémájára, azaz az összes atomfegyverből, hadiipari kutatásokból, orvosi eszközökből és leszerelt atomreaktorokból visszamaradt hulladékok itt maradnak a nyakunkon. Sőt, a sokadik leszármazottunk nyakán, úgy, hogy folyamatosan szennyezik a környezetet, az élővilágot, az egész bolygónkat.

Mint ismeretes, a jövő nemzedékekkel szemben érzett felelősség miatt a nagy aktivitású hulladékokat hosszú távon úgy kell elszigetelni az emberi környezettől, hogy ne hárítsuk utódainkra az elhelyezési rendszer üzemeltetésének, vagy intézményes ellenőrzésének kötelezettségét. Az alkalmazott megoldás olyan legyen, hogy az hosszú távon garantálja a radiológiai biztonságot, vagyis az ember és a teljes környezet radiológiai hatásokkal szembeni védelmét.

A WIPP ráadásul Amerika első mélygeológiai radioaktív hulladéktárolója, az Új Mexikó államban található Carlsbad melletti atomtemető a nem jelentős hőterhelést eredményező hulladékok részére lett kialakítva, ami azt jelenti, hogy ha itt nem működik a mély geológiai formációban történő elhelyezés, akkor az igazán necces hulladékok eltüntetésere végképp nem lehet végleges megoldás. Évtizedes önhitegetéseket dönthet ez meg, bizony, bajban vagyunk.

forrás:ma.hu

Bankrupt said underground storage ?
End of the world : in the depths of the earth does not protect against nuclear weapons

Maybe you have grandchildren will not see – the radiological safety should be guaranteed in the long term , it seems to be felt over the responsibility to future generations failed.

An eight hundred meter deep , military industrial research and production of nuclear weapons is generated nuclear waste storage facility (Waste Isolation Pilot Plant, Wippe ) failed over the weekend : the nuclear cemetery Too much air in the measurement of radioactivity . Although he has been an example to the sensors beriasztottak ” without cause” , but in the ground naturally radioactive radon levels do not fluctuate present to the extent that such high radiation readings damn fuse.

A certain concentration , the particle beam above the dangerous threshold. As is known, the alpha and beta particles inhaled pose a threat to humans, but fortunately , according to reports in the repository 139 employees are working on the surface no one has been exposed to radiation. The professionals at several points during Sunday sampled in the vicinity of nuclear cemetery is to determine whether the contaminated air , got out of this – despite the fact that after the alarm is automatically connected to the vent filter mode. According to preliminary data, the result is negative , ie the radiological safety is still there .

What is causing the leaks and exactly where it failed to realize the professionals. They try to calm the public that the devices are extremely sensitive (of course I do not know exactly how much ), so it is also possible that there is a very big problem. But there is . This fact means that the deep geological storage is not a solution to the problem of humanity , that is, all atomfegyverből , military research into industrial , medical instruments and decommissioned nuclear power reactors in the residual waste left around the corner . In fact, for the umpteenth descendants of the neck , so that it constantly pollute the environment , the wildlife, the whole planet.

Because it is known that he felt responsibility towards future generations of high- level waste in the long run they must be separated from the human environment that are not passed on to our descendants the operation of the disposal system , or institutional control obligations. The solution adopted is such that the long -term radiological safety is guaranteed , which is to protect against radiological effects on people and the overall environment .

The Wippe Moreover, America’s first deep geological radioactive waste disposal , nuclear cemetery near Carlsbad is located in the State of New Mexico has been designed for waste , resulting in no significant heat load , which means that if it does not work placements in deep geological formations , it is really a long shot wastes disappear utterly can not be a permanent solution . Önhitegetéseket decades to decide this , certainly , we’re in trouble .

Source: ma.hu

Leave a Reply 394 megnézve, 1 alkalommal mai nap |