< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Százmilliárdos rejtély a magyar cigarettapiacon/////Hunderte von Milliarden von Zigaretten Geheimnis des ungarischen Markt

| Mobile | RSS

Százmilliárdos rejtély a magyar cigarettapiacon/////Hunderte von Milliarden von Zigaretten Geheimnis des ungarischen Markt

Százmilliárdos rejtély a magyar cigarettapiacon

Közel 41 milliárd forint mínuszt hozott adóbevételi fronton a trafikforradalom, a kiesés mintegy felére adhat magyarázatot a feketepiac térnyerése. Érdekes, hogy míg a legális cigarettaforgalom közel 26 százalékkal esett 2012-höz képest, a jövedékiadó-bevételek alig 10, az áfabevételek pedig csupán 6,5 százalékkal apadtak.

Az adóhatóság friss jövedéki statisztikái szerint 2013-ban 9,3 milliárd szál cigaretta került forgalomba a legális piacon, ami az egy évvel korábbit (12,5 milliárd szál) több mint negyedével, 25,7 százalékkal múlja alul. Ez azt jelenti, hogy egyik évről a másikra eltűnt több mint 3,2 milliárd szál, azaz 169,5 millió doboz cigaretta.

Mindeközben a korábban a cigarettapiac rovására növekvő vágott dohány forgalma – a szabadforgalomba helyezési adatok szerint – szabad szemmel alig észrevehetően apadt, gyakorlatilag stagnált. A szivar és szivarkaforgalom viszont tempósan bővült, az 504,5 millió darabos éves mennyiség bő egyötödével több az egy évvel korábbinál. Ezeket a forgalmi adatokat mutatja az alábbi ábra:

Ehhez képest első, de még második pillantásra is furcsa lehet, hogy a dohánygyártmányok után befizetett jövedéki adó mindössze 10 százalékkal esett vissza. Az eltérő ütem csak részben magyarázható a 2012 decemberi adóemeléssel, valamint az árrés tavalyi növelésének adótartalom-emelő hatásával, illetve a cigaretta- és a vágottdohány-forgalom eltérő alakulásával. (Az árrés emelése úgy növeli az adótartalmat, hogy a cigaretta jövedéki adója két részből tevődik össze: szálanként 12,5 forint a fix tarifa, plusz az árrést és az áfát is tartalmazó kiskereskedelmi ár 31 százaléka, de legalább szálanként 24,92 forint. Vagyis ha a magasabb árrés miatt nő fogyasztói ár, növekszik a “mozgó” jövedékiadó-rész is.)

Az áfabevételekkel együtt számolva tavaly 40,9 milliárd forinttal kevesebb adót sikerült beszedni a dohánytermékek után, de a teljes bevétel így is meghaladja a korábbi évekét. Az, hogy az áfabevételek a jövedékiadó-bevételeknél is kisebb tempóban, 6,5 százalékkal csökkentek, az olcsóbb termékek térnyerését jelezheti. A NAV szerint egyértelmű, hogy a dohányfogyasztók nagy része a cigarettáról áttért a fogyasztási dohányra, emiatt ezen a téren fogyasztásnövekedés tapasztalható.

A százmilliárdos kérdés…

Ennél is érdekesebb lehet, hogy a 2013-as jövedékiadó-bevételek bő százmilliárd forinttal kisebbek annál, mint ami a NAV által közölt dohánypiaci forgalomból és a minimum adómértékekből adódna.

Ha ugyanis összeszorozzuk a szabadforgalomba hozott cigaretta- és vágottdohány-mennyiségeket az adóminimumokkal, az elmúlt évre 413,7 milliárd (cigaretta: 348,5 milliárd, dohány: 65,3 milliárd) forint jövedékiadó-bevétel jön ki, ami közel 13 százalékkal múlja alul a 2012-re hasonló módon kalkulált adatot.

A NAV szerint ezzel szemben 311,6 milliárd forint jövedéki adó folyt be a költségvetésbe az elmúlt évben, ami az egy évvel korábbinál 33,1 milliárd forinttal kevesebb. (2012-re a szabadforgalmi adatokból 474,6 milliárdot kalkuláltunk, míg a hivatalos NAV-statisztika 344,7 milliárd forintot mutatott.)

…és a válasz

A szabadforgalomba bocsátási adatok és az adóbevételi adatok soha nem járnak “párban” – válaszolta a jelentős különbség okát firtató kérdésünkre Suller Attila, a NAV vám- és jövedéki szóvivője.

A szabadforgalmi adatokat ugyanis az adóraktárakból történő kitárolási mennyiségek adják (tehát arról a mennyiségről van szó, ami kereskedelmi forgalomba kerül, ami viszont nem egyenlő a ténylegesen értékesített/elfogyasztott mennyiséggel), az adóbevételi adatok viszont az egyes dohánygyártmányok adójegyei után keletkeznek (azaz az adó megfizetése az adójegy megvásárlásával történik).

Amennyiben adóemelés történik, a piac úgy reagálja le, hogy hirtelen megugrik a szabadforgalomba bocsátás (azaz a kereskedők raktárkészletet halmoznak fel) és egészen addig nem történik újabb (vagy nagyobb mértékű) kitárolás, ameddig az aktuális készlet el nem fogy – mondta Suller Attila.

A trafiktörvény életbe lépésekor például az történt, hogy a július 15-éig el nem adott készleteket a gyárak visszavették a boltokból, majd újra kiszállították a trafikokba. Ez meg is látszott az adatokon: a szabadforgalomba hozott cigaretták és szivarkák mennyisége júliusban bő egyharmadával zuhant júniushoz képest, amit augusztusban közel 43 százalékos ugrás követett. A valós fogyasztást tükröző jövedékiadó-bevételek ugyanakkor viszonylag stabilak maradtak ezekben a hónapokban. (Ezek az adatok viszont nincsenek megbontva, azaz nem tudni, hogy a cigaretta és a vágottdohány jövedékiadó-bevételei hogyan alakultak.)

Mekkora lehet a feketepiac?

Amint arról beszámoltunk, a NAV elismeri, hogy nőtt az illegális dohánypiac aránya, de szerintük nem igaz a GfK piackutató azon állítása, amely szerint megduplázódott volna a feketepiacon vevőre talált mennyiség. A GfK és a KPMG adatai alapján tavaly illegális forrásokból 1,080 milliárd szálat füstölhettek el a dohányosok a 2012-es 650 millió után.

A különbség, azaz 430 millió szál minimális jövedékiadó-terhe 16,1 milliárd forintot tesz ki, vagyis a 2012-ről 2013-ra eltűnt több mint 33 milliárd forint felére meg is lehet a magyarázat. Ezek után a kérdés az, hogy a másik feléből, vagyis a 17 milliárdos kiesésből mennyit magyarázhat az áremeléssel is megtámogatott fogyasztáscsökkenés és -átrendeződés, illetve mennyit az illegális dohányból házilag készített cigaretták térnyerése.

forrás:napi gazdaság.hu

Hunderte von Milliarden von Zigaretten Geheimnis des ungarischen Markt

Die Steuereinnahmen vor fast 41 Mrd. HUF minus trafikforradalom genommen kann den Verlust von etwa der Hälfte der schwarzen Marktdurchdringung zu erklären. Es ist interessant, dass, während die Rechtszigarettenverkäufefielen fast 26 Prozent im Jahr 2012 im Vergleich zu den Verbrauchsteuereinnahmenknapp 10 , den MwSt-Einnahmen und Auszahlungen nur 6,5 Prozent.

Nach den neuen VerbrauchsteuerbehördeStatistik im Jahr 2013 wurden 9,3 Milliarden Zigaretten auf dem legalen Markt , der im Vorjahr ( 12,5 Mrd. Zigaretten) mehr als überwiegt das untere Viertel , 25,7 Prozent platziert . Dies bedeutet, dass von Jahr zu Jahr den nächsten fehlende mehr als 3,2 Milliarden Zigaretten , also 169,5 Mio. Zigarettenschachtel .

Inzwischen hat die ehemalige auf Kosten der Erhöhung der Zigarettenmarkt abgeschnitten Tabakverkauf – nach der Abfertigung zum freien Verkehr Daten – kaum spürbar mit dem bloßen Auge schrumpfte auf nahezu stagnierte. Die Zigarette und drehen szivarkaforgalom Tempo vor mehr als einem Jahr erhöht , die Menge von 504.500.000 Jahre alten mit viel ein Fünftel. Diese Verkehrsdaten ist unten dargestellt:

Im Vergleich mit dem ersten, zweiten Blick , aber es kann lustig , die Verbrauchsteuer auf Tabakprodukte bezahlt fielen nur 10 Prozent. Die unterschiedlichen Preise sind nur teilweise durch die Steuererhöhung Dezember 2012 und Margen im letzten Jahr Steuererhöhung content- Lifting-Effekt , sowie Zigaretten erklärt und Schnitttabak verschiedenen Verkehrsentwicklung . 31 Prozent auf 12,5 pro Thema HUF Verkaufspreis , inklusive Festpreise , zuzüglich einer Marge und Mehrwertsteuer , mindestens aber HUF 24.92 pro Thread ich meine: ( Die Margenerhöhung im Inhalt erhöhen die Steuer auf die Verbrauchssteuer auf Zigaretten besteht aus zwei Teilen. wenn eine Frau wegen der höheren Marge Einzelhandelspreiserhöhungender Verbrauch Teil der “bewegten” auch.)

Zusammen mit den 40,9 Milliarden Forint im vergangenen Jahr gelungen, berechnet áfabevételekkel weniger Steuern auf Tabakwaren gesammelt , aber es ist immer noch das Gesamteinkommen der vergangenen Jahre übersteigt. Die Tatsache, dass die Mehrwertsteuereinnahmen aus der Verbrauchsteuereinnahmenniedriger Geschwindigkeit , fiel um 6,5 Prozent , das untere Ende der Ausbreitung angezeigt. Der NAV ist klar , nach der Mehrheit der Tabakkonsumenten schaltet zum Rauchen Zigaretten , so dass dieser Bereich Konsum Wachstumsraten.

Die Ausgabe- Hunderte von Milliarden …

Noch interessanter kann sein, dass die Verbrauchsteuereinnahmen2013 viel Hunderte von Milliarden Forint weniger als das, was von Tabakmarkt führen und von der Mindeststeuersatzvon der NAV zur Verfügung gestellt.

Wenn es mehrfach auf den freien Verkehr von Zigaretten angeordnet und geschnitten, TabakmengenSteuer Minima im vergangenen Jahr 413,7 Milliarden ( 348.500.000.000 Zigaretten Tabak 65300000000 ) HUF Verbrauchsteuereinnahmen kommt , die den Boden von fast 13 Prozent übersteigt die Daten 2012 wird in ähnlicher Weise berechnet.

Der NAV hingegen Verbrauchssteuer von 311,6 Milliarden HUF wurde für das Jahr auf 33,1 Milliarden Forint weniger budgetiert , bis von einem Jahr. (2012 ist der freie Fluss Daten bei 474,6 Mrd. berechnet , während die offiziellen NAV 344,7 Mrd. Forint Statistiken zeigten . )

Und die Antwort …

Der freie Verkehr von Informationen und Steuereinnahmen Daten nie ” Paare ” – unsere Fragen beantwortet die Frage nach dem Grund für den signifikanten Unterschied Sullerot Attila , der NAV Zoll-und Steuer Sprecher sagte .

Die freien Verkehrsdaten seit der Entfernung Menge von Steuerlagern gegeben ist (so dass die Mengen handelt , die vermarktet werden können , die wiederum ist nicht das Gleiche wie tatsächlich verkauft / in der Menge verbraucht ) , die steuerpflichtigen Ertragszahlensind jedoch nach jeweils Tabaksteuer Einheiten (dh die Zahlung der Steuer gebildet die Steuer vom Einkauf passiert).

Wenn die Steuer erhöht wird, hat sich der Markt nach unten , um plötzliche Sprünge der Freisetzung (dh die Händler von Aktien zu akkumulieren ) umgesetzt und es wird nicht später ( oder höher) Entfernung passieren , solange der aktuelle Bestand aufgebraucht ist – sagte Attila Sullerot .

Die trafiktörvény erlischt, passiert wurden den 15. Juli unverkauften Bestände der Pflanzen aus dem Laden zurückgenommen und dann an die Tabak wieder ausgeliefert. Es wurde auch die Daten: die Menge der Zigaretten zollrechtlich freien Verkehr und viel Zigarillos im Juli veröffentlicht fiel um ein Drittel im Vergleich zum Juni , fast 43 -Prozent-Sprung im August , die folgten. Allerdings haben die den tatsächlichen Verbrauch Verbrauchsteuereinnahmenrelativ stabil während dieser Monate geblieben. ( Diese Daten werden nicht abgebaut , jedoch, dass wir nicht wissen, dass Zigaretten und Feinschnitttabak Verbrauchsteuereinnahmen, wie sich herausstellte. )

Wie groß kann ein Schwarzmarkt ?

Wie oben berichtet , erkennt NAV wir , dass die Rate der illegalen Tabakmarkt erhöht, aber ich denke, es ist nicht der Anspruch des GfK- Marktforschung auf dem Schwarzmarkt verdoppelt hatte dieser Betrag verkauft. Im vergangenen Jahr 1.080 Milliarden Sticks von illegaler Gelder mit auf der Basis der GfK-Daten und KPMG im Jahr 2012 nach 650 Millionen Raucher gemacht.

Der Unterschied ist, dass die Mindestverbrauchsteuerbelastungin Höhe von 430 Mio. HUF ist 16,1 Milliarden , 2012 bis 2013 , fehlt mehr als die Hälfte der 33 Milliarden Forint die Erklärung als gut. Dann ist die Frage, wie die andere Hälfte , also 17 Milliarden Fehlbetrag viel von der Preiserhöhung erklären, wird durch Verbrauchsreduzierung und Umlagerung , oder wie viel Zigaretten illegal hausgemachte Verbreitung gesichert .

Quelle: Tages gazdaság.hu

Leave a Reply 340 megnézve, 1 alkalommal mai nap |