< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Pálfordulás New York Times: Orbán ügye különösen aggasztó/////about-turn New York Times: Orban issue is of particular concern

| Mobile | RSS

Pálfordulás New York Times: Orbán ügye különösen aggasztó/////about-turn New York Times: Orban issue is of particular concern

Pálfordulás
New York Times: Orbán ügye különösen aggasztó

A New York Timesban közölt „A Nyugat máris elvesztette Ukrajnát?” c. vendégkommentár úgy véli, hogy a múlt hét eseményei bebizonyították: az Európai Unió ugyan vonzó gazdasági perspektívát képes nyújtani, viszont nem alkalmas komoly védelmi és külpolitikára.

A szerző, a varsói Legfelsőbb Tanulmányok Intézetének igazgatója úgy látja: a határozatlanság először Grúziánál mutatkozott meg, és ha a tétovázás megismétlődik Ukrajna esetében is, akkor Oroszország könnyen dönthet úgy, hogy megsegíti a Krímben élő oroszokat.

De Putyinnak sikerült hídfőállásokat kiépítenie az EU-ban is: Magyarországgal hatalmas megállapodást írt alá, amely érinti az ország függését is az olasz kőolaj- és gázszállításoktól.

Orbán ügye különösen aggasztó. A politikus valaha Moszkva-ellenes álláspontjáról volt híres. Ma behívja az oroszokat és igyekszik rábírni a többi tagállamot is, hogy “pragmatikusan” módosítsák álláspontjukat Oroszországgal szemben. A pálfordulás jelzi, hogy a legtöbb esetben lehetséges átértékelni a megközelítést és más nacionalisták is választhatják a passzív Nyugattal fennálló szövetség helyett az összefogást a terjeszkedő oroszokkal és Kínával. Különösen érvényes ez Kaczynskira, bár ő jelenleg még osztja a Tusk-kormány véleményét Ukrajnáról.

A nyugat viszont vesztes pozícióban van, mert nem tud sem jutalmazni, sem büntetni, és nem kíván áldozatokat sem hozni. A fejlett társadalmakban összeomlóban van a gazdasági szolidaritás és a nyugat nem képes túllicitálni a tekintélyelvű Oroszország vagy Kína ajánlatát. De Ukrajna kapcsán világossá kell tennie, hogy nem tűr el további orosz beavatkozást, ugyanakkor jelentős gazdasági és politikai támogatást kell felkínálnia. Az EU és az USA részéről az lehet a legnagyobb hiba, hogy azt hiszi: ki lehet várni, hogy kifejlődjenek a nyugatbarát erők. Ehelyett el kell dönteni, hogy akajra-e bevonni Ukrajnát a nyugati közösségbe vagy sem. A bizonytalanság könnyen hozhat újabb vérontást vagy háborút.

forrás:168óra.hu

about-turn
New York Times: Orban issue is of particular concern

The New York Times reported , ” The West has already lost Ukraine ? ‘ C . guest commentary believes that last week’s events have demonstrated , the European Union as an attractive economic perspective can offer , but not for serious defense and foreign policy .

The author , director of the Warsaw High Studies Institute sees the indecision Grúziánál first manifested itself , and if the hesitation is repeated in the case of Ukraine , then Russia can easily decide that helped the Russians living in Crimea .

But Putin managed to build a beachhead in the EU also signed an agreement with Hungary enormous , affecting the country’s dependence on the Italian oil and gas supplies.

Orban matter of particular concern . The anti – Moscow politician ever position was famous . Today we recall the Russians and tries to persuade the other Member States that ” pragmatic ” modify their position against Russia. The turnaround shows that in most cases possible to re-evaluate the approach and instead opt for other nationalists existing alliance with the West, the passive collaboration with the expanding Russian and China. This is especially true Kaczynskira , although he currently shares the Tusk government’s opinion on Ukraine .

The West , however, is losing positions because they can neither be rewarded nor punished and victims do not want to be either . The developed world is collapsing economic solidarity and the West is not able to outbid the offer of an authoritarian Russia and China . But Ukraine context should make it clear that Russia will not tolerate further intervention , but must offer substantial economic and political support. The EU and the U.S. may be the biggest mistake is to think : who can expect to develop in the pro-Western forces. Instead, you need to decide whether it was desired to involve the community in the western Ukraine or not. Uncertainty can easily bring fresh bloodshed or war.
Source: 168óra.hu

Leave a Reply 424 megnézve, 1 alkalommal mai nap |