< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Az agykutatás lehet a magyar innovációs térség zászlóshajója//// Brain research may be the flagship of Hungarian Innovation Area

| Mobile | RSS

Az agykutatás lehet a magyar innovációs térség zászlóshajója//// Brain research may be the flagship of Hungarian Innovation Area

2014. február 28. | hozzászólás | Életképek/bulvár

Az agykutatás lehet a magyar innovációs térség zászlóshajója

Az agykutatás lehet a “zászlóshajója” annak a célkitűzésnek, hogy Magyarország a termelési központ mellett kutatási innovációs térséggé is váljon Európában – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

Ezt szerdán a Nemzeti Agykutatási Program együttműködési megállapodásának aláírási ünnepségén mondta, a Magyar Tudományos Akadémián (MTA). Tizenkétmilliárd forintos kormánytámogatással Nemzeti Agykutatási Program indul a felfedező kutatások, a megelőzés, az innováció, az orvosi ellátás hatékonyabbá válása, a gyógyszerfejlesztés, valamint a hazai tudományos eredmények ösztönzése érdekében. Az erről szóló együttműködési megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök, Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Freund Tamás, a Nemzeti Agykutatási Program elnöke, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója írta alá szerdán az Akadémia épületében.

A kormányfő szerint az agykutatásban az ország megmutathatja tehetségét, a kutatók pedig társadalmilag, gazdaságilag fontos eredményeket érhetnek el, amelyek hasznosulhatnak majd például a magyar ipar egyik húzóágazatában, a gyógyszergyártásban. Európa minden bizonnyal az agykutatás évtizede elé néz, Magyarországnak pedig minden oka megvan ara, hogy ebben fontos szerepet játsszon, ugyanis képes olyan eredmények elérésére, amelyek a nagy pénzeket mozgató, nagy általános kutatásokat végző országoknak is értékesek lesznek – mondta Orbán Viktor.

Kiemelte azt is, hogy változtatni kell a magyar szellemtörténetnek azon a fájdalmas toposzán, amely szerint a magyar kutatók, tudósok ötleteiből, felismeréseiből alig hasznosult valami Magyarországon, a magyar gazdaságban. A kormányfő reméli, hogy a 12 milliárd forintos kormánytámogatással induló Nemzeti Agykutatási Program olyan tudományszervezési projekt lesz, amelynek szellemi termékei itthon is hasznosulnak. Sürgette egyúttal okos embereink kiáramlásának megállítását, mert – mint fogalmazott – nem elszigetelődni akarunk a világtól, de a cél az, hogy ez egy kétirányú utca legyen.

Orbán Viktor egyúttal arra biztatta az agykutatási program vezetőit, hogy mivel nincs a világtól elszigetelt világszínvonalú magyar tudomány, külföldi előadókat és kutatókat is vonjanak be munkájukba. Magyarország teljes jogú tagként kapcsolódjon be a nemzetközi tudományosságba! – hangsúlyozta. A miniszterelnök beszédében arról is szólt: az elmúlt három-négy évben leginkább gazdasági kérdésekről szólt a politika, ugyanakkor az Európai Bizottság legfrissebb gazdasági előrejelzése – amely Magyarországot messze az EU-s átlag fölé helyezte a legfontosabb gazdasági mutatók területén – azt vetíti előre, hogy a válság elleni küzdelem mellett beférkőznek a politika világába olyan témák is, mint a tudomány, a kultúra. A Nemzeti Agykutatási Program elnökének, Freund Tamásnak és csapatának jó utazást kívánok a koponyák körül – zárta szavait Orbán Viktor.

Magyarországon a világon elsőként indul egy ilyen jelentős nemzeti agykutatási program, amely a hazai agykutatás eredményeire alapozva a kutatás és fejlesztés, a betegségmegelőzés, a gyógyítás terén egyaránt egyedülálló eredményeket ígér – emelte ki beszédében Pálinkás József. Az MTA elnöke hangsúlyozta, hogy a magyar agykutatás kivételes ismertségnek örvend a világon, kutatóink munkáját és eredményeit nemzetközi tudományos várakozás és figyelem övezi, felfedezéseink új ismereteket és új eljárásokat teremtettek. Szólt arról, hogy a tudományos munka, amely az egyetemi, akadémiai és ipari kutatóhelyeken folyik, valós társadalmi igényekre és szükségletekre képes megbízható válaszokat és megoldásokat adni.

Felmérések szerint a betegségteher közel egyharmadát az agy és az idegrendszer rendellenességei adják, ez gazdaságilag és kulturálisan egyaránt fontos felismerésekre és döntésekre készteti azokat, akik a jövőt nemcsak kivárni, hanem alakítani szeretnék. A magyar kormány bátor felelősséggel döntött a Nemzeti Agykutatási Program beindításáról, amelyhez az MTA adminisztratív hátteret biztosít – fogalmazott az elnök. Pálinkás József kiemelte, hogy az együttműködési megállapodás a legkiválóbb hazai akadémiai és egyetemi műhelyek szoros együttműködésére épül, kiemelkedő finanszírozásban részesül és fő célja, hogy hosszú távon tegye fenntarthatóvá a kutatói munkát. Célja továbbá, hogy nemzetközi kutatási programokhoz kapcsolódjon és újakat is kezdeményezzen. A bátor döntéseket és vállalásokat azonban világraszóló eredményekkel kell igazolni. Készülünk tehát, hogy az agykutatás iránti társadalmi világszükségletre Magyarországon szülessenek meg az első tudományos válaszok – jelentette ki Pálinkás József.

Freund Tamás, a program konzorciumának elnöke arról beszélt, hogy az agy betegségei civilizációnk súlyos társadalmi és gazdasági terhét jelentik, 2010-ben 798 milliárd eurót tettek ki az idegrendszeri betegségek költségei Európában, ami jóval meghaladta a nem idegrendszeri betegségek összesen mintegy félmilliárd eurós költségét. A globalizáció, a pénzügyi válságok révén rohamosan nő a depresszió, a szorongás, a pánikbetegség, az addikció, a krónikus stressz és a skizofrénia előfordulása. Az agy- és elmebetegségek kutatásának kiemelt támogatása halaszthatatlan politikai feladat – vélekedett a program vezetője.

Felidézte, hogy 2011 elején a magyar EU-elnökség központi ügyként kezelte a neuropszichiátriai betegségek területén a felfedező kutatások támogatását. Freund Tamás megjegyezte, hogy a magyar kormány 2012 végén, egy hónappal az Európai Uniót megelőzve hirdette meg agykutatási pályázatát, mivel az EU csak 2013 elején tette közzé története legnagyobb szabású, 1,2 milliárd eurós agykutatási projektjét tíz évre, Barack Obama amerikai elnök pedig csak tavaly áprilisban hirdette meg ugyanezt 3 milliárd dolláros kerettel tíz évre.

Struktúráját tekintve a Nemzeti Agykutatási Program öt pilléren nyugszik: felfedező kutatások, klinikai idegtudományok, gyógyszerkutatási együttműködések, bionika-informatika, valamint a jogi, társadalmi, gazdasági vonatkozások, az epidemológia, a neuroetika. Freund Tamás emlékeztetett arra, hogy a magyar részvétellel lezajlott friss sikertörténetek közé tartozik az agykutatásban az optogenetika, a Parkinson-kór mélyagyi stimulációja vagy a koponyasérülések biomarkeres és MRI-szűrése, gyógyítása. A program elnöke szerint a mostani megállapodással áttörés várható az agykutatás számos területén.

A kormány a Kutatási Technológiai és Innovációs Alapból biztosít a Nemzeti Agykutatási Program megindítására négy évre 12 milliárd forintot. A projekt két alprogramból áll. A 6,4 milliárd forintból gazdálkodó egyik alprogram célja a kutatóhelyek megerősítése, új kutatási témák, technológiák bevezetése. Az A alprogram alapját tíz intézmény konzorciális együttműködése képezi, ebben szerepel például a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, a Richter Gedeon NyRt., továbbá az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája.

Az 5,6 milliárdos B alprogram elsődleges célja az agyelszívás visszafordítása, külföldön dolgozó kutatók alkalmazása. A rendelkezésre álló forrásokból 15-30 újonnan alakuló kutatócsoport működtethető három-négy évig.

forrás:richpoi hírlevél

Brain research may be the flagship of Hungarian Innovation Area

Brain research can be the ” flagship” of the objective to Hungary by the production center also become an area of research innovation in Europe – said Prime Minister Viktor Orban .

This Wednesday at the National Brain Research Programme Cooperation Agreement signing ceremony said the Hungarian Academy of Sciences (MTA) . Twelve billion forints government support for the National Brain Research Program starts from the discovery research , prevention , innovation, become more efficient medical care , drug development, and to encourage the domestic scientific results . The co-operation agreement on this Prime Minister Viktor Orban , Jozsef Palinkas , President and Thomas Freund , president of the National Brain Research Program , Director of the Research Institute of Experimental Medicine of the Hungarian Academy of Sciences on Wednesday signed the building of the Academy.

The prime minister of the country , according to brain research can show his talent , and researchers can achieve socially , economically important results which can then be utilized as the Hungarian industry is a leading sector of the pharmaceutical industry . Europe is certainly facing a decade of brain research , and Hungary has every reason ara to play an important role in this , as is able to achieve results that will be valuable in moving the big money , big countries in carrying out research in general as well – said Viktor Orban .

Also underlined the need to change the history of the Hungarian spirit painful cliché that the Hungarian researchers and scientists the ideas , felismeréseiből something of little use in Hungary, the Hungarian economy. The Government hopes that the HUF 12 billion in government support for start-up in the National Brain Research Programme will be organizing a science project whose spiritual home products are utilized . Smart people also urged to halt outflows , because – as said – we can not be isolated from the world, but the aim is that it be a two-way street .

Viktor Orban also urged the leaders of the brain research program that is not as isolated from the world of world-class Hungarian science , foreign lecturers and researchers to include in their work . Connect to Hungary as a full member in the International a science ! – He stressed. The Prime Minister in his speech also said the last three to four years, most economic issues of the policy , while the European Commission’s latest economic forecast – which is by far placed Hungary is above the EU average in the area of ​​key economic indicators – this suggests that the to fight crisis insinuate into the world of politics as well as topics such as science , culture . President of the National Brain Research Program , Thomas Freund and his team wish you a good journey around the skulls – he concluded Viktor Orban .

Hungary first in the world to start such a major national brain research program that is based on the results of the national brain research in the field of research and development , disease prevention , treatment results in a unique alike – Brandy Joseph pointed out in his speech . President of the Hungarian Academy of Sciences pointed out that the Hungarian brain research is unique because it enjoys in the world, the work of researchers and the results of international scientific expectations and attention is given to the discovery of new knowledge and new procedures were created . Said that the scientific work that is going on in the university , academic and industrial research facilities , to real social needs and the needs of reliable answers and solutions .

Surveys show that nearly one-third of the disease burden in the brain and the nervous system is given , both economically and culturally important insights and makes decisions on those who do not just wait for the future , but I would like to convert . The Hungarian government decided to brave the responsibility initialed at the National Brain Research Program , which the MTA provides administrative background – said the President. Brandy Joseph stressed that the cooperation agreement is based on the best national universities and academic workshops in close co- operation with outstanding funding and the main goal is to do long -term sustainability of the research work. It also aims to connect international research programs and initiate new ones . However, the courageous decisions and commitments must be demonstrated sensational results. Getting Ready , therefore, that the social world Requirement for neuroscience born in Hungary in the first scientific answers – Jozsef Palinkas said .

Tamás Freund , chairman of the program consortium of talking about the brain disorders civilization serious social and economic burden to report in 2010 of EUR 798 billion cost of neurological diseases in Europe , which is much higher than the cost of some € half a billion of non- neurological diseases. With the globalization of financial crises is growing rapidly as depression, anxiety, panic disorder, addiction , chronic stress and the incidence of schizophrenia . Special support for brain and mind disorders research of urgent political task – opined the program manager .

He recalled that in early 2011 the central matter of the Hungarian EU Presidency in the field of treating neuropsychiatric disorders support for discovery research. Tamás Freund noted that the Hungarian government at the end of 2012 , one month ahead of the European Union announced its application for brain research , as the EU has just published at the beginning of 2013 ‘s biggest stories , brain research project of € 1.2 billion in ten years , U.S. President Barack Obama is only April last year announced a $ 3 billion the same frame of ten years.

In terms of the structure of the National Brain Research Program five pillars: discovery research , clinical neuroscience , drug discovery collaborations, bionics , information technology , legal , social and economic aspects of the epidemiology , neuro- ethics. Tamás Freund recalled that took place in the Hungarian participation in the recent success stories include the optogenetika brain research , deep brain stimulation and head injuries biomarkeres and MRI screening and therapy of Parkinson’s disease. Chairman of the program under the current breakthrough agreement expected in many areas of brain research .

The government of the Research and Technology Innovation Fund grant from the National Brain Research Program to initiate a four-year HUF 12 billion. The project consists of two sub-programs . The 6.4 billion investment enterprise is one of the sub-program aims to strengthen research institutions , new research topics , technologies are introduced . The basis for the sub- syndicate co-operation of ten institutions that , in this listed as the Semmelweis University , the University of Debrecen, University of Szeged , Pécs University, and the Catholic University , the National Clinical Neuroscience Institute , Gedeon Richter Plc. , And the Supported MTA Office of Research Groups .

The primary purpose of the B sub 5.6 billion reversal of the brain drain , the use of researchers working abroad . The available sources 15-30 newly formed team to operate three to four years.

Source: richpoi newsletter

Leave a Reply 2387 megnézve, 3 alkalommal mai nap |