< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Bartus László: Orbán „alkotmányos forradalma” /////László Bartus : « révolution constitutionnelle» de M. Orbán

| Mobile | RSS

Bartus László: Orbán „alkotmányos forradalma” /////László Bartus : « révolution constitutionnelle» de M. Orbán

2014. március 31. | 1 Hozzászólás | Életképek/bulvár

Bartus László: Orbán „alkotmányos forradalma”

Orbán tudná, mit kellene tenni ebben a helyzetben, de az ellenzék nem tudja. Orbán már egy alkotmányos keretek között működő kormány idején is kivonult a parlamentből. A jogállami normákat tiszteletben tartó kormányt is illegitimnek nevezte. Már akkor puccsot kiáltott, amikor a baloldali kormány csak tárgyalni kezdett az oroszokkal, Bajnai Gordon egy videón éppen ezt „mondja el”, Orbán hangján.

Orbán azt is tudja, hogy puccsot követett el. Pontosan tudja, hogy illegális és illegitim az a rendszer, amelyet létrehozott. Amikor megpróbálta letagadni, hogy fülkeforradalom történt (annak ellenére, hogy parlamenti határozat rögzítette a fülkeforradalmat a NENYI szövegében), a nyomokat akarta eltüntetni. Amikor legutóbb „alkotmányos forradalomról” beszélt, akkor azt próbálta elhitetni, hogy a „forradalom” alkotmányos volt.

De „alkotmányos” forradalom nincs. Ezt bárki könnyen ellenőrizheti, ha az utolsó törvényes Alkotmányt elolvassa: abban nincs egy szó sem „forradalom” lehetőségéről. A „forradalom” nem része a demokratikus alkotmányos rendnek. A forradalom lényege éppen az, hogy az érvényben levő törvényes rend kereteit rombolja szét, mert magát a rendszert kívánja megváltoztatni. Az „alkotmányos forradalom” fából vaskarika, egymást kizáró fogalmak összetétele.

Minderre figyelmet sem fordít a magát „demokratikus” ellenzéknek nevező társaság, pedig a „forradalom” a demokratikus és jogállami rend felszámolását jelentette. A „demokraták” úgy tesznek, mintha mi sem történt volna. Átlépnek azon az apróságon, hogy Orbán „forradalomnak” minősített egy országgyűlési választást, és arra hivatkozva megváltoztatta az alkotmányos rendet. Ez nem alkotmányos, mert az Alkotmány meghatározza, hogy az országgyűlési választásnak mi a célja, és a választás eredménye mire jogosít fel. Nem forradalomra és nem is egy új rendszer létrehozására.

Az ellenzék nem veszi komolyan, hogy ez az ősbűn, mindennek ez az eredete, minden további baj ebből fakad. Nem értik meg, hogy egy demokrata számára a jog mindenek felett áll, ezért nem léphetnek túl egy alkotmányellenes puccson. Egy demokrata legalapvetőbb kötelessége az Alkotmány, az alkotmányos rend és a jogállam megvédése, mert ha ezt nem teszi, akkor a jogállam sem védi meg őt és senki mást.

Demokraták nem simulhatnak be egy törvénytelen rendszerbe, nem fogadhatják el annak játékszabályait. Ha elfogadják az „alkotmányos forradalomról” szóló hazugságot, akkor egy hazugságspirálba kerülnek, és ez a hazugságspirál nem ér véget. A rendszer részeivé és a jogállam árulóivá teszi őket. Magatartásukkal legitimációt adnak egy alkotmányellenes állapotnak, megszűnnek demokratának lenni.

Mivel a demokratikus érzelmű polgárok a folytonosság jegyében legitimnek fogadják el őket, és közülük sokan követik őket, beleviszik a demokratikus oldalt is ebbe a hazugságspirálba. Korrumpálják őket is, és kiszolgáltatják őket a diktatúrának. Beleviszik őket egy megsemmisítő erejű, biztos választási vereségbe, amely után csak az a reménytelen érzés marad, hogy nincs mit tenni.

Minimum felháborítónak lehet nevezni az ellenzék hivatkozásait a „választási csalásra”, amely nemcsak ízléstelen, hanem képmutató is. Az elején lehetett tudni, hogy csalnak, hiszen maga a választási törvény is csalások gyűjteménye. Csalást akkor kellett volna kiáltani, amikor a választási törvény megszületett, és a csalásban való részvételt meg kellett volna tagadni. Utólag ne mondjon csalást az, aki tudomásul vette a csalásokat „törvényesítő” választási törvényt.

Mi is lehetne a választási törvény, ha nem csalás? Hiszen az alaptörvény és az egész új rendszer is csalás. A választási csalás ennek a nagy csalásnak a része. Az ellenzék a puccsisták malmára hajtja a vizet, amikor azt a látszatot kelti, hogy csupán a választási csalás a csalás. A választási csalás a nagy csalás része és annak szerves folytatása. Az ellenzéknek nem kell bizonyítania egy katasztrofális vereséggel, hogy ezek csalnak, mert azt enélkül is tudni lehet. De a részvételükkel legitimálják a csalást, és csak a katasztrofális vereség marad.

Akik ebbe belemennek, többé nem hivatkozhatnak arra, hogy a NER nem legitim, az alaptörvény nem törvényes, az Orbán-rendszer alkotmányellenesen jött létre. Aki elfogadta az Orbán-rendszer alaptörvénye alapján kiírt választási csalás feltételeit, az elfogadta ennek a rendszernek a törvényes voltát. Ennek az lesz a szimbolikus csúcspontja, amikor a csaló rendszer csaló választásán bucira vert ellenzék vert serege bekullog Orbán parlamenti díszletei közé, és leteszi az esküt az „alkotmányos forradalom” alaptörvényére.

Akik ezt megteszik, azok az Alkotmány, az alkotmányos rend, a jogállam, a köztársaság és a demokrácia árulói. Amiképpen azok is, akik a szavazataikkal egy törvénytelen rendszer parlamentjébe küldik őket. Minden további szöveg csupán mellébeszélés és hazugság.

Ennek legfőbb bizonyítéka az alkotmányos rendet megdöntő bűnszervezet vezetőjének, Orbán Viktornak a tevékenysége, aki Ágnes asszony módjára mossa a lepedőt, de az alkotmányos rend törvénytelen megváltoztatását és az alkotmányos rend elleni puccsot nem tudja kimosni belőle. Orbán minden törekvése arra irányul, hogy az alkotmányos rend megdöntésének tényét elhomályosítsa, az elmúlt négy évben lezajlott antidemokratikus rendszerváltás nyomait eltüntesse.

Mivel a forradalmak mindig elnyomás alól szabadítanak fel népeket, és az elnyomó rendszereket cserélik demokratikus és jogállami rendszerekre, a NER létrehozása nem forradalom, hanem ellenforradalom volt. Az ellenforradalmi rendszer választási színjátékában való részvétel az ellenforradalmi rendszer elfogadását jelenti, szóljanak bármiről az ellenzék vezetőinek hazug beszédei. Akik egy ellenforradalmi rendszeren belül akarnak „kormányt váltani”, azok az ellenforradalmi rendszert elfogadták.

Az „alkotmányos forradalom” elkövetői az Alkotmány szerint bűnözők, akiket életfogytiglani börtönnel fenyeget a Btk.. Akik a bűnözőkkel együtt elrejtik a magyar nép elől az alkotmányos rend ellen elkövetett bűncselekményt, azok jogi értelemben társtettesek. Az ellenzék morális felelőssége önmagában is súlyos, de egy jogállamban felmerülne a büntetőjogi felelősségük is.

Az ellenzék nem demokratikus, és becsapja az embereket, bűnrészessé teszi valamennyiüket, amikor választásra buzdítja őket. Hazugság, hogy bármikor is volt esélyük Orbán demokratikus leváltására, vagy akár csak a kétharmados győzelmének megakadályozására. A győzelem arányának meghatározása Orbán személyes döntése. Arra pedig nagy valószínűséggel lehet számítani, hogy a 4-es metró , a „Seuso-kincsek”, a gáz nélküli gázvezetékek eufóriája után nem arra készülnek, hogy csalódottan egy minimális győzelmet jelentsenek be.

Ez a választás egyetlen célt szolgál, hogy nagyarányú választási győzelemmel törvényesítse és legitimálja az „alkotmányos forradalmat”, az alkotmányos rend megdöntését, és eltörölje az előző négy év valamennyi törvénytelenségét (Schmitt Pál aláírásaira még emlékszik valaki?). Ehhez nem elég kis győzelem, ehhez az kell, hogy a magyar nép óriási többsége nyilvánítsa ki a rendszert megerősítő akaratát, és utasítsa el az ellenzéket. Morálisan és a mandátumok számát tekintve is megsemmisítő és főleg megalázó vereséget kell szenvednie az ellenzéknek, és ezek a gátlástalan bűnözők ezt meg is teszik. Az ellenzéknek semmi erkölcsi alapja nem lesz, hogy csalásról beszéljen, mert ezt az egész nagy csalást ők legitimálják a működésükhöz szükséges pénzért, és néhány parlamenti helyért, ahol eljátszathatják a tapéta szerepét.

Mindez az „alkotmányos forradalomból” szervesen következik. Orbán azért váltott rendszert, hogy egy orbitális hazugságra hivatkozva (amely a nemzetet a horthysta politikai katolicizmussal azonosította, lásd: apostoli „keresztény” Magyarország), megszüntesse azt, hogy a „haza” valaha is ellenzékben legyen. A NER célja, hogy a nemzet kizárólagos képviselőinek jelmezébe öltözött bűnszervezetet ne lehessen soha többé leváltani.

Ezért a választók megtévesztése az ellenzék hazugsága, hogy Orbánt le lehet választáson győzni, sőt, hogy Orbánt választáson kell legyőzni. A hisztéria, amelyet keltenek, hogy „nem bírunk ki még négy ilyen évet”, hazug. Miközben ők azok, akik ebben a választási színjátékban való részvételükkel bebetonozzák Orbánt a hatalomba, konszolidálják a törvénytelen rendszerét, és az élettartamát évtizedekkel hosszabbítják meg. Ki fognak bírni még jó pár ilyenebb négy évet is.

Mivel az ellenzék nem tud kiszállni a hazugságspirálból, a veresége után sem ismeri be, hogy hazudtak, elárulták az Alkotmányt és a hazát, hanem továbbra is hazudozni lesznek kénytelenek, és hazudni is fognak. Szerencsétlen követőik pedig kénytelenek lesznek elszenvedni, hogy Orbán bűnszervezete porig alázza őket, és ez a választás minden reményt és kilátást szertefoszlasson.

Ők majd mozdulnak hisztérikusan az álellenzék további hazugságaira. Olyanok lesznek, mint a szamár, akinek répát kötnek az orra elé, soha nem érheti el, de mindig szalad az újabb répák után. Az újabb répák újabb hazugságok lesznek. Orbán megadja a szükséges pénzt, enged annyi pénzt csöpögni az álellenzéki médiába, hogy a propaganda jellegű tevékenységet, amely az Orbán-rendszer nyugalmát biztosítja, a baloldali média elvégezze. Majd hirdet a Közgép.

Az ATV eddig is Orbán médiabirodalmának legfontosabb és leghasznosabb része, mondhatnánk, zászlóshajója. Németh Sándornál és a Hit Gyülekezeténél senki nem tett többet az Orbán-diktatúra fenntartása érdekében. Igaz, senki nem is kaszálhatott érte többet, mint ők. Ebben közreműködtek a baloldal korrupt újságírói, a két diktátor talpnyaló kiszolgálói, akik közvetve Orbántól kapták a pénzt ezért.

Eufóriában végződik majd a választás, amely az elmúlt négy év törvénytelen ámokfutásának a koronája lesz. Minden legitimmé és törvényessé válik, papír lesz róla, hogy a „magyar” a klerikálfasiszta jobboldalisággal azonos, aki nem tartozik közéjük, az idegen és idegen érdekek kiszolgálója, akiket a magyar nép elvet. Az ellenzék gyakorlatilag megszűnik, a parlamenti álellenzék arra szolgál, hogy a bűnözők még felvehessék Európától a demokratikus és szabad országok polgárainak pénzét, amit az afrikai segélyekhez hasonlóan ellopnak.

Akik a rendszer igazi ellenzéke maradnak, azokat együtt ítéli majd el az Orbán pénzének pórázán tartott álellenzék és a baloldali lakájmédia, és egyre nagyobb veszély leselkedik rájuk, mint az ellenzék által is legitimált törvényes rendszer felforgató elemeire, terroristáira. Azt mondják majd róluk, hogy Magyarország ellen támadtak, összeesküvéseket szőttek, puccsista nézeteket és a jelenlegi rend megdöntésére irányuló elméleteket terjesztenek. Az álellenzék az igazi ellenzék ellen fordul, mint radikális és szélsőséges elemek ellen, akik ártanak Orbán leváltása szent ügyének, amelynek ők az élharcosai.

Az utolsó törvényes Alkotmányhoz, a jogállamhoz és a szabadsághoz való ragaszkodás bűncselekménynek minősül majd, mert a jelenlegi ellenzék szó nélkül hagyta a törvényes Alkotmány elleni bűncselekményt. Ezzel odadobják Orbán vérebei elé azokat, akik cseppet sem szélsőségesek, csupán demokraták, és ragaszkodnak az Alkotmány megvédéséhez, mint hű hazafiak. Ez a választás erről is szól, hogy a rendszer igazi ellenzéke és a „kormányváltók” elválnak egymástól. A jogállamhoz ragaszkodók mindkét oldal által megvetett szabad préda lesznek.

Továbbra is azt mondjuk, hogy senki ne menjen el szavazni, mert aki megteszi, legitimál egy államellenes bűncselekményt. Nem lehet választáson leváltani puccsista bűnözőket, de nem is szabad, mert bűnözőknek nem az ellenzékben, hanem a börtönben van a helyük. De a rendszerüket eleve azzal a céllal hozták létre, hogy „istentől” eredeztetett napkirályságukat soha ne lehessen leváltani.

Akik azt kérdezik, mi lesz akkor, Orbán minden ellenállás nélkül gyakorolhatja a hatalmát, azoknak azt üzenjük: Orbán eddig is ellenállás nélkül gyakorolta a hatalmát, de ebben a pillanatban még egy nyilvánvalóan illegitim, törvénytelen rendszert vezet. A választások után is ellenállás nélkül uralkodhat, csak immár a hamis törvényesség nyugalmából. Nem számít, hogy senki nem tudja, miért nem szavazok, ebben a rendszerben már semmi nem számít. Tessék tudomásul venni, hogy bevezettek egy fasiszta rendszert. Arról le tetszettek késni, hogy ezt demokratikus úton korlátozzák vagy leváltsák.

Az Alkotmányt eltörlő puccs befejezett tény, ezen már nem lehet változtatni. Amikor azt tetszettek hirdetni, hogy ez még mindig demokrácia, akkor volt az utolsó esély arra, hogy útját állják a diktatúrának. Ahogy a hozzánk hasonló „bérrettegők” ezt már akkor megmondták: „eljön az idő, amikor ez már késő lesz”. Már késő. Ne reménykedjenek, elszalasztották a pillanatot, ezt már nem lehet se megállítani, se fékezni.

Itt már nincs mit tenni, mint kivonulni belőle, és várni arra, aminek be kell következnie. Azon kell most már dolgozni, hogy halálos áldozatai ne legyenek az „alkotmányos forradalomnak”. Valódi ellenzéket kell létrehozni, amely magasra tartja az Alkotmányt, és nem hagyja feledésbe merülni a puccsot.

Ha mégis tudni akarják, mit lehetne tenni, akkor meg kell kérdezni Orbánt. Ő pontosan tudja, mi lenne a győztes stratégia. Azonnal kihirdetné, hogy puccs történt, bűncselekmény, bojkottot hirdetne, követelné az alkotmányos rend helyreállítását és a csaló választás eltörlését. Szaladna az Európai Unióba, hogy „alkotmányos forradalom” nincs, a rendszer legitimitása a „fülkeforradalommá” nyilvánított országgyűlési választás hamis talaján áll. Meg kell bénítani az életet, amíg a törvényes rend helyre nem áll.

Orbán tudja, hogy a választás bojkottja lett volna az utolsó esély, hogy őt megállítsák, és a rendszerét eltöröljék. Ezért felkészült a bojkottra is, emiatt kínált hatalmas pénzt kamupártok indulására. Látszik, hogy semmi nem volt fontosabb számára, hogy a legitim ellenzék elinduljon a választáson. Sikerült. Miben reménykednek még a naiv áldemokraták?

Lassan írjuk, hogy mindenki megértse: a NENYI semmis, az alaptörvény semmis, az Orbán-rendszer semmis, minden törvénytelen, ezért ennek része, az Orbánék által kiírt választás is semmis, annak az eredménye is semmis, a benne résztvevő pártok is semmisek. Demokrata így együtt utasítja el őket egy csomagban.

Orbán nagyon élvezné a rendszere romba döntését. Ha nem ő hozta volna létre.
szerző:Bartus László
forrás:amerikai népszava online.hu

László Bartus : « révolution constitutionnelle» de M. Orbán

Orban savait quoi faire dans cette situation , mais l’opposition ne sait pas . Orban a aussi un temps de travail du cadre constitutionnel de gouvernement se retire du parlement . Le gouvernement respecte la règle de normes de droit également appelé illégitime . Je l’ai appelé un coup lorsque le gouvernement de gauche a seulement commencé à négocier avec les Russes , Gordon Bajnai , une vidéo était ce « dire » Orban voix .

Orban également être en mesure de commettre un coup d’Etat . Il sait du système illégal et illégitime qui est créé . Quand il a essayé de le nier à caler la révolution qui s’est passé ( malgré le fait que la décision du Parlement fixe la voiture révolution Nenya dans le texte ) , a tenté de couvrir ses traces . La dernière « révolution constitutionnelle» parlé , puis a essayé de prétendre que la «révolution» était constitutionnel .

Mais “constitutionnel” pas de révolution . N’importe qui peut facilement vérifier si la dernière Constitution légitime lit : ne pas avoir le mot «révolution» de possibilité . La «révolution» ne fait pas partie de l’ordre constitutionnel démocratique . La révolution est précisément le fait que les limites de la loi et l’ordre en vigueur détruire parce que vous voulez changer le système lui-même . L’absurdité «révolution constitutionnelle» , la composition des concepts mutuellement exclusifs .

Toute cette attention se traduit pour eux-mêmes en tant que société opposition concurrent ” démocratique ” , et la “révolution” liquidation du système démocratique et la primauté du droit signifiait . La loi « démocrates », comme si rien ne s’était passé . Traversée des petites choses que la “révolution ” de M. Orban est un élections parlementaires qualifiés , et sur ​​le terrain ont changé l’ordre constitutionnel . Il n’est pas constitutionnel parce que la Constitution précise que le but des élections législatives et les résultats de l’élection par le temps par la suite. Aucune révolution ne peut pas créer un nouveau système .

L’opposition n’a pas pris au sérieux , c’est le péché originel , c’est l’origine de toutes choses , qui vient de plus la difficulté . Ils ne comprennent pas qu’un démocrate est dans le droit par-dessus tout , pourquoi ne pas aller au-delà d’un coup d’Etat anticonstitutionnel . Devoir fondamental d’une constitution démocratique , l’ordre constitutionnel et la primauté du droit , de protéger , parce que si elle n’est pas, alors l’Etat de droit ne peut pas lui et personne d’autre protection .

Démocrates n’ont pas tenu fermement dans un régime illégal ne peut pas accepter les règles du jeu . Si elle est adoptée mensonge sur la « révolution constitutionnelle» , ce sera un hazugságspirálba et il se trouve extrémités enroulées . Avec des parties du système et l’état de droit les traîtres fait . Donner une légitimité à mener une condition inconstitutionnelle , cesse d’être un démocrate .

En tant que citoyens de un sentiments démocratiques de la continuité de légitime acceptent , et beaucoup d’entre eux les ont suivi dans le côté démocratique est porté dans le hazugságspirálba . Eux aussi , et la dictature de leur miséricorde corrompu . Il leur faut un écrasement , la défaite électorale sûr , après quoi seuls les restes du sentiment désespérée que rien ne peut être fait .

Minimum indigné l’opposition peut appeler les références de la ” fraude électorale ” qui n’est pas seulement désagréable , mais aussi hypocrite . Au début, il était connu pour tricher , car la loi électorale elle-même est une collection d’escroqueries. Abus que vous auriez à crier quand la loi électorale est né , et la participation à la fraude aurait été refusée. Avec le recul, pour ne pas dire la fraude est une fraude qui a pris note de ” légalisation ” de la loi électorale .

Quelle pourrait être la loi électorale , si pas de la fraude ? Depuis la Loi fondamentale et le tout nouveau système de fraude . La fraude électorale de cette grande partie de la fraude . L’opposition est motivée par le coup d’Etat malmára l’eau quand il donne l’impression que la seule fraude fraude électorale . La fraude électorale est une partie de l’escroquerie et de son prolongement . L’opposition ne s’est pas révélée être une défaite catastrophique qu’ils trichent parce qu’ils peuvent être aussi être en mesure de passer. Mais la légitimité de leur participation à une fraude , seule défaite plus désastreuse .

Ceux qui vont en ce , vous ne pouvez pas compter sur le fait que le TNS n’est pas légitime , la loi fondamentale n’est pas légal , le système inconstitutionnel Orban a été créé . Ceux qui ont accepté les termes de l’offre sur la base du système de la loi fondamentale Orban fraude électorale , a accepté la nature juridique de ce système . Ce sera un point culminant symbolique lorsque le système est tricher élections tricherie bun battre opposition armée battue bekullog paysage urbain entre le Parlement et prête le serment de la «révolution constitutionnelle» alaptörvényére .

Qui le font, ce sont des traîtres à la Constitution , l’ordre constitutionnel , l’Etat de droit , la démocratie et république . Tout comme ceux qui ont les votes , un système illégitime de les envoyer au parlement . Tout autre texte est juste des conneries et de mensonges.

Le principal élément de preuve dans le but de renverser le chef constitutionnel d’une organisation criminelle , les activités Viktor Orban , qui est Mme Agnès comment se laver les feuilles , mais coup illégal contre l’ordre constitutionnel et de changer l’ordre constitutionnel ne peut pas laver . Orban dans tous les efforts visant à renverser l’ordre constitutionnel de faits obscurs , des traces de qui a eu lieu dans les quatre dernières années pour couvrir le régime anti- démocratique .

Comme les révolutions libèrent toujours les nations de l’oppression et des régimes oppressifs changé systèmes démocratiques et constitutionnelles , la création de TNS n’était pas une révolution , mais une contre-révolution . Système électoral dans la participation de reconstitution historique contre-révolutionnaire signifie l’acceptation du régime contre-révolutionnaire , les leaders de l’opposition parlent de quoi que ce soit dans les mots d’un menteur . Ceux qui veulent «changer le gouvernement ” dans un système de contre-révolutionnaire , ils ont accepté le régime contre-révolutionnaire .

La «révolution constitutionnelle» de la Constitution , les contrevenants qui ont été condamnés à la prison à vie pour avoir menacé le Code criminel .. avec les criminels qui se cachent en face du peuple hongrois pour crimes contre l’ordre constitutionnel , ils sont légalement co- auteurs . L’opposition elle-même est une responsabilité morale grave , mais une règle de droit de la responsabilité pénale peut survenir .

L’opposition n’est pas démocratique , et tromper les gens , les rend tous complices lorsque des élections les encourage . C’est un mensonge que vous avez déjà eu la chance de remplacer Orban démocratique , ou même empêcher la victoire des deux tiers . Déterminer le pourcentage de victoire par décision personnelle Orban . Il sera très probablement s’attendre à ce que la ligne 4 , les métro “Trésors Seuso , ” l’euphorie sans gaz après gazoducs ne sont pas prêts d’être déçu avec une victoire minimale pose .

Cette élection est le seul but de la victoire électorale massive légaliser et légitimer la « révolution constitutionnelle» à renverser l’ordre constitutionnel , et d’éliminer tous l’illégitimité des quatre années précédentes (Pal Schmitt a signé quelqu’un d’entre vous vous souvenez?) . Pour cette petite victoire ne suffit pas , il faut que la grande majorité du peuple hongrois exprimant confirmation le système et rejeter l’opposition . Moralement et en termes de nombre de sièges pour l’opposition est de subir une défaite dévastatrice et humiliante en particulier , et , ces criminels sans scrupules vont l’utiliser . L’opposition n’aura aucune base morale pour parler de fraude , car toute cette grande fraude, ils légitiment l’argent dont ils ont besoin pour fonctionner , et un endroit où parlementaire eljátszathatják rôle du papier peint .

Il s’agit de la « révolution constitutionnelle» se produit biologique . Orban est allumé système à la référence orbital à un mensonge ( qui identifie la nation Horthy catholicisme politique , voir apostolique «chrétien» Hongrie ) , l’éliminer , la “maison” jamais être dans l’opposition. Le TNS est conçu pour fournir aux représentants nationaux exclusifs de l’organisation criminelle ne peut pas être en costume jamais remplacer .

Par conséquent , l’opposition à induire en erreur les électeurs se trouvent à gagner les élections Orbán peut être , en effet, que Orban élection doit être surmontée. L’hystérie, qui sont un «non Biru quatre ans plus de ces” menteur . Alors que ce sont eux à enraciner leur participation à la mascarade électorale Orban au pouvoir consolidé dans le régime illégal , et de longues décennies de durée de vie . Qui possédera pas mal ilyenebb quatre ans comme bien .

Comme l’opposition ne peut pas sortir de la hazugságspirálból ni admettre la défaite après ils ont menti , trahi la Constitution et de la patrie , mais ils devraient continuer à mentir , et ils se trouvent trop . Malheureux , après quoi ils seront obligés de souffrir d’une organisation criminelle qui Orban humiliés , et ce choix szertefoszlasson tout espoir et la vision .

Ils se déplacent alors dans l’opposition hystérique mensonges de l’autre. Ils seront comme l’âne qui concluent carotte devant le nez , ne jamais atteindre , mais toujours courir après les carottes nouvelles . Les carottes fraîches sont de nouveaux mensonges . Orban vous donnera l’argent nécessaire , laisser couler autant d’argent à la presse d’opposition , les activités de propagande dans la nature , qui fournit la paix du système d’Urban , les médias de gauche à réaliser. Puis la publicité Közgép .

L’ATV est si loin la partie la plus importante et utile de Orban médiabirodalmának , vous pourriez dire , le phare . Sandor Nemeth et Eglise de la Foi par sa personne n’a fait plus pour maintenir la dictature Orban . Certes, personne ne peut s’opposer à lui tirer plus que ce qu’ils font . Cela a contribué à la journaliste de gauche corrompu , le flagorneur deux serveur de dictateurs qui étaient indirectement Orbántól l’argent pour cela .

Euphoria et se termine par le choix de qui seront les quatre dernières années , la couronne de amok illégale . Tous les légitimer et légaliser devient papier sera sûr que le ” hongrois ” klerikálfasiszta la branche de droite est le même qui n’est pas l’un d’eux , le serveur étrangère et des intérêts étrangers qui principe du peuple hongrois . L’opposition cesse pratiquement à l’opposition parlementaire est utilisé pour récupérer les criminels sont des citoyens de l’Europe vers les pays de l’argent libre et démocratique qui a été volé , comme l’ aide à l’Afrique .

Ceux qui restent dans le système d’opposition réelle , ils vont condamner l’argent Orban tenu en laisse à l’opposition de gauche et les laquais des médias ensemble et danger croissant pour les subversif est légitimé par le système juridique d’éléments de l’opposition , des terroristes . Ils leur dire d’attaquer contre la Hongrie , les complots tissés , vues putschistes et des théories pour le renversement du système actuel sont présents . L’opposition se tournaient contre la vraie opposition , contre les éléments radicaux et extrémistes qui causent des dommages Orban remplacement sainte , dont ils sont les protagonistes .

La dernière Constitution légitime , et la primauté du droit et le respect de la liberté est une infraction pour une infraction criminelle , laissant l’opposition actuelle contre la Constitution légitime sans un mot . En odadobják Urban moineau ceux qui n’ont pas de baisse des extrémistes , mais les démocrates insistent la Constitution et défendre comme de véritables patriotes . Cette élection est également sur ​​le système et l’opposition réelle ” le gouvernement est devenu un ” séparés les uns des autres. Insisté sur la primauté du droit sera méprisée par les deux parties est un jeu équitable .

Nous continuons à dire que personne ne devrait aller voter pour celui qui ne , légitimer un crime contre l’État . Vous ne pouvez pas remplacer élections criminels putschistes , mais elle n’est pas libre parce que les criminels ne sont pas en opposition , mais la prison est en place . Mais leur système a déjà été mis en place dans le but de «Dieu» découlant de la journée leur royaume , de ne jamais être remplacé à la fois.

Ceux qui se demandent ce qui se passera exercice Orban de pouvoir sans résistance , à ceux que je dis : Orban a également exercé son pouvoir sans résistance , mais en ce moment même dans une conduire évidemment illégitime , système illégal . Peut prévaloir sans résistance après l’élection , mais maintenant le faux calme de la légalité . Il n’est pas question que personne ne sait pourquoi ils n’ont pas voté , ce système a rien n’a d’importance . Ici prendre note que l’introduction d’un régime fasciste . Il aimait à être en retard à cette limite ou à soulager de façon démocratique .

Le coup Constitution abolie accompli fait , cela ne peut pas être changé . Quand il aimait à proclamer que c’est encore une démocratie , c’est la dernière chance de prendre le chemin de la dictature . Comme comme nous ” bérrettegők ” déjà dit , «le temps viendra où il sera trop tard . ” Il est trop tard . N’espérez pas pour , a raté le moment, ce n’est plus possible de ne pas s’arrêter , ne pas ralentir .

Il n’y a rien à faire plus que de s’en retirer et d’attendre , ce qui doit avoir lieu . Pour l’instant je dois travailler sur ce que les pertes ne sont pas la «révolution constitutionnelle» . Véritable opposition doit être créée qui détient haute la Constitution et ne pas laisser oublier dans le coup .

Si vous voulez savoir ce qui peut être fait , alors vous devez demander Orban . Elle sait exactement quelle serait la stratégie gagnante . Publié immédiatement que le coup d’Etat qui s’est passé , la criminalité , les boycotts , prêchez , exigerait la restauration de l’ordre constitutionnel et l’élimination des fraudes électorales . Ils courent l’Union européenne à la «révolution constitutionnelle» n’est pas la légitimité du système est la ” fülkeforradalommá ” déclarée fausse sol des élections législatives . Vous avez à paralyser la vie jusqu’à ce que la loi et l’ordre est rétabli.

Orban savoir que vous boycotter les élections de la dernière chance de l’arrêter, et abolir le système . Par conséquent , le boycott est préparé , par conséquent, proposé de grandes fêtes de l’argent frauduleux voyages . Il est clair qu’il n’y a rien de plus important pour commencer une opposition légitime à l’élection . Il a travaillé . Comment naïf que vous espérez pour un démocrate ?

Tapez lentement, de sorte que tout le monde comprend le vide Nenya , la loi fondamentale est nulle , le régime Orban annuler toutes illégales , ainsi invités par cette partie de l’élection Orban est nulle et non avenue , le résultat est nul et non avenu , les parties ont inclus participant est nulle . Démocratique si les instruit ensemble dans un seul paquet.

Orbán vraiment profiter de la décision de la dévastation . S’il n’avait pas été créé .

Source : peuple américain vote online.hu
forrás:amerikai népszava online.hu

Leave a Reply 619 megnézve, 1 alkalommal mai nap |