< Böngészés > Főoldal / Közélet, Riport / Blog article: dr. Szili Katalin KTI…avagy a pártok népszerűsége///// dr. Szili KTI … or the parties’ popularity

| Mobile | RSS

dr. Szili Katalin KTI…avagy a pártok népszerűsége///// dr. Szili KTI … or the parties’ popularity

2014. április 2. | hozzászólás | Közélet, Riport

dr. Szili Katalin KTI…avagy a pártok népszerűsége

Régóta ismerem a KTI elnök asszonyát. Az országgyűlés meghatározó egyénisége, arca volt-van- lesz. Népszerűsége nemcsak ebben a kampányban emelkedett ki, hanem az egész politikai pályafutását, a polgárok szeretete, segítőkészsége, szakmai felkészültsége mutatta,valamint formalizálta az ország felé. Az ajtaja folyamatosan nyitva áll a választói előtt! Döntéseiben mindig a “nép” érdekit szolgálta, mint kiváló vazallus. Pártjának – KTI- színes, tartalmas programja remélhetőleg berepíti a parlamentbe.
A programjuk olvasása közben, már a riport kérdések dübörögtek a fejemben… Elhatározásomat, tettek követték.
Dr. Szili Katalin készségesen állt a megkeresésünk elé

KTI a  véleményem szerint későn indította a választási kampányát. Ekkora előnyt nem érdemelt a jobb-bal oldal. Programjuk kiemelkedőbb, részletesebb a többi pártokénál. Mutassa be a program legfontosabb elemeit!

– A KTI programja alapvetően két pilléren nyugszik: a civil demokrácia csomagunkon, valamint a méltó emberi életet biztosító javaslatokon. Komoly szakmai stáb által, részletesen kidolgozott programról van szó, melyben kiemelt szerepet kap az átfogó bér- és jövedelemrendezés, amely biztosítaná a magyar munkavállalók biztos megélhetését, egzisztenciáját. Szeretnénk megvalósítani a legalacsonyabb jövedelműek adójának csökkentését, ennek érdekében jól működő, három kulcsból álló adórendszert vezetnénk be. Nem halogatható tovább a magáncsőd intézményének törvényi megalkotása, amely biztosíthatná a rosszul kalkuláló, vagy vétlen hitelesek újrakezdését. Ezen kívül az 1 millió forint alatti tartozások lakóingatlanra terhelését megakadályoznánk. Modern, kétkamarás parlamenti berendezkedést javaslunk, új, tiszta és igazságos pártfinanszírozási rendszert, bevezetnénk a képviselői visszahívhatóság intézményét. Javasoljuk, hogy a magyar kis- és középvállalkozások kiemelt módon és könnyített eljárással részesülhessenek a hazai és Uniós forrásokból. Be kell vezetnünk az állampolgári jogon járó alapnyugdíjat, amely minden idős ember számára biztosíthatja a biztos létfenntartást, a fiatalok számára pedig államilag finanszírozott, egy éves gyakornoki programot indítanánk. Javasoljuk a központi költségvetés évenkénti, „női szemmel” történő felülvizsgálatát, hogy esélye legyen a női érdek érvényre jutásának is. Mindezeken kívül fokozottan szeretnénk törődni vizeink, földjeink, környezetünk és energiaellátásunk tisztaságával.

Az Ön arca, népszerűsége  egyre jobban megmutatkozik a kampánykörútján. Az emberek bíznak  Önben, s egyúttal a pártjában. Közbeszéd tárgyává vált vidéken a választóknál. Több esetben hallottam, hogy a bevásárlóközpontokban – a fogyasztók- a KTI esélyeiről beszéltek. Mi erről a
véleménye?

-Megtisztelő az emberek bizalma és nagyon jól esik az a sok szeretet, amit a kampánykörút során tapasztalok. Ahogy az elmúlt hetekben, úgy a hátralévő napokban is megpróbálok minél több településre eljutni és minél több emberrel találkozni, beszélgetni. Nagyon sokan osztják meg velem gondjaikat, küzdelmeiket és kérik, ha bejutunk, segítsünk nekik. Óriási felelősség tehát a miénk. Mi ugyanis nem azok vagyunk, akik a választások után négy évre megfeledkeznek azokról, akikkel mostanában hajlandóak szóba állni. Azon dolgozunk, hogy nemsokára már parlamenti pártként dolgozhassunk a magyar emberekért és minél több gondjukat megoldhassuk. Minden esélyünk megvan erre, viszont ezúton is arra szeretném kérni a választókat, tüntessenek ki minket bizalmukkal, szavazzanak ránk, hogy vállalásainkat valóra válthassuk!

A pártjuk racionálisan kimaradt a jobb-baloldali sárdobálásból. Ezt a választók örömmel fogadták.  A nyugdíjasok bíznak a programjukban s a kivitelezésében. Erre a garancia a személye. Ön is így látja?

– Nem csak az én személyem, de a pártot segítő szervezetek és szakemberek is. Újra hangsúlyozom: mi nem a kirakatnak készítettük el a választási programot, hanem azért, hogy az abban olvasható javaslatokat hatékonyan képviseljük a következő ciklusban. A sárdobálásból pedig azért maradunk ki, mert nem a pofonokban és nem a szekértábor-logikában, hanem egy új politikai kultúrában, a szakmai viták erejében és a tisztességes politizálásban hiszünk.

Szegeden végeztünk egy felmérést – 101 szavazót kérdeztünk -,  és kiderült, az emberek szeretnék, ha a pártjukból többen  bekerülnének a parlamentbe! Hisz az Ön(ök) nyugalma, szakmai felkészültsége közismert, valamint elismert.
Örülök, ha az emberek mellettünk állnak. Az ígérjük, hogy mi pedig mellettük fogunk állni, amikor szükségük lesz ránk. Valóban egy nyugodt, szakmai alapokon álló politikai erő a miénk, erre pedig, azt hiszem, óriási szükség van ma Magyarországon. A mögöttünk álló szakmai stábról egyébként ugyanezt tudom elmondani: rendkívül felkészült, hivatásuknak élő és azt remekül értő emberek alkotják a KTI csapatát, akikre nyugodt szívvel bízhatjuk a kérdések megoldását. Azt kérem mindenkitől, vasárnap szavazzon a KTI listájára, mely a 13. lista lesz a szavazólapon, valamint támogassák jelöltjeinket, hogy valóra válhasson a kívánságuk és minél több jelöltünk kerülhessen be a parlamentbe!

Van-e remény a parlamentbe való bejutásra, mint párt? Az Ön véleménye alapján hányadik helyen végez a Közösségért a Társadalmi Igazságosságért Néppárt?

-Természetesen, nem egyszerűen csak remény van rá, hanem ez egy kifejezetten reális forgatókönyv. A KTI-nek ott van a helye a parlamentben, esélyt kérünk, hogy bizonyíthassunk. A helyezéseket illetően nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni, inkább maradjunk abban: szeretnénk elérni az 5%-ot, hogy aztán Magyarországért és a magyar emberekért dolgozhassunk, hozzájárulva egy békésebb, kiegyensúlyozottabb közélethez és egy szociálisan valóban elkötelezett államhoz.

Köszönöm a beszélgetést
-lio-

dr. Szili KTI … or the parties’ popularity

I’ve known the President KTI woman. Dominant personality , the face of the National Assembly was going there . Its popularity has not only stood out in this campaign , but throughout his political career , the public ‘s love , helpfulness , professionalism of presented and formalized into the country . The door will be open to the voters ! Its decisions are always “people” érdekit served as an excellent vassal . Party – KTI colorful and meaningful program hopefully berepíti parliament.
While reading the program , I have to report issues rumbling in my head … my determination , have been followed .
Dr. Szili willingly stood in front of the request

KTI was launched late in the election campaign in my opinion . Such an undeserved advantage to the right and left sides . Prominent program , more than the other parties . Describe the key elements of the program !

– KTI program basically two pillars: our package of civil democracy , as well as proposals to ensure the dignity of human life. By serious and professional staff, the program is developed in detail , with an emphasis on the overall wage and salary settlement that would ensure the Hungarian workers secure livelihood livelihood . We intend to reduce the lowest income tax , to this end , three keys consisting of a well-functioning tax system we introduced . Can not be postponed on the personal bankruptcy laws of creation , which could provide a badly calculated , or involuntary authentic re-opened. In addition, the debts of less than HUF 1 million residences would prevent the load . Modern arrangements by bicameral Parliament , we propose a new , clean and fair party funding scheme to introduce them back to the representatives of the institution . We recommend that the Hungarian small and medium-sized enterprises as a priority and a simplified procedure to benefit from the national and EU sources. We need to introduce the basic pension payable to the enjoyment that can provide secure livelihoods for all the old people, young people and generating an state-funded , one-year internship program. We recommend yearly , in the “women’s eyes” review of the state budget , having a chance to enforce access to women’s interests as well. In addition to all these increasingly want to take care of our waters , our lands , our environment and our energy supply purity .

Your face growing popularity is reflected in the campaign Boulevard. People trust in you , and is also the party ‘s . Has become the subject of public debate in the country selection only. In several cases, I’ve heard that the shopping centers – the consumers , the chances of KTI about. What about the
Opinion?

– Your kind of people the confidence and very well fall in love a lot of what we experience during the campaign tour . As in recent weeks , the remaining few days if I can get to more communities and meet more people , to talk. A lot of people share with me their concerns , their struggles and ask if we’re getting , help them . Thus, enormous responsibility on our own. We can not those of us who forget about four years after the election, who are willing to talk to lately . We’re working on that will soon be worked on as a parliamentary party of the Hungarian people and for the more megoldhassuk care of them . Every chance to do so, however, would like to would like to ask the voters , who include some trust us , vote for us to realize our responsibilities válthassuk !

The rational left out of the party’s right-to- left sárdobálásból . This electorate welcomed . Pensioners trust and the execution of their programs . This guarantees the person . So you can see?

– Not only I, personally , but to help the party organizations and professionals. I stress again: we are not prepared in the shop window of the electoral program , but in order to effectively represent the proposals can be read in the next cycle. The sárdobálásból and was left out because it is not a slap in the camps and non – logic , but a new political culture , the power of professional discussions and fair political activity we believe.

Szeged, we conducted a survey – 101 voters were interviewed – and found out people want the pártjukból people would be included in the parliament ! Do you believe your ( s) calmness , professionalism of well-known and recognized .
I am happy when people are with us . The promise that we will stand beside them when they need us. Indeed, a still calm and professional foundations of political power is ours , this is , I think there is a huge need in today’s Hungary . About staff standing behind the professional way I can say the same thing: an extremely competent, people live their vocation and make up the KTI great knowledgeable team who can safely complacency to resolve the issues. I ask everyone on Sunday to vote in the KTI list, which recognizes the 13 list will be on the ballot , and to assist jelöltjeinket to realize their wish to become more and more job applicants entering the parliament !

Is there any hope to enter parliament , as a party ? Based on your opinion carries out which position the community for Social Justice People’s Party ?

Of course , there is simply no hope for it, but this is a particularly realistic scenario. KTI ‘s there’s a place in parliament, please try to prove our stomach . The rankings regarding not like to make predictions , but rather stay in : To access the 5% that then Hungary and the Hungarian people for work in an , contributing to a more peaceful , more balanced public life and a socially truly committed state.

Thank you for your
– lio –

Leave a Reply 4731 megnézve, 3 alkalommal mai nap |
Tags: ,