< Böngészés > Főoldal / Fogyasztóvédelem, főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: Fogyasztóvédelem, avagy ejha…//// Consumers , or whew …

| Mobile | RSS

Fogyasztóvédelem, avagy ejha…//// Consumers , or whew …

Fogyasztóvédelem, avagy ejha…

Sokat gondolkodtam azon, hogy írjak-e kedvenc témámról a Fogyasztóvédelem bugyrairól. Számtalan szabálysértést, vevő károsítást, súlycsökkenéses átverést láttam már az életemben, illetve tapasztaltam.

Mostanában úgy érzem, baj van e-területen s mintha nem a vásárlók érdekeit szolgálná a fogyasztóvédelem. Nincs türelmük az ügyes -bajos dolgok intézésére az előadóknak! Nem tudom mi motiválja a kereskedelmet a szabálysértések elkövetésére.
Számtalan esetben audiovizuálisan érzékelem az erről szóló híreket. Nem telik el úgy egy nap, hogy ne csapnák be a tudatos fogyasztót. Azt is tapasztalom, szinte versenyeznek, – ki tud több embert megkárosítani… lásd a kínai “kereskedelem” terjedését, ami sok kárt s bosszúságot idéz elő a tisztességes magyar polgárok köreiben.

Hol van a fogyasztóvédelem.

Dékány László elnök Úrral a Csongrád Megyei Békéltető Testület elnökével beszélgettünk a fogyasztóvédelem hatásairól …stb. Több esetbe tapasztaltuk, hogy a cégek nem hajlandók megjelenni a vizsgálaton, – nem is veszik komolyan a testület munkáját- amit a vásárló kezdeményezett a vele szemben elkövetett szabálysértés tárgyában. Ergo; nem veszik komolyan, sem a fogyasztóvédelmi törvényeket, sem a vevő érdekeit, sem a tanács kérését.

A gyermekek védelme az ország érdeke, kiemelt feladata is. Ám, ezt a bölcseletet nem igen veszik figyelembe a fogyasztóvédelemnél, a hivatalok esetében sem. A fiatalok jövője pedig ezen bukik vagy áll!

A cégek, a lejárt szavatosságú termékeket átcímkézik, a felhasználásra váró húsok eredetéről elszámolni nem tudnak, a lejárat – minőségi- idejét átírják…stb. Ezzel gigantikus károkat valamint egészségromlást idéznek elő a magyar fogyasztók számára!- ami hatalmas orvosi kiadásra – gyógyszerre- ösztönzi a gyanútlan fogyasztót. A kórházi kezelésekről már nem is beszélve… talán ezért van, hogy a fiatalok – 600 ezer fő- elvándorolnak a biztos és egészséges élet reményében, nem maradva a száraz kenyér birodalmában, valamint menekülnek a tehetetlen írnokok világában!

Több esetben személyesen tapasztaltam; – a fogyasztóvédelmi hatóság részéről – velem szemben- “szándékosan” rossz határozatot hozott, mivel nem volt türelme az előadónak meggyőződni arról, amit a tudatos vásárló közölt. A bizonyítékot meg sem nézték! Nem érdekelte őket… Könnyebb volt leírni a félrevezetés alpári módját, kihasználva a jogvégzettség előnyeit a tudatos vásárlóval szemben!

A bejelentés dátumától 30 napon belül választ kell adni a fogyasztóvédelmi tv alapján a cégnek,(k) vagy Kft- nek…stb.

A fogyasztóvédelmi iroda ezt a törvényt nem vette figyelembe, inkább átment hangyászba, azzal a csúnya nagy nyelvével…

Kedves vásárlók!

Ezek után van-e értelme bármilyen törvénytelenséget – velünk szemben – a keres-kelemben résztvevő cégek, szolgáltatások…stb. valamint a fogyasztóvédelemnek jelenteni! Nincs!
Le kell nyelni a velünk szemben elkövetett gyalázatot. – vagy újjá kell gondolni a szakmai területet, vagy ezeket a vezetőket muszáj elzavarni… melyik ér többet, a vezetők hatalmas fizuja, vagy a magyar polgárok egészségügyi állapota. Az irodai unottság, flegmaság, kivagyiság már ortodox!

Az utóbbi az államnak több milliárdjába kerül! Vagy keményebb fellépést, szigorúbb ellenőrzést kell folytatni a szándékos szabálysértőkkel szemben!

Az emberi élet ilyen jellegű “kioltása” bűncselekmény. A nehezen megkeresett, s közmunka által fizetett bérből, ezt a munkások nem tudják finanszírozni az egészséges élet feltételeit, amire nekik is szükségük lenne! Pedig ez az életszentséghez tartozik.

Majd el felejtettem!

Van egy Eu-s törvény, ha már egyszer vizsgálták a bejelentést, többet nem kell figyelembe venni! Hmmmm!

Ez kiváló lehetőség a gyengeképességü, illetve dolgozni nem szerető jogvégzettek számára!
Nem a magyar állampolgár érdekeivel kellene komolyabban foglalkozni, azt is vizsgálva, – menet közben a hivatalok részéről- hogy mennyiben vette komolyan az előadó az ide vonatkozó törvények adta lehetőséget, ami a polgárnak jár! – mit jár… kötelező!

014. május 12 -lio-

Consumers , or whew …

a lot of thinking about whether I should write to the Consumer Protection favorite témámról bugyrairól . Countless offense customer nuisances súlycsökkenéses scam I’ve seen in my life , and I experienced .

Lately I feel is wrong with this area as if the customers do not serve the interests of consumer protection. No patience for the clever things troublesome dealings with the performers ! I do not know what motivates the trade commission of the offenses .
In many cases audiovisual appreciating the news about . Not a day goes by that you do not tap into the conscious consumer. It is also my experience , almost compete – about the number of people harmed by the Chinese … see the spread of ‘trade’ , which is a lot of damage and annoyance induced by the Hungarian decent citizens circles .

Where is consumer protection.

President Laszlo Dékány Lord President of the Arbitration Board Csongrad County talked about the impact of consumer protection … etc. . In several cases, found that the companies are not willing to appear in the examination – not to take seriously the work of the body , which the buyer has initiated the subject of the offense committed against him . Ergo ; not taken seriously , nor the consumer laws or the interests of the buyer , not the council ‘s request.

Protecting children < / strong > interests of the country, is a priority task . However , this philosophy does not take into account the very fogyasztóvédelemnél , for offices , either. The future of the young people in the stands or falls !

The companies átcímkézik of expired products , meat origin can not be accounted for in the use , expiry – the quality – time rewrite … etc With gigantic damage and cause deterioration of health of the Hungarian consumers – which is a huge medical expenses – medicine , encouraging the unsuspecting consumer. The hospital treatments , not to mention … maybe this is why the youth – to 600 – thousand people are moving out of the safe and healthy life , not staying in the realm of dry bread , and helpless to escape the scribes in the world !

several cases < / strong > have personally experienced ; – The part of the consumer protection authority – against – me “deliberately ” made ​​the wrong decision because they had no patience for the rapporteur to make sure that you provided the conscious shopper. The evidence was not even watching ! They did not care … It was easier to describe how vulgar deceit , taking advantage of the jogvégzettség against the conscious buyer !

The date of the notification must be answered on the basis of the consumer TV company ( s) or Kft … etc within 30 days

The consumer protection agency did not consider this law , passed more anteater with a big nasty tongue …

Dear customers

Is there any sense of lawlessness After that – to us – the East looking for my participating companies , services … etc and consumer protection report ! No !
You have to swallow the shame done to us. – Or have to re- think the professional area , and these leaders have to squeal … Which is worth more , the leaders of huge payday , or Hungarian citizens’ health status . The office unottság , flegmaság , orthodox kivagyiság already !

The latter is the state billions into ! Or tougher action against tighter controls should continue to deliberate offenders !

Human life is such ” extinction ” of crime . The hard-earned and paid for by public wages , the workers can not finance this in terms of healthy life , you would need them ! But this life is sacred holiday home .

Then forget it ! < / Strong >

There is an EU law if the application has been studied once more not to be considered ! Hmmmm !

This is an excellent opportunity for gyengeképességü and loving jogvégzettek not work for !
Not the Hungarian national interests should be seriously dealt with , it is tested – the go – to agency on behalf of the artist has been taken seriously by the relevant laws opportunities , which involve the citizen ! – You go … a must!

LIO – 014 on May 12 < / strong >

Leave a Reply 4051 megnézve, 2 alkalommal mai nap |