< Böngészés > Főoldal / Kultúra / Blog article: Pikler Gyula jogtudós, szociológus, pszichológus, a Társadalomtudományi Társaság egyik alapítója és elnöke, 150 éve született

| Mobile | RSS

Pikler Gyula jogtudós, szociológus, pszichológus, a Társadalomtudományi Társaság egyik alapítója és elnöke, 150 éve született

2014. május 16. | hozzászólás | Kultúra

Pikler Gyula jogtudós, szociológus, pszichológus, a Társadalomtudományi Társaság egyik alapítója és elnöke, 150 éve született

Pikler Gyula jogtudós, szociológus, pszichológus a Sajtó- és fotóarchívum 2014. 21. hét érdekes emberei sorozatban
archivum hirlevel fejlec 600

Pikler Gyula jogtudós, szociológus, pszichológus, a Társadalomtudományi Társaság egyik alapítója és elnöke, 150 éve, 1864. május 21-én született Temesvárott.

A budapesti egyetemen végezte jogi tanulmányait. 1884 és 1891 között a Képviselőház segédkönyvtárosa volt, közben 1886-ban a budapesti egyetemen magántanári képesítést nyert. 1891-től a budapesti egyetemen címzetes rendkívüli tanár, 1896-ban rendkívüli tanár, 1903-tól 1920-ig rendes tanár a jog- és állambölcselet tanszéken.
1900-ban Jászi Oszkárral, Pulszky Ágosttal, Vámbéry Rusztemmel, Somló Bódoggal megindította a Huszadik Század című társadalomtudományi folyóiratot, amely a polgári radikalizmus gondolkodóinak adott teret hasábjain. Egy évvel később a Társadalomtudományi Társaságot is megalakították, melynek egy ideig elnöki tisztét is betöltötte.
A korban meghatározó természetjogi elképzelésekkel ellentétben evolucionista-történelmi materialista nézeteket vallott. Azt tanította, hogy a nemzet, az állam és a törvények nem egy isteni igazságból vezethetők le, hanem emberi szükségletek kielégítésére jönnek létre, ezért az államformát és a törvényeket a tradíciók helyett az adott kor szükségleteinek megfelelően kell alakítani.
1901-ben az egyetemi hallgatók egy csoportja – elsősorban a Szent Imre Kör tagjai – azzal vádolták meg, hogy becsmérli a nemzetet és a kereszténységet, hallgatói körében pedig cinizmust terjeszt, mert a történelem mozgatórúgójának a magasztos célok helyett az anyagi érdekeket tekinti. Előadásait zajos tüntetésekkel zavarták meg, és azt követelték, hogy távolítsák el az egyetemről.
Pikler azonban rendkívül népszerű előadó volt, Concha Győző egyetemi professzor és sok tanítványa is kiállt mellette. A jogász hallgatókhoz idővel orvosok, gyógyszerészek, mérnökök, kisebb számban bölcsészek is csatlakoztak. A tudomány és az oktatás szabadságának támogatására alakították meg a Galilei Kört 1908. november 22-én, melynek névadója Pikler volt. Tanítványa volt Jászi Oszkár és Vámbéry Rusztem is.
A pozitivista magyar jogbölcselet kiemelkedő művelője volt, filozófiai és pszichológiai tételei az irodalomra is jelentős hatást gyakoroltak. Állam- és jogelméletét A jog keletkezéséről és fejlődéséről című főművében (1897) fejtette ki részletesen. Pszichológiai kutatásai során az érzékelés élettani és lélektani összetevőivel foglalkozott (A lélektan alapelvei, 1909).
A tízes évektől tudományos munkásságát döntően a lélektan és a pszichofiziológia terén fejtette ki. 1917-től németül megjelent tanulmányaiban az érzékszervek fiziológiájának kérdéseit tárgyalta. Pozitivista felfogása nemcsak írásaiban, hanem tudománypolitikájában, társadalmi tevékenységében is érvényesült. Tudományos felfogásának bátor kifejtése miatt szinte élete végéig kemény harcban állt a konzervatív és klerikális irányzatok hazai képviselőivel.
1919–től teljesen kivonult a közéletből, és külföldre távozott. Hazatérte után, 1925-ben nyugdíjazták. Felesége családjának ecsedi birtokán látásfiziológiai kérdésekkel foglalkozott, vizsgálódásainak eredményeit 1936-ban jelentette meg.
1937. november 28-án halt meg Ecséden.

forrás:MTVA hírlevél

Leave a Reply 179 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: