< Böngészés > Főoldal / Katasztófavédelem / Blog article: Önkénteseket vár a Katasztrófavédelem

| Mobile | RSS

Önkénteseket vár a Katasztrófavédelem

2014. május 28. | hozzászólás | Katasztófavédelem

Önkénteseket vár a Katasztrófavédelem

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a „Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért” Alapítvány közös projektet indít az önkéntesség minél szélesebb körben való támogatásáért.
Ahogy egy bölcs ember mondta: „… az önkéntesség, mint a mezők virága: kihajt a mostoha földből is, a puszta létért küzd, másokért harcol, de a jutalom csak az övé: tőle lesz kicsivel szebb a világ”.
 
A katasztrófák elleni védekezés egyik fontos eleme a jól működő, széleskörű társadalmi alapokon nyugvó polgári védelem. Ahogy az elnevezés is tükrözi, a polgárok szerveződésével, együttműködésével létrejövő, a polgárok védelmére hivatott rendszerről van szó, mely elsősorban különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek esetén képes segítséget nyújtani olyan helyzetekben, amikor az esemény kezelésére rendelt szervezetek (például tűzoltóság, rendőrség, mentőszolgálat) kapacitásai önmagukban már nem elegendők. Erre adott esetben egy elhúzódó, komoly árvízi helyzet is példa lehet, hiszen egy ilyen védekezés egyrészt időben is elnyúlik – a beavatkozókat pihentetni kell, a védekezést azonban nem lehet felfüggeszteni – másrészt szükségessé válhat olyan kapacitások igénybe vétele, melyekkel a hivatásos szervek nem, vagy csak korlátozott mértékben rendelkeznek.
Fontos tudni, hogy vannak olyan önkéntes szerveződések – ilyenek például a Vöröskereszt, vagy a Polgárőrség -, melyeknek tagjai adott esetben lényegében ugyanazt a tevékenységet végzik különleges jogrend (régebben: minősített időszak) idején, mint „normál” időszakban, csak a katasztrófavédelem önkéntes állományának tagjaként, ily módon ez a szolgálat nem jelent plusz terhet az önkéntes számára.
A katasztrófavédelem polgári védelmi szakterületének alappillére az úgynevezett polgári védelmi szervezetek rendszere. Ez a rendszer munkahelyi -, települési -, területi illetékességű egységekből (infokommunikációs, logisztikai, egészségügyi, illetve lakosságvédelmi egységek) áll, az adott település, terület veszélyeztetettségének figyelembe vételével.
Az egységek állománya az utóbbi évtizedekben kijelölés alapján került feltöltésre, a megújult katasztrófavédelmi szabályzórendszer – 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról – azonban lehetőséget ad önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozására is. Ily módon léteznek ún. köteles, illetve önkéntes polgári védelmi szervezetek.
Csongrád megyében a köteles polgári védelmi szervezetek állománya több ezer főt tesz ki, de az önkéntesek száma is dinamikusan növekszik. Önkénteseink olyan emberek, akik vállalják, hogy szabadidejükből áldoznak a köz javára, illetve felajánlják erejüket és tudásukat embertársaik védelme érdekében. Említhetnénk több önkéntes tűzoltó egyesületet, a járási mentőcsoportokat, vagy éppen a MAROS Mentőcsapatot, mely megyénk speciális mentő egysége.
Az önkéntesek egy részére fizikai munkában tudunk számítani, más részük pedig speciális szakértelmével járul hozzá a katasztrófák hatásai elleni védekezéshez (például orvos, építész, vagy éppen búvár).
Célunk, hogy a polgári védelmi szervezetek minél nagyobb része álljon önkéntesekből, hiszen az az ember képes legtöbbet tenni, aki saját akaratából cselekszik, magától dönt úgy, hogy a közösség érdekében – szükség esetén – plusz feladatokat vállal.
Közhely, de egy rohanó világban élünk, melyben lassan magunkra sincs türelmünk, örülünk, ha szűk családunkról gondoskodhatunk, mégis valamennyien tudjuk, hogy vannak dolgok, melyek bármelyikünkből nagybetűs EMBERT varázsolhatnak: a tenni akarás, a másokért vállalt áldozat.
Ezért döntöttünk úgy, hogy meghirdetjük az önkéntes polgári védelmi szervezetekbe, települési mentőcsoportokba való jelentkezés lehetőségét.
 Csatlakozzon hozzánk, legyen tagja egy olyan csapatnak, melyben mindenki egy céllal dolgozik: önzetlenül segíteni a bajban!
 Önkéntes polgári védelmi szolgálatra jelentkezhet olyan személy is, akinek semmilyen végzettsége, szakképzettsége nincs, hiszen számos olyan feladat, művelet adódhat egy alkalmazás során, amely egy gyorsított ütemű felkészítést követően végezhető (ide tartozik például a homokzsákos árvízvédekezés több részfeladata is).
Várjuk azok jelentkezését is, aki valamilyen speciális tudás, szakértelem birtokában vannak. Ez alatt olyan szaktudást, képességet értünk, amilyenek például a különböző mérnöki szakterületek (építész, vegyész, biológus, fizikus, gépész, stb.).
Hasonlóan nagy szükség lehet speciális végzettséggel rendelkező szakemberekre is, mint amilyen az alpinista, vagy búvár.
Nem csak a személyes tudás, fizikai munka, vagy képesség alkalmazható a kárfelszámolás során: óriási segítség lehet egy technikai eszköz, jármű, vagy éppen speciális szerszám, berendezés is. Éppen ezért várjuk olyan személyek jelentkezését is, akik ilyen jellegű segítséget képesek nyújtani.
 
Jelentkezni lehet valamennyi hivatásos tűzoltó parancsnokságon, Igazgatóságunkon (csongrad.titkarsag@katved.hu tel.: +36 62 621-292), vagy a Talentum Alapítványnál (iroda@talentumonkentes.hu , tel: +36 20 599-7026).

Tátrai János tű. alezredes
szóvivő

Leave a Reply 1924 megnézve, 1 alkalommal mai nap |