< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Kemény kritikát kapott a magyar kormány külföldről – rengeteg pénz úszik el//// Harsh criticism from the Hungarian government from abroad – a lot of money to swim

| Mobile | RSS

Kemény kritikát kapott a magyar kormány külföldről – rengeteg pénz úszik el//// Harsh criticism from the Hungarian government from abroad – a lot of money to swim

Kemény kritikát kapott a magyar kormány külföldről – rengeteg pénz úszik el

A Magyarországról szóló legfrissebb elemzések alapján a közfoglalkoztatásra költött milliárdokat inkább ablakon kidobott pénznek lehet aposztrofálni. Az Európai Bizottság és az IMF anyagaiból kiderül, mi a baj a magyar kormány egyik “szent tehenével”, s mi mást kellene támogatni.

Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban arról beszélt az egyik rádiós nyilatkozatában, hogy a mostani kormányprogram egyik legfontosabb eleme a teljes foglalkoztatás, vagyis – megfogalmazása szerint – szeretne a ciklus végére eljutni oda, hogy az aki akar dolgozni, az találjon munkát. Ez nem jelenti azt, hogy olyan munkát fog végezni, amit szeretne, de tud dolgozni – mondta a miniszterelnök, aki azt is leszögezte: a következő években marad a közmunka.

A kormány májusban határozott arról, hogy – a közfoglalkoztatás 2014-es céljainak teljesítése érdekében – az év végéig havi átlagban 200 ezer ember napi nyolc órában való foglalkoztatását kell biztosítani. A kormányhatározat szerint ezen túlmenően a közfoglalkoztatásért felelős miniszternek fel kell mérnie, hogy milyen reális igény van a havi átlagosan 200 ezernél több közfoglalkoztatottra. A többletlétszám foglalkoztatására tervezetet kell készítenie, és ezt július 15-ig be kell mutatnia a kormánynak. Mindezek megvalósításához szükséges többletforrásokra ugyancsak július 15-ig kell javaslatot tennie.

A határozat szerint a kormány továbbá felkérte a közfoglalkoztatásért felelős minisztert arra is, hogy július elsejéig vizsgálja meg a lehetőségét a határozatlan idejű közfoglalkoztatási munkaszerződések és ezek felmondása jogi feltételrendszerének kialakítására.

Határozatlan idejű közmunka

Ez lényegében azt jelenti, hogy a kormány új jogintézményt akar létrehozni a határozatlan idejű közfoglalkoztatásra. Ez amellett, hogy lehetőséget ad a minimálbéres foglalkoztatás megkerülésére – lenyomva ezzel a béreket -, tovább nehezítheti a közmunkában foglalkoztatottak visszavezetését az aktív munkaerőpiacra, vagy rosszabb esetben növeli annak az esélyét, hogy az így foglalkoztatottak tartósan “beleragadjanak” ebbe a foglalkoztatási formába.

A magyar kormány általában az impresszív munkanélküliségi és foglalkoztatási adatokkal szokta alátámasztani a munkaerőpiacon elért eredményeit, ám ennek fenntarthatóságát nemcsak az Európai Bizottság, hanem az IMF is vitatja. Előbbi kritikái ellen az országspecifikus ajánlások közzé tételét követően – egyebek mellett a munkaerőpiacra vonatkozó megállapításokat illetően is – kifogásokat emelt, és több ponton kérte a szöveg módosítását. Varga Mihály nemeztgazdasági miniszter a június 20-i uniós gazdasági- és pénzügyminiszterenek tanácskozás (Ecofin) szünetében arról beszélt, hogy a bizottság elismerte, hogy a foglalkoztatás és munkanélküli ellátás területén a magyar intézkedések is a munkaerőpiaci aktivitást célozzák. Ugyanakkor azt is elismerte: itt még folyik a vita, valószínű, hogy a szöveget nem módosítják. (Azóta már kiderült, hogy ezen az ajánlási szövegen végül nem változtatnak – a szerk.)

A közmunka megítélése viszont inkább negatív – legalábbis ez derül ki mind az Európai Bizottság Magyarországról szóló országspecifikus ajánlásaihoz kapcsolódó, részletes elemzést tartalmazó munkaanyagából, mind az IMF IV. cikkely szerinti szokásos éves felülvizsgálatának részletes elemzéséből. Mindkét elemzés azt állapítja meg, hogy a közmunka drága, ráadásul nem is hatékony, azaz nem teljesíti azt a feltételt, hogy a munkanélkülivé váltakat visszavezesse az aktív munkaerőpiacra.

Mit mond az Európai Bizottság?

Az Európai Bizottság elemzése szerint Magyarország még mindig jelentős strukturális munkaerő-piaci problémákkal küzd: a munkát terhelő adók nem foglalkoztatásbarátak bizonyos rétegek – főleg az alacsony keresetűek – számára, amelyek jelentős korlátot is jelentenek. Túl rövid a munkanélküli segélyek folyósításának ideje, jelenleg 3 hónap (ez az EU-ban a legrövidebb időtartam) szemben az átlagos, több mint egy éves időtartammal, ami egy új munkahely találásához szükséges. A brüsszeli javaslattevő-végrehajtó testület szakemberei szerint, a munkanélküli segély csökkentése ugyan ösztönözheti az álláskeresést, de az ilyen rövid időtartamú jogosultság alacsony jövedelmezőségű csapdává is válhat, továbbá olyan munkaerő-piaci anomáliákhoz vezet, melynek során a rendelkezésre álló pozíciókat nem az arra megfelelő képzettséggel rendelkezők töltik be (mismatches). Ennek oka a bizottság szerint, hogy miközben nagyon limitált a munkalélküli segély juttatása és a munkanélkülivé vált egyénnek nincs megfelelő anyagi megtakarítása, a munkát kereső arra kényszerül, hogy a közmunkaprogramhoz csatlakozzon. Vagyis belekényszeríti a közmunkaprogramba az állás nélkül maradtat. A programból az aktív munkaerőpiacra kerülés esélye mindezek mellett nagyon korlátozott, ami miatt a munkanélkülit hosszú távon tarthatja távol a nyílt munkaerőpiactól.

Nem hatékony, de bővül

A közmunkaprogramokat hatékonytalanságuk – és a bizottság tavalyi ajánlása – ellenére a kormány tovább kívánja bővíteni, sőt, a költségvetési keretét is növelte, így a közmunkaprogram 2013-ban már mintegy 390 ezer embernek biztosított részmunkaidős jövedelmet – ez a teljes munkaerőállomány 9,6 százaléka -, szemben a 2012-es 316 262 fővel. Ezeknek a foglalkoztatottaknak mintegy 30 százaléka több mint egy éve vesz részt a programban – jegyzi meg az bizottság elemzése.

Az Európai Bizottság részletes elemzéséhez használt munkaerőpiaci tanulmányok azonban azt mutatják, hogy a közmunkaprogramokból az így alkalmazottaknak mindössze 5 százaléka tudott visszatérni az aktív munkaerőpiacra, miközben közel 60 százalékuk a programban ragadt, 30 százalékuk az inaktívak közé került vissza és 7 százalékukból lett újra regisztrált munkanélküli. A bizottsági elemzés ugyanakkor hozzáteszi: a kormányzati adatok – amelyek átfedéseket is tartalmazhatnak – ugyanakkor azt mutatják, hogy 2013-ban a közmunkaprogramot elhagyók 13,3 százaléka talált magának munkát 180 napon belül a versenyszférában. A bizottság szerint azonban még a magasabb arányszám is azt mutatja, hogy a közmunkaprogram nem tud javítani érdemben az abban részt vevők foglalkoztathatóságán.

Miközben az ennél nagyobb hatékonyságot ígérő, úgynevezett profilrendszer bevezetését a magyar kormány újra elhalasztotta, amit azzal indokolt a bizottsági elemzés szerint, hogy az informatikai rendszere még készül, és az vélhetően csak 2016-tól lesz elérhető. A célzottabb állásközvetítésre alkalmas rendszer elkészítésének felgyorsítása azonban az állami foglalkoztatási hivatal adminisztratív terhén is enyhíthetne és javíthatna a személyreszabott szolgáltatások kialakításán, amellyel az aktív munkaerő-piaci eszközöket is hatékonyabbá lehetne tenni – jegyzi meg az bizottsági elemzés.

A bizottság elemzésében elismeri ugyan, hogy a közmunkaprogram a gazdasági növekedéssel és a nők munkaerő-piaci aktivitásának növelésével segített a munkanélküliség visszaszorításában, és sikerült növelnie az ország egyébként is alacsony foglalkoztatási rátáját, de a közmunkaprogram kiterjesztését a bizottság nem tartja fenntartható intézkedésnek, miután úgy szívja el az aktív munkaerő-piaci intézkedések elől a források nagy részét, hogy közben a nyílt munkaerő-piaci integrációban nem bizonyul hatékony intézkedésnek.

Az IMF kritikáival nem volt gondja a kormánynak

Bár a bizottság kritikáival a kormány több ponton nem értett egyet – amelynek hangot is adtak – az IMF IV. cikkelye szerinti szokásos felülvizsgálat alapján készült részletes elemzéssel kapcsolatban nem voltak ilyen kirohanások a magyar kormányzat részéről, pedig az sem fogalmazott kíméletesebben a magyar gazdaság – azon belül a munkaerőpiac – állapotáról. Az elemzésből az derül ki, hogy a közmunkaprogramtól a Valutaalap elemzői sincsenek elájulva.

Ez az elemzés is megemlíti ugyan, hogy a magyar kormány jelentős lépéseket tett a munkaerő-piaci aktivitás és a foglalkoztatás javítása érdekében, és megállapítja, hogy 2013 végén a foglalkoztatási ráta megugrása úgy valósult meg, hogy a magasabb aktivitási ráta csökkenő munkanélküliséggel párosult, de azt is hozzáteszi, hogy a foglalkoztatás növekedésének nagy részét a közmunkaprogram kiterjesztése adta – 2013 végén a teljes foglalkoztatottság mintegy 5 százalékát adta a közmunkaprogram. Vagyis – a bizottsághoz hasonlóan – az IMF elemzői is úgy látják, hogy bár a munkanélküli segélyek visszavágása relatíve sikeresnek bizonyul abban, hogy az aktivizálható munkaerőt visszaterelje a munkaerőpiacra, de az intézkedések abban már nem tűnnek sikeresnek, hogy az álláspiacon megjelenő többletmunkaerőt fenntartható módon szívja fel a piac. Az IMF szerint ugyanis közmunkaprogram nagy kiterjedtsége elfedheti a magánszféra lassú munkahelyteremtésének proplémáját, ezért a versenyszféra fenntartható munkahelyteremtése érdekében sokkal többet kell tenni.

Az IMF – a bizottság elemzéséhez hasonlóan – arra mutat rá, hogy a kormány munkaerő-piaci intézkedései továbbra is a közmunkaprogramokra összpontosulnak, az állami foglalkoztatási szolgálat, illetve más aktív munkaerő-piaci intézkedések finanszírozásának rovására. 2011-ben a munkaerő-piaci intervenciók költségei a GDP-nek mindössze 1 százalékát tették ki, amelynek csupán mintegy egyharmada volt aktív munkaerő-piaci intézkedés. Az IMF ehhez még azt is hozzáteszi, hogy még e nagyon korlátozott költségvetésen belül is jelentősen csökkent az állami foglalkoztatási szolgálat finanszírozása, ezzel egyidőben pedig a közmunkaprogramokra fordított összegek (amleyeknek több mint 80 százalékát a bérek teszik ki) jelentősen nőttek. Idén várhatóan mintegy 400 ezer emberre terjedne ki a közmunkaprogram, ami a teljes foglalkoztatás 10 százalékát tenné ki.
Forrás: IMF

Az IMF elemzése kormányzati adatokra hivatkozva említi meg, hogy a közmunkaprogramban részt vevőknek mindössze körülbelül 13 százaléka tud állást találni a versenyszférában a programból való kilépést követő 180 napban (ez az arány – ahogy fentebb is említettük – a bizottság szerint még alacsonyabb lehet, miután a kormányzati adatok átfedéseket is tartalmazhatnak – a szerk.), ennek fényében pedig a Valutaalap elemzői is megkérdőjelezik a program általános költséghatékonyságát.

Ehelyett a IMF szerint is inkább az “északi” stílusú aktív munkaerő-piaci programokat kellene finanszírozni a közmunkaprogramok kivezetése mellett, amelyek hatékony képzésekre és célzott bértámogatásokra épülnek.

forrás:napi gazdaság.hu

Harsh criticism from the Hungarian government from abroad – a lot of money to swim

According to the latest analysis on Hungary, the public employment billions spent more money is wasted can aposztrofálni. The European Commission and the IMF booklets reveals what’s wrong with the Hungarian government, one of the “sacred cows raising,” and what else should be supported.

Prime Minister Viktor Orban has recently talked about one of the radio statement that one of the key elements of the current government’s program of full employment, that is – you want to get to the end of the cycle to the one who wants to work to find a job – according to the wording. This does not mean that any job will do anything you want, but it can work – said the Prime Minister, who also made ​​it clear that the coming years will remain in public employment.

In May, the government decided that – in order to fulfill the public purposes of employment in 2014 – 200 thousand people should be provided with a monthly average of eight hours a day’s employment by the end of the year. The government’s decision, in addition, the minister responsible for közfoglalkoztatásért must assess what the real demand is more than a thousand közfoglalkoztatottra monthly average of 200. The employment of additional staff to prepare a draft, and it should demonstrate to the government on July 15. Additional financing for the implementation of all these also be proposed until July 15.

According to the decision, the government also asked the Minister for közfoglalkoztatásért also to explore the possibility of July on the development of public employment contracts of indefinite duration and termination of these rights conditionality.

With indefinite Public Works

This basically means that the government wants to create a new branch of law indefinite public employment. This is in addition to provides the opportunity for minimum wage employment to circumvent – down with the wages – and further complicate traced back to the public work employees in the active job market, or worse, increasing the chances that such employees permanently “stuck in their” this form of employment.

The Hungarian government would normally supported by the results achieved in the labor market, the unemployment and employment data impressive, but its sustainability is not only the European Commission, the IMF, but also challenges. Following the publication of country-specific recommendations against former critics – among other things, statements concerning the labor market regarding too – raised objections and requested an amendment to the text at several points. Mihály Varga nemeztgazdasági the Minister on 20 June, EU economic and finance ministers are meeting (Ecofin) break said that the committee recognized that the area of ​​employment and unemployment in the Hungarian labor market measures aimed at the activity. However, he also admitted that there is discussion here, it is likely that the text is not modified. (Have since found out that this recommendation does not change the text in the end – ed.)

The public perception, however, is more negative work – at least it is clear from both the European Commission with related country-specific recommendations on Hungary, the detailed analysis of work material, and IV of the IMF. The detailed analysis of their annual review of articles. Both analysis concludes that public work is expensive, and not too effective, that does not fulfill the condition that the unemployed become lead back to the active labor market.

What does the Commission say?

Analysis of the European Commission, Hungary is still struggling with major structural problems in the labor market: labor taxes foglalkoztatásbarátak not certain layers – especially for low-wage earners – for which pose a significant barrier as well. Too short a time for the payment of unemployment benefits, now three months (the EU, the minimum period) compared to an average of more than one year’s duration, which is necessary for finding a new job. The experts of the Brussels proposing executive body stated that reducing the unemployment benefit as an incentive for a job, but in such a short period of eligibility to become a low-margin trap as well, and leads to a labor-market anomalies, in which the available positions not be appropriate for skilled filled (mismatches). This is because the committee is that, while very limited in munkalélküli assistance benefits and the unemployed individual has no relevant financial savings, the job seeker is forced to join the public works program. In other words, it forces the public works program was out of position. A program of active labor market entry chances are very limited, which makes the long-term unemployed people from accessing the open labor market, in addition to all of these.

Inefficient, but expanding

The public works programs ineffectiveness of their – and the committee last recommendation – despite intends to further expand the government, in fact, the budgetary framework has also increased, so the public works program in 2013 provided about 390 thousand people work part-time income – 9.6 per cent of this total workforce – over 316,262 people in 2012. About 30 percent of those employed participate in the program more than a year – says the analysis by the committee.

Labor market studies for the European Commission’s detailed analysis of the show, however, that public employment programs is only 5 percent of such employees could return to the active labor market, while nearly 60 percent of them are stuck in the program, 30 percent were returned to the inactive list and seven százalékukból been re-registered as unemployed. However, the Commission’s analysis adds to government data – which may contain overlapping – however, indicate that in 2013 the public works program leavers 13.3 percent found a job within 180 days of the private sector. However, the Committee is that even the higher rate also shows that public works programs can not substantially improve the employability of participants therein.

While the promise of greater efficiency, called a profile introduction of the Hungarian government again postponed, with what is appropriate in accordance with the Commission’s analysis that the IT system has made​​, and will probably be available only from 2016. However, the preparation of the targeted job brokerage scheme for accelerating the palliate and could improve the design of personalized services, which could be made ​​more effective active labor market instruments are also administrative burden of public employment offices as well – a record of the Commission’s analysis.

Assessment, the Commission recognizes that the public works program for economic growth and women’s labor market activity increases helped to reducing unemployment, and could increase the country’s already low employment rate, but the public works program to extend the committee does not consider sustainable measure after it sucked in front of the active labor market measures, the bulk of the funds, while the open labor market integration is proving to be an effective measure.

The IMF criticism was not a problem for the government

Although criticism of the government committee disagreed on several points – which were sound – IV of the IMF. made in relation to the usual review article based on a detailed analysis of such outbursts were not part of the Hungarian government, and not the more gently put the Hungarian economy – within the labor market – the state. The analysis shows that the public works program, the Fund analysts are not impressed.

This analysis also notes however, that the Hungarian government has taken significant steps to labor market participation and employment, and concludes at the end of 2013, the employment rate surge has been put to a higher participation rate falling unemployment coupled, but also adds to the bulk of employment growth by extending public employment programs – at the end of 2013, about 5 percent of the total employment by the public works program. In other words – as the committee – the IMF analysts also expect that any unemployment benefits to cutting relatively successful in proving that the activated manpower to direct the labor market, but the action in no longer appear to be successful that additional manpower on the job market sucks in a sustainable way the market. According to the IMF as well as large public works programs may hide the extent of the private sector, slow job creation proplémáját, so the private sector to sustainable job creation should be much more.

The IMF – as the Commission’s analysis – points out that the labor market continues to focus on the actions of the government public works programs, the public employment service and other financing expense of active labor market measures. In 2011, the cost of labor-market interventions accounted for only 1 per cent of GDP, which was only about one-third of the active labor market measures. The IMF has this also adds that there was also significantly reduced in these tough budgetary financing of the public employment service, at the same time and in the amounts spent on public works programs (more than 80 per cent of the specific themes that make up the wages) increased significantly. This year would cover about 400 thousand people are expected by the public works program, which would account for 10 percent of total employment.
Source: IMF

The IMF analysis citing government data mentions that only about 13 percent of the public works program, participants can find a job 180 days after private sector exit from the program (this ratio – as mentioned before – the Committee to be even lower after the government data also contain overlapping – Ed.), and in this light, the IMF analysts also question the cost-effectiveness of the overall program.

Instead, they should be funded by the public works programs of the terminal “northern” style of active labor market programs, according to the IMF, which are based on effective training and targeted wage subsidies.

Source: Daily gazdaság.hu

Leave a Reply 670 megnézve, 2 alkalommal mai nap |