< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Orbánra ultimátum vár/// Orban ultimatum waiting

| Mobile | RSS

Orbánra ultimátum vár/// Orban ultimatum waiting

Orbánra ultimátum vár

“Orbán vagy demokratikus államférfiként viselkedik, vagy páriává lesz” – írja egy 300 millió olvasóval rendelkező lap.

Thorsten Benner és Wolfgang H. Reinecke jegyzi azt a cikket, amely Angela Merkelnek és az EU vezetésének, tagállamainak ad konkrét, végrehajtandó tanácsokat arra nézve, hogy miként lehet megfékezni Orbán antidemokratikus kormányzását.

A Project Syndicate, “a világ véleményoldala” Európa Orbán-problémájának megoldása címmel közölte a cikket, amely 154 ország több mint 500 lapjának és egyéb publikációjának véleménycikkét közli 11 nyelven, és mintegy 300 millió olvasót ér el. Az eredeti cikk alatt az olvasók véleményét is kikérik, ahol arról lehet szavazni, mi legyen Orbánnal, pontosabban Magyarországgal.

A Galamus Csoport oldalán jelent meg a cikk magyar nyelvű változata: “Áprilisban, amikor Angela Merkel német kancellár gratulált Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek újbóli megválasztásához, értésre adta, hogy ez a nagy többség „különös felelősséggel” jár, amelyet bölcsességgel és az ellenfelek iránti érzékenységgel kell használni. Orbán ennek éppen az ellenkezőjét teszi” – idézi a lap.

A szerzők megjegyzik többek között, hogy Orbán úgy gondolja, hogy semmiféle politikai kockázattal nem jár, ha Európa kellős közepén populista autokrataként viselkedik, és felbátorította arra, hogy továbbvigye a liberális demokrácia elleni keresztes hadjáratát. “Az egyetlen lehetőség a megállítására – és az alapvető európai értékek megvédelmezésére, nem is szólva az EU önbecsüléséről –, ha egyértelműen választás elé állítják: vagy demokratikus államférfiként viselkedik, vagy páriává lesz” – írják.

Mivel Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere Németország, ebben Merkelnek kellene az élre állnia, és a kemény és hiteles intézkedések mellé oda kellene állítania Junckert és az Európai Néppárt elnökét, Manfred Webert. Az intézkedések között kellene lennie mindenekelőtt annak, hogy a Fideszt kizárják az Európai Néppárt frakciójából az Európai Parlamentben, azzal, hogy csakis akkor veszik vissza, ha Orbán irányt változtat – vázolják a lehetőségeket.

Reinecke vezető tudós, a YALE-en PhD-zett politológiából. Szakterületei a globális kormányzás, a globális pénzügy, a nemzetközi gazdasági intézmények, az állami és magánszféra közötti partnerségek és globális nyilvános hálózatok, valamint az EU-kapcsolatok. Kollégája és szerzőtársa, Thorsten Benner a berlini Globális Közpolitikai Intézet (GPPi) igazgatója.

forrás:propeller.hu

Orban ultimatum waiting

“Orbán or acts as a democratic statesman, or will páriává” – writes a card reader 300 million.

Thorsten Benner and Wolfgang H. Reinecke says the article that Angela Merkel and the EU’s management, its Member States, with specific advice to be carried out as to how to curb the undemocratic government of Orban.

Project Syndicate, “the world’s opinion pages,” said Orban address the problem of solving Europe’s article, stating the country of more than 154 500 page views and publication of article 11 languages ​​and reaches 300 million readers. The original article in readers being consulted, where you can vote on what to Orbán, Hungary accurately.

The Galamus Group page appears on the article Hungarian version: “In April, when German Chancellor Angela Merkel congratulated the re-election of Viktor Orbán, Hungarian Prime Minister had made ​​clear that it is the vast majority of” special responsibility “act, which should be wisdom and sensitivity to opponents . Orban use this just does the opposite “- quoted by the paper.

The authors note, inter alia, that Orbán thinks that does not involve any political risk if Europe is in the midst of populist autokrataként behave, and were emboldened to carry on the crusade against liberal democracy. “The only way to stop it – and of defending the fundamental European values​​, not to mention the EU önbecsüléséről – if brought to a clear choice: either democratic state behaves like a man, or will páriává” – written.

Since Hungary’s main trading partner Germany, Merkel this should be the lead, and with the hard and credible measures should be set forth Juncker and the European People’s Party President, Manfred Weber. Measures should also be among the foremost to exclude the Fidesz fraction of the European People’s Party in the European Parliament that it will take back only if Orbán veer – outline your options.

Reinecke senior scientist at Yale PhD in Political Science. Expertise in global governance, global finance, international economic institutions, partnerships and global public networks, and the state of relations between the EU and the private sector. His colleague and fellow author, Thorsten Benner of the Global Public Policy Institute in Berlin (GPPi) director.

Source: propeller.hu

Leave a Reply 283 megnézve, 1 alkalommal mai nap |