< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Az Orbán-rendszer végéről ír a BBC///The Orban-end system provides the BBC

| Mobile | RSS

Az Orbán-rendszer végéről ír a BBC///The Orban-end system provides the BBC

2014. október 26. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Az Orbán-rendszer végéről ír a BBC

Sokan gondolják úgy Magyarországon az 1956-os forradalom évfordulóján, hogy Orbán Viktor miniszterelnök visszafordítja a múltba országát – írja a BBC. Ez nem újdonság, ám az már annál inkább az, hogy a brit sajtóorgánum szerint ezek az emberek a Fidesz vezető köreiben találhatók.

Egyre inkább megosztják Magyarország jobboldali kormánypártját Orbán Viktor miniszterelnök intézkedései, az illiberális demokrácia kiépítése felé tett lépései – állítja a BBC hosszú budapesti tudósításában. A Fidesz vezető emberei között is jócskán akadnak olyanok, akik úgy vélik, hogy az ország első embere visszafordítja Magyarországot autoritáriánus múltjába.

A kétségeket az sem enyhíti, hogy a kormánypárt három jelentős választási győzelmet söpört be idén. Az ország vezetésének nincs számottevő ellenzéke annak ellenére, hogy az áprilisi parlamenti szavazáson az összes kormányellenes erő együtt több voksot kapott, mint a kormánypárt. A demokratikus ellenzék megosztott és gyenge, nem úgy, mint a radikális nacionalista Jobbik, amely a Fidesz fő riválisává nőtte ki magát.

Zúgolódás morajlik

A hatalom körein belül azonban meglehetősen rossz a hangulat. Egy olyan országban, ahol a mezei képviselők igen ritkán fordulnak szembe kormányukkal, már a kormánypárti médiában is egyre több nyílt támadás indul Orbán Viktor politikai húzásaival szemben. Különösen kétbalkezes az oroszbarát politika annak tükrében, hogy 1989-ben Orbán követelte elsőként nyilvánosan a szovjet csapatok kivonását Magyarországról.

Az idei év az új orosz-magyar viszonyról szólt. Kezdődött Orbán és Vlagyimir Putyin orosz államfő januári kézfogásával és a paksi orosz beruházás bejelentésével. Folytatódott azzal, hogy amikor az oroszok beolvasztották a Krím félszigetet, Budapest bírálta a kijevi kormányt és az Ukrajnában élő magyar kisebbség iránti elkötelezettségéről beszélt. Júliusban, amikor Moszkva a legerősebb nyomást gyakorolta a balti államokra, Magyarország NATO-szövetségeseire – bezárták az észtországi nagykövetséget.

Playboyok

Orbán következetesen ellenzi az EU és az USA Oroszország elleni szankcióit és a magyar nagykövetek augusztusban megkapták az eligazítást arról, hogy a magyar külpolitika az erkölcsi értékek, például az emberi jogok érvényesülésének ügye fölé helyezi az ország gazdasági-kereskedelmi érdekekeit. Végül szeptemberben, néhány órával azután, hogy Orbán találkozott a Gazprom első emberével, leállították az Ukrajnába irányuló magyar gázszállításokat, ami bosszantotta az oroszokat és gyengítette alkupozíciójukat Kijevvel szemben.

A Fideszen belüli elkeseredést a belpolitikai fejlemények is erősítik – véli a BBC budapesti tudósítója. Ezek közé tartozik a kormány körüli korrupció, egyes vezetők playboy életstílusa és az a gazdaságpolitika, amely folyamatosan elértékteleníti a forintot. Eközben egyre erősebb rivalizálás bontakozik ki az oligarchák – a Fideszt a háttérből finanszírozó mágnások -, továbbá a párt felső vezetői – például a miniszterelnökséget vezető miniszter és a parlamenti frakcióvezető – között.

Buktat az MNB?

A legfrissebb botrányok csak fokozták az idegességet. Az USA-ból kitiltott magyar tisztviselők ügyében a leghisztérikusabb kormánypárti kommentátorok bosszúért kiáltottak, miközben más sajtómunkások tudni vélik, hogy a listán szerepel a magyar adóhivatal vezetője is. Az internetadó bevezetése pártállásra való tekintet nélkül feldühítette a magyar közvéleményt.

Orbán illiberális demokráciájának rendszerében minden döntés a hatalom centrumában születik – fejtegette a BBC-nek Róna Péter közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának korábbi tagja. Szemben a társadalom túlnyomó többségével ő látni véli, hogyan érhet véget a Fidesz uralma.

A magyar kormányok vesztét hagyományosan a központi bank irányítóinak elhibázott politikája okozza – mondja. Róna szerint azért fog megbukni a Fidesz, mert az MNB elnöke, Orbán korábbi gazdasági minisztere, Matolcsy György elszántan, minden határon túl tarja magát ahhoz a meggyőződéséhez, hogy gyengíteni kell a forintot.

forrás:napi gazdaság.hu

The Urban-end system provides the BBC

Many people think of the 1956 Hungarian revolution anniversary that Prime Minister Viktor Orban in the past been reverses – writes the BBC. This is nothing new, but it has more of that newspaper in the UK, these people are the leader of Fidesz circles are located.

Increasingly share the steps taken by Prime Minister Viktor Orban’s measures, the development of illiberal democracy in Hungary towards the right-wing government party – says the BBC’s coverage of long-Budapest. Well there are also people from Fidesz leader, who believe that the first man to reverse the country’s authoritarian past of Hungary.

The doubts of not relieve the governing party swept to victory in three major elections this year. Leadership of the country has no significant opposition, despite the April parliamentary vote of all the anti-government forces together received more votes than the ruling party. The democratic opposition is weak and divided, not as the radical nationalist Jobbik party, Fidesz, which has established itself as the main rival.

grumbling rumbles

However, within the circles of power rather bad mood. In a country where the site is rarely turn against their government representatives, the pro-government media have been more and more open political attacks launched against Viktor Orban throw the dice. In particular, the bumbling pro-Russian policy in the light of that in 1989, Orban’s first publicly demanded the withdrawal of Soviet troops from Hungary.

This year the new Russian-Hungarian relations said. Started Orban and Russian president Vladimir Putin in January handshake and the Paks Russian investment announcement. Continued that when the Russians were melted in the Crimea, Kiev, Budapest, criticized the government and its commitment to the Hungarian minority in Ukraine spoken. In July, when Moscow is the most powerful pressure on the Baltic states, Hungary’s NATO allies – shut down the Estonian embassy.

Playboy

Orban consistently opposes sanctions against Russia, the EU and the US and Hungarian ambassadors in August received the briefing that the moral values ​​of Hungarian foreign policy, for example, puts the country’s economic and trade érdekekeit over the human rights of the matter. Finally, in September, a few hours after the first Orbán met the man of Gazprom, the Hungarian halted gas supplies to Ukraine, which annoyed the Russians and weakened the bargaining position against Kiev.

The despair in the domestic developments also reinforce Fidesz – says the BBC’s correspondent in Budapest. These include the government about corruption, some of the drivers and the playboy lifestyle of the economic policy that continues to degrade the Ft. Meanwhile, more and stronger rivalry unfold the oligarchs – the Fidesz finance magnates in the background – as well as the party’s top leaders – from – such as Chief Minister of the Prime Minister and the parliamentary group leader of the village.

Bukta the Bank?

The latest scandals have heightened the nervousness. Case from the US banned the Hungarian officials leghisztérikusabb pro-government commentators have cried for vengeance, while other media workers believe to know that the head of the list in the Hungarian tax office as well. The introduction of the Internet tax angered the Hungarian public opinion, regardless of party affiliation.

Orban illiberal democracy system of power in the center of every decision taken – he explained to the BBC economist Peter Rona, a former member of the Hungarian National Bank’s supervisory board. In contrast to the vast majority of the society he believes to see how we can end the reign of Fidesz.

The Hungarian governments have traditionally caused the downfall of the central bank’s policy-makers failed – he says. Rona is going to fail under the Fidesz because the President of the Bank, former Finance Minister Orbán and György Matolcsy intently, beyond all limits himself to chuck the beliefs that should weaken the forint.

Source: Daily gazdaság.hu

Leave a Reply 273 megnézve, 1 alkalommal mai nap |