< Böngészés > Főoldal / Kultúra / Blog article: Hazugsággal vádolja Kertész Imrét a balliberális sajtó////Imre Kertesz accused of lying to the left-liberal press

| Mobile | RSS

Hazugsággal vádolja Kertész Imrét a balliberális sajtó////Imre Kertesz accused of lying to the left-liberal press

2014. november 19. | hozzászólás | Kultúra

Hazugsággal vádolja Kertész Imrét a balliberális sajtó

 

Miért vádolják hazugsággal Kertész Imrét a The New York Times védelmében? Miért rombolják le balliberális véleményvezérek a Kertész-idolt? Borókai Gábor főszerkesztő nagypublicisztikája a csütörtöki Heti Válaszban.

Ne szépítsük, a Népszabadság durva hamisítással vádolta meg Kertész Imrét és Thomas Coopert. Az egyetlen Nobel-díjas magyar írót és a The Hungarian Quarterly főszerkesztőjét. A baloldali újság persze csak a The New York Times nimbuszát akarta menteni. Nagy igyekezetében mégis pusztította, rombolta a Kertész-idolt.

Az alábbi történet tanulságos. Pontosan írja le annak a világnak a működési rendjét és vezérelveit, amelyet oly sokszor állítanak elénk példaként.

Ablonczy Bálint kollégám hívta fel a figyelmet arra az interjúra, amely eredetileg a The Hungarian Quarterlyben jelent meg, majd a novemberi Szombat hasábjain magyar fordításban éledt újjá.

Noha sokan már kívülről fújhatják, hogy Kertész Imre Thomas Cooper közreműködésével hogyan is festette le az amerikai újságíróval folytatott beszélgetést, néhány erős megállapítást nem árt feleleveníteni: „Azzal a céllal érkezhetett, hogy rávegyen, mondjam azt, hogy Magyarországon ma diktatúra van, ami nem igaz. Ha az ember szabadon írhat és véleményt nyilváníthat, nyíltan kifejezheti az ellenvéleményét és szabadon utazhat, akkor egyszerűen képtelenség diktatúráról beszélni […] Az interjú végül sohasem jelent meg. Erre az egyik barátom nagyon helyesen azt mondta, hogy ez egyfajta cenzúra, mert ha olyan választ kapnak, amelyre nem számítanak, akkor azt egyszerűen nem teszik közzé.”

A cenzúrát sejtető szikár hír sok helyütt meg tudott jelenni itthon, hogy aztán megkezdődjenek a nagymosodai utómunkálatok…

 

forrás:heti válasz.hu

Imre Kertesz accused of lying to the left-liberal press

Why is accused of lying Imre Kertesz, The New York Times in defense? Why destroy the leftliberal opinion leaders in the Garden Idol? Borókai Gabor nagypublicisztikája editor of Weekly Thursday reply.

Do szépítsük, the People’s Freedom coarse forgery accused Imre Kertesz and Thomas Cooper. The only Nobel Prize-winning Hungarian writer and the chief editor of The Hungarian Quarterly. The only course left was trying to save the newspaper, The New York Times, Nimbus. Great endeavor yet ravaged, destroyed the idolGardener.

The following story is instructive. Write down exactly to the modus operandi of the world and principles which are set before us an example so many times.

Ablonczy Valentine colleagues drew attention to the interview, which originally appeared in The Hungarian Quarterly, and the columns in Hungarian Saturday November was revived.

Although many people have been fújhatják outside, how Imre Kertész Thomas Cooper in collaboration painted down conversation with the American journalist, some strong conclusion can not hurt to revive: “With a view might have come to convince me to tell you that in Hungary today a dictatorship is that is not true . If people are free to write and express an opinion, to openly express disagreement and free to travel, then you simply absurd to talk about dictatorship […] Finally, the interview never appeared. Then one of my friend rightly said that it is a kind of censorship, because if you get a reply which does not count, it simply will not be published.

The lanky news censorship suggesting many places to eat at home could see that he megkezdődjenek large laundry finishing

Source: your answer, en

 

 

Leave a Reply 139 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: