< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Újraindulhat a magyar gázforradalom//// Peut redémarrer la révolution hongroise de gaz

| Mobile | RSS

Újraindulhat a magyar gázforradalom//// Peut redémarrer la révolution hongroise de gaz

2014. november 29. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Újraindulhat a magyar gázforradalom

A magyar kormány új életet akar lehelni a nem szokványos módon kitermelhető hazai gázkészletek feltárásába – jelentette az AP hírügynökség. Budapest felfogása szerint enélkül az energiaforrás nélkül elképzelhetetlen Európa orosz gázfüggőségének visszaszorítása.

Magyarország keresi a lehetőségeit annak, hogy megkezdje nem szokványos módon elérhető gázkészletei kitermelését. A cél részben az, hogy ezzel hozzájáruljon Európa orosz gázimportjának visszaszorításához – jelentette az AP hírügynökség kormányzati tisztviselőkre hivatkozva. A Magyarországon található ilyen típusú gázvagyont 1500 milliárd köbméterre becsülik, ami elég lenne Európa hároméves ellátásához.

A gond az, hogy a készletek mélyen vannak, nehezen hozzáférhetőek, ezért kitermelésük technológiailag bonyolult és drága. A nem hagyományos módon kitermelhető gáznak több fajtája is ismert, ezek egyike a palagáz (shale gas), a másik összefoglaló néven a tight gas (egyéb kőzettípusokba beszorult gáz), amely ritkábban helyezkedik el a kőzetekben, ezért az előbbinél is nehezebb a felszínre hozni. A szakértők egy része az üledékes kőzet alapján, amelyben az új technológiával elérhető magyarországi gázvagyon található, márgagáznak nevezi a hazai tartalékokat.

Előre!

Nyikos Attila, a magyar energiahivatal (MEKH) nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese azt mondta az Associated Pressnek, hogy Magyarország aközött a néhány európai ország között akar lenni, amely felkarolja a nem szokványos gázkitermelést. Ha az ilyenfajta gázról lemondunk, akkor ezzel keresztet vetünk Európa energiaszabadságára is – fejtegette egy szerdai palagáz-konferencián nyilatkozva a hírügynökségnek.

A kontinensen Lengyelország a palagáz-kitermelés élharcosa. Eddig 67 kutat fúrtak, ám ez még kevés volt ahhoz, hogy kiderítsék: felszínre lehet-e hozni gazdaságosan az ország palagázvagyonát. Nagy-Britanniában és Romániában is folynak előkészületek az újfajta gázkitermelés lehetőségeinek feltárására, akárcsak Ukrajnában, ahol a politikai-katonai válság miatt egyelőre várni kell a külföldi befektetők megjelenésére.

Tudja, az ördög

Az európai országok többsége azonban habozik előrelépni ezen a téren, mivel sok szekértő szerint a palagáz-kitermelés súlyos környezetvédelmi károkat okoz, például beszennyez(het)i a vízkészleteket. A palagáz-konferencia résztvevőinek véleménye teljesen megoszlott arról, hogy végbe mehet-e Európában egy olyan palagáz-forradalom, amilyennek Észak-Amerikában tanúi lehettünk az elmúlt években.

Magyarországnak – amely jelenleg gázszükséglete 80 százalékát Oroszországtól szerzi be – száz kutatófúrást indított márgagázkészletei feltárása. Ezekből hetet a kanadai Falcon TXM vállalat fúrt ki. A kereskedelmi célú kitermelés is elindult, igaz, igen kis mennyiségben.

forrás:napi gazdaság.hu

Peut redémarrer la révolution hongroise de gaz

Le gouvernement hongrois veut respirer la maison de façon non conventionnelle réserves de gaz récupérables dans l’exploration d’une nouvelle vie – l’agence de nouvelles AP. De l’avis de Budapest, sinon impensable sans la source de la dépendance de l’Europe sur la réduction de gaz russe de l’énergie.

Hongrie recherche d’opportunités pour démarrer l’extraction de façon non conventionnelle des réserves de gaz disponibles. Le but de la section, afin de contribuer les importations européennes de gaz russe vers la réduction – l’agence de nouvelles AP citant des responsables gouvernementaux. La Hongrie a ce type de propriété est estimée à 1 500 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui serait suffisant pour la performance de trois ans de l’Europe.

Le problème est que les stocks sont profondes, difficiles d’accès, afin excavés technologiquement complexe et coûteux. Le gaz exploitable non traditionnel plus type est connu, l’un des gaz de schiste (shale gas), sous le nom d’un autre résumé de la (gaz autres types de roches piégés) étanche aux gaz, qui est souvent situé sur les rochers, donc l’ancien est plus difficile de ramener à la surface. Certains des experts sur la base de roche sédimentaire, qui est disponible avec la nouvelle technologie actifs gaziers hongrois situés réserves nationales márgagáznak nommés.

En avant!

Attila Nyikos, l’Office hongrois de l’énergie (Mekhi) vice-président pour les relations internationales ont dit l’ami Associated Pres que entre la Hongrie veut être parmi les quelques pays européens qui embrassent le gaz non conventionnel. Si nous abandonnons ce type d’accélérateur, puis cette croix est planté dans la liberté de l’énergie de l’Europe – a expliqué dans une conférence de gaz de schiste en montrant mercredi l’agence de nouvelles.

Sur le continent, la Pologne extraction de gaz de schiste dans l’avant-garde. À ce jour, 67 puits ont été forés, mais ce ne était pas encore assez pour savoir: peut être économiquement actifs de gaz de schiste du pays surface. Grande-Bretagne et la Roumanie préparatifs sont en cours pour explorer les possibilités d’un nouveau type de production de gaz, ainsi que l’Ukraine, où, en raison de la crise politico-militaire encore attendre l’apparition d’investisseurs étrangers.

Vous savez, le diable

Cependant, la majorité des pays européens hésité à aller de l’avant dans ce domaine, comme dans de nombreux secteurs, selon informé l’extraction de gaz de schiste provoque des dommages graves à l’environnement, tels que les taches (peut) ia approvisionnement en eau. Les participants à la conférence de gaz de schiste complètement divisé l’opinion quant à savoir si l’Europe peut avoir lieu dans une révolution du gaz de schiste en Amérique du Nord que nous avons assisté au cours des dernières années.

Hongrie – Russie obtient actuellement 80 pour cent de sa demande de gaz – des centaines d’exploration entrepris márgagázkészletei exploration. Sur ces sept entreprise canadienne Falcon TXM percé. La production commerciale a commencé, mais dans de très petites quantités.

Source: Daily gazdaság.hu

Leave a Reply 870 megnézve, 1 alkalommal mai nap |