< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Marine Le Pen és a meleg lobbi////Marine Le Pen and the gay lobby

| Mobile | RSS

Marine Le Pen és a meleg lobbi////Marine Le Pen and the gay lobby

2014. december 21. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Marine Le Pen és a meleg lobbi

Az ultrakonzervatívoknak nem tetszik a „melegbarát” arculat

Miközben Marine Le Pen, a szélsőjobboldali Nemzeti Front elnöke az elmúlt években sorra tett gesztusokat homoszexuális jobboldali politikusok érdekében, saját pártjának konzervatív szárnya a „meleg lobbinak” a vezetőségen belüli térnyerését kifogásolja – írja a franciakoktél.hu.

„Amikor Marine Le Penhez csatlakoztam, olyan érzésem volt, mintha másodszor coming outoltam volna” – mondta a 41 éves Sébastian Chenu, amikor december elején bejelentette, hogy csalódott Nicolas Sarkozyban, ezért a legnagyobb ellenzéki párt országos titkári székéből átül Le Penékhez. A kommunikációs szakember első coming outja akkor volt, amikor nyilvánosan felfedte homoszexualitását, majd 2001-ben létrehozta korábbi pártjának, az UMP-nek a melegek jogaiért harcoló szervezetét.

Nem titok, hogy a homoszexualitásukat nyíltan vállaló politikusokat egy ideje szívesen látja a francia szélsőjobboldal. Florian Philippot-nak, a Nemzeti Front stratégiai és kommunikációs alelnökének homoszexualitását a közelmútlban „leplezte le” egy bulvárlap. A párt vezetői politikusai, élükön Marine Le Pennel azonnal támogatásukról biztosították Philippot-t. Louis Alliot, a párt egyik európai parlamenti képviselője pedig azt bizonygatta, hogy Le Penék pártja soha nem volt homofób.

Ez utóbbi állítás viszont egyszerűen nem igaz. A pártot 1972-ben alapító Jean-Marie Le Pen Franciaország elsőszámú homofóbjának számított. Szándékos provokációival rendszeresen kiváltotta a homoszexuálisok jogait védő szervezetek haragját.

A pártvezetést három évvel ezelőtt apjától megöröklő Marine Le Pen viszont egyértelműen hangnemet váltott. A melegházasság engedélyezése elleni tüntetéseken nem vett részt. A jobboldali homoszexuálisok meggyőzésére pedig kiválóan működik az a hangnem, amit a pártelnök a muzulmánokkal szemben alkalmaz, akiknek állítólagos homofóbiájától tartani kell szerinte.

„A homoszexuális ember a Nemzeti Front képzeletében emblematikus figura lett: a liberális értékek megtestesítője az iszlamista totalitarizmussal szemben” – mondta Sylvain Crépon szociológus a Le Point című hetilapnak. Márpedig az iszlám- és bevándorlás-ellenesség a párt legfőbb védjegye. Marine Le Pen kifejezetten támogatja a melegek jogait védő szervezetek jobbra tolódását, ami a gazdasági válságban és az idegenellenesség felerősödésével egyre inkább szembetűnő.

A szélsőjobboldali párt „melegbarát” arculata azonban nem igazán tetszik a konzervatívabb tagoknak, akik Chenu átigazolásakor „politikai, morális és kulturális tévedésről” beszéltek.

„Meleg lobbi alakult ki Marine Le Pen körül és a párt magjában. Ez tűrhetetlen” – mondta Aymeric Chauprade, a Nemzeti Front ismert európai parlamenti képviselője a párt pénteki vezetőségi ülésén. Marine Le Pen azonban nem enged. Chenu képviselőjelölt lesz, és kulturális egyesületet tervez létrehozni a párton belül.

Ezzel párhuzamosan az új irányvonalat vitató tradicionális katolikus szárny pedig egyre inkább háttérbe szorul. A pártvezető környezete azonban tagadja, hogy bármiféle boszorkányüldözésről lenne szó, Marine Le Pen szerint az ultrakatolikusok egyszerűen nem tudnak megbékélni a róla kialakult modern politikus képével.

„Porszem lettünk a gépezetben, zavaró tényezőnek tekint minket, túlságosan is emlékeztetjük az apja pártjára. Hogy Marine hatalomra akarja juttatni a Nemzeti Frontot, az jó dolog, de milyen áron és kikkel?” – fakadt ki a párt egyik konzervatív tagja a Libération című napilapnak.

Marine Le Pen legfőbb érve az, hogy a három évvel ezelőtt 10 százalékon álló pártnak jelenleg 25 százalék körül mozog a támogatottsága, beágyazottsága pedig immár országossá vált: márciusban tíz városban adhatott polgármestert, áprilisban megnyerte az európai parlamenti választásokat, szeptemberben pedig, történetében először, két szenátort küldhetett a felsőházba. Ez pedig olyan látványos eredmény, amelyet apja, Jean-Marie Le Pen elnöklésének fénykorában soha nem tudott felmutatni a francia szélsőjobboldal.

(Forrás: franciakiktél.hu)

forrás:168óra.hu

Marine Le Pen and the gay lobby

The ultra-conservatives do not like the “gay-friendly” image

While Marine Le Pen, president of the far-right National Front in recent years made gestures to turn gay right-wing politicians and their party’s conservative wing of the expansion of the “gay lobby” in the board complains – enter the franciakoktél.hu.

“When Marine Le Pen joined, there was a feeling that when a second coming would outoltam” – said the 41-year-old Sébastien Chenu, when he announced in early December that disappointed Nicolas Sarkozy, therefore, the main opposition party’s national secretary chair Atul Le pens. The communications specialist outs coming first was when publicly revealed his homosexuality, and in 2001 established the former party, the UMP’s fighting for gay rights organization.

It’s no secret that their homosexuality openly politicians has welcomes the French extreme right. Florian Philippot’s, the National Front, a strategic communications and Vice-President of the gay közelmútlban “unveiled” a tabloid. The party leaders politicians, led by Marine Le Pen immediately endorsed Philippot was. Louis Alliot, the party’s European Parliament is a representative asserted that his party down Pene never been homophobic.

This last statement, however, is simply not true. In 1972, the party founder Jean-Marie Le Pen in France after the first homofóbjának. Deliberate provocation of protection regularly provoked the wrath of gay rights organizations.

The party leadership inherits from his father three years ago, Marine Le Pen, however, sparked a clear tone. Enabling the demonstrations against gay marriage did not participate. The right of homosexuals to convince the excellent work of the sound is not what the party chairman apply to Muslims, who alleged homofóbiájától he thinks should be.

“A gay man has become the emblematic figure of the National Front imagination: the epitome of liberal values against Islamist totalitarianism” – said sociologist Sylvain Crépon the weekly magazine Le Point taken. However, the anti-immigration iszlám- and the main party trademarks. Marine Le Pen, strongly supports the rightward shift of the gay rights’ organizations, which is the economic crisis and the intensification of xenophobia increasingly conspicuous.

However, the far-right party “gay-friendly” image does not really like the more conservative members who are “political, moral and cultural mistake” talked Transfer of Chenu.

“Gay lobby emerged around Marine Le Pen and the party’s core. This is intolerable, “- said Aymeric Chauprade, Member of the European Parliament known as the National Front party Friday’s board meeting. Marine Le Pen, but can not afford. Chenu will be a candidate, and cultural associations are planning to create within the party.

In parallel, the new line of challenging the traditional Catholic wing was increasingly pushed into the background. However, the party leadership environment denies any boszorkányüldözésről that were the case, Marine Le Pen, the ultrakatolikusok simply can not reconcile the image of how it is a modern politician.

“We became a speck of dust in the machine, considered obstructions to us, too reminded of his father’s party. Marine wants returned to power in the National Front, the good thing, but at what cost and with whom? “- Exclaimed one member of the Conservative Party in the newspaper Libération.

Marine Le Pen’s main argument is that three years ago, 10 per cent standing party currently around 25 percent support, embedded and has become nationwide in March ten cities could give the mayor in April, won the elections to the European Parliament, in September, for the first time, two senators have sent the upper house. This is a spectacular result, which her father, Jean-Marie Le Pen chairing the golden age never was unable to show the French extreme right.

(Source: franciakiktél.hu)

Source: 168óra.hu

Leave a Reply 199 megnézve, 1 alkalommal mai nap |