< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Sajtószabadság: 42 helyet rontott Magyarország(((( Freedom of the Press: 42 ran in Hungary

| Mobile | RSS

Sajtószabadság: 42 helyet rontott Magyarország(((( Freedom of the Press: 42 ran in Hungary

2015. február 13. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Sajtószabadság: 42 helyet rontott Magyarország

A sajtószabadság helyzete jelentősen romlott világszerte 2014-ben, ami elsősorban a terrorszervezetek tevékenységének a következménye – állapította meg a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi újságíró jogvédő szervezet csütörtökön Párizsban kiadott éves jelentésében. Az RSF rangsorolásában Magyarország az előző évhez képest egy hellyel került hátrább.

“Különböző tényezők miatt általános hanyatlás történt az információs háborúk megjelenésével, amelyekben a nem állami csoportok a tájékoztatás zsarnokaiként viselkednek” – mondta Christophe Deloire, az RSF főtitkára az Iszlám Állam dzsihadista szervezetre és a Boko Haram nigériai terrorszervezetre utalva. Az RSF szerint azonban a gazdasági és a pénzügyi válság is negatívan hatott a sajtószabadság helyzetére mind az öt kontinensen.

“2014 a sajtószabadság jelentős visszaesésének az éve. A rangsorolt 180 ország kétharmada rosszabbul teljesített, mint az előző évben” – hangsúlyozta a jelentésben a szervezet.

Az RSF Magyarországot a 65. helyre sorolta a 2013-as 64. után azon a listán, amely 180 országot rangsorol a sajtószabadság elveinek érvényesülése alapján. Magyarország után Bosznia-Hercegovina és Szerbia következik. Az uniós tagállamok közül Magyarország mögött áll Olaszország a 73., Görögország a 91. és Bulgária a 106. helyen.

A listát bemutató közlemény emlékeztetett arra, hogy a 2010-es kormányváltás óta Magyarország 42 helyet csúszott vissza. A Fidesz a jelentés szerint “továbbra is nyomást gyakorol azokra a médiumokra, amelyek nem állnak a hatalom politikai ellenőrzése alatt”. Az RSF a reklámadóval kapcsolatban kiemelte, hogy a törvény “nyilvánvaló célja a kormány által bevezetett korlátozó törvénykezési arzenál részeként, a kormánnyal szemben több alkalommal kritikusnak mutatkozó csatorna, az RTL Klub elhallgattatása volt”.

Az RSF által az újságírók számára legveszélyesebbnek tartott országok csoportja nem változott: Szíria a 177. helyen stagnált, közvetlenül Kína (176.) mögött és Türkmenisztán (178.) előtt, az utolsó két helyre Észak-Korea (179.) és Eritrea (180.) került. A szervezet a 156. helyen álló Irak és a 111. helyre sorolt Nigéria kapcsán kiemelte, hogy “ezekben az országokban megjelent a tájékoztatási fekete lyuk”, az Iszlám Állam által elkövetett kegyetlenkedések kiszélesedése “menekülésre késztette az újságírókat”.

Olaszország egy év alatt 24 helyet csúszott vissza a ranglistán, amelyet az RSF a maffia fenyegetéseivel és a rágalmazási eljárások visszaélésszerű alkalmazásával indokolt.

“A Boko Haramtól az Iszlám Államig a latin-amerikai kábítószer-kereskedőkön vagy a szicíliai maffián át, a motivációk változnak, de a gyakorlat ugyanaz: elhallgattatás félelemkeltéssel vagy bosszúhadjárattal” – hívta fel a figyelmet az RSF.

A lista elején sem történt változás, az élbolyhoz észak-európai országok tartoznak. Finnország megőrizte vezető helyét Norvégia előtt, a vezető trió harmadik helyezettje pedig idén először Dánia, maga mögé utasítva Hollandiát.

A kisebb európai államok viszont jelentősen visszaestek: Luxembourg a 4-ről a 19. helyre, Liechtenstein a 6-ról a 27. helyre, Andorra pedig az 5-ről a 32. helyre csúszott. “Eléggé hasonló helyzetben vannak ezek az országok, a politikai, gazdasági és médiahatalom közötti átjárás nagyon gyakran érdekellentéteket teremt, ami egyre jelentősebb” – jelezte a jogvédő szervezet.

Franciaország egy hellyel feljebb, a 38. helyre került, mert a Charlie Hebdo szatirikus hetilap szerkesztősége elleni, 12 áldozattal járó merénylet idén januárban történt, így azt még nem vette figyelembe a szervezet a sajtószabadság tavalyi helyzetére vonatkozó lista összeállításakor.

Az RSF arra is felhívta a figyelmet, hogy “a tüntetésekről tudósító újságírókkal szemben növekedett az erőszak”, külön megemlítve ukrajnai, hongkongi, brazíliai és venezuelai eseteket.

Összességében az afrikai országokban a legrosszabb a sajtószabadság helyzete az Elefántcsontparton tapasztalt javulás ellenére. Ez utóbbi ország 15 helyet lépett előre, s jelenleg 86. a listán. Kongó viszont 25 hellyel a 107., Líbia pedig 17 hellyel a 154. helyre csúszott vissza.

Az RSF 2002 óta évente rangsorol országokat a sajtószabadság minősége alapján. A listát kérdőíves felméréssel gyűjtött adatok alapján állítják össze. A vizsgálatban újságíróktól, újságíró-szervezetektől, médiakutatóktól és jogászoktól kérnek adatokat egyebek között a médiára és képviselőire kifejtett nyomásgyakorlásról, valamint a média gazdasági és jogi környezetéről.

MTI
forrás:atv.hu

Freedom of the Press: 42 ran in Hungary

The worldwide press freedom situation has deteriorated significantly in 2014, which is primarily the result of the activities of terrorist organizations – stated in its annual report, Reporters Without Borders (RSF), an international human rights organization on Thursday released a journalist in Paris. RSF ranking of Hungary over the previous year was a place further back.

“Due to various factors, the general decline of the information wars appearance, in which non-state groups zsarnokaiként information act” – said Christophe Deloire, the RSF Secretary-General of the Islamic State of jihadist organization Boko Haram and the Nigerian terrorist organization own. However, RSF said the economic and financial crisis has negatively affected the situation of press freedom in all five continents.

. “2014 is a significant decline in press freedom in the year two-thirds of the 180 countries ranked performed worse than last year”, – stated in the report of the organization.

RSF Hungary is ranked the 65th place after the 2013 64th on the list, which ranks 180 countries according to the principles of press freedom prevail. After Hungary, Bosnia and Herzegovina and Serbia follows. Among the EU Member States, behind Hungary, Italy 73, Greece and Bulgaria 91 106 places.

A list showing communication pointed out that since the 2010 change of government in Hungary has slipped back to 42 in. Fidesz, the report said, “continue to put pressure on the media, which are not under the control of political power.” RSF pointed out in connection with the advertising tax that the law “obvious purpose of limiting part of the judicial arsenal introduced by the government against the government on several occasions critical gap channel, RTL Klub was silence.”

Held by a group of the most dangerous countries for journalists RSF has not changed: Syria has stagnated at 177, just behind China (176) and in front of Turkmenistan (178), the last two spots in North Korea (179th) and Eritrea (180 .) was. The organization highlighted the 156 available places in Iraq and Nigeria in relation to the location listed 111 that “in those countries published the information black hole” atrocities committed by the Islamic State widening “led journalists to flee.”

Italy slipped 24 spots in the standings in a year, which is appropriate to the abusive use of mafia threats and defamation proceedings in the RSF.

“The Boko Haramtól the Islamic states of the Latin American drug traffickers or the Sicilian Mafia over the motivations vary, but the practice is the same: silencing félelemkeltéssel or revenge campaign” – drew attention to the RSF.

No changes were made at the beginning of the list, the vanguard northern European countries. Finland maintained its leading position in front of Norway, the leading trio first time this year and third in Denmark, beating the Netherlands.

The smaller European states, however, have significantly declined in Luxembourg from 4 to 19th place, 27th place in Liechtenstein, Andorra and slipped out of 5 from the 6 to the 32 position. “There are quite a similar situation these countries, the passage between the political, economic and media power very often create conflicts of interest, which is increasingly important,” – stated the human rights organization.

France up a single position, was the 38th place against Charlie Hebdo for satirical weekly editorial, attacks involving 12 victims in January of this year, so I have not taken account of the organization of the list of last year’s press freedom situation in the correct order.

RSF also drew attention to “the correspondent rallies against increased violence against journalists”, with special reference to Ukraine, Hong Kong, Brazil and Venezuela cases.

Overall, despite the worst press freedom situation in Côte d’Ivoire experienced improvement in African countries. The latter moved up 15 places in the country, and is currently 86th on the list. Congo, however, 25 seats in the 107 Libya, and 17 seats dropped to 154 place.

RSF ranks countries annually since 2002 on the basis of the quality of press freedom. The list is compiled based on data collected from a questionnaire survey. The study, journalists, journalism organizations, media researchers and lawyers, among others nyomásgyakorlásról requesting data on the media and representatives of the media and the economic and legal environment.

MTI
Source: atv.hu

Leave a Reply 187 megnézve, 1 alkalommal mai nap |