< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Az EU nem bízik Putyinban/// The EU does not trust Putin

| Mobile | RSS

Az EU nem bízik Putyinban/// The EU does not trust Putin

2015. február 14. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Az EU nem bízik Putyinban

Bár látszólag eredményre vezettek a maratoni béketárgyalások az orosz-ukrán konfliktus rendezése érdekében, az uniós tagállamok vezetői egyértelművé tették: nem bíznak Putyin elnökben. A korábban elfogadott szankciók hétfőn életbe lépnek.

Kivétel nélkül minden uniós tagállam vezetője üdvözölte a Minszkben csütörtökön tető alá hozott megállapodást a kelet-ukrajnai fegyverszünetről és a konfliktus rendezését célzó más lépésekről. Mindenki óva intett ugyanakkor a korai örömtől, emlékeztetve arra, hogy Moszkva és a védőszárnyai alá vett szakadárok eddig már két békemegállapodást is megszegtek (a genfit és a tavaly szeptemberi minszkit), amelyen az aláírásuk szerepel. A legújabb megállapodást Angela Merkel német kancellár, Francois Hollande francia államfő, Vlagyimir Putyin orosz- és Petro Porosenko Minszkben tartott tárgyalásait követően jelentették be, amit utólag kézjegyükkel láttak el az úgynevezett Kontakt-csoport tagjai, köztük Alekszandr Zaharcsenko, a donyecki szakadárok vezetője.
Infinety network
Az egyezmény értelmében február 15-én legkésőbb délig tűzszünet lép életbe a harcoló felek között, február 19-ig az összes foglyot elengedik és két héten belül kivonják a frontvonalról a nehézfegyvereket. A fegyvermentes zóna 50-140 kilométer széles lesz. A megállapodás Ukrajna szuverenitását is elismeri, rendelkezéseket tartalmaz továbbá a szakadárok által elfoglalt Donyack és Luhansz térségben rendezendő választásokról, az ukrán alkotmány módosításáról, ami figyelembe veszi Kelet-Ukrajna érdekeit és arról is, hogy legkésőbb 2015 végéig az ukrán erők újra átvennék az ukrán-orosz határ ellenőrzését. A szeparatisták soraiban harcolók amnesztiát kapnak, a fegyverszünetet pedig EBESZ-megfigyelők felügyelik majd.

A csütörtöki EU-csúcsot követő sajtótájékoztatóján a német kancellár elismerte, hogy ha egyedül rajta múlt volna, akkor a tűzszünet hatályba lépésével nem vártak volna vasárnapig, de érzékeltette, hogy ez a másik (az orosz) fél taktikai megfontolásokat tükröző kívánsága volt. Petro Porosenko ukrán elnök – aki csütörtökön Minszkből ugyancsak Brüsszelbe érkezett – közölte, hogy Kijev minden feltétel nélküli azonnalin tűzszünetet szeretett volna. Hozzátette, hogy a minszki egyezmény aláírása után az oroszbarát szakadárok azonnal hadműveletet indíttottak.

Az EU-tagállamok és az EU-intézmények vezetői reménysugárnak nevezték az újabb minszki megállapodást, de rámutattak, hogy a tetteken és nem a szavakon fogják lemérni, hogy Oroszország betartja-e vállalásait.

“Az orosz agresszió és a kelet-ukrajnai harcok egyértelmű fenyegetést jelentenek Európa békéjére. A mai megállapodás üdvözlendő fejlemény, de ez nem elég. Az igazi teszt a tűzszünet tiszteletben tartása a terepen. Az első minszki megállapodást megszegték. Az az érzésem, hogy óvatosnak kell lennünk” – jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.

Az alku tető alá hozásában kulcsszerepet játszó Angela Merkel a rá jellemző visszafogottsággal csak annyit mondott, hogy a megegyezés reménysugár, amit tetteknek kell követniük. A német kancellár hozzátette, hogy amennyiben jól megy a végrehajtás, az az EU szanciókhoz való hozzáállásán is tükröződhet, ám ha nehézségek lépnek fel, a további szankciók sem kizártak.

Az állam- és kormányfők a történtek fényében sem láttak okot a külügyminiszterek által már elfogadott, újabb 19 személyt és 9 szervezetet érintő szankcióknak az eredeti hétfői időpontban történő hatályba léptetésére.
“Meglátjuk, hogy a megállapodás sikere tartós lesz-e. Éberek maradunk. Az aláírók felelősséget is vállaltak. Ez több mint egy reménysugár. De, még minden megfordulhat. A következő órák döntő fontosságúak lesznek” – jelentette ki Francois Hollande, a minszki egyezmény másik főszereplője.

“Ami most számít, az a tettek a terepen, és nem pedig egy papírfecnire írt szavak. Vlagyimir Putyinnak tudnia kell, hogy ha csak nem következik be változás a magatartásában, a szankciók sem fognak változni”- figyelmeztetett David Cameron brit miniszterelnök.

Dalia Grybauskaite, Putyin talán leghangosabb kritikusa ugyanakkor gyenge megoldásról beszélt. Úgy vélte, hogy az ukrán határ ellenőrzésének kérdése nem lett megoldva, ami továbbra is lehetővé teszi az orosz nehézfegyverek és katonák beáramlását Ukrajna területére. “Már rossz tapasztalataink voltak Minszkkel, de most az esélyek még csekélyebbek” – fogalmazott a litván elnök.

A dokumentum hivatalosan a szeptemberi minszki megállapodás rendelkezéseit végrehajtó “intézkedéscsomag” elnevezést viseli. Angela Merkel és más EU-forrrások szerint is ez a dokumentum abban különbözik elsősorban a kudarcra ítélt tavaly szeptemberitől, hogy sorrendiséget állít fel a különböző lépések között és az esetek többségében időpontokhoz is köti annak végrehajtását. Egy másik lényeges különbség a dokumentumban rögzített lépések végrerhajtásának nyomon követése, ami alapvetően az úgynevezett normandiai négyesnek (Németországnak, Franciaországnak, Ukrajnának és Oroszországnak) a feladata lesz, de mint Federica Mogherini kül-és biztonságpolitikai főképviselő is közölte, az EU is szerepet játszik majd benne.

Az ukrajnai eseményekhez tartozik még Christine Lagarde, IMF ügyvezető igazgató bejelentése az ukrán kormány új gazdasági reformprogramjáról szakértői szinten született megállapodásról. Ez több mint 12 milliárd euró kölcsön folyósítása előtt nyíthatja meg az utat. Az IMF becslése szerint Ukrajna a következő négy évben mindösszesen 40 milliárd eurónyi támogatáshoz juthat a nemzetközi közösségtől.

forrás:stop.hu

The EU does not trust Putin

Although apparently led to the successful marathon peace talks to resolve the conflict between Russia and Ukraine, the leaders of the EU Member States have made it clear: no confidence in President Putin. The sanctions have been adopted into effect on Monday.

Without exception, every head of the EU Member States in Minsk on Thursday welcomed the agreement made under the roof of the eastern Ukrainian ceasefire and other measures to promote the settlement of the conflict. Everyone, however, cautioned against premature joy, recalling that dissenters in Moscow and under the protective wings of two peace agreement has been violated as well (the genfit and minszkit last September), which is included in the signature. The latest agreement was announced, German Chancellor Angela Merkel, French President Francois Hollande, Vladimir Putin, Russian and Petro Porosenko held after talks in Minsk, which subsequently saw signed by the members of the so-called Contact Group, including Zaharcsenko Alexander, head of the Donetsk dissenters.
Infinety network
Under the Convention on 15 February at the latest by noon cease-fire takes effect between the combatants, February 19 until all prisoners were released and removed from the front lines of heavy weapons within two weeks. The weapon-free zone will be 50 to 140 miles wide. The agreement Ukraine’s sovereignty also recognizes provisions also contain settled occupied by dissidents Donyack and Luhansk region elections, amendments to the Ukrainian constitution, which takes into account the eastern Ukraine’s interests and also, at the latest, the Ukrainian forces again taken over by the Ukrainian-Russian end of 2015 border control. The separatists fighting ranks are given amnesty, and will supervise the truce OSCE observers.

Press conference after Thursday’s EU summit German Chancellor admitted that if only been past it, the ceasefire coming into force would not have waited until Sunday, but she commented that it was reflecting the other (Russian) party tactical considerations wish. President of Ukraine Petro Porosenko – who also arrived in Minsk on Thursday in Brussels – said that Kiev immediate ceasefire without any conditions would have liked. He added that after the signing of the Convention on the Minsk-Russian dissenters indíttottak military action immediately.

The EU Member States and the EU institutions named executive reménysugárnak the new agreement in Minsk, but pointed out that in those words will be measured and not the fact that Russia’s compliance with its commitments.

“Russian aggression and eastern Ukraine fights a clear threat to the peace of Europe. Today’s agreement is a welcome development, but it is not enough. The real test is to respect the ceasefire on the ground. The first Minsk agreement violated. I have a feeling that must be cautious we “- said Donald Tusk, President of the European Council.

The deal is subject to the roof playing a key role in bringing Angela Merkel, the typical low-key with only said that the agreement of hope, to be followed by deeds. The German chancellor added that if the implementation goes well, the attitude is also reflected in the EU szanciókhoz, but if difficulties occur in any other penalties are excluded.

The Heads of State and Government saw no reason in the light of the events have already been adopted by the Ministers of Foreign Affairs, another 19 people and nine penalties relating to the organization of the original date of Monday promulgation.
“We will see that the success of the agreement will be a lasting remain vigilant remain signatories undertook responsibility is more than a glimmer of hope but, even with all turn around in the next hours will be crucial…..” – Said Francois Hollande, the Minsk Convention another protagonist.

“What now matters is made in the field, rather than a piece of paper and wrote words of Vladimir Putin know that unless there is a change in the behavior of the sanctions will not change.” – British Prime Minister David Cameron has warned.

Dalia Grybauskaite, perhaps the most vocal critic of Putin, however, spoke of a weak solution. He believed that the Ukrainian border control is not an issue has been solved, which will continue to allow Russian troops and heavy weapons flow into the territory of Ukraine. “I’ve had bad experiences Minszkkel, but now the odds are minor and yet” – said the Lithuanian President.

The document entitled ‘Act’ implementing the provisions of the Minsk Agreement formally in September. According to Angela Merkel and other EU sources, this source document differs primarily doomed szeptemberitől last year to set up prioritization between different steps and in most cases have time to be bound by its implementation. Another important difference between the steps set out in the document végrerhajtásának follow-up, which basically will be called Normandy four fall (Germany, France, Ukraine and Russia) the task, but as Federica Mogherini Foreign and Security Policy High Representative also said the EU will also play a role .

The event also includes Ukraine, Christine Lagarde, IMF Managing Director announcement of the new Ukrainian government’s economic reform program was an expert level agreement. This can open the door to more than 12 billion euro loan disbursement. The IMF estimates that the Ukraine in the next four years, a total of 40 billion euros to get support from the international community.
Source: stop.hu

Leave a Reply 235 megnézve, 1 alkalommal mai nap |