< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Új, intellektuális arisztokrácia van kialakulóban//// Une nouvelle aristocratie intellectuelle est en train de

| Mobile | RSS

Új, intellektuális arisztokrácia van kialakulóban//// Une nouvelle aristocratie intellectuelle est en train de

Új, intellektuális arisztokrácia van kialakulóban

Egyre jobban nyílik az olló az Egyesült Államokban a tehetős rétegek és a szegények között, a jó anyagi körülmények ugyanis egyre inkább egyet jelentenek a jó tanulmányi eredményekkel. Új, intellektuális arisztokrácia van kialakulóban, ők azok, akik meg tudják fizetni a jó minőségű képzést, amellyel garantálják gyermekeik pozícióját a következő generáció gazdasági és intellektuális elitjében. A Hetek cikke.

Új, intellektuális arisztokrácia van kialakulóban

Nem mindenkié az amerikai álom.

Az egyre nyilvánvalóbb és folyamatosan erősödő jelenségre a közelmúltban a The Economist című hetilap hívta fel a figyelmet, részletesen bemutatva, hogy a szülők anyagi helyzete és a gyermekek képzettsége között egyenes kapcsolat áll fenn. A hetilap Paul Ryan befolyásos wisconsini republikánus képviselőt idézi, aki szerint az Egyesült Államokban egyre kevésbé igaz az, hogy „az életben elért sikered nem függ attól, hogy hova születsz”.  Marco Rubio, Florida republikánus szenátora szerint a sikerhez vezető út minden egyes eleme „erodálódik az országban”. Hasonlóan vélekedik Hillary Clinton volt külügyminiszter, aki szerint egyre nehezebben valósul meg az amerikai álom, vagyis a szegényebb rétegekből származó emberek egyre kevésbé tudnak feljutni a csúcsra.

Fizetős felsőoktatás

E mögött a tendencia mögött számos dolog húzódik meg, az egyik legfontosabb, hogy az amerikai modellben a főiskolai, egyetemi képzésért fizetni kell, méghozzá nem is keveset. A szövetségi állam vagy az egyes államok az európai modelltől eltérően nem biztosítanak ingyenes felsőoktatást, legfeljebb részleges támogatást nyújtanak. Ennek megfelelően az úgynevezett állami egyetemek olcsóbbak, mint az elitegyetemek, de a tandíj még így is évi 15-20 ezer dollár.

Mindeközben a társadalomban folyamatosan nő a képzettségnek és a diplomának nemcsak a presztízse, hanem a haszna is. 1960 és 2005 között 25-ről 48 százalékra emelkedett azoknak a diplomás férfiaknak a száma, akik szintén diplomás nőt vettek feleségül, és úgy tűnik, ez a szám tovább fog nőni. Ez a trend természetesen felerősíti a gyermekek determinációját a tanulásra, akik egyre nagyobb számban követik a szülői példát. Tanulmányaik szempontjából azonban nemcsak a szülői példa számít, hanem az is, hogy az egyetemet végzett szülőknek lesz elég pénzük gyermekeik továbbtanulásának finanszírozására.

 A jó anyagi körülményekből következnek a jó tanulmányi eredmények

Sean F. Reardon, a nagy presztízsű Stanford Egyetem kutatója szerint az elmúlt évtizedekben egyre erősebb az összefüggés a szülők keresete és a gyerekek SAT–teszt eredményei között. A leginkább az érettségihez hasonlító SAT–teszteken matematika, írás és olvasás esetében száz pontnál is nagyobb a különbség a legalacsonyabb és a legmagasabb keresetű szülők gyerekeinek teljesítménye között. Az adatokban az a legérdekesebb és egyben a legmeghökkentőbb is, hogy tárgytól függetlenül a magasabb jövedelmű családok gyermekei jobban teljesítettek. Közel húszezer dolláros jövedelemtöbblet közel húsz pontos emelkedést jelent a teljesítményben. A húszezer dollárnál kisebb keresetű szülők gyermekei mind a matematika, mind az írás és olvasás területén 500 pont alatt teljesítettek az elérhető hatszázból. Az ötszázas szintet az évente 80-100 ezer dollárt kereső szülők gyermekei „hozzák”, az évi 200 ezer dollárnál is többet kereső szülők gyermekei viszont erre 60-70 pontot is rávernek, matematikából pedig közel járnak a 600-as szinthez. Az eredményeket más szempontok szerint vizsgálva kiderül, hogy a legszegényebb szülők gyermekei az országos átlagnál mintegy 60 ponttal kevesebbet érnek el a SAT–teszten. A 140 és 200 ezer közötti éves keresettel rendelkező szülők gyermekei már közel 40 ponttal jobbak, mint az országos átlag, a 200 ezer dollár fölött kereső szülők gyermekei viszont ennél is jobban, mintegy 80 ponttal teljesítenek az átlag felett. A szülők képzettségét és a gyermekek eredményeit összevetve szintén riasztó a kép: a középiskolai végzettséggel nem rendelkező szülők gyerekei közel 400 pontos, a középiskolai végzettségű szülők gyermekei pedig a négyszáz pontot alig meghaladó eredményt értek el. Ezzel szemben a főiskolai végzettségű szülők gyermekei már jóval 500 pont fölött, az egyetemi végzettségűeké pedig közel 600 pontos átlagot értek el.

Tekintettel arra, hogy a SAT-teszten elért jó eredmény szükséges a főiskolára való bejutáshoz, a képlet egyszerű: a főiskolák és az egyetemek egyre inkább csak a jó képzettséggel és anyagi háttérrel rendelkező szülők gyermekei számára elérhetőek.

Az elit oktatás már az óvodában kezdődik

A tehetős szülők gyerekeinek elit oktatása már az óvoda kiválasztásánál kezdődik, majd az elit magánóvodákba járó gyerekeinek közel 90 százaléka magániskolában folytatja tanulmányait, ahol a szülők kezdettől olyan aktivitásokat tudnak finanszírozni, amelyek jobb szereplést biztosítanak majd a SAT-teszteken.

A középiskolát követően a szülőknek újra mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, az egyetemi és a főiskolai képzés ma már a többszöröse – egyes adatok szerint akár nyolcszorosa – annak, mint amit a nyolcvanas években kellett fizetni. Az elitegyetemeken a képzés könnyedén elérheti a 40-50 ezer dollárt vagy ennél többet is, ami jócskán megterheli még a középosztály forrásait is, így azt a legtöbb esetben hitelből oldják meg. Éves szinten dollármilliárdokra rúg a diákok által felvett hitel az Egyesült Államokban. Az egyetemi diploma ugyanakkor sokat is hoz a konyhára: David Autornak, az MIT (Amerika egyik legrangosabb egyeteme) kutatójának a Science nevű tudományos lapban publikált cikke szerint 1979 és 2012 között közel duplájára nyílt a középiskolai végzettséggel és a főiskolai végzettséggel (mindkét szülő legalább négy évet tanult a felsőoktatásban) rendelkező munkavállalók háztartásának bevételei közötti olló, évi 30 ezer dollárról több mint 58 ezer dollárra. Autor szerint ez a trend annak köszönhető, hogy a jelenlegi társadalmi berendezkedésben egyre elengedhetetlenebb a képzettség. Míg ugyanis 1900-ban az Egyesült Államokban tíz munkahelyből négy agrár jellegű volt, és az emberek 11 százaléka analfabéta volt, 2010-ben a munkavállalók mintegy két százaléka dolgozott a mezőgazdaságban. David Autor szerint, bár sokan úgy tartják, hogy a főiskolára járás egy lufi – vagyis túl sokan járnak főiskolára, túl sok pénzért –, az adatok ezt nem támasztják alá. Ma egy főiskolai végzettséggel rendelkező munkavállaló átlagosan közel kétszer annyit keres, mint egy középiskolai végzettségű, és ez a különbség folyamatosan nő.

Hetek / Lukács András

forrás:atv.hu

 

Une nouvelle aristocratie intellectuelle est en train de

De plus en plus sur l’écart aux États-Unis entre les riches et les pauvres couches, une bonne situation financière est de plus en plus synonyme de bons résultats scolaires. Une nouvelle aristocratie intellectuelle est en train d’émerger, ce sont eux qui peuvent se permettre une formation de qualité, qui garantissent la position de l’enfant dans la prochaine génération de l’élite économique et intellectuelle. Article de la semaine.
Une nouvelle aristocratie intellectuelle est en train de
Pas tout le monde dans le rêve américain.

Le phénomène plus évident et sans cesse croissante a récemment appelé à l’hebdomadaire The Economist, était le souci du détail à montrer qu’il existe une relation linéaire entre la situation financière et les compétences des parents des enfants. L’hebdomadaire représentant républicain Paul Ryan du Wisconsin citations influents, qui ont dit aux États-Unis est de moins en moins vrai que «le succès obtenu dans la vie ne dépend pas de l’endroit où vous êtes né.” Marco Rubio, sénateur républicain de Floride sous la route du succès est toujours un élément de «l’érosion du pays.” De même, dit l’ancien secrétaire d’Etat Hillary Clinton, qui a dit que de plus en plus difficile de prendre le rêve américain, que les gens des strates les plus pauvres peuvent monter au sommet est de moins en moins.

Payer l’enseignement supérieur

Derrière cette tendance se trouve un certain nombre de choses, l’un des plus important est d’être le modèle de l’indemnité de formation collégiale et universitaire américain, ni trop peu. Le gouvernement fédéral ou les États, contrairement au modèle européen ne prévoit pas une éducation gratuite supérieur pour fournir un soutien partiel. En conséquence, les universités dites publiques sont moins chers que les universités d’élite, mais scolarité encore 15-20000 dollars par an.

Pendant ce temps, la société continue de croître et les qualifications de diplômes non seulement le prestige, mais aussi des avantages. Augmentation de 25 à 48 pour cent entre 1960 et 2005, le nombre d’hommes diplômés qui ont également été mariés femme diplômée, et il semble que ce nombre va continuer à augmenter. Cette tendance, bien sûr, renforce l’apprentissage des enfants determinációját qui suivent l’exemple d’un nombre croissant de parents. Cependant, des études en termes de non seulement par exemple «des parents qui compte, mais aussi aux parents diplômés universitaires auront assez d’argent pour financer la formation continue de leurs enfants.

Une bonne situation financière, se traduisent par de bons résultats scolaires

Sean F. Reardon, la prestigieuse université de Stanford dans les dernières décennies, il ya une forte corrélation entre les revenus des parents et des enfants entre les scores aux tests SAT. La plus semblable à la maturité de tests SAT en mathématiques, lecture et écriture des centaines points est supérieure à la différence entre les parents, le plus élevé de revenus des enfants de la performance la plus basse et. La donnée est le plus intéressant et le plus frappant est que, quel que soit l’objet de leurs enfants à des familles à revenu élevé performant. Près de vingt mille dollars en revenus supplémentaires pour près de vingt points de plus signifient performance. Enfants de vingt mille dollars de parents à faible revenu deux mathématiques et en lecture et écriture dans le domaine de disponibles hatszázból effectué ci-dessous 500 points. Les cinq cents niveaux “apporter” les enfants de 80 à 100000 dollars par année à la recherche des parents, les enfants de 200 000 dollars par an, cependant, plus de parents qui cherchent ce point est 60-70 Raver, les mathématiques, et sont proches du niveau 600. En regardant les résultats d’autres points de vue, nous pouvons voir que les enfants des parents les plus pauvres atteignent la moyenne nationale d’environ 60 points de moins que le test SAT. Les enfants de parents entre 140 et 200 000 gains annuels sont déjà près de 40 points de mieux que la moyenne nationale, les enfants de parents Rechercher plus de 200 mille dollars, cependant, ce est encore mieux, effectuent environ 80 points au-dessus de la moyenne. Les parents des enfants dans la formation et les résultats sont également par rapport au tableau alarmant: les parents ne ont pas les enfants de l’enseignement du secondaire près de 400 points, et les points un peu plus de quatre cents enfants des parents des résultats de l’enseignement secondaire ont été atteints. En revanche, les enfants d’études collégiales parents sont déjà bien au-dessus de 500 points, tandis que l’enseignement universitaire sont atteints moyenne près de 600 points.

Compte tenu des bons résultats obtenus dans le test SAT est nécessaire pour accéder à l’université, la formule est simple: collèges et les universités sont de plus en plus disponibles que pour les enfants de parents ayant de bonnes compétences et les antécédents financiers.

La formation des élites commence à la maternelle

L’éducation de base des enfants riches des parents déjà en maternelle lors de la sélection de début et de près de 90 pour cent des enfants avec l’école privée de magánóvodákba élite de poursuivre leurs études où les parents dès le début afin activités sont en mesure de financer, qui fournira un meilleur rôle pour les tests SAT.

Après le lycée, les parents doivent aller en profondeur dans leurs poches à nouveau, l’enseignement universitaire et collégial sont maintenant plusieurs fois plus élevé – selon certaines données jusqu’à huit fois – dans ce qui aurait à payer dans les années quatre-vingt. La formation des universités d’élite pourrait facilement atteindre 40 à 50000 dollars ou plus que cela, ce qui est considérablement plus de pression sur les ressources de la classe moyenne, il est donc dans la plupart des cas un prêt résoudre. Sur une base annuelle, des milliards de dollars en prêts étudiants contractés par les Etats-Unis. Cependant, beaucoup ont aussi un diplôme universitaire à la cuisine: Selon la revue scientifique nommé article de Science publié par David Autor du MIT (une des plus prestigieuses universités de l’Amérique) chercheur a presque doublé ouvert aux diplômés du secondaire entre 1979 et 2012 et un diplôme de baccalauréat (les deux parents pendant au moins quatre ans travailleurs instruits avec l’enseignement supérieur) de l’écart entre le revenu des ménages sur les 30 000 dollars par année de plus de 58 000 dollars. Autor croire cette tendance est due au système social actuel est de plus en plus de compétences essentielles. Considérant que, en 1900, dix nouveaux emplois aux États-Unis était de quatre agraire, et 11 pour cent de la population était analphabète en 2010, environ deux pour cent des employés travaillaient dans l’agriculture. Selon David Autor, bien que beaucoup de gens croient que le district de l’université un ballon – que trop de gens vont à l’université, trop d’argent – ce ne est pas appuyée par les données. Aujourd’hui, un travailleur ayant un baccalauréat en moyenne près de deux fois plus ressemblant à un diplôme d’études secondaires, et cet écart continue de croître.

Andrew Weeks / Luke

Source: atv.hu

Une nouvelle aristocratie intellectuelle est en train de

 

De plus en plus sur l’écart aux États-Unis entre les riches et les pauvres couches, une bonne situation financière est de plus en plus synonyme de bons résultats scolaires. Une nouvelle aristocratie intellectuelle est en train d’émerger, ce sont eux qui peuvent se permettre une formation de qualité, qui garantissent la position de l’enfant dans la prochaine génération de l’élite économique et intellectuelle. Article de la semaine.
Une nouvelle aristocratie intellectuelle est en train de
Pas tout le monde dans le rêve américain.
 

Le phénomène plus évident et sans cesse croissante a récemment appelé à l’hebdomadaire The Economist, était le souci du détail à montrer qu’il existe une relation linéaire entre la situation financière et les compétences des parents des enfants. L’hebdomadaire représentant républicain Paul Ryan du Wisconsin citations influents, qui ont dit aux États-Unis est de moins en moins vrai que «le succès obtenu dans la vie ne dépend pas de l’endroit où vous êtes né.” Marco Rubio, sénateur républicain de Floride sous la route du succès est toujours un élément de «l’érosion du pays.” De même, dit l’ancien secrétaire d’Etat Hillary Clinton, qui a dit que de plus en plus difficile de prendre le rêve américain, que les gens des strates les plus pauvres peuvent monter au sommet est de moins en moins. 

Payer l’enseignement supérieur 

Derrière cette tendance se trouve un certain nombre de choses, l’un des plus important est d’être le modèle de l’indemnité de formation collégiale et universitaire américain, ni trop peu. Le gouvernement fédéral ou les États, contrairement au modèle européen ne prévoit pas une éducation gratuite supérieur pour fournir un soutien partiel. En conséquence, les universités dites publiques sont moins chers que les universités d’élite, mais scolarité encore 15-20000 dollars par an. 

Pendant ce temps, la société continue de croître et les qualifications de diplômes non seulement le prestige, mais aussi des avantages. Augmentation de 25 à 48 pour cent entre 1960 et 2005, le nombre d’hommes diplômés qui ont également été mariés femme diplômée, et il semble que ce nombre va continuer à augmenter. Cette tendance, bien sûr, renforce l’apprentissage des enfants determinációját qui suivent l’exemple d’un nombre croissant de parents. Cependant, des études en termes de non seulement par exemple «des parents qui compte, mais aussi aux parents diplômés universitaires auront assez d’argent pour financer la formation continue de leurs enfants. 

Une bonne situation financière, se traduisent par de bons résultats scolaires 

Sean F. Reardon, la prestigieuse université de Stanford dans les dernières décennies, il ya une forte corrélation entre les revenus des parents et des enfants entre les scores aux tests SAT. La plus semblable à la maturité de tests SAT en mathématiques, lecture et écriture des centaines points est supérieure à la différence entre les parents, le plus élevé de revenus des enfants de la performance la plus basse et. La donnée est le plus intéressant et le plus frappant est que, quel que soit l’objet de leurs enfants à des familles à revenu élevé performant. Près de vingt mille dollars en revenus supplémentaires pour près de vingt points de plus signifient performance. Enfants de vingt mille dollars de parents à faible revenu deux mathématiques et en lecture et écriture dans le domaine de disponibles hatszázból effectué ci-dessous 500 points. Les cinq cents niveaux “apporter” les enfants de 80 à 100000 dollars par année à la recherche des parents, les enfants de 200 000 dollars par an, cependant, plus de parents qui cherchent ce point est 60-70 Raver, les mathématiques, et sont proches du niveau 600. En regardant les résultats d’autres points de vue, nous pouvons voir que les enfants des parents les plus pauvres atteignent la moyenne nationale d’environ 60 points de moins que le test SAT. Les enfants de parents entre 140 et 200 000 gains annuels sont déjà près de 40 points de mieux que la moyenne nationale, les enfants de parents Rechercher plus de 200 mille dollars, cependant, ce est encore mieux, effectuent environ 80 points au-dessus de la moyenne. Les parents des enfants dans la formation et les résultats sont également par rapport au tableau alarmant: les parents ne ont pas les enfants de l’enseignement du secondaire près de 400 points, et les points un peu plus de quatre cents enfants des parents des résultats de l’enseignement secondaire ont été atteints. En revanche, les enfants d’études collégiales parents sont déjà bien au-dessus de 500 points, tandis que l’enseignement universitaire sont atteints moyenne près de 600 points. 

Compte tenu des bons résultats obtenus dans le test SAT est nécessaire pour accéder à l’université, la formule est simple: collèges et les universités sont de plus en plus disponibles que pour les enfants de parents ayant de bonnes compétences et les antécédents financiers. 

La formation des élites commence à la maternelle 

L’éducation de base des enfants riches des parents déjà en maternelle lors de la sélection de début et de près de 90 pour cent des enfants avec l’école privée de magánóvodákba élite de poursuivre leurs études où les parents dès le début afin activités sont en mesure de financer, qui fournira un meilleur rôle pour les tests SAT. 

Après le lycée, les parents doivent aller en profondeur dans leurs poches à nouveau, l’enseignement universitaire et collégial sont maintenant plusieurs fois plus élevé – selon certaines données jusqu’à huit fois – dans ce qui aurait à payer dans les années quatre-vingt. La formation des universités d’élite pourrait facilement atteindre 40 à 50000 dollars ou plus que cela, ce qui est considérablement plus de pression sur les ressources de la classe moyenne, il est donc dans la plupart des cas un prêt résoudre. Sur une base annuelle, des milliards de dollars en prêts étudiants contractés par les Etats-Unis. Cependant, beaucoup ont aussi un diplôme universitaire à la cuisine: Selon la revue scientifique nommé article de Science publié par David Autor du MIT (une des plus prestigieuses universités de l’Amérique) chercheur a presque doublé ouvert aux diplômés du secondaire entre 1979 et 2012 et un diplôme de baccalauréat (les deux parents pendant au moins quatre ans travailleurs instruits avec l’enseignement supérieur) de l’écart entre le revenu des ménages sur les 30 000 dollars par année de plus de 58 000 dollars. Autor croire cette tendance est due au système social actuel est de plus en plus de compétences essentielles. Considérant que, en 1900, dix nouveaux emplois aux États-Unis était de quatre agraire, et 11 pour cent de la population était analphabète en 2010, environ deux pour cent des employés travaillaient dans l’agriculture. Selon David Autor, bien que beaucoup de gens croient que le district de l’université un ballon – que trop de gens vont à l’université, trop d’argent – ce ne est pas appuyée par les données. Aujourd’hui, un travailleur ayant un baccalauréat en moyenne près de deux fois plus ressemblant à un diplôme d’études secondaires, et cet écart continue de croître. 

Andrew Weeks / Luke 

Source: atv.hu

Leave a Reply 408 megnézve, 1 alkalommal mai nap |