< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: “Alvajárók ébredése” Európa távolodik Putyintól//// “Sleepwalkers Awakening” L’Europe se éloigne de Poutine

| Mobile | RSS

“Alvajárók ébredése” Európa távolodik Putyintól//// “Sleepwalkers Awakening” L’Europe se éloigne de Poutine

2015. március 1. | hozzászólás | Fecsegő hírek

“Alvajárók ébredése” Európa távolodik Putyintól

„Alvajárásnak tűnhetett” az Európai Unió magatartása az ukrajnai válság, pontosabban a putyini Oroszország megítélésében a Lordok Házának februári jelentése szerint. Ha a bevezetőben ismertetett óvatos formula még angolosan alábecsüli is a körülírt jelenséget, a következő mondat már pengeéles: a főrendek szerint az EU tagállamai „katasztrofális hibákat” követtek el az események értelmezésénél, ezért lephette meg őket a Kreml eljárása e válságban, amelyhez hasonlóra a hidegháború vége óta nem volt példa földrészünkön. A Hetek cikke.

E formulákat a párizsi Le Monde idézi. Sylvie Kauffmann, a lap vezető külpolitikai elemzője arra kereste a választ cikkében, hogy miért nem figyelt fel időben a Nyugat Vlagyimir Putyin nyomulására, az orosz vezető politikájának voltaképpen már régóta kibontakozó, mind támadóbb jellegére.

A brit jelentés szerint Oroszország az elmúlt évtizedben fokozatosan eltávolodott Európától, ám az európai országok nem vonták le a szükséges következtetéseket. „Az EU… nem értékelte át elég gyorsan politikáját, késett a megfelelő válasz” – fogalmaztak a jelentés szerzői, akik szerint az illetékesek „elvesztették kollektív elemzőképességüket”. A főrendek ezt azzal magyarázták, hogy (a Nyugattal inkább együttműködő) Gorbacsov és Jelcin Oroszországa hamis biztonságérzetbe ringatta az európai vezetőket.

A brit kormány úgy vélte, hogy miután 1991 végén felbomlott a Szovjetunió, Oroszország már nem jelent veszélyt: ezért London leépítette a Kreml titkait kutató szakembergárdát. Hasonlóképpen járt el több más nyugat-európai ország is, már csak azért is, mert időközben az EU befogadta az egykori szovjet tömb számos országát és azok szakértőit. A hidegháború befejeződésével sokan bíztak abban, hogy Oroszország beolvad „a demokratikus országok koncertjébe”, megvalósul Francis Fukuyama amerikai filozófus álma „a történelem végéről”, egy olyan világról, amelyben már nem fenyeget planetáris értékkonfliktus.

Fordulat

Így Európa és az Egyesült Államok ébersége is lazult – és ezen az sem változtatott, hogy 2000-ben egy bizonyos Putyin került hatalomra Moszkvában. Az euróövezet megteremtésével és a keleti bővítéssel elfoglalt EU nem figyelt fel arra, hogy 2007-től Moszkva keményebben kezdte megfogalmazni biztonsági politikáját. Így például a 2008-as grúziai orosz hadjárat sem akadályozta meg, hogy Sarkozy francia elnök szerződést kössön Putyinnal Mistral helikopterhordozó hadihajók szállításáról (az üzletet az ukrajnai fejlemények nyomán függesztette fel nemrég François Hollande francia elnök). 2008-ban pedig Franciaország és Németország gyakorlatilag leállította a NATO bővítését, mert azt rossz szemmel nézte Oroszország – emlékeztetett Sylvie Kauffmann.


merkel, putyin és hollande.Merkel, Putyin és Hollande.

Semmiféle stratégiát nem dolgozott ki azonban a Nyugat az EU és Oroszország „közeli szomszédságának” országaira. Időközben a 2008-as pénzügyi válság megmutatta az orosz gazdaság sebezhetőségét, Putyin erre válaszul hirdette meg az „Eurázsiai Unió” tervét, amely a volt szovjet térségben – így Ukrajnában – orosz vezető szerepet feltételezne.

Angela Merkel szemében már ekkor világossá vált, hogy – akárcsak a hidegháború idején, – ismét két rendszer kerül szembe egymással. Az Egyesült Államok azonban, amelyet Obama elnökségétől kezdve főleg Kína felemelkedése foglalkoztatott, még 2009-ben is baráti ajánlatot tett Moszkvának a kapcsolatok „új alapokra helyezésére”, az EU pedig 2010-től éppenséggel partnerségi és társulási programokat javasolt Moszkva szomszédainak, így Ukrajnának is, figyelmen kívül hagyva az ezzel kapcsolatos orosz ellenérdekeket.

A Nyugat nem riadt fel arra sem, hogy 2012-ben, miután harmadszor is elnökké választották, Putyin elrendelte az orosz fegyveres erők nagyszabású korszerűsítését – pedig Moszkva korántsem titkolta terveit. 2013-ban egy jaltai konferencián Szergej Glazijev, Putyin egyik tanácsadója fejtette ki: „az ukrán hatalom óriási hibát vét azt feltételezve, hogy az oroszok semlegesek maradnak, ha Ukrajna társul az EU-val”.

Ugyanez a Glazijev a londoni The Guardian hasábjain nem sokkal később nyíltan kilátásba helyezte „szeparatista mozgalmak megjelenését Ukrajna orosz ajkú délkeleti részén”. Mi több, azt is megjósolta, hogy „az Oroszország és Ukrajna közötti határról szóló szerződést el fogják törölni”.

A nyugati „alvajárókat” mégis meglepték a 2014-es drámai fejlemények, a Krím orosz bekebelezése, az oroszbarát és orosz segítséget élvező „szakadárok” Kelet-Ukrajnában kibontakozó hadjáratai. François Hollande francia elnök még idén január 4-én is úgy vélekedett, hogy Putyin nem akarja annektálni Kelet-Ukrajnát. „Biztos vagyok ebben, ő maga mondta nekem” – idézte szavait a Le Monde.

Azóta persze ő is túl van az illúziókon. Angela Merkel pedig, aki a néhai NDK-ban töltötte ifjúkorát, Moszkva logikáját belülről ismerve régóta tudja, hogy akárcsak a hidegháborúban, a konfrontáció sokáig fog tartani. Ahogy azt is, hogy a Nyugat számára az alvajárás – akárcsak 1914 (vagy 1939) előtt – végzetessé válhat.

Hetek

forrás:atv.hu

“Sleepwalkers Awakening” L’Europe se éloigne de Poutine

“Sleepwalking apparu” attitude de l’Union européenne, la crise en Ukraine en Février, ce est précisément la perception de la Russie de Poutine, selon la Chambre des Lords. Si le décrit ci-dessus la formule conservatrice est encore saignant sous-estime le phénomène localisé, la phrase suivante a été rasoir: l’aristocratie, les États membres se sont engagés à des événements dans l’interprétation des “erreurs catastrophiques”, donc par surprise eux avec le processus Kremlin de cette crise, un semblable dans la guerre froide pas vu depuis la fin de notre continent. Article de la semaine.

Ces formules dans le journal parisien Le Monde cités. Sylvie Kauffmann, analyste du guide de la politique étrangère voulait trouver l’article dans la réponse à la question pourquoi ne pas remarqué dans le temps l’Occident nyomulására Vladimir Poutine, en fait, depuis longtemps déroulement et la nature offensive de la politique du président russe.

Le rapport britannique dit que la Russie est progressivement se éloigne de l’Europe au cours de la dernière décennie, mais les pays européens ne en tire pas les conclusions qui se imposent. “L’Union européenne … ne ont pas été évaluées par la politique assez rapidement pour répondre à la fin” – a déclaré que les auteurs du rapport, qui, selon les autorités “ont perdu leur capacité d’analyse collective.” Les pairs expliqué à (plus coopérative avec l’Occident) Gorbatchev et la Russie d’Eltsine secoué faux sentiment de sécurité pour les dirigeants européens.

Le gouvernement britannique estime que, après la fin de l’Union soviétique a éclaté en 1991, ne est plus une menace pour la Russie: Kremlin a donc réduit ses secrets Londres professionnels de la recherche. De même, joué dans plusieurs autres pays d’Europe occidentale, seulement parce que dans l’intervalle par l’UE dans les anciens pays du bloc soviétique et plusieurs experts. À la fin de la guerre froide, beaucoup espéraient que la Russie va fusionner “dans un concert de pays démocratique,” philosophe américain Francis Fukuyama rêve réalisé “la fin de l’histoire,« un monde qui menacent plus les conflits de valeur planétaire.

Révolution

Ainsi, l’Europe et la vigilance aux États-Unis est détendu – et cela n’a pas changé en 2000, l’arrivée au pouvoir d’une certaine Poutine à Moscou. La création de la zone euro et l’élargissement à occupés ne font pas attention de l’UE à ce que, à partir de 2007, Moscou a commencé à formuler des politiques de sécurité plus difficile. Par exemple, ne ont pas empêché la campagne de Russie de 2008 en Géorgie, de conclure des contrats avec le président français Sarkozy Poutine Mistral navires de transport de porte-hélicoptères (l’entreprise en suspension dans le sillage des récents développements en Ukraine, le président français François Hollande). En 2008, la France et l’Allemagne ont pratiquement cessé l’expansion de l’OTAN, la Russie, car il avait l’air mauvais oeil – Sylvie Kauffmann rappelé.

Merkel et Poutine hollande.Merkel, Poutine et Hollande.

Aucune stratégie a été élaborée, cependant, l’UE et la Russie à l’Occident “en proximité” pays. Pendant ce temps, la crise financière de 2008 a montré la vulnérabilité de l’économie russe, Poutine a annoncé en réponse au plan “Union eurasienne”, qui l’ancienne région soviétique – y compris l’Ukraine – Russie assume un rôle de leadership.

Les yeux d’Angela Merkel avaient devenu clair que – même pendant la guerre froide – les deux systèmes vont se affronter à nouveau. Les Etats-Unis, les programmes de partenariat et d’association toutefois, que de la présidence Obama des employés en particulier la montée de la Chine, même une offre amicale à Moscou en 2009, les relations “de nouvelles bases” et l’UE à partir de 2010 a effectivement proposé les voisins de Moscou, comme l’Ukraine aussi ignorant contre les intérêts russes dans ce domaine.

L’Occident n’a pas hésité même qu’en 2012, après la troisième fois, a été élu en tant que président, Poutine a ordonné la Russie forces armées modernisation de grande – loin de Moscou et les plans secrets. En 2013 une conférence à Yalta Sergei Glazijev, l’un des conseiller de Poutine a expliqué: “ukrainienne puissance énorme erreur en supposant que les Russes allaient rester neutre si l’Ukraine est associé avec l’UE.”

La même Glazijev les colonnes de The Guardian à Londres peu après ouvertement menacé de “mouvements séparatistes et russophone à l’est de l’Ukraine.” Qui plus est, il a également prédit que “un contrat à la frontière entre la Russie et l’Ukraine sera abolie.”

Les «somnambules» occidentaux encore surpris les développements dramatiques en 2014, l’annexion russe de Crimée, en profitant de l’aide “dissidents” pro-russe et russe en Ukraine orientale campagnes se déroulent. Le président français François Hollande le 4 Janvier de cette année, je ai fait valoir que Poutine ne veut pas annektálni Ukraine orientale. «Je suis sûr que cela, il me dit” – a cité les paroles de Le Monde.

Depuis lors, bien sûr, il est au-delà des illusions. Angela Merkel, qui avait passé la fin de la RDA jeune âge, la logique à l’intérieur de la connaissance de Moscou sait depuis longtemps que, même pendant la guerre froide, l’affrontement va durer longtemps. Comme il est, que l’Occident est somnambule – juste avant 1914 (ou 1939) – peut être fatale.

Semaines

Source: atv.hu

Leave a Reply 233 megnézve, 1 alkalommal mai nap |