< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Közzétették Lázár leveleit//// Lazarus was published letters

| Mobile | RSS

Közzétették Lázár leveleit//// Lazarus was published letters

2015. április 29. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Közzétették Lázár leveleit

Nyilvánosságra hozták szerdán a kormányzati honlapon azokat a leveleket, amelyekben Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter az Európai Bizottsághoz fordult az Altus Zrt. másfél milliárd forintos megbízása miatt.
A kormany.hu oldalon megjelentek szerint Lázár János a helyzet tisztázása érdekében Walter Deffaának, az Európai Bizottság főigazgatójának és Martin Selmayrnek, Jean-Claude Juncker bizottsági elnök kabinetfőnökének írt levelet.

A miniszter múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, a brüsszeli bizottság illetékeseitől arra várnak választ, milyen körülmények között, milyen eljárásban választották ki a Gyurcsány Ferenc volt kormányfőhöz, a DK elnökéhez köthető céget az Európai Unió 2014-2020 közötti fejlesztési programjainak ellenőrzésére.

Az Európai Bizottsághoz címzett levelekben a Miniszterelnökség vezetője azt írta: mivel az Altus tulajdonosa egy aktív ellenzéki politikus, joggal feltételezhető, hogy a cég nem képes objektív és független helyzetértékelésre. Hozzátette továbbá, hogy a mindössze négy munkavállalót foglalkoztató társaság megbízásának ellenértékét szokatlanul magasnak tartják. A személyi és pártösszefonódások miatt sokakban felmerülhet a kérdés, hogy nem tiltott pártfinanszírozásról van-e szó az ügyben – fogalmazott a miniszter.

Különösen aggasztónak tartja azt is – folytatta -, hogy az Altus munkavállalói között olyanok is vannak, akik a korábbi időszak fejlesztéspolitikai rendszerének megalkotói és működtetői voltak.

Szerinte a díjazás mértéke és a személyi összefonódások felvetik az Európai Bizottság politikai semlegességének kérdését, és “mindezek a tények együttesen alkalmasak lehetnek arra, hogy a magyar állampolgárokban megingassák a bizottságba vetett hitet”.

Az egyik levélben Lázár János azt is írta: a kormánynak ezeknél is súlyosabb aggálya, hogy “a köztudatban élő sajtóhírek szerint a cég több szálon is összekapcsolódott a magyar olajmaffia legsikeresebb és legveszedelmesebb szervezett bűnözői csoportjával”.

A Miniszterelnökséget vezető miniszternek meggyőződése, hogy az Európai Bizottság és Magyarország közös érdeke az objektív alapokon nyugvó, szakmai és teljes mértékben átlátható ellenőrzés.

forrás:híradó.hu

Lazarus was published letters

Was published on the government website on Wednesday the letters, in which Prime Minister John Lazar Opportunities for Chief Minister asked the European Commission for the Altus Company. One and a half billion forints mandate.
The site appeared kormany.hu according to John Lazarus Walter Deffaának to clarify the situation, the European Commission and the Director-General Martin Selmayr, write Committee Chairman Jean-Claude Juncker, Head of Cabinet of the moment.

The Minister last Thursday’s press conference, said the commission in Brussels illetékeseitől are asking what the circumstances, the procedure chosen what Gyurcsany figure of the former government, the President of SE-related companies to monitor development programs in the European Union 2014-2020.

Letters to the European Commission by the Prime Minister’s director, wrote in Altus because the owner is an active opposition politician is reason to believe that the company is unable to objective and independent assessment of the situation. He added that the company employing just four workers against the value of the order is considered unusually high. Personal and pártösszefonódások because many people may question whether it is not forbidden in the matter pártfinanszírozásról – the minister said.

In particular, it is concerned about it – he continued – is that the Altus are among those employees who were earlier periods of development policy makers and system managers.

According to him, the level of remuneration and personal mergers raise questions about the political neutrality of the European Commission, and “all of these facts can be more suitable to the unsettled Hungarian citizen confidence in the committee faith.”

In one letter, John Lazarus also wrote to the government in these more serious concern that “the public mind living in press reports that the company is multi-threaded Hungarian oil mafia linked to the most successful and most dangerous organized criminal group”.

The Prime Minister shall be led by the Minister is convinced that the common interest of the European Commission and Hungary based on the basis of objective, professional and fully transparent monitoring.

Source: Hirado.hu

Leave a Reply 458 megnézve, 1 alkalommal mai nap |