< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Fidesz kontra Jobbik: helycserés támadás/// Jobbik, Fidesz v: helycserés attack

| Mobile | RSS

Fidesz kontra Jobbik: helycserés támadás/// Jobbik, Fidesz v: helycserés attack

2015. május 16. | hozzászólás | Közélet

Fidesz kontra Jobbik: helycserés támadás

szerző: Pápay György

Minden politikai szereplő azt szeretné, ha róla beszélnének. Ennél már csak azt szeretné jobban, ha maga határozhatná meg, hogyan beszélnek róla. Ezért állandó versengés zajlik a politikai napirend uralásáért, valamint – divatos kifejezéssel élve – az aktuális folyamatok ízlés szerinti keretezéséért, illetve újrakeretezéséért.

A tapolcai időközi választás után, mint az várható volt, a komolyan vehető játékosok új harcmodorra váltottak ebben a küzdelemben. Ez jelenleg két pártot takar: a baloldalnak a mostani játszmában nem osztottak lapot. (Tud bárki bármi emlékezeteset mondani Veszprém óta velük kapcsolatban, Juhász Péter anti-Rogán-kampányán kívül?) Ha viszont mindenki a Fidesszel és a Jobbikkal van elfoglalva, óhatatlanul ők is egymással lesznek elfoglalva.

Ami különösen érdekes, hogy ez az egymással való foglalkozás jelenleg egyáltalán nem közvetlen módon zajlik. Sokkal inkább az említett keretezési versenyben ölt testet: mindkét fél úgy próbálja alakítani a politikai napirendet, hogy azzal a másik elől szívja el a levegőt. A Fidesz – vagyis a hírek szerint kifejezetten Orbán Viktor, a párt döntéshozó testületeit is megkerülve – a bevándorlás és a halálbüntetés kérdésének újramelegítésével a Jobbik viszonylag szűk repertoárjának központi elemét igyekezett kisajátítani, a rendpártiságot. Ráadásul ebből a két témakörből egyenesen következik a Brüsszellel való konfrontáció, ami megint csak Jobbik-kompatibilis terep, s egyúttal az előző ciklusra jellemző szabadságharcos retorikához is megfelelő táptalajt kínál. Úgy tűnik, a kormánypártok azt hallották ki Tapolca üzenetéből, hogy az elkövetkező időszak egyik legfontosabb csatája a Fidesz-tábor radikálisabb részéért fog zajlani, és bele is álltak ebbe a küzdelembe.

A Jobbik érthető módon ugyanerre a szegmensre összpontosít, bár nem kizárólag. A Vona Gábor által kialakított „néppártosodási” narratíva részben a korábbi Fidesz-támogatók előtt akarja választható alternatívaként feltüntetni a pártot, részben pedig a klasszikus protesztszavazatok begyűjtésének maximalizálását szolgálja. S bár a Fidesz látszólag hatékonyabban tematizálta a közbeszéd egészét, a Jobbik szempontjából hatalmas fegyvertény, hogy képesek voltak alapvetően befolyásolni a róluk való beszédet. Az elmúlt két hétben számtalan elemzés, beszélgetés foglalkozott azzal, vajon sikeres lehet-e a Jobbik vadhajtásainak visszanyesegetése, és még ha az adott – a párttal vélhetően nem szimpatizáló – megszólalók esetleg nemleges válaszra is jutottak, akkor is hallgatólagosan elfogadták, s ezzel erősítették azt az értelmezést, hogy a radikális formáció néppártosodik.

A másik fél pozíciójának részleges-látszólagos átvétele mellett egy további párhuzam is kínálkozik, méghozzá e stratégia lehetséges korlátait illetően. Először is mind Orbán Viktor, mind Vona Gábor számára egyfajta belső korlátot jelenthet a saját hátországuk. A miniszterelnök esetében jól mutatja ezt az új agenda második elemének, a halálbüntetés „napirenden tartásának” meglehetősen vegyes fogadtatása a sajátjai részéről. Nemcsak a KDNP, hanem a Fidesz számos prominens politikusa is nyíltan hangot adott ellenérzéseinek a halálbüntetéssel kapcsolatban, ami (még ha Orbán Viktor nem is foglalt el egyértelmű támogató álláspontot) arra utal, hogy a „keményedés” mint új irányvonal mögött nem áll egységes támogatás. A Jobbik elnökének ezzel szemben pártjának keményvonalasait kell féken tartania, akik gyaníthatóan csak taktikai jelleggel fogadják el vagy egyenesen ellenzik az új keletű „puhulást”. Ez pedig addig abszolválható sikerrel, amíg a taktika igazolja magát; a párt népszerűségének esetleges stagnálása a kritikai hangok erősödésével járhat.

Másodszor mindkét félnek számolnia kell egy külső korláttal is, ami stratégiájuk lényegéből fakad. A Fidesz esetében ez a dilemma úgy képződik le, hogy miért voksoljon a választó egy lightos Jobbikra, amikor ott van az igazi is? (Már akit a valóban „kemény”, rendpárti témák ragadnak meg.) Ráadásul a Fidesz ezzel könnyen elidegenítheti azokat a mérsékelt jobboldaliakat, akik eltávolodtak a párttól, és akiket talán éppen a Jobbik előretörése fordított volna vissza a bizonytalanok táborából – számukra a radikális témákkal operáló Fidesz nem opció. Vonáéknak ezzel szemben arra kell vigyázniuk, hogy a nagy néppártosodásban ne kezdjenek el Fidesz 2.0-nak látszani. Ha ugyanis nincs érdemi különbség a két párt pozíciói között, akkor egy éles választási helyzetben a radikálisabb Fidesz-közeli szavazóknak talán jobban megéri az igazi mellett maradniuk, mintsem átszavazniuk egy, a kormányzásban ugyan még nem megkopott, de ezen a téren nem is bizonyított „néppártra”.

Ez a kényes egyensúlyozás addig érdekes, amíg a politikai élet fókuszában a Fidesz és a Jobbik közti szürke zónában lévő választók kegyeiért folytatott versengés áll. A választásokig azonban még sok minden változhat, és a Fidesz dönthet úgy is, hogy kimozdul ebből a pozícióból (voltaképpen elég rizikós lenne tartósan ebben maradnia). De akárhogy is legyen, Orbán Viktornak azzal mindenképpen számolnia kell, hogy ma már akad egy olyan kihívója – jelesül Vona Gábor –, akinek személyére a média is egyre nagyobb figyelmet fordít, és aki a jelek szerint egyre jobban tudja irányítani az abban róla kialakított képet. A politika perszonalizálódásának korában pedig az az ellenfél lehet igazán veszélyes, aki személyiségként tud felépülni és „működni”. Éppen ezért nem lennék meglepve, ha a közvetett reakciók után a fideszes nehéztüzérség előbb-utóbb közvetlenül is a Jobbik elnöke ellen fordulna. Persze érthető, ha a kormánypárt spin doctorai kivárnak ezzel, hiszen a karaktergyilkosság esetében is igaz a mondás: ami nem öl meg, az erősebbé tesz.

forrás:mno.hu

Jobbik, Fidesz v: helycserés attack

Author: George Pápay

Every political actor wants to talk about it. For this, we just want to be better if you could determine how to talk about it. Therefore, constant competition takes place on the political agenda uralásáért, and – a fashionable term – keretezéséért according to the current trends of taste and újrakeretezéséért.

After tapolcai mid-term elections, as expected, the new players will be seriously changed tactics in this fight. It currently covers two parties: the Left has not been allocated in the current game board. (Can anyone say anything memorable about them since Veszprem, Peter Shepherd anti-Rogan campaign outside?) But if everyone with Fidesz and Jobbik are busy, inevitably they will be busy with each other.

What is particularly interesting is that each of the current session did not take place directly. Rather, those framing the race takes shape: both parties will try to shape the political agenda in a way that draws air from the front to another. Fidesz – that reportedly explicitly Viktor Orban, the party’s decision-making bodies around it – tried to monopolize the immigration issue of the death penalty and re-heating the core of the relatively narrow repertoire of Jobbik, the rendpártiságot. In addition, the two aspects which also implies a confrontation with Brussels, which is again just right-field compatible and at the same time freedom fighter rhetoric is typical of the previous cycle provides the right medium. It seems the government parties Tapolca they heard a message from that in the coming period is one of the most important battle will take place in a more radical aspects of the Fidesz camp, and it stood in this fight.

Jobbik is understandably focused on the same segment, although not exclusively. The “néppártosodási” narrative developed by Gábor Vona indicated they want to be selected as an alternative to the party in front of the former Fidesz supporters, and partly to serve the classic collection protesztszavazatok maximized. Although Fidesz seemingly better tematizálta public speech as a whole, the right eye of a huge feat to have been able to substantially influence them in the speech. In the past two weeks a number of analysis, discussion dealt with whether we can be Jobbik wilding of visszanyesegetése, successful and even if the – the party is unlikely to be sympathetic – speakers may have a negative reply is reached, even tacitly accepted and thus strengthened the understanding that radical formation néppártosodik.

In addition, the partial takeover of the apparent position of the other party are found in a further parallel, even the possible limitations of this strategy. First of all, Viktor Orban and Gabor Vona to a sort of intrinsic limit on its own hinterland. For the Prime Minister it shows that the second element of the new agenda, the death penalty is “keeping the agenda” rather mixed reception on his own behalf. Not only is the Christian Democratic, but Fidesz number of prominent politicians also gave against feelings openly expressed on the death penalty, which (even if Viktor Orbán did not set out a clear supportive position) suggests that behind the “hardening” as a new trend is not uniform allowance. Jobbik party hard-line President Sait need to keep in check on the other hand, who is suspected to accept or downright opposed to the recent “softening” just a tactical basis. And this is achievable will succeed as long as the tactic justify himself; the possible stagnation of the party’s popularity in the strengthening of critical voices may apply.

Secondly, both parties must reckon with an external barrier, which arises from the essence of strategy. For Fidesz this dilemma is mapped to the electorate why voksoljon a lightos Jobbik, when there’s real too? (. He stuck out who the really “tough”, with party themes) Moreover, Fidesz, which helps them to alienate the moderate right-wingers who have moved away from the coast, and who perhaps would have been spent on the right with breaking back into the undecided camp from – their radical themes surgeon Fidesz is not an option. Vonáéknak, by contrast, should be careful to not to take up the great néppártosodásban 2.0 Fidesz has seen. Indeed, if there is no substantive difference between the two party positions, a sharp electoral situation, the radical Fidesz close to voters probably more profitable to stay next to the real thing, rather than átszavazniuk one, the government has not yet faded, but this area is not proven ‘People’s Party “.

This delicate balancing act is before interest, while voters in the political life in focus between Fidesz and Jobbik’s favor competition in a gray zone. The elections, however, can vary so much, and Fidesz may decide that moves out of this position (in fact, it would be quite risky to remain permanently in). Be that as it may be, Viktor Orbán with all cases should take that now there is a challenger – namely Vona Gabor – whose identity the media are paying more attention, and who can control the more it developed image seems to be getting better. The politics of the era perszonalizálódásának the opponent can be really dangerous, it can recover and “work” personality. That is why I would not be surprised if after the indirect reactions of the Fidesz heavy artillery will eventually turn against the president directly for the better. Of course understandable that the ruling party spin doctor this waiting game, as the saying is true in the case of character assassination is: what does not kill you makes you stronger.

Source: mno.hu

Leave a Reply 173 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: