Arra a kötetet bemutató Gyarmati György, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója is rávilágított, hogy Magyarország méretéből fakadóan valóban ki volt téve a nagyhatalmak kénye-kedvének, és ahogy a birodalmi központ és provincia viszonya tetten érhető a szovjet–magyar, úgy később az amerikai–magyar viszonylatban is. Mindeközben az 1943–44 után következő négy évtizedben szinte alig volt bármi ráhatásunk ezen kapcsolatok alakítására, azokat a szovjet–amerikai viszony határozta meg.

Az eseményen elhangzott: az USA preferenciái évtizedről évtizedre változtak: az ötvenes években Lengyelország, a hatvanas években Románia, a hetvenes évektől pedig Magyarország volt a „kedvenc” Kelet-Európában, a nyolcvanas évek közepére már egyértelműen: nyugati konzulátusok és kereskedelmi központok nyíltak, és a keleti embargót megkerülve technológiát is kaphattunk Amerikától. Lehet, hogy éppen az ország „kísérleti laboratóriumi” mérete miatt engedte Moszkva az ilyen próbálkozásokat.

Más szabadságán vett stabilitás

Mint Borhi, az Indianai Egyetem professzora elmondta, már a Kállay-kormány háborúból való, 1943–44-es kiugrási kísérlete sem volt más, mint a nyugatiak elterelő hadművelete, amely kiprovokálta a német megszállást, így százezernyi katona elvonását a frontról – velünk akkor sem számoltak, hiába volt a magyar kormány szándéka őszinte (Kállay rettegett attól, hogy a vereség esetén újra a Trianon utáni határok mögé szorulunk, a németeket ráadásul nagyon utálta).

Roosevelt a következő háborúk elkerülése végett odaengedte Kelet-Európát Moszkvának, ezzel megadva Sztálinnak azt, amit Hitler nem tudott – az amerikaiak egyébként, ha más nemzetek szuverenitása és a stabilitás között kellett dönteni, mindig az előbbi javára döntöttek az utóbbi rovására. Valamit kezdeniük kellett ezzel a német–orosz köztes Európával, ez volt a britek szándéka is az 1938-as müncheni egyezmény során, amikor Csehszlovákia feldarabolása mellett döntöttek.

Nem ’45-ben kerültünk kalapács alá

Az a Jalta-legenda viszont, miszerint 1945-ben adták el Kelet-Európát a Szovjetuniónak, ebben a formában nem volt igaz, addig csak ad hoc akaratérvényesítés folyt Moszkva részéről.

A híres kép az 1945-ös jaltai konferenciáról: Winston Churchill angol miniszterelnök, Franklin Delano Roosevelt amerikai elnök és Joszif Sztálin szovjet diktátor

A híres kép az 1945-ös jaltai konferenciáról: Winston Churchill angol miniszterelnök, Franklin Delano Roosevelt amerikai elnök és Joszif Sztálin szovjet diktátor
Fotó: Europress/AFP

Egészen 1956-ig kellett várni, hogy világossá váljon ez a felosztás. Amerika szempontjából mindig elsődleges volt a biztonság és a stabilitás, miután 1956 kapcsán rájött, hogy a régiót nem fogja tudni fellazítással elszakítani és feladta a „felszabadítás” doktrínáját. Sőt az 1960–70-es évektől Washington egyre inkább úgy gondolta, jobb is, ha Moszkva gyeplőn tartja Kelet-Európát, mert különben a két világháború közötti adok-kapok tér vissza a német–orosz köztes térség népeinek marakodása miatt.

A forradalmi legendák

1956 kapcsán még egy közkedvelt mítoszt zúzott szét Borhi: mint elhangzott, a magyar forradalommal összefüggésben említés sem esett semmiféle nyugati katonai beavatkozásról, mivel hazánk méretéből fakadóan nem tudott volna ellenállást kifejteni; de még a harmincmilliós Lengyelország esetén is azzal zárták le a felvetést, hogy nagyhatalmak közötti háborút, ergo teljes pusztulást okozna, ezért az ötlet elvetendő. Nagy Imrét is totálisan félreértették, ahogy az a dokumentumokból kiderült: egyértelműen elutasították, még a nagyköveti akkreditációt is a kormány bukásáig halogatták.

Borhi mindezt az MNO-nak még kiegészítette néhány igen komoly adalékkal: cáfolta azt a legendát, hogy Francisco Franco spanyol jobboldali diktátor százezernyi önkéntest akart volna küldeni a forradalmárok megsegítésére – valójában csak fegyvert küldött volna amerikai repülőkön, ezzel pedig csak a harc húzódott volna el és még többen meghalnak. Végül az osztrákok nem engedték át a légterükön a gépeket, mert rettegtek attól, hogy az alig egy éve kivonult szovjetek visszatérnek.

Szovjet tankok Budapesten a forradalom leverése után, 1956 november 12-én

Szovjet tankok Budapesten a forradalom leverése után, 1956 november 12-én
Fotó: Europress/AFP

Atomot a szovjetekre

Az igaz, hogy a CIA kiképzett kelet-európai emigránsokat, de ezeket az embereket végül sosem vetették be. Washington ugyanis tudta, hogy az oroszok a világháborúig is elmennek Magyarország megtartásáért, hiszen ha Magyarország elveszik, az egész tömb felbomlik, és több helyütt nem biztos, hogy kiállta volna a próbát a friss Varsói Szerződés. A világháború pedig akár az orosz nukleáris arzenál bevetését is jelenthette volna. Bár a CIA igazgatóhelyettesének volt egy „elvadult” javaslata – ahogy Borhi portálunknak fogalmazott – arról, hogy atombombát dobjanak az orosz utánpótlási vonalakra, de Eisenhower elnök azt mondta a magyarokra utalva, hogy „nem akarhatjuk megölni azokat, akiket meg akarunk menteni”. Borhi szerint a be nem avatkozással nagyon jó döntést hoztak, hiszen máskülönben Magyarország területén vívták volna meg a harmadik világháborút.

Borhi azt is elmondta nekünk, hogy a szovjet csapatok kivonásának ötlete még az 1955-ös osztrák államszerződés idején felmerült Genfben, de az oroszok kerek perec megmondták, hogy erről tárgyalni sem hajlandóak. A finnekéhez hasonló – oroszbarát, de nem kommunista egypártrendszerű – berendezkedés akkor merült fel először, de az ötvenes években ez korai volt még; aztán 1989-ben újra előkerült a javaslat, ekkor viszont a Kelet-Európán végigsöprő rendszerváltás okafogyottá tette az egészet.

Lassabban, elvtársak!

Az amerikaiak az 1989–90-es „rendszerátigazítási hullámot” egyébként az 1945-ös fordulatok inverzeként képzelték el, de a rendszerváltás egyáltalán nem volt lefutott meccs. Amerika maga óvott a gyors reformoktól, fokozatos piacosodást javasolt, de sem a szocialista berendezkedést, sem a Varsói Szerződést nem akarta felrúgni, és ezt meg is üzenték Budapestre. A nyugatnémetek, osztrákok is azt üzenték: Nicht ugribugri! Mi több: Bushék igazából a reformkommunistáknak drukkoltak, megengedőbben talán egy MSZP–MDF nagykoalíciónak, amely fokozatosan viszi véghez az átalakítást. Paradox módon talán éppen a be nem avatkozásukkal tettek jót, mert így az oroszok nem próbálták meg menteni a menthetőt.

Büszkék lehetünk

A lengyel és magyar rendszerátalakítás ugyanakkor gyorsan zajlott le és sokkal radikálisabb volt, mint ahogy magukat a reformokat egyáltalán lehetővé tévő Gorbacsov elképzelte, de túltett a nyugati és amerikai szándékokon is. Borhi szerint ez egy olyan pontja volt a magyar történelemnek, amelyre büszkék lehetünk, hiszen hazánk és a régió nemzetközi helyzetének változásait a mi belpolitikai változtatásaink indították el, kár ehelyett a pápának vagy Reagan elnöknek „ajánlani” a diadalt.

Ezerarcú külpolitika

Amit fontos észben tartani, hogy bármennyire tűnik is központosítottnak egy-egy ország külpolitikája, az mindig különböző felek erőviszonyaitól függ. Ezért tett minden hivatalos elnöki álláspont mellé Borhi egy-egy „belső használatra szánt” dokumentumot, a külügyminisztérium, a CIA, az Amerika Hangja vagy a Szabad Európa Rádió álláspontját; míg magyar részről ez Kádár álláspontja mellett az MSZMP külügyi bizottsága és a Belügyminisztérium elképzeléseit jelentette. A nyitást jellemzően mindig a kereskedelmi és külügyi, a bezárkózást a védelmi tárca szorgalmazta.

Sokszor ezért tűnik úgy, hogy egy-egy ország külpolitikája teljesen következetlen. Hiába tudják például negyven éve, hogy Kuba elzárása káros, Obama csak most tudta legyőzni a floridai lobbit és meglépni egy 1961-es Kennedy-féle kelet-európai nyitáshoz hasonló doktrínát. Rákosiék már 1951-ben tudták, hogy a ránk erőltetett gazdasági modell működésképtelen, és feloldották volna az elzárkózást. Az, hogy nem volt igazi mozgásterünk, nem jelentette azt, hogy nem lehetett jó vagy nagyon buta külpolitikát folytatni, Borhi mindkettőre mondott példát. Rákosiéknak a nyitás nem sikerült, mert addigra annyira összevesztek az oroszokkal, hogy csak 1972-re tudták rendezni a viszonyt, amikor már Kádárék tudták, hogy hitel nélkül összeomlik a rendszer, és kölcsönt csak Washington jóváhagyásával szerezhettek. Utána viszont ügyesen sikerült a kedvenc szovjet csatlósállammá válnunk az USA szemében (ez addig, illetve amíg Ceausescu „meg nem bolondult”, Románia volt).

A helyzet némiképp skizofrén volt persze, hiszen miközben Amerika-ellenes cikkek garmadája jelent meg a magyar sajtóban, a külügy naponta kilincselt a követségen pénzért, a Szent Korona visszaadásáért vagy a Mindszenty-ügy megoldásáért koldulva. Amiben viszont ügyesek voltak, az a jó zsaru, rossz zsaru szerepjáték, hiszen a diktatúra sajátja volt, hogy az amerikaiak sosem tudták, valódi autoritással tárgyalnak-e. Miközben Szilágyi Béla külügyminiszter-helyettes álláspontja az volt, hogy minél több amerikai hullik el Vietnamban, annál jobb, Kádár az oroszokat szidta az amerikaiaknak. Ezt viszont ügyesen csinálták, ennek köszönhetően is lett Magyarország Amerika kedvenc csatlósa.

forrás: mno.hu

Amérique craignait le régime hongrois
Auteur: Zoltan Veczan
 

Amérique craignait le régime hongrois
Président américain et soviétique Mikhaïl Gorbatchev, George Bush, la fin de la conférence de la guerre froide à Malte
Euro PRESS / AFP
 

Des décennies de travail minutieux, plus d’un millier, pour la plupart réalisés en utilisant des sources d’archives américaines László Borhi mythe destructeur est particulièrement adapté pour les livres, dormir dans les intérêts des grandes puissances: les États-Unis et la Hongrie au cours de Livre de relation avec le système politique de la Seconde Guerre mondiale était. Le volume de l’information crédible et de première main obtenus à partir écrasé dans la poussière accumulée dans les légendes populaires de Hongrie décennie troublée. 

Le volume présentant Colonial George, les Archives historiques sécurité de l’Etat du Directeur général a également souligné que la Hongrie tailles de nature effectivement été exposé aux grandes puissances à la merci des, et comme le centre impérial et la province des conditions mises à la disposition soviéto-hongroise, de sorte que plus tard dans l’US- contexte hongrois. Pendant ce temps, après quatre décennies, de 1943 à 1944 était presque rien contrôle raisonnable de mise en forme de ces relations, il a déterminé les relations soviéto-américaines. 

Lors de l’événement, a déclaré: préférences américaines de décennie en décennie ont changé: les années cinquante la Pologne, dans les années soixante, la Roumanie, les années soixante-dix et la Hongrie était le “favori” en Europe de l’Est, dans le milieu des années quatre-vingt a été clairement: consulats occidentaux et les centres commerciaux ont été ouverts, et embargo sur la technologie de contournement Est que nous recevons de l’Amérique. Il pourrait simplement laisser Moscou en raison de la taille “de laboratoire expérimental” des pays de telles tentatives.
Autres stabilité en liberté
 

Comme Borhi, professeur à l’Université de l’Indiana, a dit qu’il n’a pas eu le gouvernement Kallay dans la guerre, de 1943 à 1944, et séparatistes tentatives autres que les Occidentaux distraction qui est provoquant l’occupation allemande, et des centaines de milliers de retrait des troupes de l’avant – avec nous, vous pouvez soit Ils ont été signalés, même si le gouvernement hongrois était intention sincère (Kallay était terrifié à ceux dans le besoin, en cas de défaite à nouveau derrière les frontières post-Trianon et une très détestait les Allemands). 

Roosevelt, afin d’empêcher l’Europe de l’Est de la prochaine guerre à Moscou, donnant ainsi Staline ce que Hitler ne pouvait pas – les Américains de toute façon, si d’autres pays ont dû décider entre la souveraineté et la stabilité, toujours prononcé en faveur de ce dernier au détriment de l’ancien. Quelque chose devait commencer avec l’intermédiaire en Europe germano-russe, il était l’intention des Britanniques pendant l’accord de Munich de 1938, quand il a été décidé de démembrement de la Tchécoslovaquie.
Aucune ’45 venus sous le marteau
 

La légende de Yalta, cependant, que, en 1945, a été vendu à l’Europe de l’Est, l’Union soviétique, ce ne fut pas vraie forme, ne fera que donner une partie de la volonté était hoc Moscou. 

L’image célèbre de la conférence de Yalta en 1945: le Premier ministre britannique Winston Churchill, le président américain Franklin Delano Roosevelt et le dictateur soviétique Joseph Staline
L’image célèbre de la conférence de Yalta en 1945: le Premier ministre britannique Winston Churchill, le président américain Franklin Delano Roosevelt et le dictateur soviétique Joseph Staline
Photo: Europress / AFP
 

Il a dû attendre jusqu’en 1956 pour préciser cette division. L’Amérique a toujours été une priorité en termes de sécurité et de la stabilité, dans le cadre de 1956 après avoir réalisé que la région ne sera pas capable de déchirer relâchement et a donné jusqu’à la “libération” doctrine. En effet, les années 1960-70-s de Washington est de plus en plus jugé préférable si Moscou maintient rein en Europe de l’Est, parce que sinon, entre les deux guerres mondiales et donnent prendre pour revenir aux peuples germano-russes de la région pour marakodása intermédiaire.
Les légendes révolutionnaires
 

1956 dans le cadre d’un autre mythe populaire écrasé dans Borhi: comme cela a été dit, dans le contexte de la révolution hongroise pas se référer à une quelconque intervention militaire occidentale, la taille de notre pays, parce que, par définition, il ne pouvait pas exercer une résistance; mais encore fermé le cas avec le trente millions Pologne est l’idée que la guerre entre grandes puissances, causerait la destruction totale d’Esztergom, donc l’idée est rejetée. Imre Nagy a également été totalement incompris, que les documents montrent clairement rejeté, même les ambassadeurs accrédités à la chute du gouvernement a également reporté. 

Borhi toute la MNO a également ajouté quelques-uns des additifs les plus graves: réfuté le mythe que Francisco Franco dans le Espagnol dictateur d’extrême-droite a voulu envoyer de l’aide aux révolutionnaires des centaines de milliers de bénévoles – en fait seulement été des armes envoyées de avions américains, il aurait éloigné seulement de se battre et plus de gens meurent. Enfin, les Autrichiens ont pas été autorisés à pénétrer dans l’espace aérien des machines, parce qu’ils craignaient que les Soviétiques se sont retirés à moins d’un retour de l’année. 

Chars soviétiques à Budapest après la révolution a été écrasé, le 12 Novembre 1956
Chars soviétiques à Budapest après la révolution a été écrasé, le 12 Novembre 1956
Photo: Europress / AFP
L’atome ou soviétique
 

Il est vrai que l’exil formés par la CIA en Europe de l’Est, mais à la fin de ces personnes n’a jamais été mis en place. Washington, parce qu’il savait que les Russes quittent la Hongrie jusqu’à la Seconde Guerre mondiale conservent également, que si la Hongrie est perdu, tout le démêler de tableau, et dans de nombreux endroits ne peut pas avoir résisté à l’épreuve du nouveau Pacte de Varsovie. La guerre mondiale et jusqu’à l’arsenal nucléaire russe auraient déployé il. Bien que le directeur adjoint de la CIA a eu une proposition «sauvages» – comme Borhi PORTAL mettre – que la bombe atomique tomber sur les lignes d’approvisionnement russes, mais le président Eisenhower a dit, se référant aux Hongrois que “Vous ne voulez pas tuer ceux que vous souhaitez enregistrer.” Selon le avatkozással Borhi pas une très bonne décision, parce que sinon il aurait été combattu dans la Troisième Guerre mondiale en Hongrie. 

Borhi nous a aussi dit que le retrait des troupes soviétiques idées ont émergé au cours de la Traité d’Etat autrichien en 1955 à Genève, mais les Russes à brûle-pourpoint que pas disposé à négocier sur cette a dit. Le finnekéhez similaire – pro-russe, mais pas un communiste à parti – il était premier arrangement, mais dans les années cinquante, il était encore trop tôt; En 1989, il se tourna à nouveau dans la proposition, mais dans ce cas, le régime qui a balayé l’Europe de l’Est a rendu tout cela sans objet.
Ralentissez, camarades!
 

Les Américains dans la “rendszerátigazítási de pointe» 1989-1990 imaginées autrement inversion des 1945 tours, mais la transition n’a pas été couru à tout le match. Amérique elle-même mis en garde contre des réformes rapides, a suggéré la marchandisation progressive, mais pas un arrangement socialiste, ni le Pacte de Varsovie ne voulait pas négliger, et qu’il a envoyé un message à Budapest. Les Allemands de l’Ouest, les Autrichiens a également envoyé un message: Nicht ugribugri! Qui plus est, l’reformkommunistáknak Bush effectivement applaudi, peut-être megengedőbben une large coalition des socialistes du MDF, qui accomplit progressivement conversion. Paradoxalement, peut-être le avatkozásukkal ne sont pas bonnes, parce que ce ne sont pas les Russes a essayé de sauver la famille.
Nous pouvons être fiers
 

Cependant, la transformation des systèmes hongrois polonais et a eu lieu rapidement et était beaucoup plus radicale que les réformes elles-mêmes, comme l’a fait Gorbatchev permettant l’imaginait, mais a dépassé les intentions occidentales et américaines ainsi. Il borhi que ce fut un tournant dans l’histoire hongroise, dont nous pouvons être fiers, parce que les changements dans la situation internationale de notre pays et les changements de la région nous avons lancé notre dégâts politique intérieure au président Reagan et le pape à la place “recommander” le triomphe.
Thousand Faces politique étrangère
 

Ce qui est important de se rappeler que peu importe combien il semble être centralisée dans la politique étrangère d’un pays, il dépendra toujours erőviszonyaitól différentes parties. Par conséquent, tous inclus dans la position présidentielle officielle Borhi un document “à usage interne”, le Département d’Etat, la CIA, ou la Voix de l’Amérique, la position de Radio Free Europe; tandis que du côté hongrois est à côté de MSZMP la commission des Affaires étrangères de la position de Kadar et le ministère de la vision de l’Intérieur voulait dire. L’ouverture est généralement toujours sur le commerce et les affaires étrangères, le ministère de la défense a appelé un verrou. 

Dans de nombreux cas, il apparaît donc que la politique étrangère d’un pays est totalement incompatible. Malgré de quarante ans, par exemple, être en mesure de fermer Cuba nuisibles, Obama a réussi à sortir de battre le hall de la Floride et une Europe de l’Est 1961 Kennedy ouverture seulement maintenant une doctrine similaire. Rakosi savait déjà en 1951 que nous a forcés modèle économique dysfonctionnel, et aurait levé l’isolement. Le fait qu’il n’y avait pas de place réelle de manœuvre, ne veut pas dire qu’il ne pouvait pas être bonne ou très mauvaise politique étrangère, à la fois dit par exemple Borhi. Ouverture Rákosiéknak échoué, car d’ici là brouillé avec les Russes de sorte que seulement 1972 étaient en mesure de régler l’affaire, quand ils savaient tonnelier, sans crédit à planter le système, et ne pouvait obtenir un prêt approuvé par Washington. Après cela, cependant habilement réussi à devenir le favori des yeux csatlósállammá américano-soviétiques (qui jusque-là ou jusqu’à ce que Ceausescu de “pas fou”, était la Roumanie). 

La situation était quelque peu schizophrénique, bien sûr, car il trop nombreux à énumérer des articles anti-américains publiés dans la presse hongroise, le Foreign kilincselt journée à l’ambassade pour l’argent, le retour de la Sainte Couronne ou le cas Mindszenty la mendicité des solutions. Qui à son tour, ils étaient intelligents, un bon flic, mauvais flic jeu de rôle, comme son propre était une dictature, les Américains ne savait jamais le réel avec le pouvoir de négocier. Si la position de Bela Szilagyi ministre adjoint des Affaires étrangères était que le plus américain meurt au Vietnam, le mieux, Kadar Russes blâmé les Américains. Ce à son tour habilement fait, grâce à la Hongrie est devenue sbire préféré de l’Amérique. 

Source: mno.hu