< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, GFHF hallgatói blogja, Közélet, Kultúra, Riport / Blog article: Egyház területén a mikrofon…/// Church in the area of ​​the microphone …

| Mobile | RSS

Egyház területén a mikrofon…/// Church in the area of ​​the microphone …

dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 014dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 016dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 020dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 019dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 017dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 011dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 008dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 005dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 004Egyház területén a mikrofon…

Úgy gondoltam, elindítok egy riport sorozatot… a papokról. Ez már régóta foglalkoztatott, bennem volt. Többen is felkértek; – Laci, miért nem írsz a papokról, mikor ez a téma mindenkit érdekel, ez egy zárt közösség, az olvasókat igen is érdekli a vallás s annak a másik oldala, oszlasd el a misztikumot, tedd láthatóvá a mindennapi életüket. Ezek a mondatok – a felmérések alapján- egyre erősödtek, szinte gyökeret vertek. Az elhatározást tett(tek) követték.

Az első riport alanyom Dr. Kovács József a Gál Ferenc Főiskola dékánja, a Szent Gellért Szemináriumi rektora volt. Hogy miért ő lett az első, nagyon egyszerű erre a válaszom. A rektor Úrnál felvételiztem a főiskola mesterkurzusára,(MA) ami egyetemi végzettséget ad.

Szül.: Kunágota,1956. január 28., Teol.: 1977-84. Szeged, közben sorkatona 1977-79. Marcali. Papsz.: 1984. június 16. Szeged, segédlelkész: 1984-86. Kevermes, 1986-89. Szegedi Dóm, 1989. Gyula. Plébános: 1989-92. Csanádapáca, spirituális: 1992-94. Szeged, Hittudományi Főiskola. Plébános: 1994-2007. Gyula, 1999-2007 esperes, 1999- egyházmegyei bíró, 2002- székesegyházi kanonok, 2006. Kunágota Díszpolgára ,- 2007. Gyula Városért Díj , – PPKE egyházjogi baccalaureatus, egyházjogi szaklicenciátus, Szent Gellért Szeminárium rektor, Szegedi Hittudományi Főiskola, adjunktus, a Magyar Kánonjogi Társaság tagja, 2008. püspöki irodaigazgató, provikárius (2008-2012), tanszékvezető.2009. kánonjogi doktorátus (PhD), főiskolai docens, MAB bizottsági tag, 2010. Békés Megyéért Díj, főiskolai tanár, 2011. Teológiai Kar: dékán ( Gál Ferenc Főiskola ), Csanádapácáért Díj. 2013. általános helynök, helyettes bírósági helynök, 2014. bírósági helynök

Nagyon egyszerű, segítőkész, véleményem szerint mélytudású ember. A főiskolán, bátran kijelenthetem, – mindenki szereti!

Rektor Úr! Beszéljen a családjáról, miért lett pap, mi vonzotta erre a pályára?

A szüleim; – édesapám kézbesítő volt, édesanyám háztartásbeli. Négyen vagyunk testvérek, kettő húgom és egy öcsém van. Az általános iskolámat szülőfalumban – Kunágotán- végeztem. Jó tanuló voltam, talán azért mert kisebb voltam a többieknél, ezért az első padba kerültem. Ergo: – kénytelen voltam figyelni. (csibészesen mosolygott). Hála Istennek a memóriám már akkor kiváló volt, s az órán hallottakat másnap vissza tudtam mondani… A házi feladatokat kellett csak megcsinálnom. Vallásos családba születtem, közösen jártunk templomba. Szeretném megjegyezni, hogy a rendszerváltáskor is volt hittan tanítás a falunkban. Az órákat egy nagy tudású esperes tartotta, aki a szülőket s a tanárokat is meggyőzte, ennek a jelentőségéről.
Nyolcadikos koromban gondoltam, hogy pap leszek. Ez a gondolatom még képlékeny állapotban volt, a helyi plébános javaslatára jelentkeztem a Bencésekhez, felvettek a gimnáziumba s leérettségiztem (5). Kollégista lettem. Képzelje el, az apámnak az akkor fizetése 1260 Ft volt, nekem a kollégiumi ellátásom 860 Ft került, míg otthon maradt testvéreimről is gondoskodnia kellett. Ezeket az anyagi megterheléseket a szüleim kertészkedésből – fóliázás- bírták fedezni. Nyáron – iskolaszünetben- az egész család a fóliában dolgozott. Paprikát, paradicsomot termeltünk s felvittük a Bosnyák térre, illetve a nagybani piacra. Ezzel a bevétellel egészítettük ki a család megélhetését.
Győrben eltöltött gimnáziumi éveim voltak a legszebb éveim. (A szeme csillogott) Minden tanárom Bencés szerzetes volt. A világot falusi gyerekként ismertem meg. Ám a Balatonon akkor még nem voltam.

Abban az időben hány fős volt Kunágota lakossága?

Olyan négyezer körülinek mondható. Lelkes, szorgos emberek lakták a falut. Mindenki mindenkit ismert. Segítettük egymást. Ez olyan volt, mint egy nagycsalád. – majd így folytatta,
Győrben sok barátra tettem szert, az osztálylétszám 40 fő volt, s ebből 36 érettségiztünk. Sokat köszönhetek a magyar tanáromnak, neki köszönhetem az irodalom iránti szeretetemet.

Hogy hívták a tanárát?

Cziráki Lászlónak. Tudja szerkesztő Úr, mikor beszabadultam a könyvtárba, annyit olvastam, hogy a többiek molyocskának neveztek el, ami a mai napig megmaradt. Ha volt egy-két percem, azonnal olvastam. Így találkoztam a nagy klasszikusokkal. Pl. Háború és Békével. Tanár Úr feladta szorgalmi olvasmánynak, s az osztályból csak én olvastam el egyedül. Laci bácsi (magyar tanár) megkérdezte Kovács elolvastad az utolsó 100 oldalt is? Nem! – jelentettem ki. Megpróbáltam, de nem értettem. –Mivel igazat mondtam, ezért jelest adott. A regény cselekményére vonatkozó kérdésekre tudtam a választ. A verseket szerettem, memorizáltam, ezek a versek a mai napig visszaköszönnek, nemcsak visszaköszönnek, hanem kapásból tudom idézni is. Humán beállítottságú vagyok s nagy élmény volt számomra azért a matematika, fizika, kémia. Kémiából érettségiztem.
Mi lett a főiskolával, hányan jelentkeztek?
Az érettségit követően nem jelentkeztem rögtön elmentem dolgozni. Tisztázni akartam magamban, mivel ott éltem a szerzetesek között. Nem tudtam elképzelni, hogy matekot tanítsak. Én falusi plébános akartam lenni. Három év munka után jelentkeztem a Hittudományi Főiskolára. Udvardy József püspök Úrnál felvételiztem.(én meg Ő nála a rektor Úrnál szerkesztő) Az osztályból négyen lettünk papok.

Addig hol dolgozott?

A családi hagyományokat őrizve, a postánál. Vezető-helyettes lehettem a Békés megyében 2 évig s egy évet Budapesten a XII. kerületben. Ezután jelentkeztem a főiskolára, s közben elvittek katonának.

Az Isten Önt próbára tette?

Igen! Én is így gondolom, nemcsak engem, másokat is. Tüzér voltam, majd felderítő Marcaliban. A Kárpát 79 hadgyakorlaton is részt vettem. Voltam a Szovjetunióban is, útlevél nélkül vittek ki bennünket. A leszerelés után folytattam a főiskolát. Óriási élményt jelentettek számomra a hivatásommal kapcsolatos dolgok!
Kisgyermek koromban megkérdezték a rokonok, – Józsi, mi leszel, ha nagy leszel? Erre azt válaszoltam; – Pápa! Azt, akkor nem tudtam, hogy van püspök is! A kijelentést követően kinevettek a rokonok s a családtagok is. Az öt év alatt tudatosan készültem a papi pályára. Úgy éreztem itt megtalálom a céljaimat, tudom segíteni az embereket, és Istenhez is közel kerülök! Szerettem az oltárkörül lenni, jártam ministrálni.

Hány nyelven beszél rektor Úr?

Anyanyelvemen – nevetett- s van egy középfokú angol nyelvvizsgám. Latint is sokat tanultam. A kispapoknak latin misét mondok. Sajnos nem volt lehetőségem a nyelvtanulásra. Most meg már késő. Rektor Úr én is 60 éves vagyok…

Hogyan élte meg a kápláni munkakört a Dómban?

Ábrahám atya volt akkor a plébános (2011- ben készítettem vele egy riportot szerkesztő) Egy bizonyos idő elteltével így szólt Ábrahám atya: – úgy írja be a prédikációt, hogy majd később tudja folytatni. Azt jelentette, hogy újmisésként én leszek a káplán a Dómban… de a Jóisten másként gondolta.

Mi a káplán fogalma?

Segédlelkész, aki plébánostól kapja a feladatokat, s tartozik elszámolással.
Szegeden végeztem egy felmérést, számtalan ember szereti ezt a témát, ám több papi címmel, címekkel nincsenek tisztában az emberek pl. esperes
Van a káplán, aki a plébánosnak a helyettese. A plébános – püspök bízza, meg- a hívek lelki pásztori ellátásról gondoskodik. Az esperes. 10 plébániát fogtak össze, annak az élére egy dékán került, s ebből lett az esperes. – Mi az, hogy káptalan? – A középkorban a püspök mellett is volt egy papi csoport, aki a püspöknek dolgozott. Gyóntató, tanító papokból alakultak ki a káptalanok. Ha a püspökkel történt valami, akkor mindig a káptalan választotta meg az egyházmegye vezetőjét, míg Róma nem nevezett ki újabb püspököt. A rendszerváltást követően a tanácsosok testülete vette át a káptalan szerepét.
Köszönöm a felvilágosítást. Sokan az olvasóink közül nem tudták ezeket a szakkifejezéseket.

Lázár János a miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatóján kijelentette 5,3 milliárd forintot költenek a felsőoktatás támogatására. Ebből a pénzből az ország főiskolái, egyetemei kapnak, hogy osztják el egyáltalán. Az egyház számtalan iskolát átvett és milyen szinte van az oktatás?

A gazdasági kérdésekben a Főiskola rektora Dr. Kozma Gábor Úr tud kielégítő választ adni. Van állami norma, amit kap az egyházi iskola is. A Püspöki Karon keresztül vannak források, amiből részesülünk mi is.

Olvastam, hogy a mi püspökünk Dr. Kiss- Rigó László és Dr. Erdő Péter bíboros Úr között vita alakult ki az iskolákkal kapcsolatban?

Akkor maga többet tud, mint én. Az egyházmegyénk vezetője Kiss –Rigó püspök Úr. Nincs alá-fölé rendeltség csak mellérendeltségi viszony az egyházmegyék között. Minden püspök közvetlenül a pápához tartozik!
Az egyházmegye, akkor veszi át az iskolát, ha azt a szülők kérik. A polgármesternek meg kell szavaztatni a szőlőkkel , kérik e hogy az egyház átvegye. Ha nincs, meg a többség a püspök Úr nem veszi át az iskolát.
Volt egy ilyen jellegű riportom Kisteleken Laczkó atyával, akit a polgármester Úr igencsak lealázott. Ott is szó volt, a szülők részéről, hogy az egyház vegye át az iskolát. A polgármester nem engedte, Laczkó atya szerint.

Az iszlám térhódítása mennyire befolyásolja a vallást s annak alakulását?

Az iszlám megjelenése az egyházmegyénkben igazából nem tapasztalható. Átmennek, az országon s nem maradnak itt. Pl. a szír keresztények ugyanazt a kultúrát hozzák be az országunkban, ami nekünk is van. Az iszlám nem fog integrálódni. Európában nem fogja átvenni a kereszténységet, mivel az szilárd s megmarad! Nekünk keresztényeknek kezelnünk kell ezt a problémát. Nem dughatjuk homokba a fejünket. Akik ránk szorulnak, azoknak segítenünk kell. A kísérő nélküli kiskorúakról – bevándorlók- az egyházmegyénk gondoskodik, elhelyezi gyermekintézményeinkbe. Iskolába járnak, nyelveket tanulnak.

A Gál Ferenc Főiskola nagyon elismert Magyarországon. Milyen jövő előtt áll a GFF?

Ön csak egy kis szeletjét látja a főiskolának. Több kara van a főiskolának, Teológiai, Társadalomtudományi, pedagógiai, sőt mezőgazdasági kara is lesz. Gazdasági szakembereket nevelünk s ott már nincs teológia. Főiskolánknak közel 1550 hallgatója van.

Van kereslet a mezőgazdasági kar iránt?

Igen! Van érdeklődés.

Sportolt e rektor Úr?

Hivatalosan nem. Fiatal koromban rúgtam a bőrt, de csak falusi szinten. A kondi termet viszont hetente többször látogatom. TV- nem nézek, inkább könyveket olvasok, bocsánat a focimeccseket s a Forma 1-t szoktam nézni.

Mi a véleménye a cölibátusról?

Vissza kell menni az alapokhoz, Jézusig. Jézusnak nem volt felesége, minden kitalálás ellenére! Jézust keresztre feszítették, meghalt és harmadnapra feltámadt.
Több könyvben, tv műsorban, olvastam, láttam, amelyben a bibliakutatók, állítják, „bizonyítják”, hogy Jézus életében fontos szerepet játszott Mária Magdolna, Ez támadás lenne a katolikusokkal szemben?
Ez nem most kezdődött, mindjárt a feltámadáskor, ugyan is a farizeusok azt mondták a katonáknak, adunk nektek pénzt,- akkor is már mindent meglehetett venni- mondjátok azt, amíg aludtunk jöttek a tanítványok és ellopták a testet. Akkor már támadták, hogy Jézus nem támadt fel. Ha Jézus nem támadt volna fel, akkor most nincs miről beszélnünk.
A cölibátus vállalása Jézus követését jelenti, én ugyanazt az életet kívánom követni, mint Jézus.
Ha feloldanák, a cölibátust nem élnék e lehetőséggel, mert tudtam mit vállalok. Nem könnyebb ez a forma, mint a házas élet! Én a ruháimat saját magam mosom, s az ingeimet vasalom.
Az életem így teljes, hogy vállaltam a cölibátust. Jézust idézzem; „Mindenkinek, mindene lettem”. A mi nőtlenségünk jele a föltámadás utáni életnek is.
A pápának joga lenne feloldani a cölibátust!

Tud főzni rektor Úr?
Nem. A tojásételeket, a teát remekül elkészítem.

Mikor találkozik a testvéreivel?

Évente négy alkalommal. Az öcsém is plébános.

A szülei látták, hogy Önt felszentelik?
Igen!

A pápa sokat utazik a katolikusok érdekében. Fel akarja hívni a szegénységre a figyelmet?

Szegények mindig lesznek köztetek – Jézus mondta. A szegények szolgálatát mindig is kiemelt feladatként kezelte a kereszténység.

Elolvastam János evangéliumot többször is. Nem találtam Jézus életéről hat éves koráig adatokat, valamint 12-30 kora közötti idő is kiesett. Mi lett ezekkel az idővel?

A II. sz- ban maradt fent írás, hogy Názáretben és környékén mindig mutogatják azokat a szerszámokat, amelyeket Jézus ácsként készített. Az evangéliumok nem önéletrajzok. Elkezdték összegyűjteni Jézussal kapcsolatos írásokat, iratokat, először a föltámadás körüli eseményeket gyűjtötték össze, majd a haláláról szóló elbeszéléseket, a csoda elbeszéléseket, példabeszédeket. Így lett meg Márk evangéliuma. Márk evangéliuma a zsidóságból megtérteknek szól. Lukács már bővebben írta le, mert Ő a pogányságból megtérteknek írt. Összegyűjtötte a gyerekségből, születésből szóló híreket is. Márk túl közel volt, János túl messze volt, azért nincs írás Jézusról születéséről az evangéliumukban. Ezek tudatosan megszerkesztett tapasztalatok voltak. Mind a négy evangélista másként látja, tapasztalta meg a történteket. János azt mondta; – sok van, amit leírtam, de még több van, amit nem írtam le. A keleti ember a lényeget akarta látni.

A rektor Úr boldogan ecsetelte az elismerései között e-díjait, amire a legbüszkébb… Távlatokban nyitotta meg a díjak mögötti munka értelmét. Önérzetes vállalta a nehézségeit, a ráfordított időt-munkát, szívesen tette, mert ez a hívatása, segíteni-tájékoztatni az embereket, a hívőket s közelebb hozni őket Istenhez. E díjak a fáradhatatlan munka termése, amit ki kell érdemelni!

Kunágota Díszpolgára , Gyula Városért Díj , Békés Megyéért Díj, Csanádapácáért Díj..

Köszönöm a beszélgetést

2015-07-14 lio-

Church in the area of ​​the microphone …

I thought, triggering a series of reports … the priests. It has long been employed in it. Several people have been asked; – Johnny, why do not you write the priests, when everyone interested in this topic, it is a closed community, so the reader is interested in the religion and its flip side, decomposing the mystery, put visible in their daily lives. These sentences – alapján- became harder to surveys, almost took root. The decision taken (tek) followed.

The first report of Franz Joseph Smith Alanya Dr. Gal College dean, rector of the Seminary of St. Gerard was. Why he became the first answer to this is very simple. The rector of the college entrance exam Lord mesterkurzusára (MA), which is a university degree.

Born .: Kunágota, 1956th January 28, Teola .: 1977-84. Szeged, conscripts during 1977-79. Marcali. Papsz .: 16 June 1984 Szeged, curate: 1984-86. Kevermes, 1986-89. Cathedral of Szeged, Gyula 1989. Parson: 1989-92. Csanádapáca spiritual: 1992-94. Szeged College of Theology. Parson: 1994-2007. Gyula, 1999-2007 dean, 1999- diocesan judge, in 2002 the cathedral canon 2006 Kunágota Freeman, 2007 – Gyula Városért Award – PPKE canonical bachelor, canonical szaklicenciátus, St. Gerard Seminary rector of Theology Szeged College, lecturer, Hungarian member of the Canon Law Society, 2008. Bishop’s office manager, provikárius (2008-2012), tanszékvezető.2009. canon law doctorate (PhD), associate professor, committee member, MAB, 2010 Békés County Award, professor, Faculty of Theology, 2011: Dean (Gal Francis College), Csanádapácáért Award. 2013 vicar general, vicar deputy court, judicial vicar 2014

It’s very simple, helpful, in my view, deeply knowledgeable man. In college, I can say – everyone loves!

Rector Lord! Talk to your family, why would a priest, we are attracted to this career?

My parents; – My father was a deliverer, my mother a housewife. Four of them are brothers, a sister and two brother is. In general my village my school – I graduated Kunágotán-. I was a good student, maybe because I was younger than the others, so I got the first pew. Ergo: – I had to pay attention. (Smiling mischievously). Thank God my memory has it been excellent, and the hours heard back pages the next day … I could tell I had just done the homework. I was born in a religious family, we went to church together. I would like to note that when the regime was teaching religion in our village. The classes are held in a powerful dean, who persuaded the parents and the teachers too, the significance of this.
Eighth grade, when I thought that I would be a priest. This thought was a state of flux, the proposal of the local parish priest I applied to the Benedictines, was admitted to the high school and graduated (5). I became a student hostel. Imagine you are the father of the then salary was £ 1,260, I can see my dorm was £ 860, while remaining at home also had to ensure testvéreimről. These materials are straining my parents kertészkedésből – fóliázás- fared cover. In summer – iskolaszünetben- the whole family worked in the film. Peppers, tomatoes were produced and applied to the Bosnian square, or to the wholesale market. This income was supplemented the family’s livelihood.
Gyor spent my high school years I had the best years. (Her eyes sparkled) Every teacher was Benedictine monk. The rural world as a child to know. But then I was not on Lake Balaton.

At that time many people were Kunágota population?

It can be said to be around four thousand. Enthusiastic, hard-working people lived in the village. Everybody knew everybody. We helped each other. It was like one big family. – And then he went on to say,
I have gained many friends in Gyor, class size was 40, and 36 of which we graduation. I owe a lot to the Hungarian my teacher, I owe my love of literature.

What was your teacher?

Cziráki Laszlo. Editor Lord knows when beszabadultam the library, you read that others molyocskának named after, what remains to this day. If there was a couple of minutes to spare, I read immediately. So I met the great classics. Eg. War and Peace. Lord gave a reading teacher semester, and the class I just read it yourself. Uncle Laci (Hungarian teacher) asked Smith read the last 100 pages? No! – I said. I tried, but I did not understand. -Mivel Told the truth, he had given prominent. I was able to answer questions about the plot of the novel. The love poems, memorized, these verses are reflected to this day, not only are reflected, but I can recall offhand. I am a human minded and it was a great experience for me because of mathematics, physics, chemistry. I graduated in Chemistry.
What happened to college, how many have occurred?
After secondary school I applied I did not immediately went to work. I wanted to clarify to myself, because I lived among the monks. I could not imagine that teach math. I wanted to be a village priest. After three years of work I applied to the college of Theology. Udvardy Lord Bishop Joseph entrance exam. (I have the gift of His Lord Rector editor) The four classes became priests.

Where he worked until then?

The family tradition guarding the post office. Deputy Head of the Peaceful counties must have been for 2 years and one year in Budapest, XII. district. Then I applied to college, and when they took the army.

God will test you did?

Yes! I think so, too, not just me, others. I was a gunner and scout Marcali. The Carpathian 79 I took part in military training. They were in the Soviet Union, they took us out without a passport. After demobilization I went to college. Vast experience things related to my profession for me!
When I was a small child asked the relatives – Joe, what you’ll be when you grow up? He replied; – Pope! We will not know that there are bishops! Following the revelation they laughed relatives and the family members. During the five years I was consciously preparing the priesthood. Here are my goals I felt, I can help people, and God will be close! I loved being around the altar, I ministrálni.

How many languages ​​speak the rector Lord?

My mother tongue – nevetett- and have a level of English language exam. Latina also learned a lot. I say Mass in Latin Small priests. Unfortunately I did not get a chance to learn languages. Now it is too late. Mr. Rector I’m 60 years old …

How did the chaplain job on the hill?

Abraham’s father was the vicar (in 2011 it made a report editor) After some time he said, Father Abraham – they enter the sermon that will be able to continue later. It meant that I would be újmisésként the chaplain of the hill … but the good Lord thought otherwise.

What is the concept of the chaplain?

Assistant Pastor, who gets the jobs plébánostól and accountable.
Szeged conducted a survey, many people love this theme, but several priests title, titles are not aware of eg people. dean
There’s chaplain, who is the deputy parish priest. The parish priest – bishop leaves, meg- pastoral care of the faithful spiritual care. The dean. 10 parishes have come together, it led to the establishment of a dean, and the dean of which became. – What is that chapter? – In the Middle Ages it was also a priest by the bishop of the group who worked for the bishop. Confessionals, priests, teachers developed in the chapters. If something happened to the bishop, always choosing the chapter at the head of the diocese until a new bishop of Rome he did not appoint him. After the transition has taken over the role of councilors body of the chapter.
Thank you for the clarification. Many of them did not know the terms of our readers.

János Lázár, the Prime Minister announced a press conference co-driver HUF 5.3 billion spent in support of higher education. From this money the country’s colleges and universities are given to be distributed at all. The church received a number of schools and what level of education you?

In economic matters, the Rector of the College, Dr. Gábor Kozma Lord can give satisfactory answers. There is a public norm, you get to the church school. There are sources through the Faculty of Bishops, from which we can partake.

I read that our bishop László Kiss-Rigo between Forest and Dr. Peter Lord Cardinal debate in relation to the schools?

Then you know more than I do. The diocese leader Bishop Kiss -Rigó Lord. There is no subordination subordination only included hypothecation between the dioceses. Each bishop is directly to the Pope!
The diocese, will take over the school, if requested by the parents. The mayor must vote feed the vineyards, asking whether to take over the church. If not, the majority of the Lord Bishop did not take over the school.
There was a report of this kind Kistelek Laczko Father, who is very lealázott the Lord Mayor. There was word from the parents to the church to take over the school. The mayor did not let Laczko, according to Father.

How Islam is spreading and its influence on the evolution of religion?

Islam is the appearance of the church is not really seen in our county. To pass, the country and do not stay here. Eg. The Syrian Christians are imported from the same culture in our country, which we also have. Islam will not be integrated. It will not adopt Christianity in Europe, as the firm’s retained! For us Christians, we must treat this problem. We can not stick our heads in the sand. Those who need us, we need help. Unaccompanied Minors – bevándorlók- takes care of the diocese, locates gyermekintézményeinkbe. They go to school, learn a language.

The College is recognized by Ferenc Gal in Hungary. The future is in front of the GFF?

You can only see a small szeletjét the college. Several faculties of colleges, theology, social sciences, education and even agriculture faculties will be. Economic experts are grown and there has been no theology. College fighters nearly 1,550 students.

There is demand for the agricultural arm?

Yes! We have interest.

Lord Rector of this athlete?

Not officially. When I was young I kicked the skin, but only village level. The gym, however, I visit several times a week. I do not watch TV, read books rather, pardon the football matches and the Formula 1 I used to watch.

What do you think of celibacy?

You have to go to basics, back to Jesus. Jesus was not married, in spite of all fiction! Jesus was crucified, died, and rose again the third day.
More book, TV show, I read, I saw the Bible in which researchers claim to “prove” that played an important role in the life of Jesus to Mary Magdalene, this would be an attack against Catholics?
It’s not just begun, it’s almost in the resurrection, because of the Pharisees they told the soldiers, we will give you money – you can already meglehetett venni- everything I say, as long as we slept and came to the disciples stole the body. Then they attacked, that Jesus did not rise. If Jesus was not raised, then we have nothing to talk about.
The celibacy of Jesus is tracking, I wish to follow the same life as Jesus.
If you lifted the celibacy I do not exercise this option because I knew what I undertake. No, this is easier to shape than married life! I wash my clothes myself, and the ingeimet iron litter.
My life is so full that I undertook celibacy. Jesus quote; “Everyone, I got it all.” Our celibate after we sign the resurrection of life as well.
The Pope had the right to dissolve the celibacy!

Mr. Rector can cook?
No. The egg dishes, well I prepare the tea.

When you met with her sisters?

Four times a year. My brother is also a parish priest.

His parents saw that ordain you?
Yes!

The pope travels a lot for Catholics. He wants to call attention to poverty?

The poor will always be with you – Jesus said. The poor service has always been treated as a priority of Christianity.

I have read John’s Gospel several times. I could not find information about the life of Jesus until the age of six, and the time between the age of 12-30 also fell. What happened to those times?

II. SZ remained above in writing, to Nazareth and always around to show off the tools that made Jesus a carpenter. The Gospels do not CVs. They began to gather requirements, documents concerning Jesus, they gathered for the first time in the events surrounding the resurrection and stories on the death of the miracle stories, parables. So it was Mark. Mark says converts from Judaism. Luke has already written down more, because he wrote converts from paganism. He gathered the children into strength, news on births as well. Mark was too close, John was too far, so he is not writing about the birth of Jesus in the Gospels them. These experiences were deliberately constructed. All four evangelists sees differently experienced what happened. John said; – There is a lot of what I wrote, but even more is what I wrote down. The Eastern people wanted to see the point.

The president described the Lord happily in recognition of this, the fees you most proud of … the horizons opened the meaning of work behind the charges. Self-respecting undertook the difficulties of the dedication-time job, he willingly because this profession, to help inform people, believers and bring them closer to God. These fees the fruit of tireless work that has to be earned!

Kunágota Freeman, Gyula Városért Award, Award Békés County, Csanádapácáért Prix ..

Thank you for the conversation

2015-07-14 lio-

 

Leave a Reply 5292 megnézve, 3 alkalommal mai nap |
Tags: