< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Illegális bevándorlás Angela Merkelnek vége? Erősödik az elégedetlenség a pártjában is((((Illegal immigrationAngela Merkel over? Strengthening the party’s dissatisfaction is

| Mobile | RSS

Illegális bevándorlás Angela Merkelnek vége? Erősödik az elégedetlenség a pártjában is((((Illegal immigrationAngela Merkel over? Strengthening the party’s dissatisfaction is

2015. szeptember 28. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Illegális bevándorlás

Angela Merkelnek vége? Erősödik az elégedetlenség a pártjában is

Hiába magyarázkodott, nem tudta megnyugtatni a 310 fős frakciót.

Németországban a menekültválság miatt erősödik és egyre nyíltabban mutatkozik meg az elégedetlenség Angela Merkellel szemben a kancellár pártjában, a Kereszténydemokrata Unióban (CDU).

A CDU-ban a legtöbben pontosan azt gondolják, amit a testvérpárt bajor Keresztényszociális Uniónál (CSU) ki is mondanak, vagyis hogy “jelezni kell, hogy nem tudunk mindenkit befogadni” – mondta a Welt am Sonntag című vasárnapi lapnak Steffen Kampeter, a CDU egyik tekintélyes parlamenti (Bundestag) képviselője, volt pénzügyminisztériumi államtitkár.

A kancellárnak a konzervatív CDU/CSU pártszövetség Bundestag-frakciójának keddi ülésén három órán keresztül kellett hallgatnia a panaszokat és bírálatokat a képviselőktől, akiken egyre nagyobb a nyomás a választókerületi pártszervezetek és a menekültválság miatt vészesen leterhelt helyi igazgatási, önkormányzati vezetők részéről. Angela Merkel háromszor szólalt fel a vitában, de nem tudta megnyugtatni a 310 fős frakciót. Az ülés utáni napokban aztán nyilvános bírálat csak szórványosan jelent meg, de vasárnapi lapokban többen már névvel is vállalták véleményüket.

Az általános vélekedés szerint a Magyarországról elindult menedékkérők beengedése szeptember elején a dublini szabályokat hatályon kívül helyező lépés, és végzetes hiba volt Angela Merkeltől, és a kancellár több félresikerült megnyilvánulása – beszéde, gesztusa – is hozzájárult a menekülthullám drámai fölerősödéséhez.

“Nem lett könnyebb az élet a kancellár nyilatkozataitól” – fogalmazott egy másik vasárnapi lapnak, a Bild am Sonntagnak (BamS) Erika Steinbach, a frakció emberi jogi munkabizottságának elnöke. Hozzátette: a lakosság azt várja a konzervatívoktól, hogy “tartóztassák fel az áradatot”.

MTI Fotó: Balogh Zoltán

A kancellár beszédéiben, nyilatkozataiban visszatérő elem, hogy Németország sikerrel megbirkózik a menekültválsággal. “Meg tudjuk csinálni! Feltűrjük az ingujjat és legyőzzük az utunkba kerülő akadályokat” – mondta Angela Merkel számos alkalommal.

Bírálói szerint viszont más hangokat is meg kellene ütnie. Tovább kell lépni, “nem lehet megmaradni ennél a derűt sugárzó szövegnél” – mondta a BamS-nak Klaus-Peter Willisch parlamenti képviselő, a CDU Hessen tartományi szervezetének egyik vezetője.

A hatékony menekültpolitikához “nem elég mindig csak a humanitárius kötelességeket hangsúlyozni” – tette hozzá Mike Möhring, a párt türingiai szervezetének elnöke.

A Welt am Sonntag szerint többen “kreatív” módszerekkel igyekeznek jelezni, hogy a CDU valójában nem változott meg, továbbra is a korlátozó, a biztonság fenntartására és a német értékek védelmére összpontosító bevándorlási politikát képvisel. Például Julia Klöckner, a párt Rajna-vidék-Pfalz tartományi szervezetének elnöke – aki 2016 tavaszán a tartományi választáson vissza akarja szerezni a CDU-nak a miniszterelnöki széket a szociáldemokratáktól (SPD) – a napokban felháborodást mutatva nyilatkozott egy menekültszálláson tett látogatásáról, mert nem fogott kezet vele egy imám (a muzulmán vallásban a szertartásokat vezető személy), arra hivatkozva, hogy vallása miatt csak férfiakkal foghat kezet.

Túlzásba esett?

Julia Klöckner az eset miatt egy úgynevezett integrációs törvény megalkotását sürgette. Hangsúlyozta: jogszabályban kell rögzíteni, hogy a Németországban befogadott menekülteknek, bevándorlóknak el kell fogadniuk a német társadalom alapértékeit.

A CDU legfelső vezetésében érzékelik az elégedetlenséget, és azt mondják, hogy a Magyarországról elindult menedékkérők beengedése nem jelent változást a párt politikájában. Peter Tauber főtitkár a Welt am Sonntagnak nyilatkozva felidézte az a júliusban történt esetet, amikor egy palesztin menedékkérő kislány elsírta magát egy rendezvényen, mert a kancellár azt mondta neki, hogy Németország nem tud mindenkit befogadni, és lesznek, akiknek távozniuk kell.

Ez a kijelentés “továbbra is érvényes, és nincs ellentétben azzal, hogy három hete egy vészhelyzet miatt rövid időre megnyitottuk a határokat” – emelte ki a CDU főtitkára.

A Magyarországról elindult menedékkérők beengedése óta viszont drámai mértékben fölerősödött a menekülthullám. A Deutsche Bahn vasúttársaság egyik vezetőjének szombati nyilatkozata szerint az utóbbi három hétben több mint 100 különvonattal összesen 130 ezer menedékkérőt szállítottak.

Angela Merkel népszerűsége pedig csökkenésnek indult. Az utóbbi napokban két közvélemény-kutató intézet – a Forsa és az Emnid – jelezte ezt, és szombaton a Der Spiegel című hírmagazin is a kancellár támogatottságának jelentős visszaesését mutató adatokat ismertetett. A TNS közvélemény-kutató intézet a hírmagazinnak készített felmérésében kimutatta, hogy Angela Merkel már csak a negyedik a legnépszerűbb politikusok ranglistáján, a második helyről esett a negyedik helyre. Jelenleg 63 százalék mindazok aránya, akik szerint a jövőben is fontos szerepet kell betöltenie, ami 5 százalékpontos csökkenés a legutóbbi, júniusi felméréshez képest.

forrás:ma.hu

Illegal immigration
Angela Merkel over? Strengthening the party’s dissatisfaction is
 

In vain he explained, he could not calm the 310-strong faction. 

Germany strengthened because of the refugee crisis and more and more openly manifested dissatisfaction with Chancellor Angela Merkel’s party, the Christian Democratic Union (CDU). 

The CDU was the most accurate I think what the sister party Christian Social Union in Bavaria at (CSU), who also say, that it “should indicate that we can not accommodate everyone,” – said the Sunday newspaper Welt am Sonntag on Steffen Kampeter, a CDU One substantial Parliament (Bundestag) representative, former Treasury Secretary. 

The chancellor of the conservative CDU / CSU party alliance Bundestag fraction of Tuesday’s meeting had to listen to complaints and criticism from Members for three hours undergoing increasing pressure because of the constituency party organizations and refugee crisis dangerously busy local administration, local government leaders behalf. Angela Merkel spoke three times in the debate, but was unable to calm the 310-strong faction. In the days following the meeting he publicly criticized only sporadically appeared in the Sunday papers but also many names already pledged their views. 

The general opinion is that the admission of asylum seekers from Hungary started in early September in Dublin rules which repealed step and Angela Merkeltől was a fatal error, and the Chancellor managed to put aside more manifestation – speech, gesture – also contributed to the dramatic fölerősödéséhez refugee wave. 

“It became easier to live in the Chancellor’s declarations” – said another Sunday newspaper, Bild am Sonntag on (Bamse) Erika Steinbach, president of the Human Rights Working Committee fraction. He added that the population expects from the conservative to “arrest on the tide.”
MTI Photo: Zoltán Balogh
 

The chancellor’s speeches, statements recurring items that Germany successfully handle the refugee crisis. “We can do it rolled up his sleeves and overcome obstacles in our way to be!” – Angela Merkel said on many occasions. 

According to critics, however, it should also contrast with other sounds. Continue to move on, “you can not survive in this text, radiating serenity” – said the Bamse’s Klaus-Peter WILLISCH MP, one of the leaders of the CDU Hesse state organization. 

The effective refugee policy “is not always enough just to emphasize the humanitarian obligations” – said Mike Möhring, President of the Thuringian party organization. 

Welt am Sonntag, according to the more “creative” methods seek to indicate that the CDU does not actually changed, continues to be restrictive, focusing on maintaining security and protecting the values ​​of the German immigration policy. For example, Julia Klöckner, chairman of the party’s Rhineland-Palatinate state organization – who in 2016 spring in the provincial election, wants to gain the CDU’s prime minister back to the Social Democrats (SPD) – the days outrage pointing commented on his visit to a refugee hostel, it has not caught with her hands in a prayer (the Muslim religious ceremonies leading persons), on the grounds that their faith will be only six men shake hands.
It fell overboard?
 

Julia Klöckner case because of the creation of a so-called Integration Act called for. He stressed that legislation should fix that Germany accepted refugees, immigrants must accept the basic values ​​of the German society. 

The top leadership of the CDU sense of discontent and say that Hungary started the admission of asylum seekers will not change the party’s policy. Peter Welt am Sonntag Tauber Commenting on the Secretary-General recalled the incident occurred in July, when a Palestinian asylum seeker little girl burst into tears at an event because the chancellor had told him that Germany can not accommodate everyone, and will be, who must leave. 

This statement “is still valid, and is not opposed to three weeks because of an emergency situation in a short time we opened the borders” – said the CDU general secretary. 

Since the admission of asylum seekers from Hungary started in turn dramatically intensified a wave of refugees. Saturday’s statement by a head of Deutsche Bahn railway company, according to the last three weeks, more than 100 special train transported a total of 130 thousand asylum seekers. 

Angela Merkel’s popularity and started to decline. In recent days, two polling institute – Emnid and Forsa the – indicated this and by news magazine Der Spiegel on Saturday is also the chancellor of supported data showing a significant decline described. TNS polling institute survey of the news magazine revealed that Angela Merkel is only the fourth most popular politicians in the rankings, dropped from second place to fourth place. Currently, 63 per cent the proportion of those who think that should play an important role in the future, which is 5 percentage points compared to the last survey in June. 

Source: ma.hu

 

 

Leave a Reply 199 megnézve, 1 alkalommal mai nap |