< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Felbomlik a régi rend Európában – senki sem tudja, mi jön/// Révélez l’ordre ancien en Europe – on ne sait pas ce qui va arriver

| Mobile | RSS

Felbomlik a régi rend Európában – senki sem tudja, mi jön/// Révélez l’ordre ancien en Europe – on ne sait pas ce qui va arriver

2015. október 16. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Felbomlik a régi rend Európában – senki sem tudja, mi jön

Kaotikus állapotok alakulnak ki az európai országokban azt követően, hogy megingottak a hagyományos politikai erők, miközben az újabbak még bizonytalan lábakon állnak. Ez megnehezíti, ha nem teszi lehetetlenné, a gazdasági reformok végrehajtását is.

Szétaprózott parlamentek, kisebbségi kormányok, koalíciók olyan pártok között, amelyek korábban kérlelhetetlen ellenfelei voltak egymásnak, rafinált megállapodások, amelyek célja, hogy távol tartsák a régi politikai elit ellenfeleit a hatalomtól. Ezek a jelenségek jellemzik az európai demokráciák új korszakát – kezdi háttérelemzését a Financial Times. A nagy bizonytalanság igencsak megnehezíti Európa vezetőinek, hogy szembe nézzenek a kontinens gazdasági és biztonsági gondjaival.

Számos országban láthat olyasmit a politika közönsége, amihez nincs hozzászokva. Finnországban a kínos aprólékossággal összehozott koalíciót, amelynek tagja a radikális jobboldali Finnek párt is, belső viták szaggatják. Olaszországban elporlik a megszokott pártrendszer, miközben Európa-szere erősíti a szélső balt és a -jobbot az EU-, euró-, bevándorló-, iszlám- és kapitalizmusellenes hangulat.

Káosz északtól délig

Mindez erodálja azt a fajta konszenzuskereső politikát, amely Európa boldogabbik felét a második világháború után jellemezte. Számos országban maguk a választások alapozzák meg a kezelhetetlen helyzetet, miután zavaros eredménnyel zárulnak. Svédországban kisebbségi szociáldemokrata kormány van hatalmon.

Korábban egyezséget kötött a költségvetés elfogadásáról a konzervatív ellenzékkel, ám úgy tűnik, ezt nem sikerül betartaniuk. A felek azért kényszerültek az együttműködésre, mert a 2014-es választások után a populista, bevándorlásellenes Svéd Demokraták párt lehetett volna a mérleg nyelve, amelyet így tudtak távol tartani a hatalomtól.

Portugáliában az október eleji szavazás után hatalmon marad ugyan az elmúlt évek megszorító gazdaságpolitikáját végrehajtó jobbközép párt, de elvesztette abszolút többségét. Az ellenzéki pártok papíron összeállhatnának kormánykoalícióvá, ám ehhez messze nincs meg az összhang közöttük. Egy kisebbségi kormány – ahogy Svédország példája is mutatja – aligha húzza ki a négyéves ciklus végéig.

Hogy lesz itt reform?

A gyenge kormányoknak végre kellene hajtaniuk azokat a reformokat, amelyek megerősíthetnék az európai gazdaságot, illetve ki kellene találniuk, hogyan lépjenek fel együtt az olyan közös kihívásokkal szemben, mint a bevándorlási válság. Az eurózónában emellett dönteni kellene a tagállamok költségvetési és gazdaságpolitikájának közelítéséről, a politikai integráció folytatásáról, ami a szakértők szerint az európrojekt sikerének alapfeltétele.

A nagy változás a 2008-as pénzügyi összeomlás után kezdődött, amibe Európa legtöbb kormánya belebukott. A pénzügyi rendszer lefagyását követő recesszió mellett munkanélküliség és a szociális ellátórendszerek szűkítése is a régi politikai elit ellen fordította az európai polgárokat, majd idén a bevándorlás kétbalkezes kezelése bőszítette fel a szavazókat.

Kesze-kuszaság

Ebben a zavaros környezetben már nem a nagy bal- és jobboldali néppártok között dőlnek el a parlamenti választások, mint a “boldog békeévekben”. A választók többségét nem csupán az izgatja, hogy van-e munkája, mennyi pénz van a zsebébe és milyenek a kilátásai, hanem más is jár a fejükben, például az, hogy biztonságban van-e az élete.

Lesz ámítva az idén tavaszi brit választásokat,ahol a konzervatívok abszolút többséget szereztek, a szavazások nem juttatják világos mandátumhoz a politikai erőket Európában.

Év végi izgalmak

A következő forduló az eurózóna egyik nagyágyújában, Spanyolországban esedékes, ahol decemberben lesznek parlamenti választások. A hetvenes évek óta bal-jobb váltópártok irányították az országot, ám most szétaprózottabb eredmény várható. Ha a konzervatív oldal győz, akkor a régi gárda arra kényszerülhet, hogy összeálljon az éppen vele szemben létrejött, új politikai erővel.

A koalíciós kormányok ugyan nagyon is jellemzőek az európai politikára, ám a helyzet más, mint korábban. A régi pártok egymás után veszítenek támogatottságukból, ami kisebbségi kormányzáshoz vagy újfajta koalíciókhoz vezet. Ez azonban megnehezíti az országok irányítását, és ezzel Európa gondjainak enyhítését.

forrás:napi gazdaság.hu

Révélez l’ordre ancien en Europe – on ne sait pas ce qui va arriver

Chaos formé dans les pays européens après megingottak forces politiques traditionnelles, tandis que les nouvelles sont encore fragiles. Cela rend difficile, voire impossible, la mise en œuvre des réformes économiques.

Entre parlements fragmentés, les gouvernements minoritaires, coalitions de partis qui étaient autrefois adversaires implacables de l’autre, les arrangements subtils qui sont conçus pour maintenir des opposants de la vieille élite du pouvoir. Ces phénomènes sont caractérisés par une nouvelle ère des démocraties européennes – commencera l’analyse de fond du Financial Times. Le degré élevé d’incertitude rend dirigeants européens très difficiles à faire face à la sécurité et les problèmes économiques du continent.

De nombreux pays voient les choses de la politique de l’auditoire, qui ne sert pas. En Finlande, un put méticuleuse maladroite former une coalition, un membre du radical de droite Vrais Finlandais également déchiré les différends internes. Italie peut évaporer le système de parti d’habitude, tout en renforçant l’aile Europe montée et celle de gauche -Amélioration de l’Union européenne, l’euro, l’immigration, l’anti-capitalisme et de l’humeur iszlám-.

Chaos du nord au sud

Tout cela érode le genre de politique de consensus qui a caractérisé plus heureux de la moitié de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale. Dans de nombreux pays, les élections elles-mêmes ouvrent la voie à une situation ingérable, après la réussite de la confusion. Suède social-démocrate gouvernement minoritaire au pouvoir.

Plus tôt pacte avec l’adoption du budget pour l’opposition conservatrice, mais il semble qu’il ne se conforme pas. Les parties avaient été forcés de travailler ensemble, parce que, après l’élection 2014, populiste, anti-immigration parti des Démocrates de Suède pourrait avoir l’équilibre, afin qu’ils puissent être tenus à l’écart du pouvoir.

Portugal au début Octobre, après le centre-droit vote parti reste au pouvoir que les politiques économiques d’austérité exécutif au cours des dernières années, mais a perdu sa majorité absolue. Les partis d’opposition összeállhatnának kormánykoalícióvá sur le papier, mais cela est loin de l’harmonie entre eux. Un gouvernement minoritaire – comme l’exemple de la Suède montre – à peine sortir d’ici la fin du cycle de quatre ans.

Réforme d’être ici?

La faiblesse des gouvernements devraient mettre en œuvre les réformes qui pourraient renforcer l’économie européenne et aurait besoin de savoir comment agir ensemble contre les défis communs tels que la crise de l’immigration. La zone euro devrait également se prononcer sur le rapprochement de la politique budgétaire et économique des États membres dans la poursuite de l’intégration politique, qui, selon les experts, le succès des exigences du projet euro.

Le grand changement a commencé après l’effondrement financier de 2008, qui comprend la plupart des gouvernement déchu de l’Europe. En plus du système financier à cesser de répondre après la récession, le chômage et réduire le système de protection sociale se retourne contre l’ancienne élite politique des citoyens européens, et cette année, la manipulation maladroite de l’immigration bőszítette les électeurs.

Prêt-enchevêtrement

Dans ce contexte troublé est plus décidé dans les élections parlementaires au sein de la grande gauche-droite du PPE-DE, tels que les «années heureuses de la paix.” La majorité de l’électorat est non seulement le système respiratoire, qu’il y ait un emploi, combien d’argent est dans les poches et quelles sont les perspectives, mais aussi d’autres actes dans leurs têtes, par exemple, si il ya la sécurité de la vie.

Ámítva printemps de cette année sera l’élection britannique dans laquelle les conservateurs gagnèrent la majorité absolue, un vote ne doit pas émettre un mandat clair pour les forces politiques en Europe.

L’excitation de fin d’année

La prochaine ronde de l’un des gros canons de l’Espagne de la zone euro est due, qui sera dans les élections parlementaires de décembre. Depuis les années soixante-dix, alternant les partis politiques gauche-droite a gouverné le pays, mais maintenant fragmentés résultats escomptés. Si le côté conservateur gagne, la vieille garde peut être obligé de se lever contre le même avec la création d’une nouvelle force politique.

Les mêmes gouvernements de coalition sont également typiques de la politique européenne, mais la situation est différente d’avant. Les vieux partis perdent támogatottságukból dans une rangée, la tête d’une minorité ou d’une nouvelle forme de gouvernance de la coalition. Cependant, ce qui complique la gestion du pays, allégeant ainsi les problèmes de l’Europe.

Source: Daily gazdaság.hu

Leave a Reply 164 megnézve, 1 alkalommal mai nap |