< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Németország újra visszaküldheti a szíreket is Magyarországra/// Allemagne revenir à nouveau à l’szíreket à la Hongrie

| Mobile | RSS

Németország újra visszaküldheti a szíreket is Magyarországra/// Allemagne revenir à nouveau à l’szíreket à la Hongrie

2015. november 11. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Németország újra visszaküldheti a szíreket is Magyarországra

Németország ismét alkalmazza a szír menedékkérők esetében a menekültügyet uniós szinten szabályozó dublini előírásoknak azt az elemét, amelynek alapján vissza lehet küldeni a menedékkérőket abba a tagállamba, amelyben beléptek az EU területére – mondta kedden Berlinben a német belügyminisztérium egy szóvivője.

Németország a menedékkérők visszaküldésére vonatkozó előírást jelenleg valamennyi származási országgal, így Szíriával kapcsolatban is követi, a dublini rendszerben részt vevő uniós tagországok közül pedig Görögországon kívül mindegyikkel kapcsolatban érvényesíti.

A visszaküldésre vonatkozó előírást a szíriai állampolgárok esetében október 21. óta alkalmazzák – mondta a szóvivő.

A szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatal (BAMF) augusztus 20-án határozott arról, hogy a szíriai menedékkérők esetében egyelőre nem vizsgálják, hogy mely tagállamban érkeztek meg az EU területére, hanem élve a dublini rendszerben adott lehetőséggel – a Dublin III. rendelet 17. paragrafusa alapján – átvállalják a menekültügyi eljárás lefolytatását.

A német kormány menekültügyi tevékenységének bírálói szerint sok szíriai állampolgár ezt a döntést “meghívólevélként” értelmezte, és ez okozta a menekülthullám drámai mértékű erősödését augusztus végén-szeptember elején.

A belügyminisztérium a szíriai menedékkérőkre vonatkozó másik jelentős döntés visszavonására is törekszik, a tárca szándéka szerint a BAMF-nak vissza kell térnie a tavaly november előtt követett gyakorlathoz, miszerint nemcsak a benyújtott menedékjogi kérelem, hanem a kérelem és a kérelmező személyes meghallgatása alapján döntenek a szírek ügyeiben.

Mindkét változtatás – a csak az írásos kérelemre építkező döntési gyakorlat és az eljárások átvállalása a többi tagországtól – az ügyintézés egyszerűsítését, felgyorsítását szolgálta. A kérelmező személyes meghallgatása ugyanis meghosszabbítja az adott ügy átfutási idejét, a menedékkérő visszaküldésére irányuló eljárás pedig igen összetett és hosszadalmas, például azért, mert szükséges hozzá az adott kérelmező ügyében az EU-ba belépés helye szerint illetékes uniós partnerország közreműködése.

Eredetileg mindkét változtatás bürokratikus jellegű volt, különösebb politikai jelentőség, üzenet nélkül. A BAMF nem is hozta nyilvánosságra a szíriai menedékkérők ügyeinek átvállalásáról szóló döntését, de az kiszivárgott, és a hivatal augusztus 25-én egy Twitter-üzenetben megerősítette a sajtóhíreket, a személyes meghallgatás mellőzéséről szóló – a tartományi belügyminiszterek és a szövetségi kormány tanácskozó testülete, a belügyminiszteri konferencia (IMK) által adott iránymutatás alapján tavaly novemberben hozott – döntést pedig nem kapta fel a sajtó.

A két ügy politikai jelentőségre tett szert – vélik megfigyelők, akik szerint a szövetségi belügyminisztérium a változtatások visszavonásával azt az üzenetet kívánja közvetíteni, hogy a szíriai menedékkérők nem részesülnek megkülönböztetett bánásmódban Németországban.

A belügyminisztérium már utasította a felügyelete alá tartozó BAMF-ot, hogy ismét hallgassa meg személyesen a szíriai menedékkérőket. A tárcavezető, Thomas de Maiziere egy pénteki nyilatkozata szerint ettől azt várják, hogy az eddiginél többen kapnak menekültstátus helyett úgynevezett oltalmazotti státust, amelyhez nem jár családegyesítési lehetőség és csak egy évre szól. A miniszter nyilatkozata vitához vezetett a kormányzó CDU/CSU pártszövetség és a koalíciós partner, a szociáldemokrata párt (SPD) között. Végül abban állapodtak meg, hogy az ügyet az IMK napirendjére emelik.

Németországban a szíriai állampolgárok alkotják a menedékkérők legnagyobb csoportját. A BAMF adatai szerint az idén október végéig 758 473 menedékkérőt regisztráltak, köztük 243 721 szíriai állampolgárt.

forrás:propeller.hu

Allemagne revenir à nouveau à l’szíreket à la Hongrie

Allemagne réappliquer pour les demandeurs d’asile syriens dans les règlements Dublin régissant l’asile au niveau de l’UE les éléments des demandeurs d’asile peuvent être envoyés à l’État membre en vertu de laquelle là où ils sont entrés dans le territoire de l’UE – a déclaré mardi à Berlin, un porte-parole pour le ministère allemand de l’Intérieur.

Allemagne arrangement pour le retour des demandeurs d’asile suit tous les pays d’origine, y compris que la Syrie participe au système de Dublin entre les Etats membres de l’UE et applique dehors de la Grèce par rapport à chacun d’eux.

L’obligation d’être retourné appliquée depuis le 21 Octobre dans le cas du citoyen syrien – a déclaré le porte-parole.

L’immigration fédéral et Office de l’asile (BAMF) règles le 20 Août que, pour le moment ne pas considérer les demandeurs d’asile syriens, qui vient d’un Etat membre sur le territoire de l’UE, mais aussi beaucoup apprécié la possibilité donnée au système de Dublin – Dublin III. Basé sur l’article 17 du règlement – prendre en charge la conduite de la procédure d’asile.

Les critiques des activités d’asile du gouvernement allemand que de nombreux citoyens syriens interprètent cette décision “invite le destinataire du message» et il a causé un renforcement spectaculaire de la vague de réfugiés au début Août à la fin de Septembre.

Le ministère de l’Intérieur cherche à retirer une autre décision importante pour les demandeurs d’asile syriens, le Ministère entend que le BAMF doit retourner à la dernière commis avant novembre pratiquer dos qui demande non seulement d’asile présentée, mais l’application et le demandeur décider les Syriens sur la base d’une audience personnelle affaires.

Ces deux changements – seules les racines d’une demande, la pratique de prise de décision écrite et les procédures de prise en charge d’autres États membres – de simplifier les procédures administratives, afin d’accélérer le service. La demande d’audience personnelle parce que prolonger le délai de traitement de l’affaire, la procédure pour les demandeurs d’asile à retourner sont très long et complexe, par exemple parce qu’elles nécessitent une affaire d’un demandeur individuel à la juridiction de l’UE où l’entrée en fonction de la contribution de pays partenaire de l’UE.

À l’origine, deux changements étaient bureaucratique, une signification politique particulière, sans message. Le BAMF n’a pas divulgué la décision de la charge d’une taxe demandeurs d’asile des affaires syrienne, mais il a été divulgué, et le bureau le 25 Août un Message Twitter, a confirmé les rapports de presse sur l’entretien personnel sur la non-imposition – les ministres de l’intérieur des provinces et l’organe consultatif du gouvernement fédéral, le donnée par le ministre des lignes directrices Conférence Intérieur (IMC) adoptées Novembre dernier – une décision ne sont pas repris par la presse.

Les deux cas ont acquis une signification politique – on croit les observateurs qui estiment que le ministère fédéral de l’Intérieur souhaite transmettre le message devient le retrait des demandeurs d’asile syriens ne reçoivent pas un traitement différencié en Allemagne.

Le ministère de l’Intérieur a demandé BAMF était sous sa supervision, à l’écoute des demandeurs d’asile syriens en personne à nouveau. Le ministre de la Défense, Thomas de Maizière, selon un communiqué vendredi car il est prévu que plus de personnes que jamais sont donnés le statut de réfugié à la place de la soi-disant statut de la protection subsidiaire, qui n’a pas de possibilité de regroupement familial et pour un an. Déclaration du Premier ministre a dirigé le débat entre le pouvoir alliance de la CDU / CSU et le partenaire de coalition, le Parti social-démocrate (SPD). Enfin, il a été convenu que la question soulevée dans l’ordre du jour de l’IMC.

En Allemagne, les citoyens syriens forment le plus grand groupe de demandeurs d’asile. Selon les données de la BAMF la fin de Octobre de cette année, 758,473 demandeurs d’asile ont été enregistrés, y compris 243,721 citoyens syriens.
Source: propeller.hu
Google Fordító cégeknek:Fordítói EszközökWebhelyfordítóExportpia

Leave a Reply 165 megnézve, 1 alkalommal mai nap |