< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Iszlám Állam: “Allah nevében aláztuk meg a perverzitás fővárosát”/// Etat islamique “humilié au nom d’Allah, le capital de la perversité”

| Mobile | RSS

Iszlám Állam: “Allah nevében aláztuk meg a perverzitás fővárosát”/// Etat islamique “humilié au nom d’Allah, le capital de la perversité”

2015. november 16. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Iszlám Állam: “Allah nevében aláztuk meg a perverzitás fővárosát”

Az Iszlám Állam nyilvános közleménye a 2015. november 13-i párizsi merényletekért való felelősség felvállalásáról.

Iszlám Állam: "Allah nevében aláztuk meg a perverzitás fővárosát"

„Az Igazán Irgalmas, a Nagyon Irgalmas Allah nevében:

A Legmagasságosabb Allah azt mondta: és azt gondolták, hogy az erődjük megvédi őket Allahtól. De Allah onnan ment hozzájuk, ahonnan egyáltalán nem várták, és rettegést vetett a szívükbe. A maguk által épített házaikat saját kezükkel és a hívők kezei által rombolták le. Vonjátok le a tanulságot, ó ti, akik tisztánlátással vagytok megáldva. (59. Szúra, 2. vers – a szerkesztő fordítása)

Egy szent támadásban, melyet Allah mozdított elő, a Kalifátus hívő katonáinak egy csoportja, akiknek Allah hatalmat és győzelmet adott, az irtózat és a perverzitás fővárosát tűzték ki célul, azt, amely a kereszt lobogóját viseli Európában, Párizst.

Egy csoport, amely megvált itteni életétől, elindult az ellenség felé, Allah ösvényén keresve a halált, segítségül hívva a hitüket, a Prófétát és a szövetségeseiket, hogy megalázzák ellenségeiket. Allahban szavahihetővé váltak, annak tartjuk őket. Allah az ő kezük által hódította meg, és az ő kezük által vetett félelmet a keresztények szívébe a saját földjükön.

Nyolc robbanóövet és karabélyt viselő testvér a francia főváros szívében található, gondosan, előre kiválasztott helyszíneket jelölték meg célpontként, a Stade de France-ot a keresztény Franciaország és Németország meccsén, ahol az ostoba François Hollande asszisztált, a Bataclant, ahol bálványimádók százai gyűltek össze a perverzitás ünnepére, és más célpontokat is a tízedik, tizenegyedik és tizennyolcadik kerületekben, mindezt egyidejűleg.

Párizs rengett a lábuk alatt, az utcái kiegyenesedtek előttük. A támadások eredménye legalább 200 keresztény halott, és még több sebesült, a dicséret és az érdem Allahé.

Allah elősegítette a testvéreink munkáját és megadta nekik azt, amit reméltek (a mártírságot), beindították a robbanóövüket az istentelenek között, miután elhasználták a lőszerüket.

Fogadja őket Allah a mártírok között, és engedje meg nekünk, hogy kövessük őket ebben!

És Franciaországnak és azoknak, akik az ő útján járnak, tudniuk kell, hogy az Iszlám Állam fő célpontjai maradnak, és továbbra is érezni fogják a halál szagát, amiért keresztes hadjáratot folytattak, és meg merték sérteni a Prófétánkat, és azzal hencegtek, hogy legyőzték az Iszlámot Franciaországban és megverték a muzulmánokat a Kalifátus területén a repülőikkel, amelyek haszontalannak bizonyultak Párizs büdös utcáin.

Ez a támadás csupán a vihar kezdete és egy figyelmeztetés azoknak, akik készek gondolkozni és levonni a tanulságot.

Allah a legnagyobb. Márpedig Allahé a hatalom, ahogyan a követeié és a benne hívőké is. De az alattomosak ezt nem tudják.” (63. Szúra, 8. vers – a szerkesztő fordítása)

atv.hu

forrás:atv.hu

 

Etat islamique “humilié au nom d’Allah, le capital de la perversité”

L’État islamique d’communiqué au public à Paris le 13 Novembre ici à 2015 la responsabilité de merényletekért acceptabilité.
Etat islamique “humilié au nom d’Allah, le capital de la perversité”

“Le véritable amour, de la très d’Allah au nom de:

Le Legmagasságosabb Allah a dit, et il a pensé que la bataille pour les protéger contre Allah. Mais Allah les a sauvés de là, où vous ne vous attendiez pas, et jeté l’effroi dans leurs cœurs. Ils ont détruit par leurs maisons construites par leurs propres mains et les mains des croyants. Tirer une leçon, ô vous qui êtes bénis avec clairvoyance. (Sourate 59, verset 2 – la traduction de l’éditeur)

Une attaque sainte qu’Allah a favorisé, un groupe de soldats des croyants califat qui ont le pouvoir et la victoire d’Allah a donné l’horreur et la perversité de la capitale avait été envisagée, celle qui porte le drapeau de la Croix-Europe, Paris.

Un groupe qui change de vie ici, vers l’ennemi, cherchant le chemin d’Allah de la mort, en invoquant leur foi, le Prophète et leurs alliés d’humilier leurs ennemis. Allah est devenu szavahihetővé, pour les garder. Allah conquise par ses mains et leva les mains par la peur dans les cœurs des chrétiens dans leur propre pays.

Frère huit ceinture d’explosifs et un fusil portant le cœur de la capitale française, les sites soigneusement pré-sélectionnés a été désigné comme une cible, le Stade de France en France chrétienne et match Allemagne, où le stupide François Hollande a aidé le Bataclant où les idolâtres centaines rassemblés au Fête de la perversité, et d’autres cibles dans la dixième, onzième et dix-huitième districts, tous en même temps.

Paris tremblait sous leurs pieds, redressa les rues en face d’eux. Le résultat de ces attaques, au moins 200 chrétiens morts et de nombreux blessés, et méritent la louange de Dieu.

Allah a facilité le travail de nos frères et leur a donné ce qu’ils espéraient (martyre), ils ont lancé le robbanóövüket parmi les impies, ayant épuisé leurs munitions.

Acceptez-les parmi les martyrs d’Allah, et nous permettent de les suivre dans cette!

Et la France et ceux qui marchent dans ses voies, devraient être en mesure de rester la principale cible de l’État islamique, et continueront d’être l’odeur de la mort, étant une croisade menée et osé offenser le Prophète et en se vantant que défait Islam en France et défait les musulmans dans le domaine de l’repülőikkel califat qui se sont révélés inutiles rues malodorantes de Paris.

Cette attaque est que le début d’une tempête et un avertissement à ceux qui sont prêts à penser et apprendre.

Allah est le plus grand. Cependant, la puissance d’Allah, que les messagers et les croyants en lui ainsi. Mais l’insidieuse ne sais pas »(Sourate 63, verset 8 – traduction de l’éditeur).

atv.hu

Source: atv.hu

Leave a Reply 137 megnézve, 1 alkalommal mai nap |