< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Vasárnapra újabb terrorakciókat tervez az Iszlám Állam((( Sunday another terrorist actions were planned by the Islamic State of

| Mobile | RSS

Vasárnapra újabb terrorakciókat tervez az Iszlám Állam((( Sunday another terrorist actions were planned by the Islamic State of

2015. november 21. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Vasárnapra újabb terrorakciókat tervez az Iszlám Állam

szerző:Hegyeshalmi Richárd

Valóban olcsóbb a megszokott nyomtatási minőség az utángyártott tintapatronokkal? A nem eredeti patronok képességeit illetően számos mítosz él, ám ezek nem mindig állják meg a helyüket a gyakorlatban.

Párizsi, libanoni, olaszországi és amerikai célpontok ellen is támadhat vasárnap az Iszlám Állam –állítja az Anonymous. A hekkercsoport a múlt héten hirdetett háborút a terroristák ellen. Közzétették a veszélyeztetett célpontok listáját is.

November 16-án egy Guy Fawkes-maszkos személy feltöltött egy videót az internetre, amiben arról beszélt, hogy az Iszlám Állam vasárnap terrorakciókat akar indítani. A maszk az Anonymous hekkercsoport szimbóluma.

Az Anonymous hacktivistái a párizsi terrorakció után hirdettek háborút az Iszlám Állam ellen. A céljuk, hogy ellehetetlenítsék a terrorszervezet online jelenlétét: felfedjék a kilétüket, tönkretegyék a propagandahálózatukat, és megbénítsák a kommunikációjukat.
Mit tehet az Anonymous az Iszlám Állam ellen?
A hekkerkollektíva totális háborút hirdetett a terror ellen, a fél internet ünnepli őket, a másik fele szerint ez csak bohóckodás.
Tovább
2015-11-05T205430Z 1248068263 LR2EBB51M2JPI RTRMADP 3 ANONYMOUS-
Fotó: Peter Nicholls / Reuters

Az IB Times cikke szerint az Anonymous szombaton azt állította: bizonyítékuk van rá, hogy
az Iszlám Állam november 22-én terrorakciókat tervez Párizsban, az Egyesült Államokban, Indonéziában, Libanonban és Olaszországban.

Az Anonymous egyik belső csoportja, az OpParisIntel a Pastebin fájlmegosztóra töltötte fel a dokumentumot. Ebben ezt írják:

Napokkal ezelőtt elküldtük az összes bizonyítékokat a hivatalos szerveknek világszerte. Megkapták; innen már rajtuk múlik, hogy mit kezdenek vele. Mivel eddig semmit sem tettek, és már majdnem 22-e van, saját kézbe kell vennünk a dolgokat. Csak azért vállalunk felelősséget, hogy figyelmeztessük a civileket (ha a hatóságok nem tennék meg).

Közzétették a terrorveszéllyel fenyegető célpontok listáját is. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy az emberek, akik elmennének ezekre az eseményekre, tudjanak arról, hogy terrortámadás fenyeget. A másodlagos cél, hogy az Iszlám Állam értesüljön róla, hogy ismerik a terveiket; emiatt kénytelenek lesznek lefújni a támadásokat.
A veszélyeztetett célpontok:

Cigales Electroniques with Vocodecks, RE-Play & Rawtor – buli a Le Bizenben (Párizs, Franciaország)
Concrete Invites Drumcode: Adam Beyer, Alan Fitzpatrick, Joel Mull – buli a Concrete-ben (Párizs, Franciaország)
A Collectif du Droit des Femmes demonstrációja (Párizs, Franciaország)
A WWE Survivors (Atlanta, Egyesült Államok)
Krisztus király ünnepe – keresztény ünnepek (Rómában, de a világon máshol is)
Al-Jihad, One Day One Juz (Indonézia)
A Five Finger Death Punch koncertje (Milánó)
Egyetemi Lelkipásztori Napok (Kasliki Szentlélek Egyetem, Libanon)

Az IB Times kapcsolatba lépett az Anonymousszal, akik elmondták, hogy a bizonyítékokat megküldték a brit titkosszolgálatnak, a CIA-nek és az FBI-nak, illetve az ausztrál kormánynak is, de nem tervezik, hogy a bizonyítékokat is nyilvánosságra hozzák. Ezt azzal indokolták, hogy ha megtennék, mások hamisítványnak hihetnék, mert ezeket az adatokat tényleg könnyű meghamisítani, és egy ilyen akció egyébként is a bizonyítékok megsemmisítéséhez vezethetne.

forrás:index.hu

Sunday another terrorist actions were planned by the Islamic State of

Author: Richard Hegyeshalmi

Indeed cheaper than the usual print quality of remanufactured cartridges? The non-original cartridges capabilities regarding a number of myths alive, but they do not always stand up to the practice.
Sunday also attack the Islamic State of Anonymous -állítja against Paris, Lebanese, Italian and US targets. The hekkercsoport last week announced a war against the terrorists. They have published a list of endangered places as well.
On November 16, a Guy Fawkes-masked person uploaded a video on the Internet, in which he said that the Islamic state wants to launch terrorist attacks on Sunday. The mask is a symbol of Anonymous hekkercsoport.
Anonymous hacktivists announced a war against the Islamic state after the terrorist action in Paris. Their aim is to undermine the terrorist organization’s online presence: from disclosing their identities, destroying their networks of propaganda and paralyze their communications.
What can the Anonymous against the Islamic State?
The hekkerkollektíva total war against terror, the internet is celebrating their half, and half of it is just antics.
Further
2015-11-05T205430Z 1248068263 LR2EBB51M2JPI RTRMADP 3 ANONYMOUS-
Photo: Peter Nicholls / Reuters
According to Article IB Times Anonymous on Saturday claimed: have evidence that
the Islamic State on November 22 in Paris was planning terrorist attacks in the United States, Indonesia, Lebanon and Italy.
The Anonymous group is one internal, the OpParisIntel a Pastebin file splitter uploaded the document. In this write: Several days ago we sent all the evidence to the official bodies worldwide. They were given; From there it is up to them to what they do with it. Because they have nothing, and this is now almost 22, we have to take things in their own hands. Just because we take responsibility to warn civilians (if the authorities do not do it).
Publication of the list of terrorist threat is looming destinations. What I want to achieve is that people who would go to these events, to be aware that a terrorist attack is imminent. A secondary goal of the Islamic State are aware of it, they know their plans; therefore they will be forced to abandon the attacks.
The risk destinations: Cigales ELECTRONIQUES with Vocodecks, RE-Play & Rawtor – party at the Le Bizenben (Paris, France) Concrete Invites Drumcode: Adam Beyer, Alan Fitzpatrick, Joel Mull – party at the Concrete (Paris, France), the Collectif du Droit des Femmes demonstration (Paris, France) The WWE Survivors (Atlanta, USA) Feast of Christ the King – Christian holidays (Rome, but elsewhere in the world too) Al-Jihad, One Day One Juz (Indonesia) Five Finger Death Punch concert (Milan) University Pastoral Days (Kasliki Holy Spirit University, Lebanon)
IB Times contacted the Anonymousszal, who said that the evidence sent to the British secret service, the CIA and the FBI, and the Australian government, but does not plan to disclose the evidence. It has been argued that if he did, others could believe to be counterfeit, because it’s really easy to falsify this information, and such an action otherwise could lead to the destruction of evidence.
Source: index.hu
Google Fordító cégeknek:Fordítói EszközökWebhelyfordítóExport

Leave a Reply 181 megnézve, 1 alkalommal mai nap |