< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Elhallgatott hírek rovat: Kik vívják a legkeményebb csatákat az Iszlám Állammal?/// Il fit une pause Nouvelles chroniqueur: Qui est le plus dur combattu les batailles de l’État islamique?

| Mobile | RSS

Elhallgatott hírek rovat: Kik vívják a legkeményebb csatákat az Iszlám Állammal?/// Il fit une pause Nouvelles chroniqueur: Qui est le plus dur combattu les batailles de l’État islamique?

2015. december 2. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Elhallgatott hírek rovat: Kik vívják a legkeményebb csatákat az Iszlám Állammal?

szerző:Zsuppán András

Elhallgatott hírek rovat: Kik vívják a legkeményebb csatákat az Iszlám Állammal?
Hirdetés

Nem a kurdok és nem az amerikai-francia-brit szövetség, hanem a szír-iráni-Hezbollah-koalíció vívja a legkeményebb csatákat az Iszlám Állammal. De erről nem illik beszámolni.

A közel-keleti helyzetről szóló elemzésekben rendszeresen visszatérő állítás, hogy a szír hadsereg tulajdonképpen nem is nagyon háborúzik az Iszlám Állammal, csak kerülgetik egymást. Ennek továbbfejlesztett változata, hogy titkos megállapodás van köztük. A vadabb – egyértelműen az összeesküvés-elméletek közé sorolható – verziót népszerűsítette legutóbb Jamal Alatrash Budapesten élő ellenzéki érzelmű szír vállalkozó Stumpf András volt kollégánknak adott interjújában. Az interjú ettől még nagyon izgalmas, hiszen magyar nyelven ritkán olvashatunk arról, hogy látja egy Aszad-ellenes szunnita ellenzéki a konfliktust.

„Aszad átadta nekik a területeket. Az ISIS azokat a területeket foglalja el, amelyeket az Aszad ellen harcoló Szabad Szíriai Hadsereg elfoglalt. Aszaddal nem ütköznek”, vázolta Alatrash az elméletet.

Ez tényszerűen nem igaz. A háborúnak valóban volt egy olyan szakasza, amikor az Iszlám Állam és a szír rendszer között kevés érintkezési felület volt, 2013-14-ben. Az Iszlám Állam fokozatosan vonta uralma alá a keleti, sivatagos területeket, Aszad viszont az ország nyugati, sűrűn lakott részeiben háborúzott 2011 óta a különféle mérsékelt és egyáltalán nem mérsékelt felkelő csoportokkal, amelyek akkoriban – és részben még most is – sokkal jelentősebb erőt képviseltek, mint az Iszlám Állam.

2014-15-re azonban az Iszlám Állam terjeszkedése elérte azt a pontot, hogy több fronton közvetlen érintkezésbe jutott a rezsim által uralt területekkel, és nemsokára meg is indult a máig tartó, ádáz küzdelem. Többek között olyan lehangoló, tragikus epizódokkal, mint Palmüra elfoglalása idén május 21-én, amit terrorkampány és a világhírű romok felrobbantása követett. A római színház színpadán 25 elfogott kormánykatonát lőttek fejbe az iszlamisták által kiképzett tinédzser hóhérok. Ez a gaztett minden norma szerint háborús bűncselekmény volt, és teljesen jól dokumentált, hiszen az Iszlám Állam propagandavideót is kiadott róla. Ezen a linken megnézhető. Önmagában ez is elég az állítás cáfolatához, de bizonyítékok hegyeivel igazolható, hogy az Iszlám Állam és az Aszad-rendszer között háború van.

Ami igazán érdekes, hogy erről a háborúról a nemzetközi és a magyar sajtó sem számol be. A konfliktus legjelentősebb csatái is csak minuszos hírek között szoktak elférni, pedig szó sincs arról, hogy a média egyébként ne érdeklődne intenzíven az Iszlám Állam elleni háború iránt. A kurdok – egyébként nagyon tiszteletreméltó – erőfeszítéseiről a sajtó mindig lelkiismeretesen beszámol. 2014-ben az egész világ izgult az ostrom alá vett Kobane kurd határvárosért. Idén tavasszal az iraki hadsereg amerikaiak által megtámogatott tikriti offenzívájáról született rengeteg cikk. Két héttel ezelőtt érthető örömmel számolt be mindenki arról, hogy Irakban a kurd-jezidi alakulatok visszafoglalták a jezidik egykor legnépesebb települését, Szindzsart. Ezt némi túlzással „az Iszlám Állam kettévágásaként” ünnepelték, és természetesen nagyon pozitív fejlemény volt.

De ettől még tény: legkeményebben az Iszlám Állam ellen a szír hadsereg, a Hezbollah, valamint az iráni és az iraki síita milíciák koalíciója küzd. Ők azok, akik évek óta elhúzódó szárazföldi háborúban állnak az iszlamistákkal, és akik folyamatosan rengeteg embert vesztenek el ebben a küzdelemben. Az orosz légitámadások kezdete óta intenzív légi támogatást kapnak, de korábban gyakorlatilag magukra hagyva harcoltak.

Szindzsar visszafoglalásánál jóval nagyobb győzelem volt az Aleppó mellett kuvejreszi légi támaszpont felszabadítása november 17-én. Amikor a szír hadsereg „Gepárd” alakulata hosszú küzdelem után megérkezett a bázishoz, 300 bajtársuk várta őket. Ők majd’ három évet töltöttek majdnem teljes elszigeteltségben a minden oldalról iszlamistákkal körülvett bázison. Utánpótlást légi úton szállítottak nekik, de a szinte biztos halál tudatában éltek éveken keresztül, és közben visszaverték az Iszlám Állam rendszeres támadásait. A kimentett katonák november 22-én érkeztek meg a tengerparti Tartuszba, ahol hősnek kijáró üdvözléssel fogadták őket, és újra találkozhattak a családtagjaikkal.

A felszabadított támaszpontról látványos videófelvétel is készült:

Az Iszlám Állam és az Aszad-rendszer jelenleg három fronton feszül egymásnak:

*Kuvejresz felmentése után az offenzíva folytatódott a támaszpont körüli falvak elfoglalásával. A szír hadsereg most Deir Hafer mezőváros határában áll, amely az Iszlám Állam egyik legjelentősebb bázisa.

*Szadad-Karjatajn: Palmüra elfoglalása után a szír hadsereg sorozatos vereségeket szenvedett Közép-Szíriában. Augusztus 5-én az Iszlám Állam elfoglalta a szír keresztények lakta, ősi Karjatajn városkát, és nem sokkal később felrobbantották az 1500 éves Mar Elian-kolostort. Erről is készült propagandavideó. Augusztus 8-án elesett a szomszédos Mahin, és nemsokára ostrom alá vették a következő keresztény várost, Szadadot. A cél a Damaszkuszt az északi országrésszel összekötő országút elvágása volt. Ezen a ponton azonban a hadiszerencse megfordult: Szadad megmenekült, november 23-án a szír hadsereg visszafoglalta Mahint, és jelenleg Karjatajn ostroma folyik. A szír hadsereg oldalán itt sok helyi keresztény milicista is harcol.

*Palmüra: Vlagyimir Putyin szíriai beavatkozásának leglátványosabb eredménye az elpusztított Palmüra visszafoglalása lehetne. A szír hadsereg újra megközelítette a várost, több hegycsúcsot ellenőriznek a környéken, de a döntő roham egyelőre nem indult meg.

A nyugati média ezekről az eseményekről valószínűleg azért hallgat szemérmesen, mert szír-síita koalíció egyik tagját sem illik szeretni. Akármi is róható azonban fel az Aszad-diktatúrának, Iránnak vagy a Hezbollah-nak, attól még tény: ha a nyugatiak tényleg helyismerettel rendelkező szövetségeseket keresnének a terepen, rajtuk és a kurdokon kívül mást nem találnak, hiszen a „mérsékelt szír ellenzék” fantomja mára nyilvánvalóan szertefoszlott. És tény az is, hogy Szíriában közrend, normális viszonyok, akadozó, de mégiscsak létező közszolgáltatások csak azokon a területeken vannak, amelyeket a szír hadsereg és szövetségesei védenek a káosztól.

forrás:heti válasz.hu

Il fit une pause Nouvelles chroniqueur: Qui est le plus dur combattu les batailles de l’État islamique?

Auteur: Andrew Zsuppán

Il fit une pause Nouvelles chroniqueur: Qui est le plus dur combattu les batailles de l’État islamique?
Publicité

Pas les Kurdes, pas l’alliance américano-français-britannique, mais la coalition irano-syrien et le Hezbollah combat les plus dures batailles de l’État islamique. Mais cela est pas apte à rapport.

Analyse de la situation au Moyen-Orient est une demande récurrente que l’armée syrienne est effectivement pas très guerre l’Etat islamique, mais a battu les uns des autres. Cette version améliorée de l’accord secret entre eux. Le sauvage – se classe clairement parmi les théoriciens de la conspiration – version la plus récemment popularisé de entrepreneur basé à Budapest Jamal Alatrash Andrew Stumpf syrienne ancien collègue de l’opposition de tendance dans une interview. Le fait demeure que l’interview est très excitant, parce que nous lisons rarement en hongrois, anti-Assad pour voir une opposition sunnite au conflit.

“Assad leur a donné dans les champs. ISIS occupent les zones qui sont occupés à combattre l’Armée syrienne libre Assad contre. Aszaddal n’y ait aucun conflit, “Alatrash décrit la théorie.

Cela est factuellement pas vrai. La guerre était en effet un stade où entre l’État islamique et le régime syrien avait peu de surface de contact, en 2013-14. L’État islamique porté progressivement sous la domination des zones désertiques de l’Est, Assad tournez vers l’ouest, les parties densément peuplées du pays fait la guerre depuis 2011 dans une variété de modérée et ont fait des groupes d’insurgés non modérés, qui à l’époque – et en partie encore est – représentés beaucoup plus de force que l’État islamique.

Cependant, l’Etat islamique 2014-15 expansion a atteint le stade où un certain nombre de fronts entrer en contact direct avec les zones dominées par le régime, et bientôt il a commencé jusqu’à aujourd’hui, une lutte acharnée. , Épisodes tragiques si déprimant que la capture de Palmyre, le 21 mai de cette année que la campagne de terreur et du monde célèbres ruines de sauter suivies entre autres. Le théâtre scène 25 soldats gouvernementaux capturés romains ont été abattus dans la tête par les islamistes adolescent formé bourreaux. Cet outrage était un crime de guerre selon toutes les normes et sont entièrement documentés depuis l’État islamique d’vidéos de propagande l’ont libéré. Il peut être consulté à ce lien. En soi, cette déclaration est suffisante pour réfuter, mais des montagnes de preuves peut être démontré qu’il ya une guerre entre l’État islamique et le régime d’Assad.

Ce qui est vraiment intéressant est que cette guerre de la presse internationale et hongroise n’a pas signalé. Les batailles les plus importantes du conflit ne peuvent être utilisés pour insérer entre moins nouvelles, et il n’y a aucun doute que les médias ne seraient autrement pas très intéressé par la guerre contre l’État islamique d’Iran. Les Kurdes – sinon très respectables – les efforts de la presse sont toujours attentivement les rapports. En 2014, le monde entier est inquiet dans la frontière kurde assiégée városért Kobane. Ce printemps, soutenu par l’armée irakienne à Tikrit d’Américains nés dans les lots article. Il ya deux semaines, tout le monde comprenait heureux rapporté que les troupes en Irak Yézidis Yézidis kurdes réintégrées une fois la plus grande colonie de Szindzsart. Cette légère exagération, “Diviser l’Etat islamique comme« célébré, bien sûr, a été très positive.

Mais le fait demeure: fait le plus dur contre le gouvernement islamique de l’armée syrienne, le Hezbollah et les milices chiites de la coalition de se débattait de l’Irak et l’Iran. Ils sont ceux qui ont été prolongées guerre terrestre avec les islamistes, et qui perdent continuellement un grand nombre de personnes dans cette lutte. Ils reçoivent un soutien intensif de l’air depuis le début des attaques aériennes russes, mais avaient pratiquement laissé combats seul.

Recapture Szindzsar de la victoire a été beaucoup plus grande libération kuvejreszi d’Alep à côté de la base aérienne, le 17 Novembre. Lorsque, après le “Guépard” longue lutte corps d’armée syrienne est arrivé à la base, 300 camarades attendaient pour eux. Ils ont passé près de trois ans dans un isolement presque totale, entouré de tous côtés par la base islamistes. Fournitures transportés par voie aérienne à eux, mais ils ont vécu une mort presque certaine conscience depuis de nombreuses années, et pendant les attaques repoussées réguliers par l’État islamique. Les soldats sauvés le 22 Novembre arrivés dans la Tartous côtière, où le héros méritait salut eux et leurs familles accueilli la chance de rencontrer à nouveau.

La Force Base a publié une vidéo spectaculaire enregistrement est constitué de:

L’État islamique et le régime d’Assad est actuellement tendues à l’autre sur trois fronts:

* Kuvejresz après le rejet de l’offensive a continué dans les villages autour du point d’appui de l’occupation. L’armée syrienne est maintenant frontière Deir Hafer de l’arrondissement, qui est l’un des principaux fondements de l’Etat islamique.

* S & Karjatajn: Palmyra Après l’occupation de l’armée syrienne a subi une série de défaites en Syrie centrale. Le 5 Août l’État islamique a occupé les chrétiens syriens habitées par l’ancienne petite ville Karjatajn et non soufflé jusqu’à 1500 ans monastère de Mar Elian beaucoup plus tard. Que les vidéos de propagande aussi fait. Le 8 Août, Mahin a été tué dans le quartier, et bientôt a pris la prochaine ville chrétienne assiégée Szadadot. L’objectif était de nord de l’autoroute reliant Damas la superficie du pays est coupé. À ce stade, cependant, il se tourna la fortune de la guerre: Sadate a été sauvé, le 23 Novembre, l’armée syrienne a repris Mahina, et est actuellement en état de siège Karjatajn. Le côté de l’armée syrienne dans de nombreux milice chrétienne locale pour combattre.

* Palmyre: le résultat le plus visible de l’intervention de Vladimir Poutine en Syrie serait retrouver la Palmyre détruits. L’armée syrienne a approché la ville à nouveau, plus contrôlée crête de montagne dans la région, mais l’attaque décisive n’a pas encore commencé.

Les médias occidentaux est silencieux sur ces événements sont susceptibles de modestie parce coalition syro-chiite ne correspondait pas à un de ses membres à l’amour. Quoi qu’il peut être imposée, cependant, sur la Assad-dictature, l’Iran ou le Hezbollah ne, le fait demeure fait: si l’Occident vraiment Alliés connaissances locales à la recherche sur le terrain sur eux et en plus des Kurdes reste est trouvé, comme une «opposition syrienne modérée” Phantom d’aujourd’hui apparemment disparu. Et le fait est que l’ordre public en Syrie, des conditions normales, les services publics, mais seulement existants erratiques sont uniquement dans les zones qui sont protégées par l’armée syrienne et de ses alliés dans le chaos.

Source: válasz.hu hebdomadaire
Google Fordító cégeknek:Fordítói EszközökWebhelyfordítóExportpiac ke

Leave a Reply 105 megnézve, 1 alkalommal mai nap |