< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: A FT-nél is megdicsőült Merkel – lenyomta Orbánt/// The FT also glorified than Merkel – pressed Orban

| Mobile | RSS

A FT-nél is megdicsőült Merkel – lenyomta Orbánt/// The FT also glorified than Merkel – pressed Orban

2015. december 14. | hozzászólás | Fecsegő hírek

A FT-nél is megdicsőült Merkel – lenyomta Orbánt

Akár belebukik a menekültválsággal kapcsolatos megengedő politikájába Angela Merkel, akár nem, mindenképpen kitörölhetetlen hatást gyakorol Európára – értékelte a kancellár tevékenységét a Financial Times (FT), amely az év emberének választotta Németország első emberét.

Helyét átvette valaki, aki merészen kiáll meggyőződése mellett – kezdi Merkel bemutatását a Financial Times (FT), amely az amerikai Time magazin után másodikként szintén az év emberévé választotta a német kancellárt.

Nagyon kockázatos nyitólépés volt ez a részéről a bevándorlási válságban, nyitott kérdés, hogy bejön-e végül vagy sem. Ha igen, az kétségtelenül a nagy német vezetők panteonjába juttatja Merkelt. Azzal, hogy megnyitotta Európa kapuit több mint egymillió főként muszlim menekült előtt, legalább akkora tettre vállalkozott, mint mentora, Helmut Kohl, aki levezényelte a német újraegyesítést és bábáskodott az euró megszületésénél.

Ez az, amikért az FT 2015-ben őt tartja az év emberének.

Beosztottak

A nagy játszma első lépését jóindulattal fogadta a német közvélemény, ám ez gyorsan elillant, hogy átadja helyét a kemény bírálatoknak. Az utóbbiak egy része saját kormányából érkezik. Jens Spahn pénzügyminiszter-helyettes úgy találja, hogy a németek az állam lerombolásának időszakát élik. Wolfgang Schäuble pénzügyminiszter – Merkel régi szövetségese – egy óvatlan síelőhöz hasonlította főnökét, aki azt kockáztatja, hogy egy rossz irányváltással lavinát indít el.

Ezzel arra célzott, hogy a nyitott kapuk politikájának meghirdetése futótűzként terjedt a hazájukban, illetve Törökországban vagy Libanonban élő szíriaiak között. Arra ösztönözte őket, hogy elinduljanak Európába.

Támogatói szerint a 61 éves Merkelt keresztény meggyőződése indította a kockázatos lépésre, illetve az a hit, hogy a bevándorlásnak számos pozitív hatása lehet. Végül attól is tartott, hogy a válság rossz kezelése szétszakíthatja Európát. Bírálói azonban úgy vélik, hogy egyszerűen elhamarkodott döntést hozott, ráadásul eléggé arrogánsan kitart saját igaza mellett.

Orbán

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, a kancellár menekültpolitikájának egyik leghangosabb ellenfele “morális imperializmussal” vádolta Merkelt. Ezt sértésnek szánta, ám éppen ellenkezően, egyfajta dicséretként sült el, mivel lehetővé tette a megtámadottnak, hogy saját értékeit helyezze szembe a váddal – vélik az FT szerkesztői. Ha máris bocsánatot kell kérnünk azért, mert barátságosan próbálunk kezelni egy rendkívüli helyzetet, akkor ez nem az én országom – ütötte vissza Merkel Orbán labdáját.

Merkelezés

Az eurózóna válsága idején sokan bírálták a kancellár a Görögországgal szemben tanúsított kemény álláspontjáért – nevezetesen azért az elvárásért, hogy az adósnak (amely képtelen erre), minden cent tartozását vissza kell fizetnie. Dél-Európában kőkemény adósságbehajtónak tartják, ám a német és az észak-európai közvélemény vele van ebben az ügyben.

Eközben odahaza kerüli a keménykedést. Feladta első győzelme, a 2005-ös parlamenti választás előtt hangoztatott liberális szövegeit. Ehelyett a lehető legkevesebb karakteres megjegyzést teszi a nyilvánosságban. Ezért keresztelték át a német fiatalok a semmittevést, a véleményalkotás elkerülését merkelezésnek. A színfalak mögött azonban már koránt sem ilyen jellegtelen a viselkedése.

Kukacoskodás

A háttérmunkában fáradhatatlan, elmerül a részletekben. Képes volt sorról sorra végigvenni Alekszisz Ciprasz miniszterelnökkel a tarthatatlan görög nyugdíjrendszer minden pontját, a 2014-es ukrán válság idején pedig katonai térképeket tanulmányozott az oroszbarát ukrán lázadók szándékainak pontos megértése érdekében. Hivatalában állandóan keringenek a kancellár ötletei, amelyeket beszélgetésekben oszt meg másokkal vagy hivatalos papírok margójára jegyzetel.

Ez egy felülről irányított adminisztráció – állapítja meg az FT. Ha kell, képes kőkeményen fellépni – így vette át mentora, Kohl helyét a CDU élén. Nemrégiben Thomas de Maiziere belügyminiszterre tolta rá a felelősséget, mondván: tárcája nem reagált elég gyorsan a menekültválságra.

Értékek

A hírek szerint a kancellár nagyon tájékozott: napi sajtószemléje 100 oldal hosszú. Szeret befolyásos értelmiségiekkel társalogni, de pihenésképpen nem veti meg akár a televíziós szappanoperák nézését sem. Szabadidejét második férjével vidéki házukban tölti, szeret főzni – főként hazai ízeket -, nyáron kirándul, télen síel.

Korábban bírálta a multikultúrát, ám ma már nem csupán gazdasági hozzájárulásukért értékeli a bevándorlókat, hanem azért is, mert gazdagítják a német kultúrát. Merkel a menekülteket segítő önkéntesekből meríthetett inspirációt politikája kialakításához, amely lehetővé teszi, hogy Németország még messzebb kerüljön náci múltjától és enyhítse a görög válság kemény kezelése miatt ráragadt negatív megítélést.

Németek

Emellett minden bizonnyal kihasználja a németek feltámadó önbizalmát, ami egyre jobban erősödik azzal, ahogy a 20. század két világháborúja lassan a múlt ködébe vész. Végül motiválhatja az is, hogy Kelet-Németország szülötteként megtapasztalhatta, mit jelentett Európa megosztottsága a hidegháború idején. Európa egységének, a szabad utazást lehetővé tevő schengeni övezetnek a megőrzését külön feladatának tekintheti.

Ezt az is aktuálissá teszi az európai integráció gyengülése. A mindenkori berlini kormányok korábban az EU-n keresztül igyekeztek érvényesíteni egyre gyarapodó erejüket, a háttérben megvívva az ezzel kapcsolatos csörtéket Párizzsal. Most, hogy Franciaország tartósan gyengélkedik, Nagy-Britannia pedig befelé fordult – és az uniós kilépéssel kacérkodik -, a német elit úgy találhatja, hogy az EU már nem képes segíteni tervei megvalósítását.

Pragmatizmus

Merkel számára a német határok lezárása soha nem volt gyakorlatilag kivitelezhető lehetőség. Ha a határőrök nem használhatnak fegyver, akkor hogyan állíthatnák meg a menekülteket? – tette fel magának a költői kérdést. A válasz sima kalkuláció volt – idéz az FT az egy kormányzati tisztviselőt.

A kancellár azóta is a pragmatizmus jegyében politizál. Elfogadta a német bevándorlási törvény megszigorítását, amely egyebek mellett csökkentette az érkezők juttatásait. Megpróbálkozott a bevándorlók elosztásával az EU-tagállamok között – részleges sikerrel -, végül mindent megtett az unió és Törökország közti új egyezség tető alá hozása érdekében.

Történelemkönyvek

Eddig nem sikerült áttörést elérnie. A legfrissebb adatok szerint idén egymillió bevándorló érkezik Németországba. A CDU/CSU páros támogatottsága csökken, miközben az euroszkeptikus Alternatíva Németországért párté nő.

A környezetében erősödik a kritika. Egy CDU-képviselő szerint elfáradhatott tízévnyi kormányzás után. Talán attól tart, hogy ha irányt váltana a nyitott kapuk politikájához képest, akkor jelentősen meggyengülne. Talán nem akarja elismerni, hogy tévedett.

Merkel helyét a menekültválság végeredménye jelöli ki a történelemkönyvekben. Ha megoldja a krízist, akkor nagy kancellár lesz, ha kudarcot vall, akkor válságmenedzserként fognak rá emlékezni – idézi az FT Thomas Schmidet, a Die Welt belpolitikai szerkesztőjét.

A brit üzleti lap szerkesztői szerint ez az értékelés alulbecsli Merkel hatását. A menekültválságra adott válasza alapjaiban rengette meg Európát. Németország soha nem lesz az, ami az év elején volt. Az óvatos Angela Merkel jobban vagy rosszabbul, de mélyen átformálta a kontinenst. Ha elbukik, akkor is rendkívüli nyomot hagy Európa történelmén.

forrás: napi gazdaság.hu

The FT also glorified than Merkel – pressed Orban

Whether you fall into a permissive policy regarding the refugee crisis, Angela Merkel or not, in any event, an indelible impact on Europe – Chancellor appreciated the activities of the Financial Times (FT), which is the Year of Germany’s first one man.

The policy on refugee crisis – namely, that opened wide its doors to the country from Syria arrivals – forever Chancellor Angela Merkel’s image átszabta in German eyes of the world. A cautious, step by step to solve all problems who want a politician who led the Germans a decade, this attitude suddenly disappeared from the scene.

He was replaced by someone who has boldly committed to the belief – Merkel will begin the presentation of the Financial Times (FT), which is also the second man of the year chosen by the German chancellor after the American Time magazine.

It was a very risky opening move on the part of the immigration crisis, an open question as to whether or not to come eventually. If so, is undoubtedly the great German leaders Merkel delivers pantheon. The fact that Europe has opened its doors to more than one million mainly Muslim refugees, at least as great deed volunteered as mentor, Helmut Kohl, who managed the German reunification and played midwife to the birth of the euro.

That’s chorus, the FT 2015 keeps him man of the year.

Subordinates

The big game is the first step of goodwill received by the German public, but it quickly disappeared to give way to harsh criticism. Some of the latter comes from their own government. Jens Spahn Deputy Minister of Finance finds that the German government to survive the destruction period. Finance Minister Wolfgang Schäuble – old Merkel ally – a careless skier likened his boss, who runs the risk of making a bad direction change triggers an avalanche.

This implied that the open-door policy announcement spread like wildfire among their countries and Syrians living in Turkey or in Lebanon. They encouraged them to start their Europe.

Supporters said the 61-year-old Christian belief Merkel launched a risky step, as well as the belief that immigration could be a number of positive effects. Finally, it also held that bad handling of the crisis may disrupt Europe. Critics, however, believe that simply made a hasty decision, moreover, quite arrogantly insists on its right.

Orban

Viktor Orbán, Hungary’s prime minister, chancellor of the asylum policy one of the most vocal opponent of “moral imperialism” Merkel accused. This offense meant, but it was just the contrary, as a form of praise, as it allowed the attacked to put their face values ​​of the charge – consider the FT editorial. If so you’ll need to ask for forgiveness because we are trying to amicably deal with an extraordinary situation, this is not my country – Orban ball to hit back Merkel.

Merkelezés

At the time of the Eurozone crisis, many have criticized the Chancellor certified against Greece for his tough stance – namely the elvárásért is that the debtor (which is unable to do so), the debt will have to pay back every cent. Southern Europe adósságbehajtónak considered hard-core, but the German and northern European public opinion is with him on this matter.

Meanwhile, at home, avoiding the roughness. Posted first victory, texts voiced before the parliamentary elections of 2005 Liberal. Instead, the least number of characters makes comments in public. Therefore, they renamed the German youth in idleness, avoiding merkelezésnek opinions. Behind the scenes, however, it has been far from such a nondescript demeanor.

Kukacoskodás

The background tireless work, immersed in the details. He was able to take Alekszisz Ciprasz line by line through every point of the Prime Minister of the Greek pension system is unsustainable, during the 2014 Ukrainian crisis has studied military maps to the pro-Russian Ukrainian accurate understanding of the intentions of the rebels. Office of the Chancellor constantly circulate ideas by sharing conversations with others or take notes in the margin of official papers.

This is a top-down administration – is determined by the FT. If you must be able to act adamantly – so he took his mentor, Kohl’s place at the head of the CDU. Recently, the Interior Thomas de Maiziere Minister pushed her responsibility, saying wallet did not respond quickly enough to the refugee crisis.

Values

The news that the Chancellor is informed daily newspaper sightings 100 pages long. He would like to converse with influential intellectuals, but certainly not ruling out either rest or watch television soap operas. Her second husband spends his free time in their rural home, loves to cook – especially domestic flavors – summer hiking, skiing in winter.

Previously he criticized multiculturalism, but now not only assess the economic contributions of immigrants, but also because they enrich the German culture. Merkel assisting refugees could draw inspiration from the voluntary development of policy that will allow Germany to be even further because of the Nazi past and alleviate the harsh treatment of the Greek crisis, negative judgments stuck.

Germans

In addition, the Germans would certainly take advantage of resurgent self-confidence is strengthened with more and more as the two world wars of the 20th century slowly past the fog of emergency. Finally it motivates the fact that as a native of East Germany could experience what it meant to the division of Europe during the Cold War. Europe’s unity, allowing free travel to the Schengen zone for the preservation of a separate task view.

This makes the current weakening of European integration. The current government in Berlin had tried to assert their power growing in the EU through the background of the megvívva csörtéket associated with Paris. Now that permanently indisposed, France, Britain and introspection – and flirting with the EU exit – the German elite may find that the EU is no longer able to help the implementation of the plans.

Pragmatism

Merkel to the German border closure was never practicably possible. When the border guards can not use a weapon, how you might create a refugee? – He asked himself rhetorically. The answer was plain calculation – the FT quoted a government official.

The chancellor is still in the spirit of pragmatism in politics. Adopted by the tightening of German immigration law, which reduced the benefits coming from, among other things. He tried the distribution of immigrants among EU Member States – a partial success – and finally did its best to the new agreement between the EU and Turkey under the roof alignment.

History Books

So far, no breakthrough was achieved. According to the latest data, this year one million immigrants to Germany. The CDU / CSU pair of support decreases, while the eurosceptic part no alternative for Germany.

The environment of intensifying criticism. According to a representative CDU could get tired after ten years of governance. Perhaps afraid that if you change direction in relation to the open-door policy, it would be weakened. Maybe he does not want to admit that he was wrong.

Merkel location designated by the outcome of the refugee crisis in the history books. If you solve the crisis, the Chancellor will be great if you fail, you will remember the crisis manager – FT quoted Thomas Schmidt, editor of Die Welt domestic policy.

The UK business editors, according to this assessment underestimates the impact of Merkel. The refugee crisis response fundamentally shaken by Europe. Germany will never be what it was at the beginning of the year. The conservative Angela Merkel better or worse, but profoundly transformed the continent. If it fails, it can also leave a special mark on the history of Europe.

Source: Daily gazdaság.hu

Leave a Reply 133 megnézve, 1 alkalommal mai nap |