< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Nagyot bukott Le Pen pártja a francia választásokon/// Le Pen’s party fell hard to the French elections

| Mobile | RSS

Nagyot bukott Le Pen pártja a francia választásokon/// Le Pen’s party fell hard to the French elections

2015. december 14. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Nagyot bukott Le Pen pártja a francia választásokon

A Nicolas Sarkozy volt államfő által vezetett Köztársaságiak 5-9 régióban, a kormányzó szocialisták pedig 3-6 régióban győzhettek. A Nemzeti Front a harmadik helyre szorult vissza.

Közvélemény-kutató intézetek jelentései szerint nem sikerült győznie egyetlen régióban sem a Marine Le Pen vezette Nemzeti Frontnak a franciaországi regionális választások vasárnap tartott második fordulójában.

A Nicolas Sarkozy volt államfő által vezetett Köztársaságiak 5-9 régióban, a kormányzó szocialisták pedig 3-6 régióban győzhettek. E két párt mögött a Nemzeti Front a harmadik helyre szorult vissza.

A múlt vasárnapi első fordulóban aratott történelmi sikere után Marine Le Pennek nem sikerült győznie saját legerősebb körzetében, az észak-franciaországi régióban, ahol Sarkozy pártja a szavazatok 57,5 százalékét szerezte meg, szemben Le Pen 42,5 százalékával.

A pártelnök unokahúga, a Marion Maréchal-Le Pen által vezetett lista a déli Provence-Alpes-Cote d’Azurön 45,5 százalékos eredménnyel alulmaradt a konzervatív ellenzék 54,5 százalékával szemben.

Nőtt a részvétel

Mindkét térségben jóval többen szavaztak, mint a múlt vasárnapi, első választási fordulóban, az exit-poll jelentések mintegy 61 százalékos részvételről számolnak be.

A Nemzeti Front múlt vasárnapi előretörését követően a kormányzó szocialisták bejelentették, hogy

visszavonják jelöltjeiket azokban a régiókban, ahol Nicolas Sarkozy pártja a második helyen végzett a Nemzeti Front mögött,

megakadályozandó a Nemzeti Front győzelmét a második fordulóban. Egyben arra szólította fel híveit, hogy szavazzanak a Köztársaságiak jelöltjeire.

A kelet-franciaországi térségben, ahol a szocialisták jelöltje nem lépett vissza, Philippe Ricert, Sarkozy pártjának jelöltje a voksok mintegy 48,4 százalékával végzett az első helyen, míg Marine Le Pen jobbkeze, Florian Philippot a szavazatok 36,4 százalékát szerezte meg.

forrás: reutersForrás: Reuters

Valls: nem múlt el a veszély

Manuel Valls francia miniszterelnök kijelentette, hogy bár a Nemzeti Frontnak nem sikerült egyetlen régióban sem győzni, a szélsőjobboldal veszélye messze nem múlt el Franciaországban.

Úgy fogalmazott, hogy nincs ok megkönnyebbülésre, örömmámorra, a bevándorlásellenes Nemzeti Front magas eredményei arra kényszerítik a kormányt, hogy figyeljen oda.

Nicolas Sarkozy arra figyelmeztetett, hogy a Nemzeti Front mostani veresége nem feledtetheti az első forduló keserű tapasztalatát. A volt államfő egységre szólította fel a jobboldalt, valamint arra, hogy továbbra is “utasítsanak el minden kompromisszumot szélsőséges pártokkal”.

forrás: reutersForrás: Reuters

Le Pen harcias

A vereség dacára Marine Le Pen harciasan nyilatkozott, és azt hangsúlyozta, hogy a 2010-es regionális választásokhoz képest a párt megháromszorozta tanácstagjainak számát.

“Semmi nem állíthat meg bennünket” – mondta a pártvezető híveinek hangos tetszésnyilvánítása közepette az észak-franciaországi Hénin-Beaumont településen , hozzátéve, hogy előretörésük “lerántotta a leplet a francia politikai rendszer alapját képező hazugságról”.

“Ez a választás megmutatta, hogy mindössze két erő van az országban. A globalizáció erői, amelyek el akarják süllyeszteni Franciaországot valamiféle nemzetközi mocsárba, valamint a patriotizmus és a nemzeti identitás erői” – fogalmazott.

Az ország összes régiójából késő este várhatóak hivatalos eredmények. A kétfordulós regionális választásokon 44 millió választópolgár az idén újrarajzolt 13 régió tanácsainak 1722 tagját választotta meg hat évre. Az eddigi 22 régióból 21-et irányított a baloldal. A múlt vasárnapi első fordulóban a Nemzeti Front a 13 régióból hatban végzett az élen, országos összesítésben a párt a szavazatok közel 28 százalékát szerezte meg.

Hivatalos eredmény hétfőre várható.

szerző:atv.hu / MTI/fecsego.eu

Le Pen’s party fell hard to the French elections

Led by the head of state Nicolas Sarkozy was 5-9 republicans region, the ruling Socialists could win 3-6 and region. The National Front was pushed back to third place.

According to reports from polling centers failed to convince a single region nor the National Front led by Marine Le Pen of the French regional elections held Sunday in the second round.

Led by the head of state Nicolas Sarkozy was 5-9 republicans region, the ruling Socialists could win 3-6 and region. These two parties behind the National Front was pushed back to third place.

After the historical success of last Sunday’s first round victory Marine Le Pen failed to convince its strongest area, in the northern France region, where Sarkozy’s party scored 57.5 percent of the votes, against 42.5 percent of Le Pen.

The party leader’s niece, Marion Maréchal-led by Le Pen’s list of the southern Provence-Alpes-Côte d’Azur 45.5 percent of the profit lost out compared to 54.5 percent of the conservative opposition.

Increased participation

In both regions even more people voted than in last Sunday’s first round election, exit poll reports about 61-percent participation report.

After the National Front last Sunday advance of the ruling socialists have announced that

withdraw their candidates in regions where Nicolas Sarkozy’s party finished second behind the National Front,

to prevent the National Front’s victory in the second round. He also called on his supporters to vote for Republican candidates.

The eastern region of France, where the socialist candidate did not withdrew, Philippe ricer, Sarkozy’s party candidate in the polls of about 48.4 per cent of the finished first, while Marine Le Pen’s right-hand man, Florian Philippot acquired 36.4 percent of the vote.

Source: reutersForrás: Reuters

Valls: not out of danger

French Prime Minister Manuel Valls said that although the National Front failed to win a single region nor the threat of the extreme right in France is far from gone away.

He said that there is no reason relief, thrilled, high results of the anti-immigration National Front, forcing the government to be careful.

Nicolas Sarkozy warned that the recent defeat of the National Front should not obscure the bitter experience of the first round. The former head of state called for unity to the right, and to continue to “reject all compromise with extremist parties.”

Source: reutersForrás: Reuters

Le Pen militant

Despite the defeat Marine Le Pen said belligerently, and he pointed out that compared to the 2010 regional elections, the party tripled its number of council members.

“Nothing can stop us” – said the party’s leading advocates of loud applause in the north of France Hénin-Beaumont settlement, adding that upsurgence “denounced falsehood which is based on the French political system.”

“This election showed that only two forces in the country the forces of globalization, which they want France to sink some kind of international swamp, and the forces of patriotism and national identity.” – Said.

All regions of the country official results are expected late in the evening. The two-round regional elections this year, 44 million voters in 13 regions redrawn in 1722 elected member of a council of six years. So far 22 regions 21 were directed to the left. In last Sunday’s first round of the National Front came out on top in six out of 13 regions, the overall national party acquired nearly 28 percent of the vote.

Official results expected by Monday.

author: atv.hu / MTI / fecsego.eu

 

Leave a Reply 132 megnézve, 1 alkalommal mai nap |