< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Az utolsó vacsora a 2038 könyvek bizonyítéka Leonardo és Szent Margit nyomában Milánóban)))) La preuve Cène des 2038 livres les traces de Leonardo et St. Margaret à Milan

| Mobile | RSS

Az utolsó vacsora a 2038 könyvek bizonyítéka Leonardo és Szent Margit nyomában Milánóban)))) La preuve Cène des 2038 livres les traces de Leonardo et St. Margaret à Milan

2016. március 21. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

Az utolsó vacsora a 2038 könyvek bizonyítéka
Leonardo és Szent Margit nyomában Milánóban

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó, nagyon jó

Mi köze Szent Margitnak Leonardo da Vincihez, miért lehet Az utolsó vacsora a 2038 könyvek állításainak megdönthetetlen bizonyítéka megannyi már megírt tény és talány után? Ennek járt utána a 2038 könyvek szerzője, K.T. Zelenay 2016 márciusának idusán.

A 2038 trilógia kutatómunkájának köszönhetően a szerző a világ csodái közül többször láthatta már Rómát, Barcelonát, Montserratot, Firenzét, és persze a magyaroknak még inkább kedves Esztergomot, Budapestet, Visegrádot, Sopront, Veszprémet, Székesfehérvár, Bécset, és a sor még tucatnyi legendás várossal, helyszínnel bővíthető lenne. Egy azonban kimaradt, Milánó. Pedig két igen fontos tárgyi bizonyíték is itt, a Visconti és a Sforza dinasztiáknak köszönhetően a reneszánsz fellegvárává lett Milánóban leledzik. Aminek nem mellesleg a későbbi századokban további “magyar” vonatkozása is van, hiszen 1861-ig, közel másfél évszázadon át a Habsburgok uralkodtak Milánóban is.
A két beszédes emlék
K.T. Zelenay Facebook-oldal

A 2038 könyvekben részletesen írt az Ashburnham Codex 2038-ról, Leonardo da Vinci híres kéziratairól, amiket ma már a milánói Ambrosiana könyvtárban őriznek. Jegyzeteiből részletes terveket, vázlatokat ismerhetünk meg világhírű alkotásaiból, számos felfedezését, találmányát írja le bennük. De számunkra a leginkább fontos a fotográfiával, a Szent Lepellel, és egy különleges szerkezettel kapcsolatos kéziratai. Utóbbi egy kondenzátor alaprajzának és egy koronának a látszólagos egyvelege, pedig aki alaposabban ismeri a Szent Korona történetét, hátterét, máris ráismerhet “Őfelségére”.

A 2038 könyvekben, különösen a Jézus második életében számos olyan állítást tett, ami az első kötetbe, a 2038 – avagy a magyar történelem eltitkolt lapjaiba még nem kerülhetett bele. Hisz míg az első könyv színtiszta történetíró mű, gesta, addig a két folytatás már inkább a regény műfajába kapaszkodva kalauzolja a soktízezres olvasótábort, és a heti szinte százezerre becsülhető Facebook-követőt. A legtöbben őszinte rajongással, köszönettel adóztak a Jézus második élete története előtt, de akadtak, akik blaszfémiával vádolták meg. Pedig, a könyv egyetlen sorában, betűjében sem kérdőjelezi meg a hitet, hiszen még teológusi, akadémiai körökben sem blődség a történeti Jézust és a bibliai Megváltót külön választani. Tette ezt a világ talán leghíresebb johannitája, így Keresztelő Szent János feltétlen híve, a reneszánsz polihisztor, Leonardo is.
K.T. Zelenay Facebook-oldal

“Ő egy olyan korban élt, amikor a nyílt, egyenes beszédért, a kutatómunkák dokumentálásáért nem csak “blaszfémiával” vádolhatják meg az alkotót, de könnyen az inkvizítorok előtt, majd a máglyán is találhatta volna magát, így a parányi Vinci faluból származó, félárva zseni a sorok között, műalkotásainak rejtett szimbolikájával üzent. Elsősorban a saját korának, de nem lebecsülendően az utókornak is. Nekünk pedig kötelességünk kódolt üzeneteit megfejteni. Még ha sokszor emiatt minket is máglyahalállal fenyegethetnek meg” – írja K.T. Zelenay.

“Ezzel meg is érkeztünk Az utolsó vacsorához, Leonardo talán leghíresebb mesterművéhez. A Szent Korona végveszélyben és a Jézus második élete kötet nagyban ennek a freskónak köszönhető. Oly inspirálóan hatott, hogy óhatatlanul is egyre mélyebbre ástam magam Leonardo da Vinci „alternatív” életrajzában. Felfedezve benne számos magyar vonatkozást. A 2038 könyvekben is megírtam, nem csak a levegőbe beszélt, amikor Hunyadi Mátyást a kor legnagyobb uralkodójának tartotta, hanem személyes ismeretsége révén, így járhatott a visegrádi királyi udvarban is.

A Szent Lepel, a Szent Korona „rokonsága” is általa kezdett „érdekelni”. Általa juthattam el a több százra tehető apokrif iratok megismeréséhez, majd tanulmányozásához. Felfedezve így azt, hogy a négy-, egymásra igencsak hasonlító kanonizált evangéliumon túl további 33 létezéséről tudunk, és ezek közül számos ma is kutatható, olvasható, közte Mária evangéliuma is. Amit pont a magyar millenium évében, 1896-ban fedeztek fel Kairóban. Ebben A 12 apostol szerepe, közte a legendás Utolsó vacsora története is egészen más megvilágítást nyer.

A gnosztikus evangéliumokból egy egészen másik „történeti Jézus” életrajz körvonalazódik. Már a Képes Krónika is Noéig vezeti vissza a magyarok eredetét. Egyes felvetések szerint a történeti Jézus pártus herceg lehetett. A pártus birodalom a későbbi frank birodalommal egyenértékű lehetett Jézus korában. A mai Szíria és Törökország területén létezett. A pártusok rokonságban állhattak a szkítákkal, a szkítákat pedig a hunok tartották őseiknek. Azt pedig minden magyar tudja, hogy Attila vére is csörgedezik bennünk. Ugyanakkor mi egy “puffer” ország vagyunk, megannyi telepessel, kétszer-háromszor majdnem teljesen elpusztult őslakossággal (Tatárjárás, török-kor), így olyan, hogy Árpád-vére, csak keveseknek adatik meg.

De a legvégén vissza Milánóba, 1498-ba, amikor is Ludovico Sforza felkérése elkészülhetett a Santa Maria delle Grazie-kolostor refektóriumában az akkor még nem feltétlen a világhírnek ajánlott freskó. Szimbolikáját, üzeneteit most nem részletezném, hisz megtettem ezt a 2038 trilógia együttesen kereken 1600 oldalán” – folytatja a szerző.
K.T. Zelenay Facebook-oldal

Ennél egy nekünk magyaroknak talán még fontosabb freskóra is felhívja a figyelmet, ami alig harminc centire látható Az utolsó vacsora mellett. Leonardo a terem díszítése során nem “csak” Az utolsó vacsorát, hanem Árpád-házi Szent Margitot is megfestette. Akit akkor még “csak” boldogként jelölhetett meg freskója aláírásában, hiszen bár már 1276-ban boldoggá avatták IV. Béla lányát, akiről a 2038 könyvekben szintén fejezetnyi legendát vetettem papírra, de szentté avatására csak 1943. november 19-én kerülhetett sor. Méghozzá húga, a kenyeret rózsává változtató, a szegényeket patronáló Magyarországi Szent Erzsébet ünnepnapján.

Leonardo da Vinci fél évezrede tehát nekünk magyaroknak is üzent. Megfejteni száz százalékban talán sosem fogjuk minden gondolatát, de a 2038 könyvek számos állítása nyert tanúbizonyságot a Szent Margit-freskó és Az utolsó vacsora “szomszédságával”…

forrás:ma.hu

La preuve Cène des 2038 livres
les traces de Leonardo et St. Margaret à Milan

[Caption id = “attachment_76574” align = largeur “de AlignLeft” = “150”] www.fecsego. pays 1OO UE, sur tous les continents www.fecsego.eu 1OO pays sur tous les continents [/ caption]

www.fecsego.eu nouvelles internationales est bon, très bon

Que faire avec St. Margaret Leonardo da Vinci, La Cène peut-être pourquoi les livres en 2038 après revendications des preuves irréfutables de fait et beaucoup ont déjà écrit un mystère? Cela a été suivi par l’auteur du livre 2038, K.T. Zelenay les Ides de Mars ici 2016.

Merci aux travaux de recherche 2038 trilogie, l’auteur merveilles du monde sont à plusieurs reprises déjà vu Rome, Barcelone, Montserrat, Florence, et bien sûr les Hongrois encore plus cher Esztergom, Budapest, Visegrad, Sopron, Veszprém, Székesfehérvár, Vienne, et une série d’une douzaine de ville légendaire , les emplacements seraient étendues. Mais une chose est manquant, Milan. Mais grâce à deux preuves matérielles très important est, les dynasties Visconti et Sforza de la citadelle Renaissance à Milan est devenu la clé est. Ce qui, d’ailleurs, ne sont pas dans les siècles suivants plus des aspects nationaux “hongrois”, depuis 1861, près d’un demi siècle, les Habsbourg a jugé à Milan ainsi.
Les deux memorial éloquent
K.T. Zelenay Facebook

Les 2038 livres écrits en détail sur le Ashburnham Codex en 2038, manuscrits célèbres de Leonardo da Vinci, qui sont maintenant conservés dans la bibliothèque Ambrosiana de Milan. Ses notes plans détaillés, des croquis peuvent être reconnus par les œuvres de renommée mondiale de nombreuses découvertes, inventions les décrivent. Mais pour nous le plus important dans la photographie, le Saint Suaire, et les manuscrits relatifs à une structure spécifique. Ce dernier plan d’un condensateur et une couronne du mélange apparent, qui est familier avec l’histoire de la Sainte Couronne, fond, déjà peut reconnaître “Majesté”.

Les 2038 livres, en particulier dans un certain nombre de revendications deuxième vie de Jésus, qui est le premier volume, en 2038 – ou pages cachées de l’histoire hongroise ne pouvaient toujours pas prendre. Pourquoi, alors que le premier livre de l’historien de l’art pur, Gesta, poursuivi jusqu’à ce que les deux avaient un assez nouveau genre accroché à guider le soktízezres lectorat, et peut être estimée près de cent mille adeptes de Facebook. L’enthousiasme le plus sincère, merci imposé avant la deuxième histoire de la vie de Jésus, mais il y avait, qui a été accusé de blasphème. Pourtant, une seule rangée, dans la lettre et dans le livre ne remet pas en cause la foi, même en tant que théologien, ni les cercles académiques blődség le Jésus historique et biblique Sauveur séparé. Il a fait johannitája le plus célèbre de ce peut-être le monde, supporter de manière inconditionnelle de Jean-Baptiste, la Renaissance polymathe Leonardo.
K.T. Zelenay Facebook

“Il a vécu à une époque où ouvert, mot droit que la recherche documentant non seulement« blasphème »peut blâmer les artistes, mais facilement devant les inquisiteurs, et l’enjeu aussi aurait pu se trouvaient alors dans le petit village de Vinci, le génie demi-orphelin entre les lignes, les œuvres d’art caché guerre symbolique surtout à son âge, mais aussi pour la postérité lebecsülendően déchiffrer des messages codés de nous et nous avons donc le devoir, même si parfois nous vous menacez máglyahalállal “-… entrer KT Zelenay.

“Avec elle, nous arrivons à la dernière Cène, de Léonard le plus célèbre pour ses meilleures œuvres. La Sainte Couronne de la vie en danger et deuxième des volumes Jésus de manière significative cette fresque due. Donc inspirant qui, inévitablement, plus je me suis creusé de Leonardo da Vinci” biographie alternative ». Découvert Il comprenait plusieurs aspects hongrois. du livre 2038 est écrit non seulement parlé à l’air lorsque Mátyás Hunyadi était le plus grand souverain de l’âge, mais aussi par la connaissance personnelle, donc doit avoir été la cour royale Visegrad ainsi.

Le Saint Suaire, les «parents» Saint-Couronne, il a également commencé à «soins». Je pourrais avoir atteint plusieurs centaines de apocryphes apprendre et étude. Découverte de telle sorte que les quatre, très semblables les uns aux autres évangiles canoniques au-delà de l’existence d’un autre 33 peut être, et bon nombre d’entre eux sont toujours consultables, lisibles, y compris l’Evangile de Marie aussi. Quel moment de l’année du millénaire hongrois, 1896, ils ont été découverts au Caire. Dans le rôle de 12 apôtres, y compris l’histoire légendaire de la Dernière Cène est tout à fait différentes victoires d’éclairage.

Le gnostique Evangiles la biographie d’un tout autre «historique de Jésus est décrit. Déjà dans l’Illustrated Chronicle retrace également de retour à Noé l’origine hongroise. Quelques idées pourraient, selon l’historique prince Jésus parthe. L’Empire parthe fut plus tard franque Empire ère équivalent de Jésus. Il existait dans la région de l’actuelle Syrie et la Turquie. Les Parthes liés à corréler les Scythes, les Scythes ont eu lieu ancêtres des Huns. Il est tous les Hongrois sait que le sang d’Attila coule à travers nous. Dans le même temps, nous sommes un pays «tampon», de nombreux colons, deux à trois fois presque entièrement détruit les peuples autochtones (Tatárjárás, turc-âge), de manière à sang Arpad, seuls quelques-uns ont.

Mais à la fin il est retourné à Milan en 1498 en lorsque la demande de Ludovico Sforza de Santa Maria delle Grazie monastère réfectoire du monde alors nouvelles ne sont pas nécessairement la peinture murale recommandée. Symbolisme, les messages sont maintenant pas entrer dans les détails, parce que je l’ai fait cette trilogie en 2038 avec 1.600 side “- continue l’auteur.
K.T. Zelenay Facebook

Pour celui-ci, nous Hongrois peut-être plus important encore fresco attire l’attention, ce qui est à peine un pied peut être vu à côté de la dernière Cène. pas “juste” le dernier repas, mais Arpad maison de St. Margaret Leonardo ont également peint la décoration de la chambre. Qui était alors encore “juste” heureux comme pourrait nommer une fresque de signatures, parce que même si il y a eu 1276 béatification IV. La fille de Bela, qui est aussi une section avec 2038 livres parqués une légende, mais seulement la canonisation, le 19 Novembre 1943 ont eu lieu. Même sa sœur, un pain de rose qui change, le pauvre jour patronage de la fête de Sainte Elisabeth de Hongrie.

Leonardo da Vinci, une demi-guerre du millénaire afin que nous les Hongrois aussi. Nous ne saurons probablement jamais déchiffrer cent pour cent de toutes les idées, mais en 2038 le nombre de livres en lice a été le témoin de Sainte-Marguerite et la fresque The Last Supper “quartier” …

Source: ma.hu
Google Fordító cégeknek:Fordítói EszközökWebhelyfordítóExportpiac

Leave a Reply 621 megnézve, 1 alkalommal mai nap |