< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár, Közélet, Kultúra, Riport / Blog article: Húsvéti interjú Erdő Péter szétszórtságról, felelősségről))) Easter interview Peter Woods dispersed reality, liability

| Mobile | RSS

Húsvéti interjú Erdő Péter szétszórtságról, felelősségről))) Easter interview Peter Woods dispersed reality, liability

Húsvéti interjú

Erdő Péter szétszórtságról, felelősségről

fecsego_avatar1

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó
A felelősség tényezője sokak gondolkodásából eltűnik, szétszórt az életünk, pillanatnyi benyomásokra reagálunk, amire a modern kommunikáció eszközei is bőséges lehetőséget nyújtanak – mondta Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye érseke lapunknak adott húsvéti interjújában. Szerinte az emberek nagy része számára saját jó közérzete vált a legfontosabbá, ez viszont elszigetelődéshez vezethet, mert a másik emberrel való kapcsolatban is veszélyforrást látnak.

– Játsszunk el azzal a gondolattal, hogy létezik időgép! Segítségével visszarepülünk kétezer évet, Pilátus palotájába, aki előtt ott áll a megkorbácsolt, vérző Jézus, fején töviskoronával. Bár e képet sok képzőművész megörökítette már, arról kevesebb fogalmunk lehet, milyen szenvedéseken ment keresztül a Megváltó megkínoztatása során.

– Hogy legyen elképzelésünk arról, milyen fizikai kínt kellett elviselnie Jézusnak: a római módon történő korbácsolás olyan szenvedést okozott az elítéltnek, amit a mai ember alig tud elképzelni, sokan ugyanis belehaltak. Ma is vitatkoznak rajta tudósok, milyen tövisekből fonhatták a koronát, de számos elmélet szerint ez a kínzás is borzalmas volt. A római régiségtan szakértői pontosan leírják a keresztre feszítés technikáit is. E kivégzés szörnyű szenvedést okozott, mert nem az elvérzés vagy a fizikai sebek voltak elsősorban a halál okai, hanem megfulladt az áldozat. A keresztre feszítést a rabszolgáknak találták ki a rómaiak, hogy sokáig szenvedjen a halálraítélt. Ez is egy összetevője a húsvét titkának: keresztre feszítik Jézust, mint a legalsóbb kategóriába tartozó embert, és azért, hogy példát statuáljanak vele.

– Latrok társaságában!

– Ugyanakkor szenvedése közben – ahogy az Lukács evangéliumában olvasható a jobb lator történetében, aki az utolsó pillanatban elismeri, méltán szenvedi el büntetését, míg Jézus nem követett el semmit – a Megváltó azt mondja a latornak: „még ma velem leszel a paradicsomban.” Jézus a személyes szenvedése pillanatában is átéli a szomszéd szenvedését, a lelki tusakodását, és van rá figyelme, van hozzá bátorító szava. Ez csodálatos történet, ahogy az is: Jézus még a keresztről gondoskodik Szűz Máriáról és Szent Jánosról. A szenvedéstörténetnek olyan vonása ez, ami egészen különleges, mert Jézus halála órájában is másokra figyel.

– Mi játszódhatott le Jézusban e könyörtelen bántalmazás alatt?

– Nagyon fontos, hogy Jézus lelkileg is szenvedett. Az evangéliumokban az olvasható, hogy már az elfogása előtt az Olajfák hegyén vérrel verejtékezett. Átélte mindazt, ami rá vár, s átélte a világ összes bűnét, ami mintegy teherként nehezedett rá. Később, amikor elítélték, a megcsúfolás mozzanata okozott neki nagy lelki fájdalmat. Vádként hozzák föl rá, hogy király, miközben Ő látja, hogy nem erről a világról való az országa. Gúny tárgya lesz. Bíbor palástot terítenek rá, nádszálat adnak a kezébe jogar helyett, és így csúfolják meg: „Üdvöz légy, zsidók királya!” Ez a köszöntés a kereszt feliratán is megjelenik később. Mindezek azért is fájhattak neki, mert meg akarta szabadítani az embereket a legnagyobb tehertől, a bűnnek a csapdájából, amivel az emberiség azóta is viaskodik. De éppen az Ő megváltó műve nyitott egy ablakot felfelé, és azon át a feltámadás, a húsvét titkán keresztül látszik a szabadság fénye. Ahogy az ősi hagyomány szerint a pászkaünnep a szabadulás ünnepe volt, mégpedig Isten különös csodája folytán, hiszen a tengert is kettéválasztotta, úgy a mi húsvétunk is a szabadulás ünnepe, minden személyi, társadalmi, történelmi, közösségi bűnünknek a csapdájából egy olyan életre, amely a szeretetnek a valósága, és örökké tart. Ezt a reménységet, optimizmust közvetíti a húsvét, ebben kell újra és újra megújulnunk.

A bíboros úgy véli, sokan annyira a magunk javát keressük, hogy ezzel elszigeteljük magunkat másoktól
A bíboros úgy véli, sokan annyira a magunk javát keressük, hogy ezzel elszigeteljük magunkat másoktól
Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

– Számos tudós hívja fel a figyelmet a konzumkultúra negatív hatásaira, amelyben megnyomorodnak az emberi lelkek. E közegben átérezzük-e, hogy Jézus bűneink bocsánatáért adta az életét?

– A mai kultúrában egyáltalán a bűn fogalma is sokak szemében problematikussá vált. De miért? Azért, mert magunkról és másokról is kezd olyan képünk kialakulni, hogy gépek vagyunk. A felelősség tényezője sokak gondolkodásából eltűnik, szétszórt a gondolkodásunk, az életünk, pillanatnyi benyomásokra reagálunk, amire a modern kommunikáció eszközei is bőséges lehetőséget nyújtanak. Nem áll bennünk össze a teljes kép. Márpedig ha nem szokunk hozzá, hogy keressük és szemléljük az egészet, a nagyobb összefüggéseket, akkor nem érezzük a felelősségünket sem a múltért, sem a jövőért, helyette a pillanatnyi jó közérzetünk áll az életünk középpontjában. De ez esetben a saját közérzetünk annyira fontossá válik, hogy közben másoktól elszigetelődünk, ahogy Ferenc pápa fogalmaz, el kell kerülnünk az izoláció, a magunkba zárkózás veszélyét. Mert ha csak a jó közérzet számít, a másik emberrel való kapcsolat is elsősorban veszélyforrás. Attól kezdve az ember a többiekre ugyanolyan félelemmel tekint, mint a jövőre. A szorongás és a szétesettség, az összképnek és a felelősségnek a hiánya összetartoznak. És ha felelősség nincs, hol a bűn? Nyilván nem a bűnről szóló tanítás a kereszténységnek a lényege, de benne van! Igenis felelősek vagyunk a tetteinkért, ez a felszólítás arra, hogy éljünk értékesen, jobban! Legyünk alkotók, ajándékozók, mert felelősek vagyunk egymásért, a jövőért! Nem csak egymás és a történelem előtt, mert jó történelmi hazugsággal meg lehetne változtatni a leggonoszabb cselekedet képét is. Felelősek vagyunk Valaki előtt, aki túl van ennek a világnak a történésein – alapvetően Isten előtt. Ezért szükséges, hogy Isten részéről jöjjön a megbocsátás gesztusa.

– Ön nemcsak idehaza, de külföldön is sokat találkozik az emberekkel, mit tapasztal, végső soron mit jelent ma nekünk a húsvét?

– A hívő, keresztény emberek érzik, tudják, mi az ünnep jelentősége. De le kell szögezni, hogy a húsvét nemcsak a szenvedés, hanem a feltámadás ünnepe is egyben! Isten utolsó szava nemcsak az, hogy szolidaritást vállal velünk, hanem hogy minket, embereket felvisz a maga szférájába. Abba a létmódba, ami már túl van az időn és a téren. Erre személy szerint hív mindannyiunkat; s ez az emberek lelkének mélyén vágyként ott él. „A halállal vége van mindennek? Nem vagyunk mi többek annál?”, kérdezzük, de húsvét számunkra bizonyosságot ad, Jézus feltámadása nekünk azt jelenti: Isten megmutatta, igenis lehetséges, hogy személy szerint az ember az isteni létnek a szférájába, a boldogságba juthat.

– Mi lesz a nem hívőkkel? Gondolhatják-e ők, hogy Isten nélkül boldogulhatnak, hogy elutasíthatják Isten segítségét, irgalmát?

– Nem hiszem, hogy ma az elutasítás lenne a fő indok. Azt érzem jellemzőbbnek, hogy az ember nem jut el odáig, hogy feltegye azokat a kérdéseket, amelyeknek a világába például az istenhit tartozik. Mert sietni kell, mással kell foglalkozni – a szétszórtságot érzem a mai állapot legfőbb ismérvének. Ebben elsősorban az erős érzelmek hatnak, szimbólumok, események, látványok, amelyek megrázók, olykor némely médium az audiovizualitás egészen goromba eszközeivel is operál. Ezek közé kellene tartoznia olyan kifejezésformáknak is, amelyek felrázzák az embert, nem biztos, hogy még ekkor is eljut a logikus gondolkozás útján a hit közelébe, de az élmény szintjén esetleg igen.

– A média segítségére lehet az egyháznak? Meg kell újulnia az egyháznak ahhoz, hogy minél több ember szívéhez elérjen, és azt a gondolatiságot, amit említett, közvetíteni tudja?

– Az egyháznak mindig meg kell újulnia, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy kritikátlanul alkalmazkodik valami máshoz, ami nem „ő”. Felelős az örökségéért, az örömhírért, amit közvetítenie kell, de ezt minden nyelven kell tennie, és a „nyelv” a kommunikáció minden fajtáját is jelenti. Nagyon sokat foglalkozunk azzal, miként tudnánk a különböző kommunikációs nyelveket beszélni. E téren történtek változások. A nagy kihívás ebben a munkában, hogy egyszerre kell a rövid, tömör, érzelmileg intenzív benyomásokra építeni, de késznek lenni arra is, hogy a verbalitás és a logikus gondolkozás szintjén is megválaszoljunk azoknak, akik a reménységünk okáról kérdeznek minket. Nem szabad elfelejteni írni, olvasni, és megfeledkezni a Bibliáról! Ugyanakkor kell tudni operálni egy képpel vagy képsorral, ami az emberek figyelmét a kívánt irányba tereli.

– A megújulás egyik formája, csatornája lehet az irgalmasság éve, amit a pápa tavaly hirdetett meg, és december 8-án kezdődött?

– Igen, Magyarországon is rengeteg minden történik majd az irgalmasság éve keretében: prédikációsorozatok, lelkigyakorlatok, amelyek az irgalmasság cselekedeteivel foglalkoznak, hiszen ezek állnak az életünkhöz legközelebb. Az éhezőknek enni adni, a ruhátlanoknak ruhát adni, betegeket látogatni, tudatlanokat tanítani, tanácstalanoknak jó tanácsot adni, szomorúakat vigasztalni. Emellett egy sor szociális akciónk is lesz, amelyek e célokra irányulnak. Néha korábban kezdett akcióinkat is hangsúlyozottabban az irgalmasság jegyébe állítjuk, máskor pedig a sajátos belső felszabadulás érdekében különös lelkipásztori lépéseket teszünk.

– A pápa az irgalmasság körébe helyezte az egyházi házassági ügyeknek a megújítását is.

– A házassági perek fontos elemei a lelkipásztori gyakorlatnak: segíteni azoknak, akiknek az élete valamilyen szempontból kudarcot vallott, úgy érzik, nem találják a kiutat a helyzetükből. Ebben az évben kezdtünk hozzá ahhoz, hogy megszervezzük egyházmegyei szinten a párkapcsolati konfliktusokban segítő szolgálatunkat. Fontos, hogy ne csak azokkal foglalkozzunk, aki már elváltak, hanem azokkal is, akiknek a házassága még megmenthető.

– Az irgalmassághoz kapcsolhatók Ferenc pápa migránsokkal kapcsolatos megnyilatkozásai is?

– A pápa nagyon sokféle megállapítást tett e téren, voltak olyan felhívásai is, amelyek elsősorban az olasz egyháznak, az ottani valóságnak szóltak. Tudjuk, hogy Olaszországba, Lampedusa szigetére évek óta áramlanak a menekültek, leginkább Líbiából. Az is tudható, hogy az olasz állam támogatást ad a menekültstátust megkapókat elszállásolóknak, így sok egyházi intézménynek is. A migránsok egy része az országot tranzitországnak tekinti az északra tartó úton, mások célállomásnak. Utóbbiak befogadása, esetleges integrációja óriási társadalmi feladat. Ugyanakkor a pápa januárban a Vatikánhoz akkreditált diplomáciai testület előtt azt is elmondta: a bevándorlóknak tiszteletben kell tartaniuk a fogadó ország törvényeit.

– Érez veszélyt az ideérkezők iszlám hite miatt?

– Olyanokkal Magyarországon nem találkoztunk, akik itt is akarnának maradni. Idehaza csak átmenő forgalommal szembesültünk; a gócpontokon karitatív szerveink segítették is a menekülteket. Európa tekintetében összetettebb a kérdés, ugyanis a földrészre érkezők között sem mindenki hívő, csak keresi a boldogulását. Az sem közismert, hogy a nyugat-európai országokban hány felnőtt kéri a keresztséget a bevándorlók közül, ez a szám sem kevés; azaz sokan ebben az irányban nyitottak. Azt is tapasztaljuk, hogy az ideérkezők között elég nagy a vágy arra, hogy beilleszkedjenek a helyi közösségekbe. Természetesen a menekültek létszáma és szándéka országonként nagyon eltérő.

„A pápa is elmondta: a bevándorlóknak tiszteletben kell tartaniuk a fogadó ország törvényeit”
„A pápa is elmondta: a bevándorlóknak tiszteletben kell tartaniuk a fogadó ország törvényeit”
Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

– Az irgalmasság körébe sorolható-e, hogy a pápa felhatalmazást adott az abortuszon átesett, de bűnbocsánatért esedező nőknek adható feloldozásra?

– Természetesen az irgalmasság évének az egyik pápai akciója ez, ami ugyanakkor nem épp közérthető téma, mert kevésbé ismert, mi volt eddig a gyakorlat. Az egyházjog ősidők óta tartalmaz kiközösítést minden szereplővel szemben, aki a magzatelhajtásban részt vesz, ami viszont nincs fenntartva az Apostoli Szentszéknek. Egy fönn nem tartott kiközösítésnek az a következménye, hogy az egyén addig nem járulhat szentségekhez, amíg fel nem oldják. A püspök feloldozhatott ez alól, és mindazok is, akiknek erre felhatalmazást adott. Magyarországon az volt a szokás, hogy a püspökök az év első körlevelében felhatalmazzák a gyóntatókat arra, hogy a büntetést elengedjék, ha valaki gyónni kíván. Azaz ez létező realitás volt eddig is, a pápai intézkedés ettől annyiban tér el, hogy ő maga erre az évre a világ minden gyóntatójának megadta a felhatalmazást.

– A közelmúltban találkozott a budapesti görög katolikus helynökség papjaival, akik az eseményre feleségükkel érkeztek. Lát esélyt arra, hogy a közeli vagy távoli jövőben a római katolikus papok is nősülhessenek?

– A katolikus egyház keretén belül él huszonkét saját jogú egyház különböző rítusokkal, ezek egyike a magyar görög katolikus egyház. Ezen egyházak többségében van hagyománynak megfelelő nős papság is. De a katolikus és ortodox egyházakban közös a hagyomány lényege, hogy a papi nőtlenséget mint életformát tisztelik, mégpedig azért, mert Jézus személyes életformájával és tanácsával az közvetlen kapcsolatot jelent. Nagyra értékelik és tisztelik ezt az eszményt, ezért becsülik meg a szerzetességet, és ezért választják az összes katolikus rítusban és az ortodoxiában a nőtlen papok közül a püspököket. Annak idején a szemináriumban együtt voltunk latin és görög szertartású kispapok, megosztottuk egymással a tapasztalatainkat, és őszintén mondhatom, egyikünk sem irigyelte a másikat. Nem gondolom, hogy ez a téma a valóságban olyan romantikus kérdés lenne, mint ahogy Nyugaton egy-két helyen gondolják; ez nehéz feladat és komoly életforma, akármelyik utat választjuk is.

– Amiben biztosan egyformák a görög és a római katolikusok, hogy egyaránt részt vehetnek majd az eucharisztikus világkongresszuson, hiszen néhány hete Budapestnek ítélték a 2020-as rendezés jogát. Hogyan haladnak az előkészületek?

– A kihívás ma is az, mint 1938-ban, amikor először rendezte meg Budapest az eseményt: egy friss, hitében megújult katolikus közösségnek kell bemutatkoznia a világ előtt. Ez feltételez egy erős párbeszédet a társadalommal, a kultúrával, a környezetünkkel, ugyanakkor a hitünknek az elmélyítését is. Nagyon fontos, hogy kellő figyelemmel és nyitottsággal tervezzük és rendezzük majd meg az eseményt, ennek érdekében hamarosan meghívjuk az előző helyszíneknek, a dublini és a cebui eseménynek a szervezőit, hogy tapasztalataikat átadhassák. Teológiai munka, egyházzenei feladatok megoldása, pályázatok, liturgikus tervezés, különböző lelkipásztori és vallási események szervezése már az előkészületi években is létfontosságúak lesznek a kongresszus hivatalos rendezvényei előtt. Közös gondolkodásra és tervezésre lesz szükség a fővárossal és a kormánnyal. A konkrét tárgyalásokra hamarosan sor kerülhet.

– A kötelező hittan vagy erkölcstan bevezetése óta milyen tapasztalatokkal gazdagodtak?

– Növekedés tapasztalható a beiratkozottak számát illetően; és azzal, hogy növekedett a hittant tanuló osztályok száma, több világi oktatóra lett szükség. A plébániáink többsége viszont azt panaszolja, hogy aki iskolában jár a hittanra, az legtöbbször a templomi hittanra már nem jut el. E probléma áthidalásán dolgozunk, a hitoktatók és a plébániák közti kapcsolatot erősíteni kell.

– A közelmúltban Széchenyi-díjat kapott, hová sorolná ezt a magas állami elismerést a korábban kapott kitüntetései, címei között?

– Közel áll a szívemhez, mert azt mondják, a díj tudományos, szakmai elismerés. Azt gondolom, hogy a kitüntetés talán az egyházjogászszakmának szól, és annak az elismerése a tudományok világában, egyfajta rehabilitáció.

forrás:mno.hu

Easter interview
Peter Woods dispersed reality, liability
 

fecsego_avatar1
www.fecsego.eu international news Good
The factor responsible for many of thinking disappears, scattered in our lives, we respond momentary impressions, which means of modern communications also provide ample opportunity – Forest said Peter Cardinal, primate of the Roman Catholic Archdiocese of Esztergom-Budapest, where the Archbishop of Easter this newspaper in an interview. According to her own well-being has become all the more important for the majority of people, this in turn could lead to isolation, they see a hazard and also in relation to other people.
 

– Enact with the idea that there is a time machine! By using fly back two thousand years, Pilate’s palace, there is a whipped, bleeding Jesus, who is wearing the crown of thorns before. Although this image has been immortalized by many artists, it may be less idea what suffering he went through when the Savior megkínoztatása. 

– To have an idea of ​​what physical pain had to endure Jesus to the Roman way of flogging an inmate suffering caused by what the modern man can hardly imagine, because many people have died. Even today, scientists argue about it, what kind of a thorn from the crown fonhatták, but according to several theories that torture was horrible. The Roman antiquities expert tuition accurately describe techniques for the crucifixion. These executions caused terrible suffering, not because of bleeding extended or physical wounds were mainly the causes of death, but also choked the victim. The crucifixion was found in the Roman slaves to suffer the doomed long time. It is also a component of the Easter mystery: Jesus was crucified as a person belonging to the lowest category, and in order to set an example with her. 

– In the company of at sight! 

– However, while suffering – as the Gospel of Luke to read the right translator history who recognizes the last minute, deservedly he suffers the punishment, while Jesus was not guilty of anything – the Saviour says to the thief “. Today you will be with me in paradise,” Jesus personal moment of suffering we endured the neighbor’s suffering, mental wrestle, and there’s attention, it has added words of encouragement. This amazing story, as well: the cross of Jesus even arrange Virgin Mary and Saint John. Suffering is a feature of this story is very special because of the death of Jesus is open to other considerations. 

– What is your játszódhatott Jesus during this relentless abuse? 

– It is very important that Jesus suffered psychologically as well. The Gospels we read that even before the capture of the Mount of Olives sweated blood. He experienced all that was waiting for him, and went through all the sins of the world, which weighed about it as a burden. Later, when he was convicted, the mockery of momentum caused him great mental pain. Accusation brought him up to the king while he sees that this world is not in the country. It will be the subject of ridicule. Purple robe is spread out, rather than give a reed scepter in his hand, and so mocked at, “Hail, King of the Jews!” This is the greeting given to the inscription will appear later. All of these also fájhattak him because he wanted to free the people from the greatest burden of sin’s trap, which is still grappling with humanity. But it is precisely in His redemptive work opened up a window and looks into the light of freedom of the resurrection, through the secret of Easter. As the ancient tradition, the pászkaünnep was the liberation celebration, namely because of God’s special miracle, because the sea is divided chose it for our Easter liberation celebration of all personal, social, historical, social sins into the trap of a life that is the reality of love, and forever. This hope, conveys the optimism of Easter, this should be over and we renew it again.
The cardinal believes that so many people look for the benefit of ourselves, in order to isolate ourselves from others
The cardinal believes that so many people look for the benefit of ourselves, in order to isolate ourselves from others
Photo: Bela Nagy / Magyar Nemzet
 

– Many scientists call attention to the negative effects of konzumkultúra, which crippled human souls. We understand this medium to Jesus for the forgiveness of our sins by his life? 

– In today’s culture does the concept of sin in the eyes of many, has become problematic. But why? It is because of ourselves and others is beginning to emerge is our view that we are machines. The factor responsible for many of thinking disappears, scattered in our thinking, our lives, we respond momentary impressions, which means also provide ample opportunities for modern communication. Not available with us the whole picture. However, if you do not usually have to seek and contemplate the whole thing, the bigger picture, we do not feel our responsibility neither for the past nor the future, instead of the current wellbeing is at the center of our lives. But in this case, so it becomes important to their wellbeing, while others are isolated, as Pope Francis puts it, we must avoid the isolation, the risk of zárkózás ourselves. For if only the well-being matter to another person connection is also particularly threat. From then on, the people in the rest of the same fear looks like the future. The anxiety and szétesettség, the overall picture and the lack of responsibility belong together. And if there is no responsibility, where is the sin? Obviously not in the doctrine of sin is the essence of Christianity, but it is! Yes, we are responsible for our actions, it is a call to live a valuable and better! Let’s creators, donating, because we are responsible for one another, for the future! Not only each other and the history before, because good historical lie could change the image of the most evil deeds as well. We are responsible before someone who is beyond the events of this world – basically before God. It is therefore necessary to come to God for forgiveness gesture. 

– You are not only at home but also abroad will meet a lot of people, what you experience is ultimately what we mean today for Easter? 

– A faithful Christian people feel they know what is celebrated in Hungary. But it should be noted that Easter is not only suffering, but also a celebration of the resurrection! God is not only the last word that solidarity with us, but to us, people take you in his sphere. This should be the mode of existence, which is already beyond time and space. This calls each of us personally; and this desire deep within the souls of men as living there. “The death is the end of all this? We are not more than that, “we ask, but it gives us certainty of Easter, the resurrection of Jesus means to us: God has shown it is possible to personally man the divine sphere of existence, happiness can get. 

– What will be the non-believers? As you can imagine if they are to thrive without God, to reject God’s help, mercy? 

– I do not think today would be the main reason for the refusal. I feel more typical that people do not actually get to ask the questions, for example, which belongs to the world of monotheism. Because I have to hurry, someone else needs to be addressed – the main criterion feel scattered attaches to this condition. In the first row may have strong feelings, symbols, events, scenes that are shocking, sometimes some of the audiovisual media operates is quite rude tools. is a term to belong to one of these forms, which stir up the people, not sure that even if I get hit by logical thinking to close, but quite possibly the experience level. 

– The media can help the Church? It should újulnia the church to reach out to as many people as the heart, and the very basic idea of ​​what you know to convey these? 

– The Church must always be újulnia, but of course this does not mean that uncritically adapts to something else, which is not “his”. Responsible for the legacy of the örömhírért you need to convey, but we need to do in each language, and “language” means all types of communication. Very much to deal with, how can we talk about the different languages ​​of communication. Changes have been made in this area. The big challenge in this work at a time to be short, concise, emotionally intense sensations build, but be prepared to the fact that the verbal and logical thinking at the level of answer to those who ask us the reason for our hope. We must not forget to write, read and forget about the Bible! However, it must be able to operate with an image or picture lines, which diverts people’s attention in the desired direction. 

– A form of channel for renewal be the year of mercy, which the Pope announced last year and started on December 8? 

– Yes, a lot is happening in Hungary and part of the Year of charity: prédikációsorozatok, mental exercises that deal with acts of mercy, because they are closest to our lives. To feed the hungry, clothing the ruhátlanoknak give patients to visit, teach ignorant, clueless to give good advice, to console sad ones. In addition, a range of social activities to be aimed at these purposes. Sometimes promotions started earlier also emphasized at the mercy digit in the set, sometimes we make a special pastoral action to the specific internal liberation. 

– The Pope put the mercy within the church marriage cases of renewal. 

– An essential element of marriage litigation in pastoral practice: to help those whose lives are in some way failed, they feel they do not find a way out of the situation. This year, we started to organize the diocesan level to assist our service relationship conflicts. It is important to not only deal with those who have been divorced, but also those whose marriages still be saved. 

– The Good Pope manifestations related to farming linked Francis migrants? 

– The Pope has a wide variety of findings in this area, there were also calls, which are mainly in the Italian church, in reality there said. We know that in Italy, the island of Lampedusa flow of refugees for years, mostly from Libya. It is also known that the Italian government will give support to the refugee megkapókat elszállásolóknak so many church institutions. Some of the migrants in the country as a transit country on the path to the north, others destinations. The latter inclusion, integration of any major social problem. However, in January the pope before the Vatican diplomatic corps accredited also said immigrants must respect the laws of the host country respects. 

– Do you feel danger due to the arriving Islamic faith? 

– We did not meet with Hungary, who also wanted to stay here. At home, we faced only transit traffic; the hot spots charity organizations helping the refugees. in Europe with regard to the complex issue since arriving on the continent not everyone is a believer, just looking to thrive. It is also well known that the Western European countries, the number of adult asks the baptism of immigrants, that number is low; that is, many people are open in this direction. We also find that among the arriving high enough desire to integrate into local communities. Of course, the number of refugees and intentions are very different from country to country.
“The pope said immigrants must respect the laws of the host country respects”
“The pope said immigrants must respect the laws of the host country respects”
Photo: Bela Nagy / Magyar Nemzet
 

– The scope of mercy can be classified to the authorization given to the Pope underwent an abortion, but women pleading for forgiveness granted absolution? 

– Of course, the charity of the year, this is one of the papal action, which does not exactly comprehensible topic because it is less known, what was the practice so far. The canon law since ancient times include excommunication against all players who participate in abortion, which in turn is not reserved to the Apostolic See. An excommunication did not sustain the consequence that the individual will not contribute to the sacraments until it is resolved. The bishop feloldozhatott this rule, and all those who have given authorization to do so. In Hungary, it was the custom that the bishops first circular letter of the year to authorize gyóntatókat to let go of the penalty, if one wants to confess. That is, it was already a reality, since the papal action differs from that he himself this year in all the world’s confessor granted the authorization. 

– The recently met with the Greek Catholic helynökség Budapest priests and their wives who came to the event. Do you see any chance that in the near or distant future nősülhessenek Roman Catholic priests? 

within the limits of the Catholic Church in its own right twenty-two different rites, one of the Hungarian Greek Catholic Church -. In the majority of churches have married clergy is adequate tradition. But the Catholic and Orthodox Churches common tradition is to priestly celibacy as a way of life respected, namely because Jesus is a personal way of life and means of direct contact with the council. They appreciate and respect this ideal, it is estimated the monasticism and therefore elected to all Catholic rite in Orthodoxy and the celibate priests to bishops. At the time we were together in the seminary Latin and Greek rite priests little, we shared our experiences and I can honestly say none of us envied the other. I do not think that this subject in reality it would be so romantic issues, such as the West thought one or two places; this is a serious and difficult task of life, or which path is chosen. 

– You can be sure of a form of the Greek and Roman Catholics that both will participate in the Eucharistic Congress, because a few weeks ago was considered the right of Budapest in the 2020 resolution. How are the preparations? 

– The challenge is today, as in 1938, when he first staged the event in Budapest: a fresh, new Catholic faith community should bemutatkoznia to the world. This requires a strong dialogue with the society, the culture, the environment, while also deepening the faith. It is essential that due attention and openness, and we plan to arrange the event and, to this end, will soon invite the previous venues in Dublin and the organizers of the event Cebuano to pass on their experiences. Theological work, solving tasks of church music, applications, liturgical planning, organizing various pastoral and religious events already in the preparatory years will be crucial to address Congress official events. Common thinking and planning will be needed in the capital and the government. The actual negotiations take place soon. 

– Since the introduction of mandatory religion or ethics which experience is gained? 

– Increase in the number of enrolled concerned; and that increased the number of classes in religious studies student, instructor became more secular needed. Most of the parish, however, complain that those who go to the school religious education, religious education in most of the churches can no longer reach. In this issue we are working to bridge the link between the need catechists and parishes strengthened. 

– Recently I received Szechenyi Prize for where to classify this high public recognition from the previously received medals, titles? 

– Close to my heart, because they say the award academic and professional recognition. I think the distinction is perhaps the Church’s legal profession and its recognition in the world of science, a kind of rehabilitation. 

Source: mno.hu

Leave a Reply 3220 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: