< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: 10 pont: Így védené meg Orbán Európát((( 10 points: Voici comment vous protéger l’Europe Orban

| Mobile | RSS

10 pont: Így védené meg Orbán Európát((( 10 points: Voici comment vous protéger l’Europe Orban

2016. április 16. | hozzászólás | Fecsegő hírek

10 pont: Így védené meg Orbán Európát

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

fecsego_avatar1


Isten áldja meg a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált és óvja Magyarországot!

Tíz pontból álló javaslatot tett Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió külső határainak és az EU-n belüli szabad mozgás megvédése érdekében.
10 pont: Így védené meg Orbán Európát
MTI fotó

A kormányfő a Demokrata Centrumpártok Internacionáléjának (CDI) pénteki lisszaboni tanácskozásán hozta nyilvánosságra a Schengen 2.0 tervet, amelyre – mint a közmédiának adott nyilatkozatában elmondta – azért volt szükség, mert elhibázott irányúnak tartja a migrációs válság kezelésére tett európai bizottsági javaslatot.

Az ugyanis a menekültügyi rendszert akarja megreformálni, Magyarországnak viszont az az álláspontja, hogy “nekünk a határokat kell megvédeni” – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki a CDI, a kereszténydemokrata irányultságú centrumpártok nemzetközi szervezetének egyik alelnöki tisztségét is betölti.

Az akciótervet a következő napokban a visegrádi országoknak és a többi EU-s miniszterelnöknek is elküldik.

A jövő héten pedig Németországban, majd az azt követő hetekben több más európai országban személyesen is ismerteti a javaslatot.

A kormányfő szerint világossá kell tenni az EU számára: “az nem megy – mint ahogyan a bizottság javaslatában olvasható -, hogy valaki Brüsszelben eldönti, hogy az EU országainak a demográfiai és gazdasági problémáikat bevándorlással kell megoldani”.

“Mi azt gondoljuk, hogy vannak olyan országok az unióban, amelyek így akarják megoldani a problémáikat, és vannak, amelyek másképp”

– mondta Orbán Viktor, jelezve, hogy Magyarország az utóbbiak közé tartozik, mert nem migránsokkal, hanem család- és gazdaságpolitikával akarja orvosolni a gondokat.

Az EU nem veheti el azt a jogot, hogy “mi mondjuk meg, hogyan akarjuk megoldani ezeket a problémákat”, vagyis nem hozhat létre olyan rendszert, miszerint beengedi a migránsokat, majd kötelező befogadást ír elő minden tagállamnak – fejtette ki.

A miniszterelnök szerint ezért fontos a kötelező betelepítési kvótáról tervezett magyarországi népszavazás is, mert “most, hogy megvan Brüsszel hivatalos javaslata, hatalmas nyomás alatt állunk. (…) Ha nem állítjuk meg Brüsszelt egy népszavazással, akkor valóban ránk fognak kényszeríteni (…) olyan embertömegeket, akikkel mi nem akarunk együtt élni”.

A CDI tanácskozásán több más kérdést is megvitattak, így például a panamai offshore-botrányt, amellyel kapcsolatban – mondta Orbán Viktor – hitet tettek amellett, hogy a teljes átláthatóságra kell törekedni. “Minden országnak, ahol alacsonyak az adókulcsok, ki kell adnia az információkat azoknak az országoknak, amelyek érdeklődnek saját polgáraik ott megvalósult befektetetései iránt” – közölte.

A miniszterelnök portugáliai látogatása során megbeszélést folytat Pedro Passos Coelhóval, a portugál néppárt (PSD) elnökével, valamint Marcelo Rebelo de Sousa portugál államfővel is.

Schengen 2.0 akcióterv:

1. Határok

Biztosítani kell a külső határok, valamint az EU-s állampolgárok rendszeres ellenőrzésére vonatkozó, már meglévő EU-s és schengeni jogszabályok (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) tényleges érvényesülését. Ennek továbbra is tagállami jogkörnek kell maradnia, de amennyiben valamely tagállam nem tudja teljesíteni ezen kötelességét, úgy az Európai Határvédelmi Ügynökségnek kell beavatkoznia az érintett tagállammal történt megállapodás szerint. Megállapodás hiányában a tagállam schengeni tagsága felfüggesztésre kerülhet.

2. Azonosítás

A külső határvédelem továbbfejlesztése elsősorban az EU-s határregisztrációs rendszeren keresztül, valamint a külső határokon átlépő személyek biometrikus azonosítási adatainak kötelező rögzítése által.

3. Korrekciók

A közös európai menekültügyi rendszer korrigálása, ideértve a megfelelően működő dublini rendszer visszaállítását, valamint annak teljes körű érvényesítését Görögországban. A menekültügyi jogokkal való visszaélés ellen súlyosabb, nemzetállami szinten alkalmazott szankciókkal kell fellépni.

4. Az Európai Unión kívül

A menekültügyi eljárásokat az EU területén kívül, zárt és őrzött hotspotokon kell lefolytatni, az EU területére történő első belépés előtt. Az EU-nak pénzügyi hozzájárulást kell biztosítania a megfelelő tartózkodási körülmények és a biztonságos hotspotok kialakításához.

5. Megállapodások

A visszafogadásra és visszatérésre vonatkozó megállapodásokat a származási és tranzitországokkal kell megkötni, és velük együttműködve kell érvényre juttatni.

6. Visszatérés

Az illegális migránsokat vissza kell küldeni a biztonságos származási vagy tranzitországokba.

7. Feltételesség

Az EU kül- és biztonságpolitikájának, valamint fejlesztési és vízumpolitikájának biztosítania kell az uniós migrációs politika céljainak teljesülését. Az uniós politikák alakulását a harmadik országok együttműködési készségétől kell függővé tenni.

8. Segítségnyújtás

Az uniós migrációs politika megvalósítására irányuló erőfeszítéséket a szükséges pénzügyi és egyéb támogatás biztosításával kell elősegíteni az elsődleges célországokban, valamint a nyugat-balkáni országokban.

9. Biztonságos országok

Létre kell hozni egy közös európai listát a biztonságos harmadik országokról, és ezt alkalmazni kell a hotspotok kialakításakor is. Figyelembe kell venni, hogy számos biztonságos ország átszelése után a menedékkérők nem állnak konkrét fenyegetettség alatt.

10. Önkéntesség

A demográfiai és munkaerő-piaci kihívásokra adandó válaszoknak szuverén tagállami döntéseknek kell lenniük. Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke (2) bekezdése értelmében nemzeti kompetencia kell, hogy maradjon az arról való döntés, hogy a tagállam nemzeti, vagy EU-n belüli forrásokra és politikákra, vagy az EU-n kívülről érkező bevándorlókra hagyatkozva kíván válaszokat adni a kihívásokra. Semmilyen kötelező és automatikus mechanizmus ne kerüljön bevezetésre.

Az ügy kiemelkedő politikai fontossága miatt az Európai Tanácsnak folyamatos iránymutatást kellene biztosítania a jogalkotási folyamatok tekintetében.

/fecsego.eu/atv.hu / MTI / kormany.hu

10 points: Voici comment vous protéger l’Europe Orban

[Caption id = “attachment_76574” align = largeur “de AlignLeft” = “150”] pays 1OO de www.fecsego.eu, sur tous les continents www.fecsego.eu 1OO pays sur tous les continents [/ caption] largeur


Que Dieu bénisse et protège www.fecsego.eu portail de nouvelles international Hongrie!

Pour Viktor Orban a proposé une dizaine de points Premier ministre des frontières extérieures de l’Union européenne et la libre circulation dans l’UE à défendre.
10 points: Voici comment vous protéger l’Europe Orban
MTI photo

Le Gouvernement de la République démocratique du Parti du Centre Internacionáléjának (CDI) sur les délibérations de vendredi Lisbonne divulguer le plan Schengen 2.0, qui – comme le közmédiának dit dans une déclaration – était nécessaire en raison de la proposition de fausse-porteuse Commission européenne face à la crise de la migration.

La même veut aussi réformer le système d’asile en Hongrie, cependant, estime que “nous devons défendre les frontières» – a souligné Viktor Orban, qui est le CDI, le Centre Parti vice-président chrétien-orientée de l’organisation internationale est également chargé.

Le plan d’action pour les prochains jours dans les pays de Visegrad et d’autres de l’UE a également envoyé au Premier ministre.

La semaine prochaine en Allemagne, et les semaines suivantes, plusieurs autres pays européens, personnellement présenté la proposition.

Selon le Premier ministre, il devrait être clair pour l’UE “ne va pas – comme dans la proposition de la Commission lu – que quelqu’un décidera à Bruxelles que les pays de l’UE dans les problèmes de migration démographique et économique à résoudre.”

“Nous pensons qu’il ya des pays dans l’UE, de sorte qu’ils veulent résoudre leurs problèmes, et il y a certains qui autrement”

– Said Viktor Orbán, indiquant que celui-ci comprennent la Hongrie, les migrants parce qu’ils ne sont pas, mais la famille et la politique économique veut remédier aux problèmes.

L’UE ne prend pas loin le droit de “ce que vous dites, comment vous voulez résoudre ces problèmes”, que vous ne pouvez pas créer un système qui permet aux migrants prescriront l’inclusion de tous les États membres – at-il expliqué.

Le premier ministre, par conséquent, nous sommes sous beaucoup de pression est important quota de réinstallation prévue du référendum obligatoire en Hongrie, parce que «maintenant que Bruxelles a une proposition formelle. (…) Si nous ne nous arrêtons pas à Bruxelles pour un référendum, il va vraiment nous forcer (.. a.) avec qui nous ne voulons les masses de gens de ne pas vivre avec “.

Les délibérations de la CDI ont discuté d’un certain nombre d’autres questions, telles que le scandale au large des côtes du Panama, pour lequel – a déclaré Viktor Orbán – ont la foi, en plus de la transparence totale doit être recherchée. «Tous les pays avec des taux d’imposition bas, vous devez fournir les informations aux pays qui sont intéressés par leurs propres citoyens des investissements réalisés il y sont contenus,” – dit-il.

Les premier ministre parle avec Pedro Passos Coelhóval, Parti populaire portugais (PSD) et le Président de Marcelo Rebelo de Sousa tête d’Etat portugais au cours de la visite au Portugal.

Plan d’action Schengen 2.0:

1. Limites

les frontières extérieures, ainsi que la législation communautaire existante et l’application effective de Schengen (code frontières Schengen) pour des contrôles réguliers sur les citoyens de l’UE doivent être garantis. Cela doit rester une compétence nationale, mais quand un État membre ne peut pas remplir ce devoir, d’intervenir pour que l’État membre concerné, l’accord avec l’Agence européenne de la protection des frontières. En l’absence d’un accord peut être suspendu l’adhésion dans les États membres de Schengen.

2. identification

L’amélioration de la sécurité du périmètre externe principalement par le système d’enregistrement des frontières de l’UE, ainsi que par l’enregistrement obligatoire des données biométriques pour l’identification des personnes à la frontière traversant externes.

3. Corrections

La correction CEAS, y compris un système de Dublin fonctionne correctement est remis à zéro, et sa pleine application en Grèce. de graves violations des droits contre l’asile dans les sanctions appliquées niveau de l’Etat-nation, l’action doit être prise.

4. En dehors de l’UE

Les procédures d’asile en dehors de l’UE, fermé et surveillé points chauds avoir lieu avant la première entrée dans l’UE. L’UE doit fournir les conditions appropriées et rester hotspots sûrs création d’une contribution financière.

5. accords

Les accords de réadmission et le retour doivent être conclus dans les pays d’origine et de transit et doivent être appliquées en coopération avec eux.

6. Retour

Les migrants illégaux doivent être envoyés dans des pays d’origine sûrs ou de transit de retour.

7. conditionnalité

la politique étrangère et de sécurité, et le développement et le visa de la politique de l’UE devrait donner à la politique migratoire de l’UE les objectifs sont atteints. Le développement des politiques de l’UE volonté de coopérer avec les pays tiers devrait être conditionnelle.

8. Assistance

Fournitures efforts pour mettre en œuvre la politique migratoire de l’UE devrait être de promouvoir les destinations principales, ainsi que les pays des Balkans occidentaux avec les dispositions financières et autres nécessaires de soutien.

9. Les pays sûrs

Il devrait y avoir une liste européenne commune de pays tiers sûrs, et doit être appliquée à la conception des points chauds ainsi. Il convient de noter que, après un certain nombre de pays sûr des demandeurs d’asile à traverser ne sont pas particulièrement menacés.

10. Le bénévolat

Les défis et les réponses démographiques et marché du travail soient des décisions nationales souveraines. Il est une compétence nationale en vertu de l’article 5 du traité sur l’Union européenne (2) qu’il a à propos de la décision est que l’Etat entend donner des réponses aux fonds et politiques nationales ou intra-UE, ou des immigrants de l’extérieur de l’UE, en se fondant sur les défis. Aucun mécanisme obligatoire et automatique ne doit pas être mis en œuvre.

En raison de la plus haute importance politique de la question au Conseil européen devrait fournir les orientations en cours de processus législatif.

/fecsego.eu/atv.hu / MTI / kormany.hu

Leave a Reply 176 megnézve, 1 alkalommal mai nap |