< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Júliustól már érvényes lesz az elektronikus aláírás/// From July it will be valid for electronic signatures

| Mobile | RSS

Júliustól már érvényes lesz az elektronikus aláírás/// From July it will be valid for electronic signatures

2016. május 1. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Júliustól már érvényes lesz az elektronikus aláírás

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

Isten áldja meg a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált és óvja Magyarországot.

Az elektronikus aláírás is érvényes, bizonyító erejű, és az unió egész területén elfogadott lesz a július elsején hatályba lépő új szabályozás szerint, így várhatóan szélesedik mind az elektronikus aláírást létrehozó technikai megoldások, mind az ezeket felhasználó szolgáltatók köre – hívta fel a figyelmet a Deloitte Legal jogi tanácsadó cég közleményében.

Emlékeztetnek arra, hogy az elektronikus aláírás szabályait júliustól egy uniós rendelet határozza meg Magyarországon, amely az egész EU területére kiterjedően szabályozza az elektronikus tranzakciókat. Szarvas Júlia, a Deloitte Legal szenior ügyvédje a közlemény szerint elmondta: a rendelet alapvető újdonsága az egyenértékűség elve, azaz az elektronikus aláírás joghatása és bizonyítékként való elfogadhatósága nem tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az elektronikus formátumú. Másrészt valamennyi tagállam köteles elismerni a más tagállamokban kibocsátott minősített tanúsítványon alapuló minősített elektronikus aláírást.

Az új rendelkezés megteremti a biometrikus aláírás hitelességét is a magyar jogban, mivel a teljes bizonyító erejű magánokiratok körébe bekerül egy új elektronikus dokumentumfajta. A gyakorlatban az új rendelkezésnek megfelelő aláírás során az ügyfelek számára egy elektronikus eszközre (“aláíró pad”) telepített szoftver jeleníti meg a szolgáltató rendszerében keletkezett dokumentumokat, amelyet ezen az eszközön az ügyfelek áttekinthetnek, majd ugyanezen az eszközön elektronikusan rögzített aláírással szignálhatnak.

Az ilyen aláírás során az aláíró sajátkezű aláírásának biometrikai információival (sebesség, nyomóerő) együtt tárolják az elektronikus dokumentumot, így lehetőség nyílik arra, hogy egy adott személynek előzetesen kiadott tanúsítvány és kulcs (“aláíró kártya”) nélkül is lehessen olyan elektronikus dokumentumot létrehozni, amelyet harmadik személyek, bíróságok és hatóságok bizonyító erejű okiratként elfogadni kötelesek – írják a szakértők a tájékoztatásban. A gyakorlatban már számos esetben lehet találkozni az elektronikus aláírásnak ezzel a formájával, például csomagküldő szolgáltatók vagy telekommunikációs cégek esetében – jegyezte meg a Deloitte Legal szenior ügyvédje a közleményben.

forrás:napi gazdaság.hu

From July it will be valid for electronic signatures

[Caption id = “attachment_76574” align = “alignleft” width = “150”] www.fecsego.eu 1OO countries, on every continent www.fecsego.eu 1OO countries in all continents [/ caption]

God bless and protect Hungary www.fecsego.eu international news portal.

will be accepted for the electronic signature is valid, conclusive, and the union throughout the territory, according to the new regulations come into force the first of July, and is expected to widen both the electronic signature creation of technical solutions and the scope of these user service – drew attention to the Deloitte Legal law firm in a statement.

They point out that the rules of electronic signatures in July to determine the Hungarian EU regulation, which is in the whole EU territory controlled by the electronic transactions. Deer Julia, a senior lawyer of Deloitte Legal, said that the communication: the essential new feature of the regulation, the principle of equivalence, ie, electronic signatures legal effect and admissibility as evidence can not be refused solely on the basis of the electronic format. On the other hand, each Member State shall recognize the qualified electronic signature based on a qualified certificate issued in another Member State.

The new provision will create a biometric signature credibility of the Hungarian law, since the scope of the private documents with full probative added a new type of electronic document. In practice, the new provision in the proper signature is an electronic device (a “signing pad”) installed software displays the service system generated documents for clients that this device customers can review and signature on the same device electronically recorded szignálhatnak.

In such signature signing handwritten signature biometric information of the (speed, compression force) is stored together with electronic documents, enabling it to be an electronic document created without a certificate and key ( “signatory card”) previously issued to a specific person, which third parties, the courts and authorities to accept documentary evidence as required – written by experts in information. In practice, many cases can already meet the electronic signature this form, for example in the case of a mail order service or telecommunications companies – said a senior lawyer of Deloitte Legal Notice.

Source: Daily gazdaság.hu

Leave a Reply 133 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: