< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Kuncze Gábor versben osztotta ki Orbán Viktort//// Gábor Kuncze verse allocated Viktor Orban

| Mobile | RSS

Kuncze Gábor versben osztotta ki Orbán Viktort//// Gábor Kuncze verse allocated Viktor Orban

2016. május 1. | hozzászólás | Közélet

Kuncze Gábor versben osztotta ki Orbán Viktort


Kuncze Gábor egy korábbi felvételen. FOTÓ: Molnár Ádám/Népszava

fecsego_avatar1

Isten áldja meg a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált és óvja Magyarországot!

Kuncze Gábor Ady Endre Történelmi lecke fiúknak című versét szavalta el az ATV Havas a pályán ma adásba kerülő műsorában. Azt a verset, amiből a napokban Orbán Viktor idézett az MNB-botránnyal kapcsolatban. A miniszterelnök szerdán úgy fogalmazott: “ahhoz égnek és földnek össze kell szakadnia”, hogy meginogjon a bizalma Matolcsyban. Csakhogy a szóban forgó vers – amit a kormányfő is idézett -, valójában a dolgozók millióit gúzsba kötő zsarnokokról szól – erre az egykori belügyminiszter hívta fel szavalásával a figyelmet.

Magyarország dús ország volt,
Van termése, kincse, vadja,
De amit a bús nép szerzett,
Víg uraság zsebre rakja.

Csak a gazdag, csak a zsarnok
Élt föl minden földi jókat.
Megláncolták, butitották
A dolgozó milliókat.

Ma már a szivek bátrabbak,
Sápadtak a gyermek-orcák,
Ha összeszakad Ég és Föld,
Mégis más lesz Magyarország.

Ez az az Ady-vers, amit Kuncze Gábor szaval a Havas a pályán műsorában. Teljes verziójában azonban egész más fényt vet a miniszterelnökre ez a költemény, mint amikor szerdán a Népszabadságnak csak egy sort (Ha összeszakad Ég és Föld) idézett belőle. Orbán annak alátámasztására használta a mondatot, hogy nagyon sok kell ahhoz, hogy meginogjon a bizalma Matolcsyban. A kormányfő azt is mondta, hogy az alkotmány és a nemzeti bankról szóló törvény garantálja a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét. “Ezt én tiszteletben tartottam, és most is tiszteletben tartom. Ezért nem foglalkozom ezzel a kérdéssel” – felelte laptársunknak, a felvetésre pedig, hogy mégiscsak kellett foglalkoznia vele, hiszen az Alkotmánybíróság (Ab) nemrég visszadobta az idevágó jogszabályt és azt meg kellett változtatni, Orbán azt mondta: “igen, de mi alkottuk meg a nemzeti bankról szóló törvényt is. Törvényt kell alkotni”.

A Havas a pályán e heti adásának részleteiről bővebben az atv.hu-n olvashat!

forrás:népszava online.hu

Gábor Kuncze verse allocated Viktor Orban

Gábor Kuncze a previous recording. PHOTO: Adam Molnar / People’s Voice

 fecsego_avatar1

May God bless and protect the www.fecsego.eu international news portal Hungary!

Gábor Kuncze Ady Endre History Lesson for boys poem recited the ATV snow on the track’s show will be broadcast today. That poem, which recently Viktor Orban cited in connection with the Bank’s scandal. The Prime Minister had this to say on Wednesday: “Heaven and earth together to delivery must” that meginogjon the confidence Matolcsy. But the verse in question – which also quoted the head of government – in fact, millions of workers on the ropes binding tyrant is – this szavalásával drew attention to the former Minister of the Interior.

Hungary was a rich country,
There is fruit of the treasures, beast,
But what a sad people earned,
Merry gentleman puts his pockets.

Only the rich, but the tyrant
He lived up to all earthly vessels.
Chained, butitották
The millions of workers.

Today, the brave hearts,
Pale cheeks of the child,
If you are interrupted Heaven and Earth,
Yet another will be Hungary.

This is the Ady’s poem, which Gábor Kuncze recites the snow on the field show. However, the full version casts a very different light to the Prime Minister this poem as when Népszabadság on Wednesday in a row (If you are interrupted Heaven and Earth) quoted from it. Orban used the phrase to demonstrate that so many it takes to meginogjon the confidence Matolcsy. The prime minister also said that the Law on the Constitution and the National Bank guarantees the independence of the National Bank of Hungary. “I was out of respect for, and now I respect why do not deal with this issue.” – Said board our staff, to the request was that they only had to deal with it, because the Constitutional Court (Ab) has just threw it back in the relevant legislation and I had to change, Orban said: “Yes, but we have created the law on the national Bank Act can be created.”.

The snow on the track this week’s reception can read more about the details of the atv.hu-n!

Source: referendum online.hu

Leave a Reply 359 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: