< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Boris Johnson szerint Hitler is az unió előfutára volt/// Selon Boris Johnson Hitler a également été un précurseur de l’Union

| Mobile | RSS

Boris Johnson szerint Hitler is az unió előfutára volt/// Selon Boris Johnson Hitler a également été un précurseur de l’Union

2016. május 22. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Boris Johnson szerint Hitler is az unió előfutára volt

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

 Isten áldja meg a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált és óvja Magyarországot

Nagy vihart kavart Boris Johnson konzervatív brit politikusnak a The Sunday Telegraphban megjelent interjúja, amelyben az európai egységgondolat elõfutárai között említette Adolf Hitlert is. A miniszterelnökségre pályázó volt londoni polgármester a júniusi népszavazáson a kilépést támogatók vezéralakja, így kijelentését sokan a kampány egyik bombasztikus – a kritikusok szerint felháborító – kiszólásának mindõsítették. De vajon van-e tárgyszerû alapja Johnson állításának? Milyen Európát akartak a nácik, és van-e gazdasági-politikai érveiknek bármi hatása a mai integrációra? A kérdésekre egy konzervatív oxfordi történész, John Laughland közel húsz éve megjelent könyvében próbált elõször választ adni, ám megállapításai mára, a referendum kapcsán váltak igazán aktuálissá. A Hetek cikke.

Boris Johnson szerint Hitler is az unió előfutára volt

Boris Johnson konzervatív brit politikus

1997-ben jelent meg a The Tainted Source: The Undemocratic Origins of the European Idea (A romlott forrás: Az eu­-rópai idea nem demokratikus eredete) című könyv, amit Sir Edward Heath volt brit miniszterelnök, aki 1972-ben aláírta Nagy-Britannia belépését az unióba, így minősített: „Abszurd és borzalmas meghamisítása a múltnak és jelennek.” A szerző, John Laughland azonban nem azt állítja – ahogy Boris Johnson sem –, hogy a mai Európai Unió alapítói a nácik lennének, és azt sem, hogy Brüsszelben a politikusok a Harmadik Birodalom feltámasztásán dolgoznának. Ettől még nem árt szembenézni a kényelmetlen történelmi előképekkel, különben, mint a könyv mottójaként idézett Alexis de Tocqueville írja,

ha nem engedjük, hogy „a múlt megvilágítsa a jövőt, az emberek gondolatai homályban tapogatóznak”.

Az utóbbi időben amúgy sem szokatlan, hogy politikusok vetnek fel olyan kérdéseket, amelyeket történészeknek kellene. Tavaly ősszel Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök beszélt arról, hogy a náci „végső megoldás” beindításában milyen szerepe volt az akkori jeruzsálemi főmuftinak, Hadzs Amin al-Husszeininek. (A palesztin Hitler. Hetek, 2015. október 30.) Netanjahut első körben sokan bírálták, hogy milyen történelmietlen és uszító kijelentést tett. A korábban a főáramú média által került témáról mégis kibontakozott egy érdemi vita, amiből kiderült: a palesztin muszlim vezető 1941-ben valóban befolyásolta a náci politikát azáltal, hogy mereven elzárkózott a zsidók Palesztinába történő száműzése elől, legfeljebb arról lehet vitatkozni, hogy Hitler már ez előtt meghozta a döntést a holokausztról, vagy a wannsee-i konferencia – amelyen kidolgozták az európai zsidóság szisztematikus kiirtását – szervezését nem véletlenül kezdték meg Hitler és Al-Husszeini berlini találkozójának másnapján.

Határok nélkül

„A nemzetállam … nem képes megoldani a huszonegyedik század nagy problémáit” – mondta Helmut Kohl 1996-ban a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetemen mondott beszédében, ahol azt is kijelentette, hogy az európai integráció „a huszonegyedik században a háború és béke kérdését jelenti”. A német zöldek vezetője a kancellár beszédét méltatva még erőteljesebben fogalmazott, szerinte

Auschwitz után nem engedhető meg, hogy bárki is kiálljon „Európa ellen”.

Az elmúlt húsz évben számtalan kommentár hangsúlyozta, hogy a politikai megbízhatóság ma egyenértékű az Európa-pártisággal. Azt is gyakran olvashattuk, hogy az európai integráció pontosan azért született meg a második világháború után, hogy a háborúkat kiváltó nacionalizmusok ellenszere legyen.

helmut kohlHelmut Kohl
A modern európai gondolat egyik forrásaként a második világháború alatti pacifista és humanista mozgalmakat szokás tekinteni, mint például az 1943-ban Milánóban létrejött Movimento Federalista Europeo mozgalom, amely alapokmányában kimondta, hogy a nemzetállamok elveszítették a jogukat arra, hogy a háború és béke kérdésében döntsenek. A föderalista mozgalom vezetői szerint ha olyan világ jön létre a világháború után, amelyben továbbra is fennmarad a nemzeti szuverenitás, akkor ez óhatatlanul újabb világégéshez vezet. „A militarizmust, a despotizmust és a háborúkat csak egy Európai Föderáció létrehozásával lehet felszámolni, amelyben a valamennyi európait érintő szuverén jogok átruházásra kerülnek: azok a jogok, amelyek a nemzetállamok kezében csak halált és pusztítást eredményeznek.”

Az egymással újra és újra háborús konfliktusba kerülő államokat egy nemzetek feletti kontroll alá kell tehát rendelni, annak érdekében, hogy fenntartható legyen a béke.

Az európai egységről azonban nem a humanista utópisták beszéltek először, hanem pont azok, akik Európát példátlan pusztításba sodorták. A harmincas évektől kezdve a nácik, az olasz fasiszták és több európai kollaboráns kormány képviselői részletes terveket készítettek Európa politikai és gazdasági integrációjáról.

A német propaganda a megszállt országokban az egységes európai térség előnyeit sulykolta, természetesen a német modell alapján. E szerint a német társadalombiztosítási rendszer, közúthálózat, lakáshelyzet – általánosságban a gazdasági hatékonyság – minta és alap lehet más országok számára. Az egységesített modell alapján pedig egész Európa hatékonyan működhet majd a háború után – ígérte a berlini propaganda.

A nácik nem csupán a háborús agresszió igazolására, egyfajta fügefalevélként találták ki az Európa-eszméjüket, hanem már a világháború kitörése előtt előszeretettel beszéltek erről. Hitler is, akinek a témában elmondott beszédeit az Európa című díszalbumban is közzétették, Joachim von Ribbentrop előszavával. Az 1937-es nürnbergi pártnapon Hitler például ezt mondta:

„Talán minden más országnál jobban érdekel bennünket Európa. Nemzetünk, népünk, kultú­ránk és gazdaságunk az egyetemes európai közegből nőtt ki. Ezért ellenségei vagyunk minden olyan kísérletnek, ami viszályt és pusztítást próbál kelteni az európai népek családjában.”

Egy évvel később Rudolf Hess a nemzetiszocialista pártkongresszuson szervezett egy kiállítást Európa sorsdöntő küzdelme keleten címmel, amelynek fő üzenete az volt, hogy Oroszország német meghódítása az európai civilizációt juttatja el a barbár szlávoknak. Alfred Rosenberg pedig már a nácik hatalomra jutása előtt részt vett Rómában az Olasz Tudományos Akadémia és az Alessandro Volta Alapítvány által szervezett Európa-kongresszuson, amelyről a Nationalsozialistische Monatshefte 1932. decemberi számában írt, Válság és Európa újjászületése címmel.

rudolf hess (fotó: renegadetribune.com)Rudolf Hess (Fotó: renegadetribune.com)
Felsőbbrendű gazdasági egység

A német Európa-propaganda cáfolja azt a közkeletű nézetet, miszerint a nácik fanatikus nacionalisták lettek volna. Ellenkezőleg: alapvetően gyűlölték a nemzeti megosztottságot, és vonzódtak a nagy, monolitikus egységhez. Az önálló döntéseket a nácik éppúgy nem kedvelték országok, mint pártok, közösségek vagy egyének esetében. Gondolkodásuk központjában a faji kategóriák álltak, ami alapvetően határok feletti, nemzetközi doktrína. A faji gondolkodás nem tud mit kezdeni a szabadságjogokkal, amelyeket idegenkedve, irracionális vagy kifejezetten káros tényezőként tekint, szemben a „tudományos” fajelmélet kiszámítható válaszaival, amelyekkel állítása szerint meg tudták határozni egy embercsoport vagy nemzet viselkedését és reakcióit.

A nemzetállamok elutasítása a náci és fasiszta gazdaságtudomány alapvetése volt. Werner Daitz vezető náci közgazdász 1938-ban azt írta, hogy a náci völkisch gondolkodás meghaladta az állameszme elsődlegességét, ami korábban az általa megvetett brit politikai gondolkodást és a francia forradalmi eszme alapját jelentette. Ebből a szempontból a völkisch (népi) a liberalizmus, a kapitalizmus és a parlamentarizmus ellentéte volt. „Ezen a hamis angol politikai filozófián keresztül felszabdalták az európai népek családjának biológiai közösségét, olyan állami keretekbe kényszerítve őket, amelyek nem álltak kapcsolatban egymással.” – írta Daitz, aki szerint

a nemzetállamok kicsi és önző intézmények, amelyek nem hajlandók a közös nagy európai célok szolgálatába állni. „Az európai népek családjának új erkölcse az, hogy … Európa közös érdeke meghaladja a nemzetállamok önző érdekeit.”

A nácik károsnak tartották a nemzetek közötti viszályt és versengést, és ezzel szemben az egységet ajánlották: „Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk európaiak. Meg kell értenünk azt, hogy itt az idő véget vetni az európai polgárháborúknak és elérkezett az együttműködés időszaka.” – írta egy nácikkal kollaboráns svéd kiadvány.

A független nemzetekről Hitler azt tartotta, hogy a rájuk alapuló európai rend alapvetően anarchikus. 1941 augusztusában Mussolinivel közösen kiadott nyilatkozatban leszögezték, hogy

a tengelyhatalmak győzelme utáni „új európai rend” felszámolja „a múlt háborúinak” kiváltó okait: „A bolsevik veszély és a plutokrata kizsákmányolás felszámolása után lehetőség nyílik a békés, harmonikus és gyümölcsöző együttműködésre az európai kontinens összes nemzete között, mind a politikai, mind pedig a gazdasági és a kulturális területen.”

Ha nem nézzük a dátumot és az aláírókat, ezt a mai integráció szorgalmazói is mondhatták volna.
mussolini és hitler (forrás: wikipédia)Mussolini és Hitler (Forrás: Wikipédia)
Hitler a kisebb nemzetekre a megvető Kleinstaatengerümpel (kisállami zűrzavar) kifejezést használta, mint amelyet fel kell számolni. (John Laughland megjegyzi, hogy a fogalom első felét – Kleinstaaterei – a mai német politikai köznyelv is használja az európai megosztottság kifejezésére.) A nácik célja tehát a „kis nemzetek zűrzavara” helyett egy egységes Európa megteremtése volt. A Szovjetunió elleni invázió után Hitler meleg szavakkal mondott köszönetet az olasz nagykövetnek, Ciano grófnak az „európai szolidaritás felemelő érzéséért”. Hitler hozzátette: „a jövő nem a nevetséges félcivilizált Amerikáé, hanem az újonnan feltámadt Európáé, ami egyértelműen győzedelmeskedni fog, emberanyaga, gazdasága, intellektuális és kulturális értékei alapján, feltéve, hogy a Kelet az európai eszme szolgálatába áll és nem Európa ellen dolgozik.”

Goebbels jóslata

Az ideológiai okok mellett a fasiszták azért voltak meggyőződve a nemzetállamok bukásáról, mert szerintük a technológiai fejlődés is ezt indokolja – állítja Laughland. Úgy érezték, hogy a nemzeti szuverenitás anakronisztikus egy olyan modern világban, amely egymásra utalt gazdaságokból áll, ahol a kereskedelem és szállítás nemzetközi méretű, és megvalósult a globális elektronikus telekommunikáció.

„Egyetlen európai nemzet sem remélheti már ma sem, a jövőben pedig még kevésbé azt, hogy katonai, gazdasági vagy kulturális téren szembeszállhat azokkal a nagy erőkkel, amelyek megszületnek majd, vagy már léteznek is Európán kívül.” – írta Camillo Pellizzi, az olasz Civilta Fascista folyóirat szerkesztője, aki szerint Európa csak az összefogás által lehet sikeres az új kihívásokkal szemben.

„A modern technológia tágas teret és hatalmas forrásokat igényel, hogy el tudja érni a szinte korlátlan hatékonyságot. Európán kívül már rendelkezésre állnak ezek a hatalmas területek és a források koncentrációja”, ezért Európában is elkerülhetetlen „a koncentráció”.  

A nácik gazdasági szempontból elkerülhetetlennek tartották azt, hogy a fejlődés a nagyobb egységek irányába tart. A berlini külügyminisztérium egyik információs sajtókiadványa szerint „Időszerűtlen és elavult Európa megosztottsága, amelyet a kis nemzeti gazdaságok és kommunikációs rendszerek jelentenek. Lejárt a vízumok és útlevelek ideje. Az általános európai jólét elhozza majd minden tag jólétét és gazdasági biztonságát. …

Európa egyesülése már elkerülhetetlen, amit a történelmi vastörvények diktálnak.”

A náci vezetésben az Európa-gondolat leglelkesebb képviselője Joseph Goebbels propagandaminiszter volt, aki szintén meg volt győződve arról, hogy a technológia egybeköti az embereket, és ezért feleslegesek a határok. A Das Europa der Zukunft (A jövő Európája) című beszédében kijelentette, hogy a „technológia korábban példátlan módon hoz össze népeket. Miközben korábban huszonnégy órát igényelt, amíg egy üzenet eljutott Berlinből Prágába, ma ez egy másodpercbe sem kerül. Miközben 12 óráig tartott, amíg vonattal Prágába utaztunk, ma egyetlen óra alatt oda tudunk repülni. Ahogy ezeket a technológiai vívmányokat használjuk, a kontinensek szükségszerűen közelebb kerülnek egymáshoz.”

joseph goebbels (forrás: reddit.com) Joseph Goebbels (Forrás: reddit.com)
Goebbels még a „határok lebontása” kifejezést is használta, ami a mai európárti ideológia egyik kulcsfogalma. „Ti már egy nagy birodalom tagjai vagytok, amely arra készül, hogy újjászervezze Európát, lebontva a határokat, amelyek még elválasztják egymástól az európai népeket, és megkönnyítse az összefonódásukat.” – mondta Goebbels, aki a német egyesüléshez hasonlította az európai egység kialakulását. A legmegdöbbentőbb kijelentése így szólt:

„Meggyőződésem, hogy ötven év távlatában az emberek többé nem gondolkodnak országok kereteiben”

– mondta 1940-ben, történetesen éppen ötven évvel a náci birodalom nagy ellenségének, a Szovjetuniónak a széthullása előtt. Ma sok európai politikus, aki azt hangsúlyozza, hogy nem kell többé nemzetállamok kereteiben gondolkodni, nincs tisztában azzal, hogy Joseph Goebbels szavait ismétli.

Autobahn konföderáció

A háború utáni időszakra a nácik a gazdasági egységre készültek, amellyel felszámolták volna „Európa gazdasági balkanizálódását” és ennek jelszava a Grossraumwirtschaft (nagytérségi gazdaság) volt. „Egy új, nagy gazdasági térség jön majd létre, amelyben a gazdaság csak minimális mértékben függ az államtól. Ennek az európai méretű gazdasági térségnek a megteremtését a világháború után a Versailles-i békediktátum akadályozta meg. Ennek eredménye lett az, hogy létrejött 35 független európai állam, amelyek közül 16-nak a lélekszáma a 10 millió főt sem éri el, miközben több mint 7000 kilométernyi új vámhatárvonalat húztak meg. Megakadályozták az egyesülést, mint például az Anschlusst Ausztria és Németország között, miközben a kis gazdasági egységek rendszerét támogatták” – írta 1940-ben a birodalmi kancellária megbízásából készült tanulmány.

A nácik úgy látták, hogy a világgazdaság kialakítását szorgalmazó erők „Európa gazdasági szuverenitását akarják megsemmisíteni”. Ezért

Hitler Hermann Göringet bízta meg azzal, hogy kidolgozza Európa gazdasági egységesítésének projektjét, amelynek a „Közép-Európai Gazdasági Közösség” nevet adták.

A programban szerepelt a résztvevő országok valutái között a rögzített árfolyam bevezetése, amelyet a német birodalmi márkához kötnek; az európai vámhatárok lebontása, annak érdekében, hogy létrejöjjön egy „vámmentes kereskedelmi térség”, valamint az európai mezőgazdaság protekcionista védelme.

hermann göring (forrás: news4teachers.de) Hermann Göring (Forrás: news4teachers.de)
A gazdasági élettér szükségességét Hitler már a háború előtt megfogalmazta. 1936-ban ezt mondta a Reichstagban: „Mennyi bajt tudna megspórolni az emberiség, különösen az európai népek, ha tiszteletben tartanák a természetes és nyilvánvaló élettereket … Az európai népek egy családot alkotnak a világban. Nincs sok értelme azt gondolni, hogy egy ilyen zsúfolt házban, mint Európa, a népek közössége hosszú időn keresztül fenn tudna tartani egymástól ennyire eltérő jogrendszerek sokaságát.” Hitler számára tehát a gazdasági egység feltételezte a jogrendszerek egyesítését, természetesen a Német Birodalom vezetésével.

Az új politikai keretet „Európai Konföderációnak” nevezték, amelyről 1943-ban egy miniszteri rangban szolgáló diplomata, Cécil von Renthe-Fink készített feljegyzést. A memorandumban rögzíti az új konföderáció alapelveit, amelyek alapján a nemzetállamok csak formálisan őriznék meg függetlenségüket.

Szinte minden kérdésben a könföderáció központja döntene, amely biztosítaná az európai gazdaság védelmét a külső kihívásokkal szemben. A terv szerint Európát egységes közlekedési hálózattal látnák el, „a vasutak, az Autobahn, a vízi útvonalak és a légi közlekedés révén” – írja a dokumentum.

Mindennek felidézése természetesen nem azt jelenti, hogy a modern Európa-párti politikusok fasiszták vagy nácik lennének. A történelmi előképek felidézése azonban fontos annak érdekében, hogy azokat se lehessen szélsőséges színben feltüntetni, akik vitatják az európai egységterveket. Az ugyanis nem vitás, hogy Európa csak jól járt azzal, hogy 1945 után nem a Berlin által vizionált Grossraumwirtschaft, hanem szuverén nemzetek sora jött létre, még ha a vasfüggöny el is választotta ezeket egymástól.

Morvay Péter / Hetek

forrás:atv.hu

Selon Boris Johnson Hitler a également été un précurseur de l’Union

pays www.fecsego.eu 1OO sur tous les continents
pays www.fecsego.eu 1OO sur tous les continents

Que Dieu bénisse et protège portail nouvelles internationales Hongrie

Monde par la tempête britannique politicien conservateur Boris Johnson dans l’interview publiée Sunday Telegraph, qui a mentionné l’idée de l’unité européenne entre les précurseurs d’Adolf Hitler. Le Premier ministre était candidat maire de Londres, lors du référendum Juin sur la sortie principale figure de partisans, dont beaucoup de la déclaration de la campagne est ampoulé – critiques outrancières disent – kiszólásának mindõsítették. Mais s’il y a une base factuelle pour affirmer Johnson? Quel genre d’Europe, ils voulaient les nazis, et si l’impact de leurs arguments économiques et politiques de toute intégration aujourd’hui? Les questions est un historien d’Oxford livre John Laughland conservateur publié près de vingt ans, a d’abord essayé de donner des réponses, mais les résultats sont maintenant, en relation avec le référendum est devenu très courant. Article de la semaine.

Selon Boris Johnson Hitler a également été un précurseur de l’Union
Boris Johnson, homme politique conservateur britannique

En 1997, elle est apparue dans La Source Tainted: Les origines non démocratiques de l’idée européenne (Une source corrompue: l’idée de l’UE-européenne origines non démocratiques), un livre de Sir Edward Heath, ancien Premier ministre britannique, qui en 1972 a signé la Grande-Bretagne entrée dans l’union, ainsi qualifiée: «il est absurde et la falsification horrible du passé et du présent”. l’auteur John Laughland, cependant, ne prétend pas – comme Boris Johnson n’a pas – que les fondateurs de l’Union européenne d’aujourd’hui étaient les nazis, ni à Bruxelles les politiciens travaillent ressusciter le Troisième Reich. Il ne fait pas de mal à faire face aux précurseurs historiques inconfortables, autrement que comme la devise du livre cité Alexis de Tocqueville écrit,

Nous ne sommes pas autorisés à «éclairer le passé à l’avenir, les pensées des gens tâtonnant dans l’obscurité.”

Récemment autrement pas inhabituel pour les politiciens de soulever des questions qui devraient historiens. L’automne dernier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a parlé de la nazie “solution finale” a joué un rôle dans le lancement de ce que l’ancien mufti de Jérusalem, Haj Amin al-Husszeininek. (A Hitler palestinien. Semaines, le 30 Octobre, 2015), beaucoup de gens ont critiqué la première ronde de Netanyahu, il était ce que les déclarations ahistoriques et incitation. Le thème des médias précédemment mainstream encore évolué à un débat de fond, qui a révélé: un dirigeant musulman palestinien en 1941, est en effet influencée par les politiques nazies par rigidement refusé de Palestine expulsion des Juifs devant jusqu’à environ on peut dire que Hitler avait cette Il a pris la décision sur l’Holocauste, ou la conférence de Wannsee avant – qui a développé l’extermination systématique des Juifs d’Europe – l’organisation ne accidentellement commencé Al-Husseini et la réunion de Berlin de Hitler de la journée.

sans frontières

“L’Etat-nation … ne peut pas résoudre les grands problèmes du XXIe siècle” – a déclaré Helmut Kohl en 1996, a déclaré à Louvain, Université Catholique Belgique discours dans lequel il a déclaré que l’intégration européenne “dans le XXIe siècle est la question de la guerre et de la paix.” Le discours du chancelier allemand louant le leader des Verts a force le mettre, à son avis

Après Auschwitz est pas permis à quiconque de se tenir debout “contre l’Europe”.

Au cours des vingt dernières années, de nombreux commentaires ont souligné que la fiabilité politique d’aujourd’hui est l’équivalent d’une branche pro-européenne. Vous pouvez souvent lire dans l’intégration européenne est précisément parce qu’elle était après la Seconde Guerre mondiale qui a déclenché les guerres du nationalisme comme un antidote.

Kohl Helmut kohlHelmut
L’idée européenne moderne comme source de mouvements pacifistes et humanistes au cours de la Seconde Guerre mondiale est généralement considéré, comme le Milan a créé Movimento federalista mouvement Europeo 1943, qui détenait le statut de ce que les États-nations ont perdu leur droit à la question de la guerre et la paix de décider. Les leaders du mouvement fédéraliste que si un monde est créé après la Seconde Guerre mondiale, qui continuent à être de la souveraineté nationale, elle conduit inévitablement à un autre monde guerres. “Le militarisme, le despotisme et la guerre en créant une fédération européenne peut être éradiquée dans lequel les droits souverains qui touchent tous les Européens seront transférés. Ces droits qui ne peut conduire à la mort et la destruction dans les mains des Etats-nations”

Les États d’être une guerre encore et encore en conflit avec l’autre doit être sous le contrôle d’un ordre supranational, par conséquent, afin de maintenir la paix.

Mais l’unité européenne ne sont pas les utopistes humanistes parlaient pour la première fois, mais rappelle ceux qui a plongé l’Europe a provoqué une destruction sans précédent. Depuis les années trente les nazis, les fascistes italiens et le nombre de représentants des gouvernements collaborationnistes européennes ont fait des plans détaillés pour l’intégration politique et économique de l’Europe.

La propagande allemande dans les pays occupés, les avantages d’un espace européen unique en martelant les gens, bien sûr, sur la base du modèle allemand. Selon le système allemand de sécurité sociale, le réseau routier, le logement – l’efficacité économique générale – le modèle de base et pourrait être pour d’autres pays. puis l’ensemble de l’Europe peut travailler efficacement sur la base d’un modèle standardisé après la guerre – la propagande a promis à Berlin.

Les nazis non seulement pour justifier la guerre d’agression, une sorte de feuille de figuier eszméjüket inventé en Europe, mais aussi ont voulu en parler avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Hitler, qui a dit à des discours sur le thème de l’Europe est également décoré album a été publié, Joachim von Ribbentrop préface. Les 1937 jours de Nuremberg du parti d’Hitler par exemple, il a dit:

“Peut-être plus que tout autre pays en Europe, nous sommes intéressés. Notre nation, notre peuple, notre culture et notre économie a connu une croissance sur le moyen universel européen. Par conséquent, nous sommes ennemis toute tentative qui tente de susciter des conflits et des ravages dans la famille européenne des nations “.

Un an plus tard, Rudolf Hess, le Congrès national du Parti socialiste a organisé une exposition intitulée lutte capitale de l’Europe de l’Est, dont le principal message était que la Russie conquête allemande de la civilisation européenne délivre les Slaves barbare. Alfred Rosenberg et a participé à Rome organisé par l’Italien Alessandro Volta Académie des sciences et de la Fondation Europe avant l’arrivée des nazis au pouvoir au Congrès, qui en 1932 a publié question Nationalsozialistische Monatshefte Décembre, crise intitulé et la renaissance de l’Europe.

Hess (photo: renegadetribune.com) Rudolf Hess (Photo: renegadetribune.com)
entité économique supérieur

La propagande allemande-européenne réfute la vision commune que les nazis étaient des nationalistes fanatiques. Au contraire, fondamentalement, ils détestaient les divisions nationales, et ont attiré une grande unité, monolithique. Les décisions autonomes, de même que les nazis ne l’instar des pays tels que les partis politiques, les communautés et les individus dans le cas. Ils pensent qu’ils étaient au centre d’une des catégories raciales, qui sont essentiellement des frontières, de la doctrine internationale. La pensée raciale ne peut pas faire face aux libertés que la réticence, le facteur irrationnel ou explicitement nuisible considéré, par opposition aux réponses prévisibles de racisme “scientifique”, qui prétend avoir été en mesure de définir un groupe de personnes ou le comportement et les réactions d’une nation.

Rejet de l’État-nation était la fondation nazie et l’économie fasciste. Daitz éminent économiste nazi Werner en 1938, a écrit que la pensée de l’nazie a dépassé l’idéologie de l’Etat du primaire, qui dit précédemment, il a rejeté la pensée et des idées de la base Révolution française politique britannique. À cet égard, le völkisch (folklorique) le libéralisme, du capitalisme et le système parlementaire était opposé. «Grâce à cette division loin de la philosophie politique anglaise fausse de la famille européenne des nations de la communauté biologique, les forçant dans un cadre étatique, qui avait aucun lien entre eux.” – Il a écrit Daitz, qui dit

l’État-nation est petite et égoïstes institutions qui refusent de servir les objectifs européens communs au sens large. “La famille européenne des peuples de la nouvelle morale que … les intérêts communs de l’Europe plus que les intérêts égoïstes des Etats-nations.”

Les nazis considéraient la discorde nuisibles et la rivalité entre les nations, et en revanche, l’unité offerte: «Nous devons apprendre à être Européens. Nous devons comprendre que le moment est venu de mettre fin à la guerre civile en Europe et la période de la coopération est venu. »- A été écrit par une publication suédoise de collaborateur nazi.

Les nations indépendantes Hitler a jugé que l’ordre européen fondé sur eux est essentiellement anarchique. Août 1941 ont publié conjointement une déclaration Mussolini a déclaré qu’ils

Après l’Axe puissances triomphe de “nouvel ordre européen” surmonter “les guerres passées des« causes profondes »Après le danger bolchevique et l’éradication de la ploutocratique exploitation possibilité d’une coopération pacifique, harmonieuse et fructueuse entre toutes les nations du continent européen, à la fois politiquement et économique et culturel. “

Si vous ne regardez pas à la date et les signataires d’aujourd’hui cette intégration serait également avocats pourrait dire.
Mussolini et Hitler (source: Wikipedia) Mussolini et Hitler (Source: Wikipedia)
Hitler a utilisé les petites nations défiant Kleinstaatengerümpel (petite confusion dans le public) expression que celle qui doit être éliminée. (John Laughland note que la première moitié de la période – Kleinstaaterei -. Aujourd’hui, la langue vernaculaire politique allemand est utilisé pour exprimer les divisions en Europe) Les nazis vise donc à créer une Europe unie au lieu de “turbulences petites nations.” Après l’invasion de l’Union soviétique, des paroles chaleureuses de Hitler a remercié l’ambassadeur d’Italie, le comte solidarité européenne gestion de sens édifiante Ciano ». Hitler a ajouté: «l’avenir n’est pas ridicule félcivilizált Amérique, mais aussi dans le nouveau ressuscité en Europe, qui seront clairement prévalent, basé sur le matériel des gens, des valeurs économiques, intellectuelles et culturelles, à condition que l’Orient ne fonctionne pas contre l’Europe dans l’idéal européen à servir.”

La prédiction de Goebbels

En plus des raisons idéologiques, les fascistes parce qu’ils étaient convaincus de l’échec des Etats-nations, parce que, selon le progrès technologique également justifier – dit Laughland. Ils ont estimé que la souveraineté nationale est un monde anachronique moderne qui est des fermes interdépendantes où le commerce international et le transport en taille et atteint un télécommunications électroniques mondiaux.

«Aucune nation européenne ne peut espérer aujourd’hui ni dans l’avenir, encore moins à l’armée, des sphères économiques et culturelles défier six avec les grandes puissances qui seront nés, ou existent en dehors de l’Europe.» – Rédaction Camillo Pellizzi, italienne Civiltà Fascista éditeur de magazine, qui a dit que l’Europe ne peut réussir que par l’uni contre les nouveaux défis.

“La technologie moderne a besoin d’un grand espace et d’énormes ressources que vous pouvez accéder à l’efficacité quasi illimitée. En dehors de l’Europe, ils sont déjà disponibles dans ces domaines et concentration énorme des ressources », alors l’Europe est inévitable” concentration “.

Les nazis considéraient comme économiquement inévitable de vue, que le développement est vers des unités plus grandes. Le ministère des Affaires étrangères à Berlin, selon un des sajtókiadványa de l’information »de la division prématurée et dépassée de l’Europe, qui représentent une petite économies nationales et des systèmes de communication. visas et passeports expirés temps. Le bien-être général européen de tous les membres apportera la prospérité et la sécurité économique.

l’unification européenne est inévitable, ce qui est des lois historiques de fer exigent. “

La direction nazie représentant le plus ardent de l’idée européenne était Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, qui a également été convaincu que la technologie rassemble les gens et est donc des limites inutiles. Le discours Das Europa der Zukunft (avenir de l’Europe) a été déclaré que la «technologie regroupe déjà les nations d’une manière sans précédent. Comme précédemment demandé vingt-quatre heures jusqu’à ce qu’un message est arrivé de Berlin à Prague, aujourd’hui, il est pas une seconde. Alors a duré 12 heures, aussi longtemps que nous avons voyagé en train à Prague, maintenant, nous pouvons voler là dans une heure. Etant donné que ces avancées technologiques sont utilisées, le continent est nécessairement plus proches les uns des autres. “

Joseph Goebbels (Source: reddit.com) Joseph Goebbels (Source: reddit.com)
Goebbels même le terme «rupture des frontières» est utilisé, ce qui est un concept clé dans l’idéologie euro du parti d’aujourd’hui. “Vous êtes déjà membres d’un grand empire, qui se prépare à réorganiser l’Europe brisé les frontières qui ont séparé les uns des autres dans les pays européens, et de faciliter leur fusion.” – Said Goebbels, qui a comparé la fusion allemande par la formation de l’unité européenne. La déclaration la plus choquante dit:

«Je crois que cinquante ans de temps les gens vont plus penser, dans le cadre des pays ‘

– Said en 1940, il est arrivé à cinquante ans de l’empire nazi grand ennemi, l’Union soviétique avant l’effondrement. Aujourd’hui, de nombreux hommes politiques européens, qui souligne que plus besoin de penser à le cadre des Etats-nations, ne sont pas conscients que Joseph Goebbels répète ses paroles.

Autobahn confédération

les nazis ont fait de l’entité économique pour la période après la guerre, qui aurait éliminé “balkanisation économique de l’Europe» et que le mot de passe était Grossraumwirtschaft (économie high-régionale). “Une nouvelle grande zone économique sera créée dans laquelle l’économie est que très peu dépendant de l’état. La taille de l’Espace économique européen, la mise en place après que je Traité de paix de Versailles Guerre mondiale a empêché. Le résultat est que la création de 35 pays européens indépendants, dont 16 a une population d’au moins 10 millions de personnes, tandis que plus de 7.000 kilomètres de nouvelles vámhatárvonalat retirés. Empêché la fusion, y compris l’Anschluss entre l’Autriche et l’Allemagne, tandis que le système de soutien aux petites entreprises “- a écrit en 1940, la chancellerie du Reich a commandé l’étude.

Les nazis pensaient que le développement de l’économie mondiale, les forces de poussée “veulent détruire la souveraineté économique de l’Europe.” donc

Hitler, Hermann Goering fut chargé de développer l’unification économique projet Europe, qui a été donné le nom de «Communauté économique européenne centrale.”

Le programme comprenait les monnaies des pays participant à l’introduction d’un taux de change fixe, qui est soumis à la marque Reich allemand; démantèlement européen des barrières douanières afin de créer un «duty free zone commerciale» et la défense protectionniste de l ‘agriculture européenne.

Hermann Göring (source: news4teachers.de) Hermann Göring (Source: news4teachers.de)
La nécessité économique d’espace de vie, Hitler avait déjà formulé avant la guerre. En 1936, il a dit au Reichstag: «Comment beaucoup de peine pourrait sauver l’humanité, notamment les nations européennes, vous êtes en accord avec les … espaces de vie naturels et évidents pour former une famille des nations européennes dans le monde. Il n’y a pas beaucoup de sens de penser qu’une telle maison bondée, comme l’Europe, la communauté des peuples se tenir mutuellement tels différents systèmes juridiques multitude de depuis longtemps. “Ainsi, l’entreprise Hitler suppose l’unification du système juridique, bien sûr, la direction du Reich allemand.

Le nouveau cadre de la politique «Confédération européenne» a été nommé, en 1943, qui est un diplomate de rang ministériel, Cecile von Renthe-Fink fait une note. Le mémorandum énonce les principes de base de la nouvelle confédération, en vertu de laquelle les États-nations conservent formellement l’indépendance de charge.

Presque chaque question de la Confédération décider qui assurerait la protection de l’économie européenne face aux défis extérieurs. Le plan verrait un seul réseau de transport européen, “par les chemins de fer, l’autoroute et la voie navigable et le transport aérien,” – dit le document.

Pour rappel, bien sûr, ne signifie pas que les politiciens pro-européens modernes étaient fascistes ou nazis. Les images de pré-historiques, cependant, il est important de rappeler que ni les couleurs extrêmes peuvent être présentés à ceux qui ont discuté des plans pour l’unité européenne. Il est constant que l’Europe avait le seul bien que après 1945 pas envisagé par le Berlin Grossraumwirtschaft, mais aussi créé une série de nations souveraines, même si le rideau de fer, il les a choisis en dehors.

Peter Morvay / Semaines

Source: atv.hu

 

Leave a Reply 225 megnézve, 1 alkalommal mai nap |