< Böngészés > Főoldal / Nav / Blog article: Újabb adótrükköt fülelt le a NAV, indul a tömeges ellenőrzés

| Mobile | RSS

Újabb adótrükköt fülelt le a NAV, indul a tömeges ellenőrzés

2016. június 3. | hozzászólás | Nav

Újabb adótrükköt fülelt le a NAV, indul a tömeges ellenőrzés

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó, nagyon jó

Bezárja az adóhivatal a kiskaput, mellyel komoly összegek megfizetése alól vonták ki magukat a “kreatív” adózók. Sokan ugyanis addig sakkoztak a különféle cégtípusok kedvezményeit kihasználva, míg fizetendő közterheiket töredékére csökkentették. A céghalmozás önmagában nem bűn, azonban ha kifejezetten adóminimalizás céljából üzemeltetünk több vállalkozást, meg fog gyűlni a bajunk a NAV-val.

Számos vállalkozás kifejezetten olyan könyvelő céget keres, amely életszerű tanácsokat tud adni számára ahhoz, hogy adót tudjon megspórolni. Vannak olyan társaságok, amelyek alapítottak egy társaságiadó-köteles (TAO-s) céget, ide jönnek a költségek; létrehoznak egy KATÁ-s (kisadózó vállalkozások tételes adója ) egyéni vállalkozást, amely áfamentes, innen vesz fel a tulajdonos hatmillió forintot szinte nulla adóval, valamint van egy EVÁ-s (egyszerűsített vállalkozói adó) cégük minden másra. Ráadásul ez utóbbi lényege a bevétel-alapú adózási forma, a működéssel kapcsolatosan esetleg felmerülő költségek nem csökkentik a fizetendő adó mértékét. Ugyanakkor az EVA megfizetésével az adóalanyok mentesülnek az általános forgalmi adó (27%), a társasági nyereségadó (10%), az osztalék után fizetendő személyi jövedelemadó (16%) és az egészségügyi hozzájárulási járulék (14%, éves felső limit 450 ezer forint) megfizetésétől.

Kemény hatósági fellépés

​A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) arról tájékoztatta a Profit7.hu-t, hogy a hatóság „kiemelten fellép a csalárd cégalapításokkal, céghalmozókkal, illetve az ehhez kapcsolódó személyi körrel szemben annak érdekében, hogy az üzletszerű gazdasági tevékenység érdekében létrehozott szervezetek ne szűnhessenek meg adókötelezettségeik teljesítése nélkül. Ennek érdekében a NAV figyelemmel kíséri e személyi kör tevékenységét, és szükség esetén él a jogszabályok nyújtotta lehetőségekkel. Például törvényességi felügyeleti eljárásokat kezdeményez a cégbíróságnál a szabályszerű működés kikényszerítése érdekében.

Kiemelték, az a tény, hogy egy magánszemély több cégben szerepel tulajdonosként önmagában nem jogellenes. Erre nézve a Polgári Törvénykönyv tartalmaz egy korlátozást, ami szerint „(1) Természetes személy egyidejűleg egy gazdasági társaságban lehet a társaság korlátlanul felelős tagja. Kiskorú személy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja nem lehet” (Ptk. 3:90. § (1) bekezdés). Hozzátették, ez természetesen nem érinti a Ptk.-ban vagy a cégeljárásról szóló törvényben, illetve más ágazati jogszabályban – például az egyéni cégről szóló törvényben – meghatározott további tilalmakat.

Ha egyik cégének az egyetlen ügyfele egy másik saját vállalkozása, olvassa el a jogszabályt, vagy kérdezze meg ügyvédjét, adószakértőjét

Az adózás nem à la carte

Ha viszont jogszabály által tiltott helyzet áll fenn, úgy a cégbíróság akár hivatalból, akár más szerv – így a NAV – jelzésére is törvényességi eljárást folytathat le a jogszerű működés helyreállítása érdekében. Úgy fogalmaztak, ha egy magánszemély több – akár egyéni, akár társas – vállalkozást tart fenn, az annak keretében folytatott tényleges gazdasági tevékenységet alapul véve jogosult megválasztani azt az adózási formát, amelyet a jogszabályok számára lehetővé tesznek, és e szerint kell megállapítania az adóját.

Az adóhatóság előtt az egyes vállalkozási formák önálló adóalanyiságot eredményeznek. Tehát az adózó magánszemély lehet adóalany természetes személyként, egyéni vállalkozóként, és gazdasági társaság tagjaként is. Személyi jövedelemadó kötelezettség mindegyik adóalanyisága után terheli, ha jövedelmet szerez. Más adónemek csak bizonyos gazdasági tevékenységekhez, vagy vállalkozási formákhoz kötődnek. Például társasági adót az a gazdasági társaság köteles fizetni, amely alanya a társasági adónak, áfát ugyancsak az az egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás köteles fizetni, amely alanya az áfának.

Ha lecsap a hatóság, súlyos összegeket kell leróni

Csalásért adókülönbözet, bírság, késedelmi pótlék jár

Abban az esetben, ha az adóhatóság ellenőrzése során kiderül, hogy az adózó jogszerűtlenül, visszaélés-szerűen alkalmazta az egyes adózási formákban (EVA, KATA) rejlő előnyöket, úgy az adókötelezettségeket a valós helyzetnek megfelelően állapítja meg. Ez együtt járhat azzal is, hogy visszamenőlegesen állapít meg akár áfa- kötelezettséget, ha azt az adózó nem fizette meg, holott a gazdasági tevékenysége alapján arra köteles lett volna. Ez esetben az adózó terhére megállapított adókülönbözet megfizetése mellett adóbírsággal és késedelmi pótlékkal is számolnia kell.

Ugyancsak előfordulhat, hogy az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy az adózó nem volt jogosult a kedvezőbb adókulccsal járó adózási mód alkalmazására, ez esetben szintén a revízió által feltárt helyzetnek megfelelően fogja az adott adóévre érvényes adókulcsok alkalmazásával megállapítani a fizetendő adót a NAV. Az ellenőrzés során tehát az adóhatóság a valós adókötelezettséget állapítja meg az érintett időszakra vonatkozóan.

Egyre több céghalmozó bukik le

Végezetül a NAV azt közölte, ugyan pontos adatai nincsenek arról, hány ilyen csalárd céghalmozót leplezett le eddig, s rájuk mekkora bírságot szabott ki, azonban a közelmúlt jogszabály-módosításai – mind a cégeljárás, mind az adóeljárás esetében – azt eredményezik, hogy egyre több cég került ezen okból az adóhivatal (ezáltal a cégbíróság) látókörébe. A velük szembeni fellépés összehangoltabb és gyorsabb lett, így a költségvetés esetleges megkárosításának kockázata is jelentősen csökkent.

Hunyor Erna Szófia

Forrás: Pr7/NAV

Leave a Reply 2167 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: