< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Lengyel L. László írása Ennek összeomlás lesz a vége/// Este colapso terminará

| Mobile | RSS

Lengyel L. László írása Ennek összeomlás lesz a vége/// Este colapso terminará

2016. június 20. | hozzászólás | Közélet

Lengyel L. László írása
Ennek összeomlás lesz a vége

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

Isten áldja meg a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált és óvja Magyarországot!

A fideszes unortodox gazdaságpolitika lényege és legnagyobb hibája az, hogy a hatalom érdekeit követve egyszeri és nem fenntartható eszközöket vetnek be gyors haszon érdekében. Ez alól a jövő évi költségvetés sem kivétel.

Az elmúlt hat év gazdaságpolitikájának állandó jelzőjévé vált a Matolcsy György által gyakran hangoztatott „unortodox” szó. Neves közgazdászok és avatott szakértők sokszor és alaposan kielemezték, mit is jelent ez pontosan, miben nyilvánul meg, milyen hatásai vannak. Maga Matolcsy nagy előszeretettel nevezte a hagyományos közgazdasági szemlélet átértékelésének, egyfajta tagadásának, magas röptű elméleti innovációként állítva be, olyannyira, hogy külön kurzusokat, sőt egyetemi tanszékeket akar finanszírozni az oktatására /abból a szerény 260 milliárdból a rokonok ellátása mellett azért erre is telik/.

A gazdasági tanokban nem túl járatos többség számára az unortodoxia megértéséhez nem feltétlenül szükségesek mélyre ható szakmai elemzések, a lényeg szembeötlő és igen egyszerűen megfogalmazható: a haszonszerzés, a hatalmi érdekek minél hatékonyabb érvényesítése bármilyen törvényes vagy törvényesített módszerrel. Ebben szorosan összekapcsolódnak a politikai és anyagi érdekek, mert az előbbi nélkül az utóbbi sem érvényesíthető, mivel a hatalom minden áron való megtartása előfeltétele az uralmon lévők gazdasági térnyerésének.

Ebből a szemszögből nézve jól értelmezhetőek az ad hoc, látszólag végig nem gondolt intézkedések, a gazdasági folyamatokba történő erőszakos állami beavatkozások, a piactorzító lépések, az érdekcsoportokra szabott törvények, az állami vagyon szervezett lenyúlása, a föld- és trafikügyek, a különadók sora, a rezsicsökkentési demagógia stb. Felesleges bármilyen elméleti hátteret keresni vagy belelátni, a legdurvább pragmatizmus érvényesüléséről van szó: mi milyen kézzel fogható hasznot hoz Orbánéknak, legyen az szavazatszerzés vagy anyagi nyereség.

Minden ennek rendelődik alá, méghozzá felettébb hatékonyan, a változó körülményekhez és lehetőségekhez rugalmasan alkalmazkodva. Ha kell, hajmeresztő húzásokkal, ha kell, nagyon is ortodox gazdasági és pénzügyi intézkedésekkel. Törvényszerű gazdaságpolitikai következmény az átláthatatlanság és a konkrét lépések kiszámíthatatlansága, valamint az ebből eredő állandó bizonytalanság. Egy roppant szűk kör kénye-kedve szerint játszik a lakossággal és a vállalkozásokkal, maga dönti el, kiket és hogyan büntet vagy jutalmaz.
Forrás: http://www.fungie.hu/

Az elkerülhetetlen cikk-cakkok és ellentmondások nem zavarják a hatalmat, a valóságot az emberek zsigeri érzelmeire ható, demagóg propagandával igyekeznek takargatni. Főként a tájékozatlanságra és manipulálhatóságra építenek, ami akkor működik jól, ha megfelelő média túlsúllyal rendelkeznek, azaz el tudják hallgatni vagy hallgattatni a realitásokat. A sajtós, tévés, rádiós és netes nyomulásoknak ez a lényege, akárcsak a hivatalos titkosítások tömegének.

A gátlástalan, abszolutizált haszonelvűség azonban hosszú távon elkerülhetetlenül összeomláshoz vezet, mert szögesen szemben áll a nagy többség, az ország érdekeivel. Orbánék unortodoxiája is bedőlt volna már, ha csupán a belső forrásokra támaszkodhatna, de szerencséjükre ott van a hanyatló Nyugat és az EU. A magyar gazdaság és GDP gerincét a nálunk megtelepedett multik adják, Brüsszel pedig sok ezermilliárddal segít minket a felszínen maradni. Jellemző módon Orbánék szavakban mindkettőt vehemensen támadják, de jól tudják, hogy nélkülük működésképtelen lenne az ország.

Itt érhető legnyilvánvalóbban tetten az unortodoxia legnagyobb bűne: miközben egy szűk kör a saját javára rendezi át a vagyoni viszonyokat, az ország egyre képtelenebb a saját lábán megállni, szélsőségesen ki van szolgáltatva a külső körülményeknek és partnereinek. Saját erőből képtelen fejlődni, az uniós források visszaesése önmagában elég a gazdaság megrendüléséhez, lásd az első negyedév adatait. Ennél is nagyobb baj, hogy nem hogy felzárkóznánk a fejlett Nyugathoz, de mind jobban lemaradunk a hozzánk hasonló térségbeli országokhoz képest is.

Hiába látványosak ennek a jelei, Orbánék nem változtatnak saját unortodox hozzáállásukon. A fenntartható fejlődést szolgáló stratégia helyett továbbra is a közvetlen haszonszerzést tartják szem előtt. Jó példa erre a jövő évi költségvetés, amely már a választási osztogatást készíti elő, az uniós pénzek gyorsított lehívása mellett durva lazítással ösztönözve a növekedést. Ez utóbbi átmeneti hatású, és következménye a hiány felpörgése és az adósságcsökkentés feladása, amit aztán fiskális korrekcióval, magyarul megszorítással lehet csak helyrehozni – persze csak a 2018-as választások után.

Az uniós forrásokra épülő fejlesztés ugyancsak ellentmondásos: egyrészt nem hatékony, másrészt piactorzító hatású és paradox módon a vállalkozások innovativitását sem nagyon segíti. A brüsszeli sok ezermilliárd túl könnyű pénz, amely a jelenlegi magyar viszonyok közepette kontraproduktív, sőt kontraszelekciós hatásokkal jár: jellemzően nem az a fő elosztási szempont, hogy olyan vállalkozások kapják, amelyek leginkább piacképesek és a leghatékonyabban, a gazdaság számára fontos projektekre használhatják fel, hanem zömmel azok, akiket a hatalom jutalmazni akar. Nem véletlen, hogy a támogatások GDP-arányos hasznosulásában utolsók vagyunk az EU-ban, és jele sincs, hogy a jövőben ebben változásra számíthatunk.

forrás:168óra.hu

Este colapso terminará

[Caption id = “attachment_76574” align = “AlignLeft” width = “150”] países 1OO www.fecsego.eu, en todos los continentes www.fecsego.eu 1OO países de todos los continentes [/ caption]

Que Dios bendiga y proteja el portal de noticias internacionales www.fecsego.eu Hungría!

Los Fidesz políticas económicas ortodoxas y es el mayor error es seguir los intereses de apagado y herramientas que no sostenibles están desplegados de ganancias rápidas. Esto desde el presupuesto para el próximo año no es una excepción.

Durante los últimos seis años, la política económica se ha convertido en una señal permanente es a menudo la voz de Gyorgy Matolcsy, la palabra “poco ortodoxo”. renombrados economistas y expertos inauguraron sido analizadas a fondo, ¿qué significa eso exactamente, qué forma, ¿cuáles son los efectos. Usted Matolcsy gran predilección llamado el enfoque económico tradicional de revalorización, una forma de negación, de alta innovación teórica röptű tal como se establece en, tanto es así que los cursos especiales e incluso los departamentos universitarios quieren financiar la educación / de la modesta 260 mil millones, además de los familiares de la oferta, porque este es el tiempo /.

La doctrina económica no estaba familiarizado con la interpretación mayoritaria unortodoxia no se requiere necesariamente un análisis en profundidad técnica, el punto saliente es muy simple y se puede afirmar: la ganancia, los intereses de una potencia más eficaz para hacer cumplir cualquier método legal o legalizado. Esto está estrechamente vinculado a los intereses políticos y financieros ya que la primera sin la segunda no es aplicable debido a retener el poder a toda costa es un requisito previo para los que están en el poder en la expansión económica.

Desde este punto de vista es bien interpretado ad hoc, al parecer, que no toma medidas, la intervención del Estado violento en los procesos económicos, medidas que distorsionan el mercado, grupos de intereses especiales, leyes a medida, estado u organizaciones atraco, la tierra y trafikügyek, impuestos especiales en línea, la reducción de gastos generales, etc. demagogia. Innecesarias ninguna base teórica para buscar en ella y ver la aplicación más brutal de pragmatismo es: ¿qué beneficios tangibles a Orbánéknak, si se trata de conseguir votos o ganancia material.

Todo subordinado a esto, incluso de manera muy eficaz a las circunstancias cambiantes y las oportunidades de forma flexible. Si usted tiene trazos de los pelos de punta, que debería ser medidas económicas y financieras muy ortodoxos. La ley de consecuencias políticas económicas de la falta de transparencia y la imprevisibilidad de medidas concretas, y la constante incertidumbre derivada. Desempeña un círculo muy estrecho de la población y las empresas a voluntad, para decidir quién y cómo castigar o premiar.
Fuente: http://www.fungie.hu/

Los zigzags inevitables contradicciones y no perturben el poder, la realidad de las sensaciones de la tripa de la gente puede ser la propaganda demagógica están tratando de ocultar. Principalmente la ignorancia y la manipulación de construcción, que funciona bien si tiene el predominio de los medios adecuados, que puedan escuchar o silenciar la realidad. La transgresión de pre-prensa, televisión, radio y Dresser en esto es la esencia, como es el peso oficial de la criptografía.

Sin embargo, sin escrúpulos, el utilitarismo absolutizado conduce inevitablemente colapso en el largo plazo, ya que es diametralmente opuesta a la gran mayoría de los intereses del país. Orbán ya había colapsado unortodoxiája, aunque sólo depender de los recursos internos, pero afortunadamente hay una disminución del oeste y la UE. La economía y el PIB de Hungría columna vertebral de las multinacionales se han asentado aquí, en Bruselas y varios miles de millones de dólares nos ayudará a mantenerse a flote. Por lo general, ambos atacaron con vehemencia palabras Orbán, pero saben que sin ellos no funcionaría en el país.

No puede reflejarse más claramente en los crímenes más grandes unortodoxia: mientras que un pequeño círculo de clases en su favor sobre las relaciones de propiedad del país, más y más absurdo mantenerse sobre sus propios pies, extremadamente vulnerables a las condiciones externas y sus socios. Incapacidad para desarrollar sus propios esfuerzos, los fondos de la UE en su propio declive en la economía es bastante demoledor, se refiere a los datos del primer trimestre. Un problema aún mayor es que no felzárkóznánk Occidente desarrollado, pero que nos sale mejor que en países similares en la región.

A pesar de este espectacular signos, Orbán no cambió su hozzáállásukon poco ortodoxo. En cambio la estrategia para el desarrollo sostenible siguen siendo mantenido en el beneficio inmediato que se hará en mente. Un buen ejemplo es el presupuesto para el próximo año, que ha sido preparado por el electoral obsequio con reducción acelerada de fondos de la UE en bruto relajantes estimulante del crecimiento. Este último es un efecto temporal y la consecuencia de hacer girar el Lugar reducción del déficit y la deuda, que luego se ajuste fiscal, restricción húngaro sólo puede ser rectificada – por supuesto, sólo después de las elecciones de 2018.

El desarrollo se basa en los fondos de la UE también es objeto de controversia: no es eficaz, por el contrario, el mercado de distorsión y la innovación de las empresas, paradójicamente, no es muy favorable. En Bruselas, miles de millones de demasiado dinero fácil, que se encuentra en medio de la situación húngara actual es contraproducente impacto, incluso contraindicado: normalmente no es el punto de distribución principal es que una empresa se encuentra que los más comercializable y eficiente, la economía puede utilizar para proyectos importantes, pero principalmente aquellos que quieren el poder de recompensa. No es casualidad que la utilización de las subvenciones como porcentaje del PIB en la UE o en el pasado, y no hay ninguna señal de que en el futuro podemos esperar que este cambio.

Fuente: 168óra.hu

Leave a Reply 827 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: