< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Lengyel L. László írása Munkaerőpiac: tények, amelyekről hallgatnak Orbánék))) Escribe L. László Lengyel mercado de trabajo: hechos que están en silencio Orbán

| Mobile | RSS

Lengyel L. László írása Munkaerőpiac: tények, amelyekről hallgatnak Orbánék))) Escribe L. László Lengyel mercado de trabajo: hechos que están en silencio Orbán

2016. június 29. | hozzászólás | Közélet

Lengyel L. László írása
Munkaerőpiac: tények, amelyekről hallgatnak Orbánék

fecsegő szimbolum

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

A fideszes propaganda és a valóság közötti ellentmondás, a statisztikával való bűvészkedés legjobb példái a munkaerőpiaci sikerekről szóló közlemények: a látszólag szép adatok manipuláltak és elfedik a tényleges helyzetet.

Újabb hatalmas gazdaságpolitikai sikerként, a működő reformok jeleként állítja be az NGM és a Fidesz közleménye az idei első negyedévi munkaerőpiaci adatokat. Sommás megállapításuk az, hogy miközben a szocialista kormány megduplázta a munkanélküliséget, az Orbán-kormány megfelezte azt, a foglalkoztatottság pedig hat év alatt 600 ezer fővel növekedett és elérte a 4,3 milliót.

Ez gyönyörűen hangzik, a Fidesz szinte csodát tett, mondhatnánk, a számok mögé nézve azonban teljesen más képet kapunk. Kezdjük azzal, hogy a szocialisták nem duplázták meg a munkanélküliséget, mert az a világválság előttig 6-7 százalék körül volt, csak a válság hatására ugrott meg, ahogy a fejlett világban mindenhol, méghozzá hasonló mértékben, mint nálunk.

A negatív csúcsot nem az előző kormány, hanem maguk Orbánék érték el 2013 első negyedévében, amikor 11,8 százalékra szökött a munkanélküliség! Erről egy szó sincs a sikerpropagandában, érdekes módon inkább a 2010-es, ennél kicsivel jobb adattal huzakodnak elő – mivel náluk minden szép és jó, ebbe a képbe nehezen illene bevallani, hogy ők érték el a mélypontot.
Fotó: Kovalovszky Dániel
Közmunkások

Nem véletlen, hogy akkortól kezdve nyúltak bele egyre erőteljesebben a statisztikákba, elsősorban a közmunka felfuttatásával. A közlemény által hivatkozott hasonlítási alap idején, 2010 elején kevesebb, mint 50 ezer közfoglalkoztatott volt, az idén már 224 ezer. Akkor a hivatalos adatokban alig jelentek meg a külföldön dolgozók, ma ők közel 140 ezerrel javítják a statisztikát. A tényleges számuk ennél sokkal nagyobb, becslések szerint legalább a duplája, ami közvetve szintén szépíti a munkanélküliséget, mert a különbözet jelentős része, elemzők szerint több mint százezer ember eltűnt a hazai nyilvántartásból.

Mindebből eredően gyors kalkuláció alapján nagyjából 350 ezerrel korrigálni kell a hivatalos adatokat, hogy reálisabb képet kapjunk, valódi foglalkoztatottnak ugyanis az számít, aki a munkája közterheivel növeli a magyar költségvetés bevételeit. A külföldön dolgozókra ez nem áll, a közmunkások pedig nem hozzák, hanem viszik a pénzt, az idén már közel 400 milliárdot. Még tovább rontja a papíron csodás foglalkoztatási képet, hogy az elmúlt hat évben növekedett a közszférában és a központi bürokráciában dolgozók száma – ennyit az olcsó állam orbáni ígéretéről –, ami aligha gazdasági sikerekből ered.

A tényleges helyzetet leginkább a versenyszférában foglalkoztatottak száma mutatja, ott viszont nem látni látványos javulást: ez év elejére éppen hogy meghaladta a válság előtti szintet, miközben a környező országok döntő többségében azon már jó ideje túl vannak. Hozzájuk képest ebben is lemaradunk, akárcsak a GDP növekedés tempójában.

Ha már a GDP-nél tartunk, érdemes összevetni az elmúlt hat év gazdasági teljesítményét a hivatalos foglalkoztatási adatok alakulásával. Meghökkentő ellentmondásra bukkanunk: miközben Orbánék azzal büszkélkednek, hogy 2010 óta 600 ezerrel, mintegy 16 százalékkal emelkedett a foglalkoztatottak száma, ugyanezen időszak alatt a magyar GDP összesen nagyjából 8 százalékkal nőtt.

Az egy statisztikai dolgozóra eső gazdasági teljesítmény tehát szembeötlően csökkent, azaz romlik a termelékenység. Különösen látványos ez az utóbbi 2-3 évben, a tavalyi első negyedévhez képest például a KSH szerint az idén 3 százalékkal többen dolgoztak, miközben a bruttó nemzeti termék csupán 0,4 százalékkal nőtt. Ez rossz irányú szerkezeti folyamatokra, a versenyképesség csökkenésére utal, amit egyébként a nemzetközi szervezetek összehasonlító listái is mutatnak. Összefüggésben van ez az uniós támogatások rendkívül alacsony hatékonyságú felhasználásával: a makroszámokat javították ugyan, a gazdaság mobilizálását viszont alig segítették.

A statisztikák által sugallt kedvező képnek ellentmond az is, hogy miközben látszólag nagyon javul a munkaerőpiaci helyzet, egyre jobban fékezi a növekedést a képzett munkaerő hiánya, méghozzá pont a nemzetközi téren legdinamikusabban fejlődő ágazatokban. Itt érhető tetten leginkább, hogy tévút a foglalkoztatási adatok mesterséges felturbózására törekvő politika: a közmunka nem csupán torzítja a képet, de zsákutca, az ott megjelenő, képzetlen munkaerő nem tud bekapcsolódni a versenyszférába, tartósan eltartott helyzetbe süllyed.

Ezzel szemben alig jelenik meg a legkeresettebb területeken a magasan képzett munkaerő, részben az oktatási rendszer, részben a jelenlegi torz hazai viszonyok miatt. Aki teheti, külföldre megy dolgozni, köztük egyre inkább a legképzettebbek, azaz gyorsul az agyelszívás. E folyamat fékezésével, az ezt célzó koncepciózus lépsekkel kellene inkább foglalkozni, nem pedig látvány-statisztikák gyártásával.

forrás:168óra hu

Escribe L. László Lengyel
mercado de trabajo: hechos que están en silencio Orbán

 castañeteo el símbolo

www.fecsego.eu noticias internacionales Buena!

La contradicción entre la propaganda Fidesz y la realidad, los mejores ejemplos de las estadísticas de malabares publicaciones sobre los éxitos del mercado de trabajo: una apariencia agradable de datos manipulados y ocultar la situación real.

Otro gran éxito de la política, que opera como un signo de reformas establecidas por el Ministerio de Economía Nacional y la liberación Fidesz de los datos del mercado de trabajo en el primer trimestre de este año. Una exposición resumida es que mientras el Gobierno socialista duplicó el desempleo, el gobierno de Orban ha reducido a la mitad, el empleo aumentó en 4,3 millones y ascendió a 600 mil personas en seis años.

Suena bonito, Fidesz era casi un milagro, podríamos decir, pero mirando detrás de los números obtenemos una imagen diferente. Para empezar, los socialistas no se duplican en el desempleo desde la Gran Depresión Antes de que fue alrededor de 6-7 por ciento, pero saltó a la crisis, como en todas partes en el mundo desarrollado, incluso en la misma medida que la nuestra.

El pico negativo no es el gobierno anterior, pero su valor Orbán en el primer trimestre de 2013, cuando escapó de un 11,8 por ciento de desempleo! Sobre esto no hay una cuestión de sikerpropagandában, que es más interesante, de 2010, es ligeramente mejores datos para huzakodnak – porque todo muy bien, encajan en este cuadro es difícil de admitir que han alcanzado el punto más bajo.
Foto: Daniel Kovalovszky
Los trabajadores públicos

No es casualidad que a partir del momento en que llegó cada vez con más fuerza en las estadísticas, sobre todo en el público de aceleración trabajo. Durante el fondo de comparar planteada por el anuncio, a principios de 2010 era de menos de 50 mil empleados públicos, este año ha sido 224 mil. A continuación, las cifras oficiales aparecieron solamente en trabajar en el extranjero, casi 140 miles de hoy van a mejorar las estadísticas. El número real es mucho mayor, se estima que al menos el doble de la cantidad, lo que indirectamente también embellece el paro debido a la parte sustancial, los analistas diferencia de más de cien mil personas desaparecieron del registro de la casa.

En consecuencia, la base de todo cálculo rápido debe ser aproximadamente de 350 mil para corregir los datos oficiales para obtener una imagen más realista de la verdadera empleada porque el asunto que trabajan para aumentar la carga pública de los ingresos del Estado húngaro. Los trabajadores en el extranjero no está disponible, los trabajadores públicos no se hacen, pero trajo el precio, este año ha estado cerca de 400 mil millones. Incluso empeorar aún más la situación del empleo en el papel sorprendente que en los últimos seis años se ha incrementado el número de empleados del sector público y la burocracia central – tanto por la promesa del Gobierno de Orbán barato – que apenas viene éxitos económicos.

La situación real es el mayor número de empleados en el sector privado muestra que no se ven mejoras visibles: el comienzo de este año, los niveles anteriores a la crisis apenas superado, mientras que la gran mayoría de los países vecinos en mucho tiempo no más allá. En comparación con ellos, esto puede quedar atrás, así como el ritmo de crecimiento del PIB.

Hablando del crecimiento del PIB, vale la pena comparar los resultados económicos de los últimos seis años, los desarrollos de datos oficiales de empleo. Encontramos sorprendente contradicción: mientras Orbán orgullosos de que desde el año 2010 de 600 mil, el número de empleados aumentó en un 16 por ciento, respecto al mismo periodo del PIB de Hungría creció por un total de alrededor de 8 por ciento.

En un rendimiento económico por trabajador estadística se reduce notablemente, por lo tanto, que se está deteriorando la productividad. Particularmente impresionante es los últimos 2-3 años, en comparación con el primer trimestre del año pasado, por ejemplo, de acuerdo con la OSC de este año, tres por ciento más gente a trabajar mientras que el producto nacional bruto creció sólo un 0,4 por ciento. Esta vía equivocada tendencias estructurales, la pérdida de competitividad se refiere a lo que de otra muestran una listas comparativas de las organizaciones internacionales. Este es el contexto de la utilización de fondos de la UE es extremadamente baja eficiencia: los números macro han mejorado desde entonces, la movilización de la economía apenas se ayudó.

La imagen sugerida por las estadísticas favorables en contradicción con el hecho de que, aunque en principio parece la situación del mercado laboral mejora, más y más restricciones sobre el crecimiento de una falta de mano de obra especializada, incluso hasta el punto de los sectores más dinámicos en el ámbito internacional. No puede ser percibido principalmente a la aberración de los datos de empleo artificial felturbózására ambiciosa política de obras públicas no sólo distorsiona la imagen, pero un callejón sin salida, al aparecer allí, los trabajadores no cualificados no pueden unirse a la competencia, a largo plazo se hunde situación de dependencia.

Por el contrario, casi no aparece una mano de obra altamente cualificada, que forma parte del sistema educativo, en parte debido a las condiciones internas actuales de las zonas más distorsionados. Los que pueden ir a trabajar en el extranjero, incluyendo más y más de los mejores calificados, que se acelera la fuga de cerebros. Este proceso de frenado, el lépsekkel conceptual para este efecto preferiría que tratar, no la producción de estadísticas visuales.

Fuente: 168óra linea

Leave a Reply 1340 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: