< Böngészés > Főoldal / Kultúra / Blog article: A pápai kiátkozás feldühítette a szerelmes VIII. Henrik királyt((( La excomunión papal irritó al amor VIII. rey Henry

| Mobile | RSS

A pápai kiátkozás feldühítette a szerelmes VIII. Henrik királyt((( La excomunión papal irritó al amor VIII. rey Henry

2016. július 12. | hozzászólás | Kultúra

A pápai kiátkozás feldühítette a szerelmes VIII. Henrik királyt

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

Szerelem, cselszövés, gyilkosság és udvari intrikák. Igazi, reneszánsz kort idéző regénybe illő szappanopera előzte meg az angolok egyik jelentős történelmi pillanatát. 483 évvel ezelőtt ezen a napon, július 11-én átkozta ki VII. Kelemen pápa VIII. Henrik királyt, aki dühében minden diplomáciai kapcsolatot megszakított a Vatikánnal. A történet végén pedig kinyilváníttatta az angol egyház függetlenségét és magát tette meg az egyház fejévé.

VIII. Henrik angol király

Forrás: Wikimedia Commons

Kinyílt a Tower hatalmas ajtaja. Boleyn Anna skarlátvörös ruhában, ezüst lombkoronával a fején, egy ezüsttel gazdagon megrakott hintó előtt lovagolt legszebb ruhájukba öltözött udvarhölgyei, angol előkelők, lovagok és nemes urak kíséretében.

A Westminster Hall felé tartott saját koronázásának napján.

1533. június 1-én fényes pompába öltözött London városa, de a tengernyi szépség és a sok csillogás sem hatotta meg az angolokat, akik nem akarták, hogy VIII. Henrik királynak új felesége legyen.

A koronázás nem volt sikeres, pedig nagyon sokba került. Anna nem volt népszerű. Lépten-nyomon inzultálták, gúnyos nevetés hallatszottírta a Tudor-kor krónikása, Edward Hall.

Henrik nyilvánosan nem jelent meg a koronázáson, pedig nagyon fontosnak tartotta és nem Anna kedvéért akarta a pompás ceremóniát.

Királynéja, akivel 1533. január 25-én házasodtak össze, öt hónapos terhes volt a koronázás napján.
VIII. Henrik azért szorgalmazta, hogy új felesége fejére is korona kerüljön, hogy gyermekét legitim, vagyis törvényes trónörökösnek fogadják majd el. Bár nagy bánatára ő sem fiú lett, Anna ezen a napon a későbbi I. Erzsébet királynőt hordta a szíve alatt.

Macska-egér játékból szerelem

Annára makacs, öntörvényű és temperamentumos személyiségként emlékszik az utókor. Nem volt olyan szép, megfontolt és intelligens, mint nővére, Mária, aki maga is Henrik szeretője volt, de vonzó jelenségnek számított. Tudott táncolni, énekelni, beszélt franciául, sakkozott, kártyázott és bárkivel eltársalgott bármiről.

Az új királyné lovagolni is kiválóan tudott, ezért ült nyeregbe koronázásának napján. Ez sem tartozott egy olyan angol hölgy készségei közé, aki nem királyi családból származott. Előkelő neveltetését apjának, az ambíciózus Thomas Boleyn-nek köszönhette, aki a francia király udvarába küldte a lányait, hogy műveltségüket gazdagítsa.

Annát a húszas években ismerte meg VIII. Henrik. Második felesége, Franciaországból hazatérve, Katalin királynő udvarhölgye lett. Nagyon megtetszett a királynak, de akárhogy udvarolt neki, rendre kikosarazta. Ennek ellenére Anna folyamatosan csábította a férfit, mai szóval azt mondanánk, flörtölt vele.

Boleyn Anna egykorú portréja

Forrás: AFP

A fennmaradt szerelmes levelek alapján a történészek megállapították, hogy VIII. Henrik, aki megszokta, hogy azonnal megkapja, amire vagy akire vágyik, beleszeretett az elérhetetlen nőbe. Az pedig különösen tetszett neki, hogy kihívások elé állította.

Boleyn Anna közölte, addig nem szeretheti, amíg nem lehet a királynéja.

Szerelemből politikai kalamajka

Néhány évnyi szerelmi civódás és őrlődés után 1527. májusában Anglia királya magához kérette tanácsadóját, Thomas Wolsey-t és közölte vele, hogy válni akar. Mivel a római katolikus vallású Aragóniai Katalin és VIII. Henrik király házasságát egy pápai bulla pecsételte meg, előbb a bíborost kellett meggyőzni az ügyről.

Henrik azzal érvelt, hogy a spanyol ajkú királynő Artúrnak, Henrik bátyjának az özvegye, és ha elhálták a házasságot, egyházjogilag a rokonának számít, ráadásul még átkot is hoz Angliára. A Szentírást emlegette. A Leviták könyve huszadik fejezetének huszonnegyedik versét idézte:
Ha pedig elveszi valaki az ő fiútestvérének feleségét: vérfertőzés az; az ő fiútestvérének szemérmét fedte fel; magtalanok legyenek.Bár a királynak hat gyermeke született Katalintól, és öt valóban meghalt, Mária, akit az utókor Bloody Maryként (Véres Máriaként) emleget, életben maradt.

Henrik azt állította, összefüggést lát Artúr és Katalin házassága, valamit a között, hogy a királynő képtelen fiút szülni neki. Úgy vélte, trónörökös híján a Tudor-ház kerül bajba.Bár Aragóniai Katalin lánya I. Máriaként trónra került, ahogy később I. Erzsébet is, az, hogy nők is uralkodhatnak, a középkorban egyáltalán nem mindenhol volt egyértelmű. Ausztriában már a 12.századtól elfogadták a nőági öröklést, a magyar királyi trónra viszont csak férfiak ülhettek, egészen a 18. századig. Amikor III. Károly Pragmatica Sanctióját 1723-ban elfogadták a magyar rendek, egyértelművé vált, hogy Mária Terézia is trónra kerülhet.

A pápai ambíciókat dédelgető Wolsey bíborossal konzultált először VIII. Henrik, a tervezett válásáról

Forrás: Wikimedia Commons

Wolsey bíborosnak, hiába volt Anglia elsőszámú egyházfője, nem volt joga ahhoz, hogy egy pápai bullát feloldjon. A váláshoz tehát VII. Kelemen pápa beleegyezésére volt szükség.

A Vatikánt viszont éppen akkor dúlták fel a német-római császár csapatai, amikor az angol király elhatározta, hogy válni akar.

Ezért nem Rómában, hanem Orvietóban találkozott az angol követ az egyházi vezetővel. Kelemen elgondolkodott Henrik válási kérésén, végül elutasította.

Henrik válásával az volt a probléma, hogy már az első házasság megkötésénél is a pápának kellett érvénytelenné nyilvánítani Katalin és Artúr házasságát, és külön engedélyeznie a Henrikkel való frigyet.

VII. Kelemen pápa, Sebastiano del Piombo portréja 1531-ből

Forrás: Wikimedia Commons

VII. Kelemen engedélyezhette volna a válást, ugyanakkor nem volt köteles rá, de ha megteszi, történészek szerint, a korábbi pápai diszpenzáció érvényességét vonja kétségbe, ami jelentősen csorbította volna az egyház tekintélyét. 

Emellett az engedélyezéssel magára haragította volna V. Károlyt, amit már csak azért sem szeretett volna, mert pár évvel korábban a császár zsoldosai kifosztották Rómát (Sacco di Roma, 1527.). Tehát politikai nyomás is volt a pápán, de az egyház tekintélyét is féltette.

Politikai kalamajkából szappanopera

Mivel a német-római császár Aragóniai Katalin unokaöccse volt, úgy érezte, joga van közvetlenül is beavatkozni az angol király magánügyébe. Akárcsak az angol királyné, ő maga is levelet írt Kelemennek, hogy véletlenül se jusson eszébe megváltoztatni a döntést, mert akkor már nyilvánvaló volt, hogy VIII. Henrik nem nyugodott bele.

V. Károly német-római császár, Tiziano portréja

Forrás: Wikimedia Commons

Az angolok királya másodjára már nem egy embert, hanem egy egész csapatnyi követet küldött a pápához, akik minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy rávegyék a számára helyes döntésre. A pápa, feltehetően az angol nyomásra és a látszat kedvéért, Londonba küldte Laurentio de Campeggio bíborost, hogy megvizsgálja, hitelesek-e a házassági iratok.
A háttérben viszont vatikáni kémek utaztak a szigetországba. Az ő feladatuk az volt, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek arról, miért nem válhat el Henrik Katalintól.

Emellett VII. Kelemen egyházi átokkal fenyegette meg az angol papokat arra az esetre, ha kimondják a házaspár válását. A királynak pedig egyenesen megtiltotta az új házasságot addig, amíg végleges döntést nem hoz az ügyben.

Teltek-múltak a napok. Aztán a napokból hónapok lettek, az angol király pedig egyre idegesebb lett a miatt, mert a pápa nem válaszolt és semmi sem történt az ügyében. Úgy ítélte meg, Kelemen húzza az időt. Emellett egyértelművé vált számára, hogy Wolsey bíboros nem tudja elérni a pápánál azt, amivel megbízta.

Mivel az angol udvarban az a szóbeszéd járta, hogy a bíboros miatt késik a válás, egyre jobban kicsúszott a hatalomból.

Ekkor történt, hogy Wolsey – hogy a királyt kiengesztelje – meglepte egy ajándékkal. Felajánlotta neki a Hampton Court-ben lévő modern, pompás palotáját, amit VIII. Henrik elfogadott és annyira megszeretett, hogy élete végégig ezt tekintette igazi otthonának.

Hampton Court Palace, The Great Hall

Forrás: Photononstop/Photononstop/Eurasia Press

Ennek ellenére a bíboros nem került vissza a király kegyeibe. Egyrészt a miatt, mert nem tudott eredményt felmutatni, másrészt mert a protestáns Boleyn Anna is azt akarta, hogy Wolsey-t fosszák meg minden hivatalától. A bíboros megbetegedett és távozott az élők sorából, még azelőtt, hogy kivégezték volna.

VIII. Henrik király viszont nem csak az angol egyház vezetőjére volt dühös.

Úgy ítélte meg, hogy a pápának az egyházi hierarchia alacsony beosztású papjai is asszisztálnak azzal, hogy külföldi hatalomhoz fordultak olyan ügyben, ami csak Angliára tartozna. Ezért 1531-ben hatalmas bírságot vetett ki rájuk felségsértés vádja miatt. Emellett az angol parlamentben kimondták, hogy az angol egyház beláthatatlan ideig nem fizet adót a Vatikánnak.

A fordulatot végül az jelentette, hogy 1532. augusztus 22-én, a halott canterburyi érsek helyére, pápai engedéllyel Henrik hű alattvalója, Thomas Cranmer került, aki azonnal elindította a királyi pár házasságának felbontását.

Még tartott a folyamat, amikor Henrik titokban elvette Annát feleségül.

A canterburyi érsek végül 1533. májusában kimondta, hogy érvénytelen Henrik és Katalin házassága.

Négy hónapig tehát két legitim királynéja volt Angliának.

Egy hónappal később pedig eljött Boleyn Anna nagy napja, amikor a fejére helyezték csillogó, királynének járó koronáját.

Szappanoperából függetlenség

A látványos esemény, amelyen a lady Anna skarlátvörösben végigvonult London utcáin, a házasság felbontásával együtt gyakorlatilag hadüzenetnek számított. Henrik szakított a római katolikus egyházzal. Senki sem fellebbezhetett a Vatikánhoz és komoly büntetést ígért annak, aki az országban ki meri hirdetni a pápai bullákat.

VIII. Henrik családja körében. Az angol uralkodó zűrzavaros válási ügyei miatt összeveszett a pápával, és – többek között – bezáratta a szigetországban működő kolostorokat

Forrás: Wikimedia Commons

Ma a Vatikáni Levéltárban őrzik VII. Kelemen pápa angol eseményekre adott válaszát. Azt a dokumentumot, amelyben

1533. július 11-én kiközösítette VIII. Henriket és Thomas Cranmert, valamint semmissé nyilvánította a király házasságát Boleyn Annával.

A kiátkozással egy időben a pápai nuncius is szedte a sátorfáját, hogy elhagyja Angliát.

Ugyanakkor 1533-ban még nem hirdették ki és a végrehajtását is felfüggesztették, így a kiátkozásnak nem volt különesebb hatása. A pápai dokumentum 1538. december 17-én lépett életbe, hivatalosan csak ekkortól lehetett Henriket kiátkozottnak tekinteni.

A királyt még jobban feldühítette a kiátkozás. Minden diplomáciai kapcsolatot megszakított a Vatikánnal, és magát tette meg az angol egyház fejévé. Henrik különutas politikájának eredményeként

az angol parlament 1534. januárjában elfogadta az Act of Supremacy törvényét. Ebben mondták ki, hogy az anglikán egyház függetlenné vált a római katolikus egyháztól.Érdekes, hogy a pápa nem feledkezett meg Henrik kéréséről és az ítéletről, amivel 1534. márciusáig húzta az időt. Bár már kitagadta, mégis döntött Henrik ügyében. Másodjára sem engedélyezte a királyi pár válását. Tehát ha Kelemenen múlt volna, Aragóniai Katalin marad Anglia királynéja, aki még élt, de már nagyon beteg volt.

VIII. Henrik 1534-ben kimondatta a Vatikántól történő elszakadást

Forrás: Wikimedia Commons

Katalin, bár I. Erzsébet 1533. szeptember 7-ei születésével lányával együtt végleg elvesztette királyi státuszát, élete utolsó napjáig (1536. január 7.) ragaszkodott ahhoz, hogy királynének szólítsák. A sors fintora, hogy mindössze pár hónappal élte túl az utódja. Boleyn Annát 1536. május 19-én lefejezték a Towerben. Egykor szerelmes férje, VIII. Henrik király parancsára érte utol a halál.

forrás:origo.hu

La excomunión papal irritó al amor VIII. rey Henry

países www.fecsego.eu 1OO en todos los continentes
países www.fecsego.eu 1OO en todos los continentes

www.fecsego.eu Internacional Buenas noticias!

Autor: Noemi Kovacs

El amor, la intriga, el asesinato y la intriga en la corte. Un verdadero renacimiento era la cita telenovela aventurero fue precedida por un momento histórico importante del Inglés. Hace 483 años hoy en día, el 11 de julio maldijo VII. El papa Clemente VIII. Rey Henry, que en la ira todos los lazos diplomáticos con el Vaticano. Al final de la historia kinyilváníttatta la independencia de la iglesia Inglés y se hizo jefe de la Iglesia.

VIII. Henry rey de Inglaterra

Fuente: Wikimedia Commons

Se abrió la puerta a una enorme torre. Ana Bolena vestido de escarlata con la corona de la hoja de plata en la cabeza, un paseo en carruaje cargado de plata delante de sus damas vestido con ropas hermosas, nobles ingleses, caballeros y nobles en el remolque.

Se dirigió hacia el palacio de Westminster el día de su coronación.

1 de junio de 1533. brillante esplendor, vestido en la ciudad de Londres, pero el mar de la belleza y el glamour no mucho impresionado por los británicos, que no quería a VIII. El rey Enrique para que sea su nueva esposa.

La coronación no tuvo éxito, y muy caro. Anna no era popular. Insultaron a cada paso, la risa burlona hallatszott- por la edad cronista Tudor Edward Hall.

Henrik no ha aparecido públicamente en la coronación, era muy importante y se deseaba una gran ceremonia no es el amor de Anna.

Reina, que se casó en 1533. El 25 de enero, cinco meses de embarazo fue el día de la coronación.
VIII. Henry se le insta a ser la cabeza de su nueva esposa es una corona a su hijo legítimo, que es que se acepte un príncipe de la corona legítima. A pesar de que no contaba con su gran consternación, Anna Elisabeth tarde ese mismo día que usó durante el corazón de la reina.
juego del gato y el ratón del amor

Anna personalidad obstinada y temperamental como autónoma recordado por la posteridad. Fue un bonito, reflexivo e inteligente como su hermana, María, que sí mismo era la amante de Henry, pero después de que el fenómeno atractivo. Podía bailar, cantar, hablaba francés, ajedrez, naipes y eltársalgott con nadie de nada.

La nueva reina era capaz de montar bien, por lo que se sienta en la silla en el día de la coronación. No pertenece a un nivel de inglés entre las mujeres que no provienen de una familia real. crianza de lujo padre, la ambición de Thomas Bolena es agradecer a la persona que envió la corte francesa de las hijas de rey para enriquecer su educación.

Anna se reunió los años veinte VIII. Henrik. Su segunda esposa, volver a casa de Francia, la reina Catalina fue dama de honor. Realmente le gustaba el rey, pero ni siquiera eso le cortejó regularmente rechazada. A pesar de esto, Anna le seduce constantemente, por lo que hoy nos dijo que coqueteó con él.

Retrato de un joven Ana Bolena

Fuente: AFP

Sobre la base de las cartas de amor sobreviven, historiadores encontraron a VIII. Henry, que está acostumbrado a obtener al instante qué o quién desea, se enamoró de la mujer inalcanzable. Y él le gusta especialmente el que plantean desafíos.

Ana Bolena, dijo, no amará hasta que pudiera ser la reina.
Por amor ruction política

Después de unos años de amor y őrlődés pelea en mayo 1527 rey de Inglaterra había convocado asesor, Thomas Wolsey, y le dijo que quería el divorcio. Desde la romana católica Catalina de Aragón y VIII. el matrimonio del rey Enrique a una bula sellada, que primero tuvo que convencer al asunto al cardenal.

Henry Arthur argumentó que la reina de habla española, la viuda de su hermano Henry, y si la, ley difunto casado iglesia en la materia relativa, e incluso podría significar también trae a Inglaterra. La Biblia habla de. El libro de Levítico, capítulo XX para el vigésimo cuarto verso citado:
Si el que tomare la mujer de su hermano: el incesto; la desnudez de su hermano; legyenek.Bár el rey sin hijos Katalin seis niños y cinco años murieron en realidad, María, a quien la posteridad sangriento Maryként (Bloody Mary como) mencionan, sobrevivió.

Henry afirmó asociación ve Arthur y Catherine de matrimonio, algo intermedio, que la reina no podía dar a luz a su hijo. A su juicio, la falta aparente heredero Tudor dinastía es hija de Catalina de Aragón bajba.Bár Tomé María como un trono, ya que más tarde Isabel I, es que está gobernado por las mujeres, en todas partes, en la Edad Media no era en absoluto evidente. Austria ha adoptado la nőági 12.századtól la herencia del trono real de Hungría, sin embargo, sólo los hombres se sentaron muchos, hasta el siglo 18. Cuando III. Charles Pragmático Sanctióját 1723 aceptó los estamentos húngaros, se hizo evidente que María Teresa también tomar el trono.

Las ambiciones papales WOLSEY caricias VIII consultados en primer lugar. Henry, previsto en convertirse

Fuente: Wikimedia Commons

El cardenal Wolsey, a pesar de que era de Inglaterra egyházfője número uno, no tenía derecho a un toro papal se disuelva. Por lo que el divorcio VII. Se requiere el consentimiento del papa Clemente.

El Vaticano, sin embargo, apenas había devastado por las tropas del emperador romano santo, rey de Inglaterra, cuando decidió que quería el divorcio.

Por lo tanto, no se encuentra en Roma, sino en Orvieto se reunió con los británicos siguieron el líder de la iglesia. Clemente Henry pensó en la búsqueda de divorcio, finalmente rechazada.

Henry se convierte en el problema fue haber sido el primer matrimonio de Catalina y tuvo que ser declarado inválido el matrimonio de Arthur al Papa, y un permiso especial de la alianza Henry.

VII. El papa Clemente, el retrato de Sebastiano del Piombo de 1531

Fuente: Wikimedia Commons

VII. Clemente habría permitido al divorcio, pero no estaba obligado a hacerlo, pero si lo hace, según los historiadores, la antigua dispensa papal validez de las dudas que tendrían significativamente mella en el prestigio de la iglesia.

Además de la propia autorización habría enojado con Carlos V, que acaba hubiera gustado, porque hace unos años mercenarios del emperador saquearon Roma (Sacco di Roma, 1527). Por lo tanto, la presión política era el Papa, pero la autoridad de la Iglesia se teme.
Kalamajkából política telenovela

A medida que el emperador romano santo era Catalina de sobrino de Aragón, se sentía derecho a intervenir directamente en el rey de Inglaterra magánügyébe. Al igual que la reina de Inglaterra, también escribió una carta a Clemente a pensar que ni siquiera accidentalmente cambiar la decisión porque era obvio a VIII. Henrik no se duerme en ella.

Charles V, emperador romano santo, retrato de Tiziano

Fuente: Wikimedia Commons

El rey Inglés por segunda vez ya no es un hombre sino un enviado manojo entero enviada al Papa, que todos hicieron todo lo posible para tomar la decisión correcta para el señuelo. El Papa, es de suponer que la presión británica y por el bien de las apariencias, el cardenal Lorenzo Campeggio enviado a Londres para examinar los documentos son auténticos y si el matrimonio.
En el fondo, sin embargo, los espías del Vaticano viajaron al país de la isla. Su tarea consistía en reunir pruebas acerca de por qué no convertirse en un Katalin Henrik.

Además VII. Iglesia Clemente amenazado maldecir el clero inglés, en caso de que si dicen que el divorcio de la pareja. El rey prohibió a la derecha del nuevo matrimonio hasta que una decisión final sobre el asunto.

Los días pasaron. Luego se convirtió en el sol desde hace meses, el rey de Inglaterra hizo cada vez más nervioso del hecho de que él no respondió al Papa, y nada ha sucedido en su caso. Se encontró Clemente se cale. Además, se hizo evidente que el cardenal Wolsey no puede alcanzar el Papa ha asignado a la misma.

Debido a que la corte Inglés en el rumor de que el cardenal se ha retrasado debido a un divorcio, cada vez deslizado fuera del poder.

Fue entonces cuando Wolsey – para aplacar el rey – un regalo sorpresa. Él le ofreció un magnífico palacio moderno, en Hampton Court era lo VIII. Henry aceptado y amado tanto que esto se considera una casa de la vida real végégig.

Hampton Court Palace, El Gran Salón

Fuente: Photononstop / Photononstop / Eurasia Press

A pesar de esto, el cardenal no había vuelto a la buena voluntad del rey. En primer lugar, el hecho de que él no era capaz de producir resultados, y en segundo lugar porque el protestante Ana Bolena también quería Wolsey fue privado de todas las oficinas. El cardenal cayó enfermo y se retiró de entre la gente, incluso antes de que hayan sido ejecutadas.

VIII. Henry, sin embargo, no fue sólo enojado a la cabeza de la iglesia Inglés.

Se sostuvo que el Papa los sacerdotes de la iglesia de jerarquía de bajo rango también ayudan al hecho de que ha habido casos de potencia extranjera pertenecerían a Inglaterra. Por lo tanto, en 1531, impuso multas enormes en ellos debido a acusaciones de traición. Además, el Parlamento británico declaró que la Iglesia Inglés no paga impuestos a la vez impredecible Vaticano.

El punto de inflexión, finalmente, informó que el 22 de agosto de 1532, el Arzobispo de Canterbury para reemplazar el permiso muertos, Henrik papal fiel a su tema, fue Thomas Cranmer, que inmediatamente se puso en marcha la resolución matrimonio de la pareja real.

Fue en el proceso cuando Enrique se casó con Anne casado en secreto.

El arzobispo de Canterbury en 1533. Finalmente de mayo de dictaminó que Henry y Catherine matrimonio inválido.

Así que durante cuatro meses, había dos legítima reina de Inglaterra.

Un mes más tarde, Ana Bolena llegó el gran día en que se colocó en la cabeza reluciente de la corona del Rey a.
telenovela independencia

El evento espectacular, que la dama escarlata Anna marchó por las calles de Londres, después de la declaración de guerra con prácticamente el divorcio. Henry rompió con la Iglesia Católica Romana. Nadie fellebbezhetett el Vaticano y prometió un severo castigo a cualquier persona que se atreve a anunciar las bulas papales del país.

VIII. Entre la familia de Henry. Debido a la monarca británica asuntos de divorcio turbulentos pelearon con el Papa, y – entre otros – que trabajan en el Reino Unido cerraron monasterios

Fuente: Wikimedia Commons

Hoy en día, los archivos del Vaticano se mantienen VII. La respuesta del papa Clemente a los acontecimientos en Inglés. Se trata de un documento en el cual

11 de julio de 1533. VIII excomulgado. Henry y Thomas Cranmer, declaradas nulas y el matrimonio del rey con Ana Bolena.

Kiátkozással Al mismo tiempo, el nuncio papal también se detuvo en juego, dejando a Inglaterra.

Sin embargo, 1533 todavía no se ha promulgado y aplicado han sido suspendidos de manera que la excomunión no fue különesebb efecto. El documento papal el 17 de diciembre 1538 entró en vigor, pero desde entonces excomulgar formalmente Henry podría ser considerado.

El rey enfureció aún más la excomunión. Todas las relaciones diplomáticas con el Vaticano, y se hizo cabeza de la iglesia Inglés. Como resultado de la política de pasajeros privados Henrik

En enero de 1534 el Parlamento británico aprobó el Acta de Supremacía de la ley. En ella se dice que la Iglesia de Inglaterra se convirtió en independiente de la egyháztól.Érdekes católica que el Papa no ha olvidado la petición de Henry y el juicio, que en marzo 1534 se acercaba el tiempo. Aunque no se le han repudiado, pero Henry alcance decidido. En segundo lugar, no se le permitió convertirse en la pareja real. Así que si usted tiene pasado Clemente, Catalina de Aragón, reina de Inglaterra sigue siendo, que todavía está vivo, pero estaba muy enfermo.

VIII. Henrik 1534 kimondatta en la secesión del Vaticano

Fuente: Wikimedia Commons

Catalina, aunque Isabel I co-7 de septiembre de 1533. nacimiento de su hija ei finalmente perdió su estatus real para el último día de su vida (7 enero 1536) insiste en que el rey iba a llamar. La ironía es que sólo unos pocos meses sobrevivieron a su sucesor. Ana Bolena fue decapitada el 19 de mayo 1536 a la torre. Una vez en el amor con su marido, VIII. mando del rey Enrique se encontró con la muerte.

Fuente: origo.hu

Leave a Reply 3950 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: